Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Puolueet
Kuukausi
Susanna Junttila on Keskustan Lapin piirin uusi puheenjohtaja

Susanna Junt­ti­la on Kes­kus­tan Lapin piirin uusi pu­heen­joh­ta­ja

04.12.2023 15:02 3
Tilaajille
Ylen kan­na­tus­mit­taus: Kokoomus nousi jälleen kärkeen SDP:n ohi – rajan tapahtumat eivät juuri näyt tuloksissa

Ylen kan­na­tus­mit­taus: Ko­koo­mus nousi jälleen kärkeen SDP:n ohi – rajan ta­pah­tu­mat eivät juuri näyt tu­lok­sis­sa

30.11.2023 07:31 8
Juhani Hiltuselle jatkokausi Vasemmistoliiton Lapin piirijärjestön johdossa

Juhani Hil­tu­sel­le jat­ko­kau­si Va­sem­mis­to­lii­ton Lapin pii­ri­jär­jes­tön joh­dos­sa

28.11.2023 14:52
Tilaajille
Maria-Riitta Mällinen jatkaa Lapin sosialidemokraattien puheenjohtajana, piiri kokousti viikonloppuna

Ma­ria-Riit­ta Mäl­li­nen jatkaa Lapin so­sia­li­de­mo­kraat­tien pu­heen­joh­ta­ja­na, piiri ko­kous­ti vii­kon­lop­pu­na

27.11.2023 09:46
Tilaajille
Vanhemmat
Keskusta on lopettamassa Paavo Väyrysen rahoittamisen – "On huojentavaa, ettemme enää hyväksy Väyrysen sooloilua"

Kes­kus­ta on lo­pet­ta­mas­sa Paavo Väy­ry­sen ra­hoit­ta­mi­sen – "On huo­jen­ta­vaa, ettemme enää hyväksy Väy­ry­sen soo­loi­lua"

03.11.2023 11:18 11
Tilaajille
Poliitikkojen tapa haalia itselleen lukuisia, usein eturistiriitaisia luottamustoimia ei ole terve ilmiö – muutos tuntuu olevan silti monen mutkan takana
Pääkirjoitus

Po­lii­tik­ko­jen tapa haalia it­sel­leen lu­kui­sia, usein etu­ris­ti­rii­tai­sia luot­ta­mus­toi­mia ei ole terve ilmiö – muutos tuntuu olevan silti monen mutkan takana

31.10.2023 04:30 8
Kaikkien aikojen kala(stelu)valhe
Kolumni

Kaik­kien aikojen ka­la(s­te­lu)­val­he

26.10.2023 05:00 10
Jari Hast jatkaa perussuomalaisten Lapin piirin puheenjohtajana

Jari Hast jatkaa pe­rus­suo­ma­lais­ten Lapin piirin pu­heen­joh­ta­ja­na

22.10.2023 16:55
Tilaajille
Keskusta ja Liike Nyt tekevät välikysymyksen terveys- ja vanhuspalveluiden tilanteesta

Kes­kus­ta ja Liike Nyt tekevät vä­li­ky­sy­myk­sen ter­veys- ja van­hus­pal­ve­lui­den ti­lan­tees­ta

27.09.2023 13:48 3
Tytti Tuppurainen nousi SDP:n eduskuntaryhmän johtoon – Kiuru veti ehdokkuutensa pois

Tytti Tup­pu­rai­nen nousi SDP:n edus­kun­ta­ryh­män johtoon – Kiuru veti eh­dok­kuu­ten­sa pois

07.09.2023 19:24 4
Tutkija ennakoi politiikan syksyyn jyrkkääkin vastakkaisasettelua hallituksen ja opposition välillä – "heidän arvonsa ovat niin erilaisia"

Tutkija ennakoi po­li­tii­kan syksyyn jyrk­kää­kin vas­tak­kais­aset­te­lua hal­li­tuk­sen ja op­po­si­tion välillä – "heidän arvonsa ovat niin eri­lai­sia"

