Saamelaiskäräjälaki
Saamelaisten kokemia vääryyksiä päästään selvittämään ensi vuonna – Totuus- ja sovintokomissioon liittyviä kuulemisia ei ole voitu järjestää koronatilanteen vuoksi

Saa­me­lais­ten kokemia vää­ryyk­siä pääs­tään sel­vit­tä­mään ensi vuonna – Totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sioon liit­ty­viä kuu­le­mi­sia ei ole voitu jär­jes­tää ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

14.09.2020 18:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: So­vin­toa kan­nat­taa ta­voi­tel­la?

10.07.2020 09:25
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain muutosta valmisteleva toimikunta on valittu – "Suomi on sitoutunut YK:n alkuperäiskansojen julistuksen toimeenpanoon ja sen tulee näkyä työskentelyssä"

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain muu­tos­ta val­mis­te­le­va toi­mi­kun­ta on valittu – "Suomi on si­tou­tu­nut YK:n al­ku­pe­räis­kan­so­jen ju­lis­tuk­sen toi­meen­pa­noon ja sen tulee näkyä työs­ken­te­lys­sä"

06.07.2020 17:40
Tilaajille
Pääkirjoitus: Saamelaiskäräjien vanhaan malliin tehdyissä valinnoissa ei yllätyksiä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Saa­me­lais­kä­rä­jien vanhaan malliin teh­dyis­sä va­lin­nois­sa ei yl­lä­tyk­siä

28.02.2020 13:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Saamelaiskäräjälain uudistaminen ei onnistu, ellei kompromissivalmiutta löydy
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­nen ei on­nis­tu, ellei komp­ro­mis­si­val­miut­ta löydy

19.02.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jouni Kitti

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain va­lu­viat on kor­jat­ta­va

03.10.2019 08:31
Tilaajille
Korkein hallinto-oikeus päätti, että saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hakeneen olisi pitänyt saada äänioikeus

Korkein hal­lin­to-oi­keus päätti, että saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­luet­te­loon ha­ke­neen olisi pitänyt saada ää­ni­oi­keus

26.09.2019 12:09 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lap­pa­lai­set ve­ro­luet­te­los­sa ovat saa­me­lai­sia

25.09.2019 11:20
Tilaajille
Saamelaismääritelmä jakaa mielipiteitä
Lukijalta Mielipide Jouni Kitti

Saa­me­lais­mää­ri­tel­mä jakaa mie­li­pi­tei­tä

25.09.2019 11:19
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Otetaan mallia Nor­jas­ta

23.09.2019 08:50
Tilaajille