Pakotteet: Suur­lii­ke­mies Boris Ro­ten­ber­gin maat Pel­ko­sen­nie­mel­lä on ta­ka­va­ri­koi­tu

Ylioppilaat: Onnea kevään uudet yliop­pi­laat! – katso Lapin Kansan ha­ku­ko­nees­ta Lapin kuntien uudet yli­op­pi­laat

Kevättulvat: Tänä vuonna Kit­ti­läs­sä ei tar­vit­se pelätä tul­va­va­hin­ko­ja, mutta joka vuosi näin ei ole ollut – ko­ko­sim­me kuvia Lapin tul­vis­ta

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Saamelaiskäräjälaki
Sanna Marin: Saamelaiskäräjälaki viedään eduskuntaan tällä hallituskaudella – Rovaniemellä vieraillut pääministeri lupaili myös helpotusta polttoaineen hintoihin

Sanna Marin: Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki viedään edus­kun­taan tällä hal­li­tus­kau­del­la – Ro­va­nie­mel­lä vie­rail­lut pää­mi­nis­te­ri lupaili myös hel­po­tus­ta polt­to­ai­neen hin­toi­hin

21.03.2022 06:30 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pää­tös­oi­keus kai­kil­le saa­me­lai­sil­le

22.02.2022 21:21 3
Tilaajille
Kiista saamelaismääritelmästä varjostaa totuus- ja sovintokomission työtä – riippumattomalle komissiolle on syytä antaa täysi tuki ja työrauha
Pääkirjoitus

Kiista saa­me­lais­mää­ri­tel­mäs­tä var­jos­taa totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion työtä – riip­pu­mat­to­mal­le ko­mis­siol­le on syytä antaa täysi tuki ja työ­rau­ha

11.02.2022 18:25 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pyöreä pöytä paras rat­kai­su?

23.12.2021 06:01
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain uudistaminen viivästyy – poliittiset erimielisyydet siirtävät lakia ensi vuoteen

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­nen vii­väs­tyy – po­liit­ti­set eri­mie­li­syy­det siir­tä­vät lakia ensi vuoteen

16.12.2021 09:38 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sovussa eläen olemme vah­vem­pia

02.11.2021 05:15 1
Tilaajille
Pääministeri on asettanut arvovaltansa peliin, jotta saamelaiskäräjälaki saadaan vihdoin maaliin – mutta mitä tekee keskusta?
Pääkirjoitus

Pää­mi­nis­te­ri on aset­ta­nut ar­vo­val­tan­sa peliin, jotta saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki saadaan vihdoin maaliin – mutta mitä tekee kes­kus­ta?

29.10.2021 21:00 16
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain uudistaminen alkaa olla niitä ikuisuusaiheita
Kolumni

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­nen alkaa olla niitä ikui­suus­ai­hei­ta

07.10.2021 08:27 8
Tilaajille
Saamelaiskäräjät tapasi pääministeri Marinin – Tapaamisessa keskusteltiin muun muassa saamelaiskäräjälain uudistamisesta

Saa­me­lais­kä­rä­jät tapasi pää­mi­nis­te­ri Marinin – Ta­paa­mi­ses­sa kes­kus­tel­tiin muun muassa saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­ses­ta

16.08.2021 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kepu ei pe­tä­kään aina

31.05.2021 05:54 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Us­ko­koon ken tahtoo

25.05.2021 09:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syr­jin­tää ei voi sallia – "Äi­din­kie­li­mer­kin­tä­vaa­ti­mus on Suomen oloissa liian ää­rim­mäis­tä"

24.05.2021 05:54 6
Tilaajille
Näin uusi ehdotus saamelaiskäräjälaiksi eroaa edeltäjästään ja nykylaista: Kieli määräisi, kuka saa äänestää

Näin uusi ehdotus saa­me­lais­kä­rä­jä­laik­si eroaa edel­tä­jäs­tään ja ny­ky­lais­ta: Kieli mää­räi­si, kuka saa ää­nes­tää

22.05.2021 06:30 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Häm­men­tä­vää saa­me­lais­mää­rit­te­lyä – "Hen­ki­lön et­ni­syys riippuu kas­vuym­pä­ris­tös­tä, perheen taus­tas­ta ja kie­les­tä"

20.05.2021 20:01 6
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain uudistamiselle on oikeudellinen tarve
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­sel­le on oi­keu­del­li­nen tarve

20.05.2021 07:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vääriä väit­tei­tä la­ki­esi­tyk­ses­tä

19.05.2021 08:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syr­ji­tään­kö saa­me­lai­sia?

18.05.2021 05:45
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain uudistamisesitys ei vaikuta kompromissilta, joka lopettaisi riitelyn pohjoisessa
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mis­esi­tys ei vaikuta komp­ro­mis­sil­ta, joka lo­pet­tai­si rii­te­lyn poh­joi­ses­sa

16.05.2021 11:47
Tilaajille
Uusi lakiesitys ei poista riitoja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi la­ki­esi­tys ei poista riitoja

15.05.2021 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ih­mis­oi­keu­det kuu­lu­vat myös meille

15.05.2021 05:30 1
Tilaajille