Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Puolueet
Kuukausi
HS: Perussuomalaiset nousi toiseksi suosituimmaksi puolueeksi myös Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa

HS: Pe­rus­suo­ma­lai­set nousi toi­sek­si suo­si­tuim­mak­si puo­lueek­si myös Hel­sin­gin Sa­no­mien kan­na­tus­mit­tauk­ses­sa

18.01.2023 17:13 3
Näkökulma: Puoluejohtajien maratonilla vauhti kiihtyy – Kävimme läpi jokaisen plussat ja miinukset kilvassa, jossa asiaosaajat ottavat mittaa tunteiden tulkeista

Nä­kö­kul­ma: Puo­lue­joh­ta­jien ma­ra­to­nil­la vauhti kiihtyy – Kävimme läpi jo­kai­sen plussat ja mii­nuk­set kil­vas­sa, jossa asia­osaa­jat ottavat mittaa tun­tei­den tul­keis­ta

15.01.2023 06:30 7
Tilaajille
Äänestäjän kuluttajansuoja paranee
Kolumni

Ää­nes­tä­jän ku­lut­ta­jan­suo­ja paranee

14.01.2023 05:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreät ja va­sem­mis­to­lii­to sama puolue

14.01.2023 02:13 8
Tilaajille
Perussuomalaiset kiilasi SDP:n ohitse kakkoseksi Ylen puoluekannatusmittauksessa – keskusta punnersi hiukan ylöspäin

Pe­rus­suo­ma­lai­set kiilasi SDP:n ohitse kak­ko­sek­si Ylen puo­lue­kan­na­tus­mit­tauk­ses­sa – kes­kus­ta pun­ner­si hiukan ylös­päin

05.01.2023 08:06 35
Wille Rydman eroaa kokoomuksen jäsenyydestä –  aikoo kuitenkin asettua ehdolle kevään eduskuntavaaleissa

Wille Rydman eroaa ko­koo­muk­sen jä­se­nyy­des­tä – aikoo kui­ten­kin asettua ehdolle kevään edus­kun­ta­vaa­leis­sa

02.01.2023 10:22 2
Vaikka et olisi aiemmin uskonut äänestämisen voimaan, äänestä – kansanedustajat päättävät elämäsi merkkitapahtumista
Kolumni

Vaikka et olisi aiemmin uskonut ää­nes­tä­mi­sen voi­maan, äänestä – kan­san­edus­ta­jat päät­tä­vät elämäsi merk­ki­ta­pah­tu­mis­ta

01.01.2023 16:03 8
Tilaajille
Vanhemmat
HS:n gallup: Kokoomus jatkaa suosituimpana puolueena – keskustan kannatus ennätysalhainen

HS:n gallup: Ko­koo­mus jatkaa suo­si­tuim­pa­na puo­luee­na – ­kes­kus­tan kan­na­tus en­nä­tys­al­hai­nen

22.12.2022 08:25 26
Tilaajille
Kaksi keskustakonkaria arvioi kipakasti puolueen ongelmia – Kivuliaat päätökset hiertävät kenttäväkeä, eikä Katri Kulmunin kohtelua ole annettu anteeksi

Kaksi kes­kus­ta­kon­ka­ria arvioi ki­pa­kas­ti puo­lueen on­gel­mia – Ki­vu­liaat pää­tök­set hier­tä­vät kent­tä­vä­keä, eikä Katri Kul­mu­nin koh­te­lua ole annettu an­teek­si

18.12.2022 06:30 27
Tilaajille
Saarikon mukaan hallitus on ollut useita kertoja luottamuskuilun partaalla ja pysynyt yhdessä vain kriisien paineessa: "Kun sanoin että näin on, niin tarkoitan sitä"

Saa­ri­kon mukaan hal­li­tus on ollut useita kertoja luot­ta­mus­kui­lun par­taal­la ja pysynyt yhdessä vain krii­sien pai­nees­sa: "Kun sanoin että näin on, niin tar­koi­tan sitä"

26.11.2022 16:04 5
Analyysi: Äänestäjälle on koittamassa kipinöinnin ja kipuilun vaalikevät – Puolueet ottivat heti ensimmäisessä vaalitentissä yhteen sosiaaliturvan leikkauksista

