SDP
Viimeisin 12 tuntia
Unelma maakuntien Suomesta elää keskustassa – SDP:ltä ristiriitaisia linjauksia maakuntien lisätehtävistä

Unelma maa­kun­tien Suo­mes­ta elää kes­kus­tas­sa – SDP:ltä ris­ti­rii­tai­sia lin­jauk­sia maa­kun­tien li­sä­teh­tä­vis­tä

06:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
HS: Sdp jatkaa Suomen suosituimpana puolueena – hallituspuolueiden yhteiskannatus 55,3 prosenttia

HS: Sdp jatkaa Suomen suo­si­tuim­pa­na puo­luee­na – hal­li­tus­puo­luei­den yh­teis­kan­na­tus 55,3 pro­sent­tia

21.10.2020 08:00 0
Hyvinvointi tärkeintä – teemme sitten kuusi tai kahdeksan tuntia päivässä

Hy­vin­voin­ti tär­kein­tä – teemme sitten kuusi tai kah­dek­san tuntia päi­väs­sä

27.08.2020 17:53 0
Johanna Ojala-Niemelä oli koronakeväänä vaikeiden päätösten keskiössä ja uutisohjelmien vakiovieras: "Ei ole mennyt yöunet näiden takia"

Johanna Oja­la-Nie­me­lä oli ko­ro­na­ke­vää­nä vai­kei­den pää­tös­ten kes­kiös­sä ja uu­tis­oh­jel­mien va­kio­vie­ras: "Ei ole mennyt yöunet näiden takia"

27.08.2020 14:40 2
Maria-Riitta Mällinen jatkaa SDP:n puoluehallituksessa

Ma­ria-Riit­ta Mäl­li­nen jatkaa SDP:n puo­lue­hal­li­tuk­ses­sa

26.08.2020 16:03 0
Tilaajille
Sanna Marin väläytti sitä, että kannattajakuntaa selvästi nuorempi puoluejohto saattaa olla valmis eläkeputken poistamiseen
Pääkirjoitus

Sanna Marin vä­läyt­ti sitä, että kan­nat­ta­ja­kun­taa sel­väs­ti nuo­rem­pi puo­lue­joh­to saattaa olla valmis elä­ke­put­ken pois­ta­mi­seen

25.08.2020 08:58 2
Tilaajille
Marinilta varovaista vihreää valoa eläkeputken poistolle: "Liian moni ikääntyvä työntekijä työnnetään työn ulkopuolelle ennen eläkeikää"

Ma­ri­nil­ta va­ro­vais­ta vihreää valoa elä­ke­put­ken pois­tol­le: "Liian moni ikään­ty­vä työn­te­ki­jä työn­ne­tään työn ul­ko­puo­lel­le ennen elä­kei­kää"

24.08.2020 15:37 1
Näkökulma: Marinin tulikoe syksyllä – hallituksen kasattava työllisyystoimet ja EU:n elvytyspaketti paimennettava läpi eduskunnassa

Nä­kö­kul­ma: Marinin tulikoe syk­syl­lä – hal­li­tuk­sen ka­sat­ta­va työl­li­syys­toi­met ja EU:n el­vy­tys­pa­ket­ti pai­men­net­ta­va läpi edus­kun­nas­sa

23.08.2020 16:52 0
Sirpa Paatero jatkaa SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajana

Sirpa Paatero jatkaa SDP:n puo­lue­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na

23.08.2020 15:57 0
SDP:n varapuheenjohtajat valittu: Niina Malm, Ville Skinnari ja Matias Mäkynen

SDP:n va­ra­pu­heen­joh­ta­jat va­lit­tu: Niina Malm, Ville Skin­na­ri ja Matias Mäkynen

23.08.2020 14:30 0
Pääministeri Sanna Marin: Kuntavaalien siirtoa koronan takia voidaan joutua hallituksessa pohtimaan

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin: Kun­ta­vaa­lien siirtoa koronan takia voidaan joutua hal­li­tuk­ses­sa poh­ti­maan

23.08.2020 13:09 0
Pääministeri Sanna Marin kruunattiin hetki sitten riehakkain aplodein SDP:n uudeksi puheenjohtajaksi Tampereella

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin kruu­nat­tiin hetki sitten rie­hak­kain ap­lo­dein SDP:n uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si Tam­pe­reel­la

23.08.2020 10:00 2
Marin haluaa SDP:n johtoon joukkuehenkeä – "Yhteen hitsautuminen on sitä, mitä haluan nähdä"

Marin haluaa SDP:n johtoon jouk­kue­hen­keä – "Yhteen hit­sau­tu­mi­nen on sitä, mitä haluan nähdä"

22.08.2020 19:04 0
Pääministeri Marin: Jatkossakin oltava valmius nopeisiin talouspäätöksiin, jos korona sitä vaatii

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Jat­kos­sa­kin oltava valmius no­pei­siin ta­lous­pää­tök­siin, jos korona sitä vaatii

22.08.2020 15:16 0
Rinteen viesti sdp:n puoluekokoukselle: " Vallanhimoiset pikkupelit haudattava lopullisesti"

Rinteen viesti sdp:n puo­lue­ko­kouk­sel­le: " Val­lan­hi­moi­set pik­ku­pe­lit hau­dat­ta­va lo­pul­li­ses­ti"

22.08.2020 14:42 0
SDP julkistaa tänään Tampereella alkavassa puoluekokouksessa uuden visuaalisen ilmeensä – tällainen on ruusun moderni versio

SDP jul­kis­taa tänään Tam­pe­reel­la al­ka­vas­sa puo­lue­ko­kouk­ses­sa uuden vi­suaa­li­sen il­meen­sä – täl­lai­nen on ruusun moderni versio

22.08.2020 08:00 0
Näkökulma: Rinteen kaksi monenkirjavaa kautta SDP:n johdossa – kaatoi Urpilaisen, sairastui vakavasti ja kompastui lopulta työmarkkinoihin

Nä­kö­kul­ma: Rinteen kaksi mo­nen­kir­ja­vaa kautta SDP:n joh­dos­sa – kaatoi Ur­pi­lai­sen, sai­ras­tui va­ka­vas­ti ja kom­pas­tui lopulta työ­mark­ki­noi­hin

22.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Sdp:n eduskuntaryhmä: Järjestöille on korvattava rahapelituottojen vähenemisestä aiheutuvat tukimenetykset

Sdp:n edus­kun­ta­ryh­mä: Jär­jes­töil­le on kor­vat­ta­va ra­ha­pe­li­tuot­to­jen vä­he­ne­mi­ses­tä ai­heu­tu­vat tu­ki­me­ne­tyk­set

19.08.2020 14:03 0
Antti Rinne: Kaikki työllisyystoimet tarkasteluun, mutta oikeudenmukaisuudesta huolehdittava

Antti Rinne: Kaikki työl­li­syys­toi­met tar­kas­te­luun, mutta oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta huo­leh­dit­ta­va

18.08.2020 13:56 0
Korona toi puoluekokouksiin erityisjärjestelyt – SDP kuitenkin kerää kaikki kokousedustajat paikan päälle

Korona toi puo­lue­ko­kouk­siin eri­tyis­jär­jes­te­lyt – SDP kui­ten­kin kerää kaikki ko­kous­edus­ta­jat paikan päälle

17.08.2020 06:00 0