Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lainsäädäntö
Haluaako Rovaniemi olla matkailukaupunki?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ha­luaa­ko Ro­va­nie­mi olla mat­kai­lu­kau­pun­ki?

27.09.2023 04:00 3
EU pyrkii vähentämään Kiina-riippuvuuttaan nopeuttamalla strategisesti tärkeiden malmioidensa hyödyntämistä – vaihtoehdot ovat vähissä eli uusia kaivoksia on pakko avata
Pääkirjoitus

EU pyrkii vä­hen­tä­mään Kii­na-riip­pu­vuut­taan no­peut­ta­mal­la stra­te­gi­ses­ti tär­kei­den mal­mioi­den­sa hyö­dyn­tä­mis­tä – vaih­to­eh­dot ovat vähissä eli uusia kai­vok­sia on pakko avata

13.09.2023 20:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuinka te keh­taat­te?

30.08.2023 03:01
Ikivanha jumalanpilkkalaki saa taas tukea Suomen Nato-jäsenyyden valttikorttina – Poliitikon tuomio tai pilapiirtäjän poliisitutkinta kaventaa sananvapautta

Iki­van­ha ju­ma­lan­pilk­ka­la­ki saa taas tukea Suomen Na­to-jä­se­nyy­den valt­ti­kort­ti­na – Po­lii­ti­kon tuomio tai pi­la­piir­tä­jän po­lii­si­tut­kin­ta ka­ven­taa sa­nan­va­paut­ta

05.08.2023 12:00 5
Tilaajille
Lyhytvuokrauksen saaminen lakiin kerää kiitosta Rovaniemellä – kaupunki haluaa mukaan lain valmistelutyöhön

Ly­hyt­vuok­rauk­sen saa­mi­nen lakiin kerää kii­tos­ta Ro­va­nie­mel­lä – kau­pun­ki haluaa mukaan lain val­mis­te­lu­työ­hön

17.07.2023 16:31 17
Tilaajille
Rovaniemi saa sittenkin omat Airbnb-ohjeet – valmistelutyö alkaa elokuussa

Ro­va­nie­mi saa sit­ten­kin omat Airbnb-oh­jeet – val­mis­te­lu­työ alkaa elo­kuus­sa

02.07.2023 06:00 58
Tilaajille
Rovaniemi vaatii lakia lyhytvuokrauksesta – paikallisia ohjeita ei tule, vaikka selvityspyyntö jumittaa ministeriössä

Ro­va­nie­mi vaatii lakia ly­hyt­vuok­rauk­ses­ta – pai­kal­li­sia ohjeita ei tule, vaikka sel­vi­tys­pyyn­tö ju­mit­taa mi­nis­te­riös­sä

25.06.2023 11:03 36
Tilaajille
Kysyimme Lapin kansanedustajilta, ovatko he valmiita rukkaamaan porotalouden epäreiluksi koettua veromallia – vastaukset hyvin varovaisia, ratkaisuksi ehdotetaan petojen vähentämistä

Ky­syim­me Lapin kan­sa­ne­dus­ta­jil­ta, ovatko he val­mii­ta ruk­kaa­maan po­ro­ta­lou­den epä­rei­luk­si koettua ve­ro­mal­lia – vas­tauk­set hyvin va­ro­vai­sia, rat­kai­suk­si eh­do­te­taan petojen vä­hen­tä­mis­tä

24.05.2023 05:00 33
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­ma muuttaa mai­se­maa

22.05.2023 05:00 1
Kuluttajakulttuuri vastustaa kestävää kehitystä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ku­lut­ta­ja­kult­tuu­ri vas­tus­taa kes­tä­vää ke­hi­tys­tä

27.04.2023 05:01
”Lainsäätäjän saamattomuus siirsi pallon saamelaiskäräjille ja KHO:lle” – asiantuntijan mukaan kansainvälisten ihmisoikeuselinten ratkaisut painavat enemmän kuin kansallinen lainsäädäntö

