Pääkirjoitus: Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tar­vi­taan lisää, ja sen vas­tus­ta­mi­nen on vaa­ral­lis­ta po­pu­lis­mia

Viihde: Jope Ite -do­ku­ment­ti on kai­hoi­sa kuvaus ujosta ke­mi­läis­po­jas­ta, jota pii­nat­tiin kou­lus­sa

Kolumni: Po­pu­lis­ti­nen Teemu Selänne pelkää, että kom­ma­ri-Ma­rin vie pihvin lau­ta­sel­ta – näin idolini olikin idioot­ti

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Saamelaiskäräjälaki
Viikko
Inarin kunta esittää kokonaan uutta lakia saamelaisten kotiseutualueelle – kunnan mukaan laki edistäisi yhdenvertaisuutta, aktivistit syyttävät kuntaa saamelaisvastaisuudesta

Inarin kunta esittää ko­ko­naan uutta lakia saa­me­lais­ten ko­ti­seu­tu­alueel­le – kunnan mukaan laki edis­täi­si yh­den­ver­tai­suut­ta, ak­ti­vis­tit syyt­tä­vät kuntaa saa­me­lais­vas­tai­suu­des­ta

07.02.2023 05:00 15
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain käsittely koettelee kokonaisen sukupolven uskoa Suomeen: "Monelle nuorelle tämä on se, missä punnitaan heidän arvonsa", sanoo taiteilija ja aktivisti Niillas Holmberg

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kä­sit­te­ly koet­te­lee ko­ko­nai­sen su­ku­pol­ven uskoa Suo­meen: "Mo­nel­le nuo­rel­le tämä on se, missä pun­ni­taan heidän ar­von­sa", sanoo tai­tei­li­ja ja ak­ti­vis­ti Niillas Holm­berg

04.02.2023 09:40 8
Valiokunnat: saamelaiskäräjille ei tulisi veto-oikeutta – vain yksi valiokunnista antoi lausuntonsa riitaisena, muut yksimielisiä

Va­lio­kun­nat: saa­me­lais­kä­rä­jil­le ei tulisi ve­to-oi­keut­ta – vain yksi va­lio­kun­nis­ta antoi lau­sun­ton­sa rii­tai­se­na, muut yk­si­mie­li­siä

04.02.2023 12:20 1
Tilaajille
Keskusta liittoutui taas opposition kanssa valiokunnassa – hallituksen esitys saamelaiskäräjälaista jäi tappiolle

Kes­kus­ta liit­tou­tui taas op­po­si­tion kanssa va­lio­kun­nas­sa – hal­li­tuk­sen esitys saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta jäi tap­piol­le

02.02.2023 14:54 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­nen tah­dos­ta kiinni

02.02.2023 06:00
Tilaajille
Kuukausi
Mistä tietää, että tietää kaikesta kaiken?
Kolumni

Mistä tietää, että tietää kai­kes­ta kaiken?

31.01.2023 05:30 1
Tilaajille
Perustuslakivaliokunta aloitti urakkansa saamelaiskäräjälain parissa – puheenjohtaja ensimmäisestä päivästä: "Ei sanottavasti uutta tietoa"

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta aloitti urak­kan­sa saa­me­lais­kä­rä­jä­lain parissa – pu­heen­joh­ta­ja en­sim­mäi­ses­tä päi­väs­tä: "Ei sa­not­ta­vas­ti uutta tietoa"

25.01.2023 18:30 6
Tilaajille
Perustuslakivaliokunta kuulee asiantuntijoita saamelaiskäräjälaista – suora lähetys alkaa kello 8

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta kuulee asian­tun­ti­joi­ta saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta – suora lähetys alkaa kello 8

25.01.2023 07:01
Tilaajille
Yle: Johanna Ojala-Niemelä on selvittänyt jääviyttään saamelaiskäräjälain suhteen

Yle: Johanna Oja­la-Nie­me­lä on sel­vit­tä­nyt jää­viyt­tään saa­me­lais­kä­rä­jä­lain suhteen

