Lainsäädäntö
Rangaistukset eivät ole ratkaisseet huumeongelmaa – Rangaistavuudesta luopuminen vähentää tutkimusten mukaan huumekuolemia ja käyttäjien tartuntatautiriskiä

Ran­gais­tuk­set eivät ole rat­kais­seet huu­me­on­gel­maa – Ran­gais­ta­vuu­des­ta luo­pu­mi­nen vä­hen­tää tut­ki­mus­ten mukaan huu­me­kuo­le­mia ja käyt­tä­jien tar­tun­ta­tau­ti­ris­kiä

12.06.2020 08:33 0
Lukijalta: Miksi Uudenmaan sulku oli purettava?
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Miksi Uu­den­maan sulku oli pu­ret­ta­va?

30.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Asuntojen lyhytaikainen vuokraus kasvaa, mutta kunnon pelisäännöt puuttuvat yhä – Airbnb-toiminta kaipaa lainsäädäntöä

Asun­to­jen ly­hyt­ai­kai­nen vuok­raus kasvaa, mutta kunnon pe­li­sään­nöt puut­tu­vat yhä – Airbnb-toi­min­ta kaipaa lain­sää­dän­töä

20.12.2019 19:03 0
Tilaajille
Kela vastaa selvityspyyntöön päätöksenteon automatisoinnista: "Toimintaan ei liity perustuslaillisia ongelmia"

Kela vastaa sel­vi­tys­pyyn­töön pää­tök­sen­teon au­to­ma­ti­soin­nis­ta: "Toi­min­taan ei liity pe­rus­tus­lail­li­sia on­gel­mia"

20.12.2019 16:59 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Soile Järvirova

Lu­ki­jal­ta: Miksi ei sank­tioi­ta lakia rik­ko­vil­le?

06.12.2019 13:16 0
Tilaajille
Naapurimme ei ole ryssä voissa paistettunakaan
Kolumni Petteri Holma

Naa­pu­rim­me ei ole ryssä voissa pais­tet­tu­na­kaan

27.11.2019 20:45 0
Tilaajille
Päiväkirja: Miten käy kannabiksen?
Kolumni Pekka Rytkönen

Päi­vä­kir­ja: Miten käy kan­na­bik­sen?

31.10.2019 08:05 0
Tilaajille
Järjestöt: Suomen osoitettava johtajuutta ja tehtävä Euroopan paras translaki

Jär­jes­töt: Suomen osoi­tet­ta­va joh­ta­juut­ta ja tehtävä Eu­roo­pan paras trans­la­ki

05.10.2019 11:01 0
Airbnb:n haitat on minimoitava ja alan ammattilaiset saatava kuriin
Pääkirjoitus

Airbnb:n haitat on mi­ni­moi­ta­va ja alan am­mat­ti­lai­set saatava kuriin

26.09.2019 13:48 0
Tilaajille