”Lain­sää­tä­jän saa­mat­to­muus siirsi pallon saa­me­lais­kä­rä­jil­le ja KHO:l­le” – asian­tun­ti­jan mukaan kan­sain­vä­lis­ten ih­mis­oi­keus­elin­ten rat­kai­sut pai­na­vat enemmän kuin kan­sal­li­nen lain­sää­dän­tö

24.03.2023 19:03 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruot­sis­ta mallia py­sä­köin­nin­val­von­taan

10.03.2023 05:00
Murskakritiikkiä herättänyt rakentamislaki tuleekin voimaan vasta vuoden 2025 alussa – Kiistelty paketti tuo myös omakotirakentajalle lisää vaatimuksia

Murs­ka­kri­tiik­kiä he­rät­tä­nyt ra­ken­ta­mis­la­ki tu­lee­kin voimaan vasta vuoden 2025 alussa – Kiis­tel­ty paketti tuo myös oma­ko­ti­ra­ken­ta­jal­le lisää vaa­ti­muk­sia

24.02.2023 18:45
Tilaajille
Perussuomalaiset, kokoomus ja keskusta eivät olleet valmiita antamaan mietintöä saamelaiskäräjälaista

Pe­rus­suo­ma­lai­set, ko­koo­mus ja kes­kus­ta eivät olleet val­mii­ta an­ta­maan mie­tin­töä saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta

24.02.2023 12:55 14
Lait kuntoon ennen energiavientiä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lait kuntoon ennen ener­gia­vien­tiä

15.02.2023 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lailla kor­jat­ta­va, ei pa­hen­net­ta­va hoi­ta­ja­pu­laa

08.02.2023 21:39
Tilaajille
Eduskunta on hyväksynyt translain – nyt juridisen sukupuolen voi vahvistaa oman selvityksen perusteella

Edus­kun­ta on hy­väk­sy­nyt trans­lain – nyt ju­ri­di­sen su­ku­puo­len voi vah­vis­taa oman sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la

01.02.2023 14:39 1
Yrittäjät tyrmäävät uuden lain avoimuudesta, vaikka salattavaa ei ole – johtaja Janne Makkula: "Ihmiset eivät kohta uskalla keskustella keskenään"

Yrit­tä­jät tyr­mää­vät uuden lain avoi­muu­des­ta, vaikka sa­lat­ta­vaa ei ole – johtaja Janne Mak­ku­la: "Ih­mi­set eivät kohta uskalla kes­kus­tel­la kes­ke­nään"

29.01.2023 18:30 1
Tilaajille
Venäjän sota ja Kiinan mahti ajavat kiristämään kaivoslakia – Talousvaliokunnan Sanni Grahn-Laasonen: "Kaivoslupa pitää voida estää, jos sillä vaarannetaan turvallisuutta"

Venäjän sota ja Kiinan mahti ajavat ki­ris­tä­mään kai­vos­la­kia – Ta­lous­va­lio­kun­nan Sanni Grahn-Laa­so­nen: "Kai­vos­lu­pa pitää voida estää, jos sillä vaa­ran­ne­taan tur­val­li­suut­ta"

20.01.2023 16:06 2
Tilaajille
Suomen pohjanoteerauksesta tasan 50 vuotta: presidentinvaalit peruttiin ja Kekkosen vastustajat leimattiin fasisteiksi – Professori Martti Häikiö: "Meillä oli oma Lukashenko vallassa"

Suomen poh­ja­no­tee­rauk­ses­ta tasan 50 vuotta: pre­si­den­tin­vaa­lit pe­rut­tiin ja Kek­ko­sen vas­tus­ta­jat lei­mat­tiin fa­sis­teik­si – Pro­fes­so­ri Martti Häikiö: "Meillä oli oma Lu­kas­hen­ko val­las­sa"

17.01.2023 18:30 7
Tilaajille