Kulttuuri: Tor­nion­laak­son museon uudeksi joh­ta­jak­si Titta Kal­lio-Sep­pä

Ohje: Katso Lapin Kansan video: Näin teet ko­ro­na­vi­ruk­sen ko­ti­tes­tin oikein

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Puolueet
Kuukausi
Puolueet kiertävät kovat ydinasiat aluevaaleissa – kampanjat vaativat valitsemaan kotimaisen, pysäyttämään bensan hinnan korotukset tai vetoavat maalaisjärkeen

Puo­lueet kier­tä­vät kovat ydin­asiat alue­vaa­leis­sa – kam­pan­jat vaa­ti­vat va­lit­se­maan ko­ti­mai­sen, py­säyt­tä­mään bensan hinnan ko­ro­tuk­set tai ve­toa­vat maa­lais­jär­keen

18.01.2022 18:30
Tilaajille
Puolueet lupaavat vaalien alla paljon, mutta päättäjillä voi olla edessään lupauksia karumpi arki
Pääkirjoitus

Puo­lueet lu­paa­vat vaalien alla paljon, mutta päät­tä­jil­lä voi olla edes­sään lu­pauk­sia karumpi arki

15.01.2022 06:00 8
Tilaajille
Lapin aluevaaliehdokkaat nostaisivat mieluummin veroja kuin karsisivat palveluista – maakuntavero ei ehdokkaita innosta

Lapin alue­vaa­li­eh­dok­kaat nos­tai­si­vat mie­luum­min veroja kuin kar­si­si­vat pal­ve­luis­ta – maa­kun­ta­ve­ro ei eh­dok­kai­ta innosta

09.01.2022 18:00 16
Tilaajille
LM-kysely: Puoluejohtajat pitävät kiinni nykyisestä palveluverkosta hyvinvointialueilla – Harva esittää, mistä voitaisiin leikata kustannuksia

LM-ky­se­ly: Puo­lue­joh­ta­jat pitävät kiinni ny­kyi­ses­tä pal­ve­lu­ver­kos­ta hy­vin­voin­ti­alueil­la – Harva esit­tää, mistä voi­tai­siin leikata kus­tan­nuk­sia

09.01.2022 06:30 15
Tilaajille
Kokoomus jatkaa Ylen gallupin kärjessä, kannatus laskussa

Ko­koo­mus jatkaa Ylen gal­lu­pin kär­jes­sä, kan­na­tus las­kus­sa

07.01.2022 08:46
Kahden sairaalan mallilla vahva kannatus aluevaaliehdokkaiden keskuudessa – mahdollisia säästökohteita harva antautuu pohtimaan

Kahden sai­raa­lan mal­lil­la vahva kan­na­tus alue­vaa­li­eh­dok­kai­den kes­kuu­des­sa – mah­dol­li­sia sääs­tö­koh­tei­ta harva an­tau­tuu poh­ti­maan

30.12.2021 06:30 7
Tilaajille
Pormestarimalli innostaa Enontekiöllä – iso luuta lakaisi kesän kuntavaalissa, nyt kolme keskeistä virkaa on täyttämättä

Por­mes­ta­ri­mal­li in­nos­taa Enon­te­kiöl­lä – iso luuta lakaisi kesän kun­ta­vaa­lis­sa, nyt kolme kes­keis­tä virkaa on täyt­tä­mät­tä

27.12.2021 06:30 5
Tilaajille
Uuden hallinnon rahankäytön linjat vielä auki – näillä teemoilla puolueet lähtevät historian ensimmäisiin aluevaaleihin

Uuden hal­lin­non ra­han­käy­tön linjat vielä auki – näillä tee­moil­la puo­lueet läh­te­vät his­to­rian en­sim­mäi­siin alue­vaa­lei­hin

26.12.2021 18:30 3
Tilaajille
Vanhemmat
Päin mutu-vaaleja
Kolumni

Päin mu­tu-vaa­le­ja

20.12.2021 20:00 1
Tilaajille
Juhana Kelloniemi jatkaa perussuomalaisten Lapin piirin puheenjohtajana

Juhana Kel­lo­nie­mi jatkaa pe­rus­suo­ma­lais­ten Lapin piirin pu­heen­joh­ta­ja­na

29.11.2021 08:17 1
Tilaajille
Uusi valtuusto, uudet tuulet
Kolumni

Uusi val­tuus­to, uudet tuulet

17.11.2021 20:27 4
Tilaajille
Aluevaaliin löytyy ehdokkaita odotettua helpommin – vain vihreillä on ollut isoja ongelmia

Alue­vaa­liin löytyy eh­dok­kai­ta odo­tet­tua hel­pom­min – vain vih­reil­lä on ollut isoja on­gel­mia

16.11.2021 06:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Na­tio­na­lis­mi vs. in­ter­na­tio­na­lis­mi

25.10.2021 05:00
Tilaajille
Lapin vihreistä ei löydy nostetta Riikka Karppisen puoluekritiikille – Piirin puheenjohtaja: En tunnista puoluettani siitä

Lapin vih­reis­tä ei löydy nos­tet­ta Riikka Karp­pi­sen puo­lue­kri­tii­kil­le – Piirin pu­heen­joh­ta­ja: En tun­nis­ta puo­luet­ta­ni siitä

06.10.2021 19:40 22
Tilaajille
Neljä kyllää, yksi ei, kaksi vielä arpoo – Enemmistö Lapin kansanedustajista on lähdössä ehdolle aluevaaleihin

Neljä kyllää, yksi ei, kaksi vielä arpoo – Enem­mis­tö Lapin kan­san­edus­ta­jis­ta on läh­dös­sä ehdolle alue­vaa­lei­hin

01.10.2021 18:50 12
Tilaajille
HS-gallup: Kokoomus vahvisti kärkiasemaansa suosituimpana puolueena, SDP:n kakkossija heikkeni

HS-gal­lup: Ko­koo­mus vah­vis­ti kär­ki­ase­maan­sa suo­si­tuim­pa­na puo­luee­na, SDP:n kak­kos­si­ja heik­ke­ni

23.09.2021 06:27 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreän riihen matot

22.09.2021 10:17
Uskollinen puoluesoturi on aina valmiina – tällaista valtaa ministerien erityisavustajat käyttävät politiikan kulisseissa

Us­kol­li­nen puo­lue­so­tu­ri on aina val­mii­na – täl­lais­ta valtaa mi­nis­te­rien eri­tyis­avus­ta­jat käyt­tä­vät po­li­tii­kan ku­lis­seis­sa

04.09.2021 08:00 1
Tilaajille
Ylen kannatusmittaus: Kokoomus kasvattaa suosiotaan, vasemmistoliitto menetti kannatustaan eniten

Ylen kan­na­tus­mit­taus: Ko­koo­mus kas­vat­taa suo­sio­taan, va­sem­mis­to­liit­to menetti kan­na­tus­taan eniten

02.09.2021 08:42 3
HS-gallup: Kokoomus jatkaa Suomen suosituimpana puolueena

HS-gal­lup: Ko­koo­mus jatkaa Suomen suo­si­tuim­pa­na puo­luee­na

26.08.2021 06:18 3