Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

SDP
Näkökulma: Älkää aliarvioiko Jutta Urpilaista – Sdp:n Tampereen kokouksesta voi tulla presidenttikilpaan sähinää: Euroopasta palaa uudistunut kovan tason ehdokas

Nä­kö­kul­ma: Älkää ali­ar­vioi­ko Jutta Ur­pi­lais­ta – Sdp:n Tam­pe­reen ko­kouk­ses­ta voi tulla pre­si­dent­ti­kil­paan sä­hi­nää: Eu­roo­pas­ta palaa uu­dis­tu­nut kovan tason ehdokas

19.11.2023 15:51 8
Tilaajille
Jutta Urpilainen rynnistää presidenttikisaan eurooppalaisilla solidaarisuuden teemoilla – Komissaari haluaa erottua: "Näissä vaaleissa ketään ei jätetä"

Jutta Ur­pi­lai­nen ryn­nis­tää pre­si­dent­ti­ki­saan eu­roop­pa­lai­sil­la so­li­daa­ri­suu­den tee­moil­la – Ko­mis­saa­ri haluaa erot­tua: "Näissä vaa­leis­sa ketään ei jätetä"

19.11.2023 12:54 18
Tilaajille
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman huolissaan rajaturvallisuuden resursseista: "Tilanne uhkaa heikentyä erityisesti Lapin, Kainuun ja Pohjois-Karjalan alueella"

SDP:n pu­heen­joh­ta­ja Antti Lindt­man huo­lis­saan ra­ja­tur­val­li­suu­den re­surs­seis­ta: "Ti­lan­ne uhkaa hei­ken­tyä eri­tyi­ses­ti Lapin, Kainuun ja Poh­jois-Kar­ja­lan alueel­la"

11.11.2023 11:21 6
Lapin oppositioedustajat jättivät aloitteen Länsi-Pohjan keskussairaalan rahoituksen jatkamisesta: "Tyrmistys alueilla on ollut suuri"

Lapin op­po­si­tio­edus­ta­jat jät­ti­vät aloit­teen Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­lan ra­hoi­tuk­sen jat­ka­mi­ses­ta: "Tyr­mis­tys alueil­la on ollut suuri"

20.10.2023 12:37 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sen po­li­tii­kal­le on vaih­to­eh­to­ja

05.10.2023 05:00 2
Maria-Riitta Mällinen Rovaniemen kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajaksi

Ma­ria-Riit­ta Mäl­li­nen Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen 1. va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si

26.09.2023 10:32
Tilaajille
Mikkel Näkkäläjärven eroa kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan paikasta esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi

Mikkel Näk­kä­lä­jär­ven eroa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­jan pai­kas­ta esi­te­tään val­tuus­tol­le hy­väk­syt­tä­väk­si

19.09.2023 12:21
Tilaajille
Mikkel Näkkäläjärvi on noussut määrätietoisesti puolueensa terävimpään kärkeen – rovaniemeläispoliitikon matkaa ovat varjostaneet nuoruusvuosien raskaat rikokset, joista hän ei pääse koskaan eroon

Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi on noussut mää­rä­tie­toi­ses­ti puo­lueen­sa te­rä­vim­pään kärkeen – ro­va­nie­me­läis­po­lii­ti­kon matkaa ovat var­jos­ta­neet nuo­ruus­vuo­sien raskaat ri­kok­set, joista hän ei pääse koskaan eroon

17.09.2023 12:13 38
Tilaajille
Tutkimus osoittaa, miten ratkaisevasti Marin-ilmiö vaikutti eduskuntavaalien tulokseen – Professori: Lindtmanilla vaikeuksia täyttää Marinin korkokengät

Tut­ki­mus osoit­taa, miten rat­kai­se­vas­ti Ma­rin-il­miö vai­kut­ti edus­kun­ta­vaa­lien tu­lok­seen – Pro­fes­so­ri: Lindt­ma­nil­la vai­keuk­sia täyttää Marinin kor­ko­ken­gät