Ana­lyy­si: Ää­nes­tä­jäl­le on koit­ta­mas­sa ki­pi­nöin­nin ja ki­pui­lun vaa­li­ke­vät – Puo­lueet ottivat heti en­sim­mäi­ses­sä vaa­li­ten­tis­sä yhteen so­siaa­li­tur­van leik­kauk­sis­ta

25.11.2022 15:24 7
Tilaajille
Keskusta pöytäsi saamelaiskäräjälain jälleen – asiaa voidaan käsitellä seuraavan kerran aikaisintaan kolmen päivän kuluttua

Kes­kus­ta pöytäsi saa­me­lais­kä­rä­jä­lain jälleen – asiaa voidaan kä­si­tel­lä seu­raa­van kerran ai­kai­sin­taan kolmen päivän ku­lut­tua

13.11.2022 19:38 41
"Tämä tekee tiukasta pelistä äärimmäisen tiukan" – kansanedustajan paikkojen väheneminen oli Lapin puolueväelle iso pettymys, mutta vaali-intoa se ei latista

"Tämä tekee tiu­kas­ta pelistä ää­rim­mäi­sen tiukan" – kan­san­edus­ta­jan paik­ko­jen vä­he­ne­mi­nen oli Lapin puo­lue­väel­le iso pet­ty­mys, mutta vaa­li-in­toa se ei latista

02.11.2022 19:30 9
Tilaajille
Eduskunta väitteli aborttia koskevan lain muutoksesta ennen keskiviikon äänestystä – kristillisdemokraatit arvostelivat esityksen heikkoa valmistelua

Edus­kun­ta väit­te­li abort­tia kos­ke­van lain muu­tok­ses­ta ennen kes­ki­vii­kon ää­nes­tys­tä – kris­til­lis­de­mo­kraa­tit ar­vos­te­li­vat esi­tyk­sen heikkoa val­mis­te­lua

25.10.2022 21:55
Analyysi: Huonon gallup-lukeman päivänä keskusta sai hyviäkin uutisia – keskustan kasken kantona olleen Väyrysen luopuminen saattaa jopa nostaa laahaavaa kannatusta

Ana­lyy­si: Huonon gal­lup-lu­ke­man päivänä kes­kus­ta sai hy­viä­kin uutisia – kes­kus­tan kasken kantona olleen Väy­ry­sen luo­pu­mi­nen saattaa jopa nostaa laa­haa­vaa kan­na­tus­ta

19.10.2022 11:56 22
Tilaajille
Analyysi: Keskustan kyntäminen ei ole Saarikon eikä edes Väyrysen vika, vaan monen asian summa – Puolueen johdolla silti vastuun kantamisen paikka

Ana­lyy­si: Kes­kus­tan kyn­tä­mi­nen ei ole Saa­ri­kon eikä edes Väy­ry­sen vika, vaan monen asian summa – Puo­lueen joh­dol­la silti vastuun kan­ta­mi­sen paikka

09.10.2022 18:30 29
Tilaajille
"Surkea tulos, musta tors­tai" – tuore kan­na­tus­mittaus veti Lapin kes­kus­ta­lais­ten ilmeet va­ka­vik­si

"Surkea tulos, musta tors­tai" – tuore kan­na­tus­mit­taus veti Lapin kes­kus­ta­lais­ten ilmeet va­ka­vik­si

07.10.2022 19:30 35
Tilaajille
Ylen kannatuskysely: Kokoomus edelleen suosituin, keskustan kannatus historiallisen alhainen

Ylen kan­na­tus­ky­se­ly: Ko­koo­mus edel­leen suo­si­tuin, kes­kus­tan kan­na­tus his­to­rial­li­sen al­hai­nen

06.10.2022 08:03 4
Lapin hyvinvointialue tulee tukemaan valtuustoryhmiä vuosittain enintään 5000 eurolla per valtuutettu

Lapin hy­vin­voin­ti­alue tulee tu­ke­maan val­tuus­to­ryh­miä vuo­sit­tain enin­tään 5000 eurolla per val­tuu­tet­tu

31.08.2022 17:08 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreät vai­kut­ta­vat Ro­va­nie­mel­lä

06.08.2022 05:00 5
Tilaajille