Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Asuntokauppa: Myy­tä­vien asun­to­jen määrä putosi Ro­va­nie­mel­lä – vanhaa oma­ko­ti­ta­loa ei laiteta myyn­tiin, jos tar­jol­la ei ole uu­dem­paa asun­toa, johon vaihtaa

Saamelaiskäräjälaki
Saamelaiskäräjälain uudistaminen alkaa olla niitä ikuisuusaiheita
Kolumni

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­nen alkaa olla niitä ikui­suus­ai­hei­ta

07.10.2021 08:27 7
Tilaajille
Saamelaiskäräjät tapasi pääministeri Marinin – Tapaamisessa keskusteltiin muun muassa saamelaiskäräjälain uudistamisesta

Saa­me­lais­kä­rä­jät tapasi pää­mi­nis­te­ri Marinin – Ta­paa­mi­ses­sa kes­kus­tel­tiin muun muassa saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­ses­ta

16.08.2021 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kepu ei pe­tä­kään aina

31.05.2021 05:54 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Us­ko­koon ken tahtoo

25.05.2021 09:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syr­jin­tää ei voi sallia – "Äi­din­kie­li­mer­kin­tä­vaa­ti­mus on Suomen oloissa liian ää­rim­mäis­tä"

24.05.2021 05:54 6
Tilaajille
Näin uusi ehdotus saamelaiskäräjälaiksi eroaa edeltäjästään ja nykylaista: Kieli määräisi, kuka saa äänestää

Näin uusi ehdotus saa­me­lais­kä­rä­jä­laik­si eroaa edel­tä­jäs­tään ja ny­ky­lais­ta: Kieli mää­räi­si, kuka saa ää­nes­tää

22.05.2021 06:30 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Häm­men­tä­vää saa­me­lais­mää­rit­te­lyä – "Hen­ki­lön et­ni­syys riippuu kas­vuym­pä­ris­tös­tä, perheen taus­tas­ta ja kie­les­tä"

20.05.2021 20:01 6
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain uudistamiselle on oikeudellinen tarve
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­sel­le on oi­keu­del­li­nen tarve

20.05.2021 07:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vääriä väit­tei­tä la­ki­esi­tyk­ses­tä

19.05.2021 08:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syr­ji­tään­kö saa­me­lai­sia?

18.05.2021 05:45
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain uudistamisesitys ei vaikuta kompromissilta, joka lopettaisi riitelyn pohjoisessa
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mis­esi­tys ei vaikuta komp­ro­mis­sil­ta, joka lo­pet­tai­si rii­te­lyn poh­joi­ses­sa

16.05.2021 11:47
Tilaajille
Uusi lakiesitys ei poista riitoja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi la­ki­esi­tys ei poista riitoja

15.05.2021 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ih­mis­oi­keu­det kuu­lu­vat myös meille

15.05.2021 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

La­ki­uu­dis­tuk­ses­ta vir­heel­li­siä väit­tä­miä

15.05.2021 05:30
Tilaajille
Lapin kansanedustajat: Mietintö uudeksi saamelaiskärälaiksi on pettymys

Lapin kan­sa­ne­dus­ta­jat: Mie­tin­tö uudeksi saa­me­lais­kä­rä­laik­si on pet­ty­mys

12.05.2021 17:45 12
Tilaajille
Kärnä: Keskusta tulee kaatamaan esityksen uudesta saamelaiskäräjälaista

Kärnä: Kes­kus­ta tulee kaa­ta­maan esi­tyk­sen uudesta saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta

12.05.2021 10:04 12
Tilaajille
Oikeustieteen tohtori jätti saamelaiskäräjälaista eriävän mielipiteen: "Kiista on poliittinen, vaikka sen pitäisi olla juridinen"

Oi­keus­tie­teen tohtori jätti saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta eriävän mie­li­pi­teen: "Kiista on po­liit­ti­nen, vaikka sen pitäisi olla ju­ri­di­nen"

12.05.2021 13:19 8
Tilaajille
Käräjien ääniharavat: "Lakiesitys on toteuttamiskelvoton"

Kä­rä­jien ää­ni­ha­ra­vat: "La­kie­si­tys on to­teut­ta­mis­kel­vo­ton"

12.05.2021 09:23 5
Tilaajille
Korkein hallinto-oikeus hyväksyi perjantaina 37 henkilöä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon – Saamelaiskäräjät:  KHO ei kunnioita alkuperäiskansan itsemääräämisoikeutta

Korkein hal­lin­to-oi­keus hy­väk­syi per­jan­tai­na 37 hen­ki­löä saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­luet­te­loon – Saa­me­lais­kä­rä­jät: KHO ei kun­nioi­ta al­ku­pe­räis­kan­san it­se­mää­rää­mis­oi­keut­ta

27.04.2021 15:25 5
Tilaajille
Saamelaisten kokemia vääryyksiä päästään selvittämään ensi vuonna – Totuus- ja sovintokomissioon liittyviä kuulemisia ei ole voitu järjestää koronatilanteen vuoksi

Saa­me­lais­ten kokemia vää­ryyk­siä pääs­tään sel­vit­tä­mään ensi vuonna – Totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sioon liit­ty­viä kuu­le­mi­sia ei ole voitu jär­jes­tää ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

14.09.2020 18:30
Tilaajille