13.09.2023 17:14 10
Tilaajille
Eduskunta on hyväksynyt Sanna Marinin eronpyynnön

Edus­kun­ta on hy­väk­sy­nyt Sanna Marinin eron­pyyn­nön

12.09.2023 14:51 9
Puhemiesneuvosto puoltaa Marinin vapauttamista kansanedustajan tehtävästä

Pu­he­mies­neu­vos­to puoltaa Marinin va­paut­ta­mis­ta kan­san­edus­ta­jan teh­tä­väs­tä

08.09.2023 16:05 7
Tytti Tuppurainen nousi SDP:n eduskuntaryhmän johtoon – Kiuru veti ehdokkuutensa pois

Tytti Tup­pu­rai­nen nousi SDP:n edus­kun­ta­ryh­män johtoon – Kiuru veti eh­dok­kuu­ten­sa pois

07.09.2023 19:24 4
Entinen pääministeri Marin jättää kansanedustajan tehtävän: Keskusteluja uusista töistä käyty pitkin kesää

Entinen pää­mi­nis­te­ri Marin jättää kan­san­edus­ta­jan teh­tä­vän: Kes­kus­te­lu­ja uusista töistä käyty pitkin kesää

07.09.2023 15:18 26
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Riip­puu­ko an­teek­si­an­to puo­lue­taus­tas­ta?

07.09.2023 05:00 2
Näkökulma: Onko Antti Lindtmanilla ongelma demokratian kanssa? SDP:n puoluekokouksessa nähtiin häivähdyksiä ummehtuneesta junttapolitiikasta

Nä­kö­kul­ma: Onko Antti Lindt­ma­nil­la ongelma de­mo­kra­tian kanssa? SDP:n puo­lue­ko­kouk­ses­sa nähtiin häi­väh­dyk­siä um­meh­tu­nees­ta junt­ta­po­li­tii­kas­ta

03.09.2023 19:25 6
Tilaajille
SDP:n puheenjohtaja Lindtman: Rasismi on repinyt avohaavaa Suomen sieluun

SDP:n pu­heen­joh­ta­ja Lindt­man: Rasismi on repinyt avo­haa­vaa Suomen sieluun

03.09.2023 15:08 5
Sdp:n puheenjohtajakisan hävinnyt Krista Kiuru haluaa eduskuntaryhmän johtoon – Johanna Ojala-Niemelä ei tavoittele tehtävää

Sdp:n pu­heen­joh­ta­ja­ki­san hä­vin­nyt Krista Kiuru haluaa edus­kun­ta­ryh­män johtoon – Johanna Oja­la-Nie­me­lä ei ta­voit­te­le teh­tä­vää

03.09.2023 12:48 8
Sdp valitsi puoluesihteerikseen rovaniemeläisen Mikkel Näkkäläjärven – "Lämmin kiitos valinnastani kansanliikkeen tärkeään tehtävään"

Sdp valitsi puo­lue­sih­tee­rik­seen ro­va­nie­me­läi­sen Mikkel Näk­kä­lä­jär­ven – "Lämmin kiitos va­lin­nas­ta­ni kan­san­liik­keen tär­keään teh­tä­vään"

05.09.2023 11:49 37
Tilaajille
"Onhan tämä ollut pitkä puukkojen yö" – sdp:n puoluesihteerivalinta herätti pahennusta kokousväessä

"Onhan tämä ollut pitkä puuk­ko­jen yö" – sdp:n puo­lue­sih­tee­ri­va­lin­ta herätti pa­hen­nus­ta ko­kous­väes­sä

02.09.2023 12:40 9
Rovaniemeläinen Mikkel Näkkäläjärvi valittiin sdp:n puoluesihteeriksi – "Kevät 2019 oli minulle poliittisen urani rankin kokemus"

Ro­va­nie­me­läi­nen Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi va­lit­tiin sdp:n puo­lue­sih­tee­rik­si – "Kevät 2019 oli minulle po­liit­ti­sen urani rankin ko­ke­mus"

02.09.2023 11:48 21
Tilaajille