Ylennykset: It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso tästä Lapin ylen­ne­tyt

Puolueet
Juhana Kelloniemi jatkaa perussuomalaisten Lapin piirin puheenjohtajana

Juhana Kel­lo­nie­mi jatkaa pe­rus­suo­ma­lais­ten Lapin piirin pu­heen­joh­ta­ja­na

29.11.2021 08:17 1
Tilaajille
Uusi valtuusto, uudet tuulet
Kolumni

Uusi val­tuus­to, uudet tuulet

17.11.2021 20:27 4
Tilaajille
Aluevaaliin löytyy ehdokkaita odotettua helpommin – vain vihreillä on ollut isoja ongelmia

Alue­vaa­liin löytyy eh­dok­kai­ta odo­tet­tua hel­pom­min – vain vih­reil­lä on ollut isoja on­gel­mia

16.11.2021 06:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Na­tio­na­lis­mi vs. in­ter­na­tio­na­lis­mi

25.10.2021 05:00
Tilaajille
Lapin vihreistä ei löydy nostetta Riikka Karppisen puoluekritiikille – Piirin puheenjohtaja: En tunnista puoluettani siitä

Lapin vih­reis­tä ei löydy nos­tet­ta Riikka Karp­pi­sen puo­lue­kri­tii­kil­le – Piirin pu­heen­joh­ta­ja: En tun­nis­ta puo­luet­ta­ni siitä

06.10.2021 19:40 22
Tilaajille
Neljä kyllää, yksi ei, kaksi vielä arpoo – Enemmistö Lapin kansanedustajista on lähdössä ehdolle aluevaaleihin

Neljä kyllää, yksi ei, kaksi vielä arpoo – Enem­mis­tö Lapin kan­san­edus­ta­jis­ta on läh­dös­sä ehdolle alue­vaa­lei­hin

01.10.2021 18:50 12
Tilaajille
HS-gallup: Kokoomus vahvisti kärkiasemaansa suosituimpana puolueena, SDP:n kakkossija heikkeni

HS-gal­lup: Ko­koo­mus vah­vis­ti kär­ki­ase­maan­sa suo­si­tuim­pa­na puo­luee­na, SDP:n kak­kos­si­ja heik­ke­ni

23.09.2021 06:27 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreän riihen matot

22.09.2021 10:17
Uskollinen puoluesoturi on aina valmiina – tällaista valtaa ministerien erityisavustajat käyttävät politiikan kulisseissa

Us­kol­li­nen puo­lue­so­tu­ri on aina val­mii­na – täl­lais­ta valtaa mi­nis­te­rien eri­tyis­avus­ta­jat käyt­tä­vät po­li­tii­kan ku­lis­seis­sa

04.09.2021 08:00 1
Tilaajille
Ylen kannatusmittaus: Kokoomus kasvattaa suosiotaan, vasemmistoliitto menetti kannatustaan eniten

Ylen kan­na­tus­mit­taus: Ko­koo­mus kas­vat­taa suo­sio­taan, va­sem­mis­to­liit­to menetti kan­na­tus­taan eniten

02.09.2021 08:42 3
HS-gallup: Kokoomus jatkaa Suomen suosituimpana puolueena

HS-gal­lup: Ko­koo­mus jatkaa Suomen suo­si­tuim­pa­na puo­luee­na

26.08.2021 06:18 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­la-kor­vaus­ten pois­ta­mi­ses­ta

20.08.2021 05:50 6
Tilaajille
Talous maahanmuuttokritiikin rinnalle – perussuomalaisten kenttäväki ei kaipaa suuria linjamuutoksia

Talous maa­han­muut­to­kri­tii­kin rin­nal­le – pe­rus­suo­ma­lais­ten kent­tä­vä­ki ei kaipaa suuria lin­ja­muu­tok­sia

15.08.2021 09:55 1
Tilaajille
Vihreiden ja keskustan yritys nostaa omaa profiiliaan ennakoi vaikeuksia budjettiriiheen – Surkea tulos kaatuisi veronmaksajan niskaan
Pääkirjoitus

Vih­rei­den ja kes­kus­tan yritys nostaa omaa pro­fii­liaan ennakoi vai­keuk­sia bud­jet­ti­rii­heen – Surkea tulos kaa­tui­si ve­ron­mak­sa­jan niskaan

13.08.2021 20:18 7
Tilaajille
Sitoutumattomien menestys ja keskustan vaalitappio vaikeuttavat paikkojen jakamista monessa kunnassa –Sodankylässä lienee pahin umpisolmu
Pääkirjoitus

Si­tou­tu­mat­to­mien me­nes­tys ja kes­kus­tan vaa­li­tap­pio vai­keut­ta­vat paik­ko­jen ja­ka­mis­ta monessa kun­nas­sa –So­dan­ky­läs­sä lienee pahin um­pi­sol­mu

11.08.2021 18:00 5
Tilaajille
Äänestäjällä ei ole kuluttajansuojaa – Nopeimmat loikkasivat toiseen puolueeseen jo ennen ensimmäistä kokousta
Kolumni

Ää­nes­tä­jäl­lä ei ole ku­lut­ta­jan­suo­jaa – No­peim­mat loik­ka­si­vat toiseen puo­luee­seen jo ennen en­sim­mäis­tä ko­kous­ta

10.08.2021 10:28 19
Tilaajille
Aulikin pelko on viisauden alku
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aulikin pelko on vii­sau­den alku

29.07.2021 04:30 1
Tilaajille
Sitoutumattomat voivat sekoittaa pakan maakuntavaaleissa – Menestyminen edellyttää puolueiden ulkopuolisilta ehdokkailta koko Lapin kattavaa yhteistyötä

Si­tou­tu­mat­to­mat voivat se­koit­taa pakan maa­kun­ta­vaa­leis­sa – Me­nes­ty­mi­nen edel­lyt­tää puo­luei­den ul­ko­puo­lisil­ta eh­dok­kail­ta koko Lapin kat­ta­vaa yh­teis­työ­tä

19.07.2021 06:29 4
Tilaajille
Kulmunille pidetään valtuuston puheenjohtajan paikkaa Torniossa –  Neuvottelut luottamuspaikoista ovat alkuvaiheessa

Kul­mu­nil­le pi­de­tään val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan paikkaa Tor­nios­sa –  Neu­vot­te­lut luot­ta­mus­pai­kois­ta ovat al­ku­vai­hees­sa

23.06.2021 14:30
Tilaajille
Perussuomalaisten Riikka Purra vielä epävarma puoluejohtajaksi pyrkimisestään

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Riikka Purra vielä epä­var­ma puo­lue­joh­ta­jak­si pyr­ki­mi­ses­tään

22.06.2021 10:31