18.01.2023 20:05 4
Tilaajille
Eduskunta käsittelee kiisteltyä saamelaiskäräjälakia kalkkiviivoille asti – asiantuntijoita kuullaan vielä viimeisellä mahdollisella viikolla

Edus­kun­ta kä­sit­te­lee kiis­tel­tyä saa­me­lais­kä­rä­jä­la­kia kalk­ki­vii­voil­le asti – asian­tun­ti­joi­ta kuul­laan vielä vii­mei­sel­lä mah­dol­li­sel­la vii­kol­la

15.01.2023 17:00 3
Saamelaiskäräjälain käsittely eduskunnan valiokunnissa alkoi – "Aikataulu on harmillisen tiukka"

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kä­sit­te­ly edus­kun­nan va­lio­kun­nis­sa alkoi – "Ai­ka­tau­lu on har­mil­li­sen tiukka"

11.01.2023 17:50 5
Tilaajille
Vanhemmat
Saamelaiskäräjälaista perustuslakivaliokunnan järjestämä julkinen kuuleminen tammikuun lopulla

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan jär­jes­tä­mä jul­ki­nen kuu­le­mi­nen tam­mi­kuun lopulla

20.12.2022 17:09 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uhkaako saa­me­lais­ten it­se­hal­lin­to val­tion­ta­lout­ta?

13.12.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Suomi oi­keus­val­tio?

09.12.2022 05:00 4
Tilaajille
Kuohunta on takana, kuulemiset voivat alkaa – uusi komissaari: haluamme kuulla myös saamelaisten voimavaroista

Kuo­hun­ta on takana, kuu­le­mi­set voivat alkaa – uusi ko­mis­saa­ri: ha­luam­me kuulla myös saa­me­lais­ten voi­ma­va­rois­ta

07.12.2022 19:30 8
Tilaajille
Lukutaito, äänet ja ymmärrys
Kolumni

Lu­ku­tai­to, äänet ja ym­mär­rys

06.12.2022 06:00 5
Tilaajille
Saamelaiskäräjät hyväksyi kiistellyn saamelaislakiesityksen lähes yksimielisesti – vastaavaa kompromissihalua toivoisi löytyvän eduskunnastakin
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jät hy­väk­syi kiis­tel­lyn saa­me­lais­la­ki­esi­tyk­sen lähes yk­si­mie­li­ses­ti – vas­taa­vaa komp­ro­mis­si­ha­lua toi­voi­si löy­ty­vän edus­kun­nas­ta­kin

02.12.2022 21:57 8
Tilaajille
Saamelaiskäräjien päätös ei muuttanut Lapin kansanedustajien näkemyksiä – Markus Mustajärveä kuitenkin askarruttaa, onko Avaskarin mieli muuttunut

Saa­me­lais­kä­rä­jien päätös ei muut­ta­nut Lapin kan­san­edus­ta­jien nä­ke­myk­siä – Markus Mus­ta­jär­veä kui­ten­kin as­kar­rut­taa, onko Avas­ka­rin mieli muut­tu­nut

02.12.2022 16:30 22
Tilaajille
Anu Avaskari sanoo yhä vastustavansa saamelaiskäräjälakiesitystä, vaikka äänesti sen puolesta – "Tämä oli minun yritykseni vaikuttaa lain sisältöön"

Anu Avas­ka­ri sanoo yhä vas­tus­ta­van­sa saa­me­lais­kä­rä­jä­la­kie­si­tys­tä, vaikka äänesti sen puo­les­ta – "Tämä oli minun yri­tyk­se­ni vai­kut­taa lain si­säl­töön"

01.12.2022 21:40 9
Tilaajille
Saamelaiskäräjien muutosehdotus ei vaadi eduskunnassa erityistoimia – tulee käsittelyyn, kun perustuslakivaliokunta kuulee saamelaisia

Saa­me­lais­kä­rä­jien muu­tos­eh­do­tus ei vaadi edus­kun­nas­sa eri­tyis­toi­mia – tulee kä­sit­te­lyyn, kun pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta kuulee saa­me­lai­sia

01.12.2022 16:41
Tilaajille