03.09.2023 18:30 6
SDP:n puheenjohtaja Lindtman: Rasismi on repinyt avohaavaa Suomen sieluun

SDP:n pu­heen­joh­ta­ja Lindt­man: Rasismi on repinyt avo­haa­vaa Suomen sieluun

03.09.2023 15:08 5
Sdp:n puheenjohtajakisan hävinnyt Krista Kiuru haluaa eduskuntaryhmän johtoon – Johanna Ojala-Niemelä ei tavoittele tehtävää

Sdp:n pu­heen­joh­ta­ja­ki­san hä­vin­nyt Krista Kiuru haluaa edus­kun­ta­ryh­män johtoon – Johanna Oja­la-Nie­me­lä ei ta­voit­te­le teh­tä­vää

03.09.2023 12:48 8
Mikkel Näkkäläjärvi odottaa tiukkaa puoluesihteerikisaa – sdp valitsee uuden puoluejohdon viikonloppuna

Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi odottaa tiukkaa puo­lue­sih­tee­ri­ki­saa – sdp va­lit­see uuden puo­lue­joh­don vii­kon­lop­pu­na

30.08.2023 05:00 1
Tilaajille
RKP:n Henriksson: Rasismitiedonanto edennyt oikeaan suuntaan, edellytyksiä hallitustyön jatkamiselle on

RKP:n Hen­riks­son: Ra­sis­mi­tie­don­an­to edennyt oikeaan suun­taan, edel­ly­tyk­siä hal­li­tus­työn jat­ka­mi­sel­le on

29.08.2023 17:41 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin katosi maaus­ko?

14.08.2023 05:00 4
Media ei ole poliittisten kiistojen osapuoli – perussuomalaisten ristiretki mediaa vastaan nakertaa keskinäistä luottamusta ja vaikeuttaa tasapuolista uutisointia
Pääkirjoitus

Media ei ole po­liit­tis­ten kiis­to­jen osa­puo­li – pe­rus­suo­ma­lais­ten ris­ti­ret­ki mediaa vastaan na­ker­taa kes­ki­näis­tä luot­ta­mus­ta ja vai­keut­taa ta­sa­puo­lis­ta uu­ti­soin­tia

11.08.2023 19:00 42
Ennakkosuosikit Pekka Haavisto ja Olli Rehn lähtevät presidenttikisaan kaksilla rattailla – he haluavat pitää kotipuolueensa yhtä aikaa lähellä ja kaukana
Pääkirjoitus

En­nak­ko­suo­si­kit Pekka Haa­vis­to ja Olli Rehn läh­te­vät pre­si­dent­ti­ki­saan kak­sil­la rat­tail­la – he ha­lua­vat pitää ko­ti­puo­lueen­sa yhtä aikaa lähellä ja kaukana

02.07.2023 15:00 10
Uskaltaako kukaan enää ehdokkaaksi puolueen listoilta? – Politiikan tutkija avaa presidentinvaalien ilmiötä: ”Valitsijayhdistyksen käyttö voi helpottaa varainhankintaa”

Us­kal­taa­ko kukaan enää eh­dok­kaak­si puo­lueen lis­toil­ta? – Po­li­tii­kan tutkija avaa pre­si­den­tin­vaa­lien il­miö­tä: ”Va­lit­si­jayh­dis­tyk­sen käyttö voi hel­pot­taa va­rain­han­kin­taa”

27.06.2023 15:49
Tilaajille
Selvitys: Sdp:n äänestäjät äänestivät mielellään nuoria, mutta toisaalta myös kokeneita konkareita – Monissa puolueissa ei ollut nuoria ehdokkaana lainkaan

Sel­vi­tys: Sdp:n ää­nes­tä­jät ää­nes­ti­vät mie­lel­lään nuoria, mutta toi­saal­ta myös ko­ke­nei­ta kon­ka­rei­ta – Monissa puo­lueis­sa ei ollut nuoria eh­dok­kaa­na lain­kaan

25.06.2023 18:30 1
Tilaajille