Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Saamelaiskäräjälaki
Saamelaiskäräjälakiuudistus etenee aikataulun mukaisesti – hallituksen esitys laista annetaan vuoden loppuun mennessä

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki­uu­dis­tus etenee ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti – hal­li­tuk­sen esitys laista an­ne­taan vuoden loppuun men­nes­sä

01.12.2023 16:50 1
Tilaajille
Suurin osa kannattaa, neljä ehdokasta vastustaa – saamelaiskäräjälaki jakaa ehdokkaita

Suurin osa kan­nat­taa, neljä eh­do­kas­ta vas­tus­taa – saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki jakaa eh­dok­kai­ta

08.09.2023 20:30 2
Tilaajille
KHO on aloittanut saamelaiskäräjien vaaliluettelovalitusten käsittelyn

KHO on aloit­ta­nut saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­luet­te­lo­va­li­tus­ten kä­sit­te­lyn

06.09.2023 16:50 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki on uu­dis­tet­ta­va vihdoin

24.08.2023 08:17 4
Hallituksen ei pidä kiirehtiä saamelaiskäräjälain uudistamisessa liikaa – hyvä laki kestää aikaa, vähentää jännitteitä ja on oikeudenmukainen
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen ei pidä kii­reh­tiä saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­ses­sa liikaa – hyvä laki kestää aikaa, vä­hen­tää jän­nit­tei­tä ja on oi­keu­den­mu­kai­nen

22.08.2023 05:00 17
Lapin kansanedustajat lykkäisivät saamelaiskäräjälain uudistuksen viemistä eduskuntaan – perussuomalaisten Seppänen ja Juuso kieltäytyivät kommentoimasta

Lapin kan­san­edus­ta­jat lyk­käi­si­vät saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­tuk­sen vie­mis­tä edus­kun­taan – pe­rus­suo­ma­lais­ten Sep­pä­nen ja Juuso kiel­täy­tyi­vät kom­men­toi­mas­ta

18.08.2023 19:30 25
Tilaajille
Oikeusministeri Leena Meri Ylelle: "Olisi toivottavaa, että saamelaiskäräjälakiuudistus saataisiin maaliin" – hallitus lupaa viedä uudistuksen eduskuntaan tämän vuoden aikana

Oi­keus­mi­nis­te­ri Leena Meri Ylelle: "Olisi toi­vot­ta­vaa, että saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki­uu­dis­tus saa­tai­siin maa­liin" – hal­li­tus lupaa viedä uu­dis­tuk­sen edus­kun­taan tämän vuoden aikana

10.08.2023 10:12 15
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain uudistusta on yritetty kolmen hallituksen voimin jo 2011 lähtien – on korkea aika hoitaa Ylä-Lappia repivä ikuisuuskiista maaliin
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­tus­ta on yri­tet­ty kolmen hal­li­tuk­sen voimin jo 2011 lähtien – on korkea aika hoitaa Ylä-Lap­pia repivä ikui­suus­kiis­ta maaliin

30.06.2023 05:00 11
Anna-Maja Henriksson: Saamelaiskäräjälaki viedään läpi tämän vuoden puolella

An­na-Ma­ja Hen­riks­son: Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki viedään läpi tämän vuoden puo­lel­la

16.06.2023 17:53 3
Tilaajille
Äänestäjien oikeusturva vaarassa – saamelaiskäräjälaki tulisi pikaisesti uudistaa
Pääkirjoitus

Ää­nes­tä­jien oi­keus­tur­va vaa­ras­sa – saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki tulisi pi­kai­ses­ti uu­dis­taa

26.03.2023 16:59 10
”Lainsäätäjän saamattomuus siirsi pallon saamelaiskäräjille ja KHO:lle” – asiantuntijan mukaan kansainvälisten ihmisoikeuselinten ratkaisut painavat enemmän kuin kansallinen lainsäädäntö

”Lain­sää­tä­jän saa­mat­to­muus siirsi pallon saa­me­lais­kä­rä­jil­le ja KHO:l­le” – asian­tun­ti­jan mukaan kan­sain­vä­lis­ten ih­mis­oi­keus­elin­ten rat­kai­sut pai­na­vat enemmän kuin kan­sal­li­nen lain­sää­dän­tö

24.03.2023 19:03 14
Tilaajille
Mitä poliitikko ajattelee lappalainen-sanasta? – Vastauksella on merkitystä saamelaisten kannalta
Kolumni

Mitä po­lii­tik­ko ajat­te­lee lap­pa­lai­nen-sa­nas­ta? – Vas­tauk­sel­la on mer­ki­tys­tä saa­me­lais­ten kan­nal­ta

15.03.2023 06:00 27
Miksi Suomessa on yhä kolonisaatiota?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Suo­mes­sa on yhä ko­lo­ni­saa­tio­ta?

10.03.2023 05:30 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­sa kyse myös lasten oi­keuk­sis­ta

08.03.2023 06:03
Inarin kunnanhallitus pahoittelee saamelaiskäräjälakia koskevan lausunnon tulkinnanvaraisia sanavalintoja

Inarin kun­nan­hal­li­tus pa­hoit­te­lee saa­me­lais­kä­rä­jä­la­kia kos­ke­van lau­sun­non tul­kin­nan­va­rai­sia sa­na­va­lin­to­ja

07.03.2023 19:38 2
Tilaajille
Oikeusministeri Henriksson: Saamelaiskäräjälain kaatoi pelko kannatuksen menetyksestä Lapissa – "Ei tässä ole kyse siitä, että aika olisi loppunut, vaan kyse oli tahdosta"

Oi­keus­mi­nis­te­ri Hen­riks­son: Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kaatoi pelko kan­na­tuk­sen me­ne­tyk­ses­tä Lapissa – "Ei tässä ole kyse siitä, että aika olisi lop­pu­nut, vaan kyse oli tah­dos­ta"

03.03.2023 13:24 15
Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio hakee työlleen kahden vuoden lisäaikaa – saamelaiskäräjälain kariutuminen oli syvä pettymys

Saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sio hakee työl­leen kahden vuoden li­sä­ai­kaa – saa­me­lais­kä­rä­jä­lain ka­riu­tu­mi­nen oli syvä pet­ty­mys

01.03.2023 16:30 10
Tilaajille
Perustuslakivaliokunnan Ojala-Niemelä: Itseni jäävääminen ei ollut tarpeen, vaikka mieheni on saamelainen

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan Oja­la-Nie­me­lä: Itseni jää­vää­mi­nen ei ollut tar­peen, vaikka mieheni on saa­me­lai­nen

01.03.2023 14:43 5
Saamelaiskäräjälain kanssa ei auta odottaa, että kaikki 200 kansanedustajaa ymmärtäisivät asian
Kolumni

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kanssa ei auta odot­taa, että kaikki 200 kan­san­edus­ta­jaa ym­mär­täi­si­vät asian

01.03.2023 05:00 31
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Outoa iden­ti­teet­ti­po­li­tiik­kaa

26.02.2023 21:00 1