kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Sopu hoi­ta­ja­liit­to­jen pitkän työ­kiis­taan tär­kein­tä, kiis­te­ly voit­ta­jis­ta ja hä­viä­jis­tä toiss­si­jais­ta

Saamelaiskäräjälaki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten Suomi vastaa moit­tei­siin?

27.09.2022 05:00
Tilaajille
Se on teidän oma asianne
Kolumni

Se on teidän oma asianne

20.09.2022 06:35 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­ten luot­ta­mus rikottu

06.09.2022 04:59 2
Tilaajille
Saamelaiskäräjät päätti ottaa aikalisän totuus- ja sovintokomission jatkon suhteen – ilman luottamusta komission työn jatkaminen on mahdotonta
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jät päätti ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jatkon suhteen – ilman luot­ta­mus­ta ko­mis­sion työn jat­ka­mi­nen on mah­do­ton­ta

11.08.2022 20:28 4
Tilaajille
Sámi árvvut ry: uuden saamelaiskäräjälain säätäminen on edellytys saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin jatkamiselle

Sámi árvvut ry: uuden saa­me­lais­kä­rä­jä­lain sää­tä­mi­nen on edel­ly­tys saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­pro­ses­sin jat­ka­mi­sel­le

29.07.2022 14:33 4
Tilaajille
Eduskunnasta: Statuksettomien saamelaisten oikeudet on turvattava
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Sta­tuk­set­to­mien saa­me­lais­ten oi­keu­det on tur­vat­ta­va

22.06.2022 10:47 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki­esi­tys tukee au­to­ri­ta­ris­mia

04.06.2022 05:00 4
Tilaajille
Sanna Marin: Saamelaiskäräjälaki viedään eduskuntaan tällä hallituskaudella – Rovaniemellä vieraillut pääministeri lupaili myös helpotusta polttoaineen hintoihin

Sanna Marin: Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki viedään edus­kun­taan tällä hal­li­tus­kau­del­la – Ro­va­nie­mel­lä vie­rail­lut pää­mi­nis­te­ri lupaili myös hel­po­tus­ta polt­to­ai­neen hin­toi­hin

21.03.2022 06:30 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pää­tös­oi­keus kai­kil­le saa­me­lai­sil­le

22.02.2022 21:21 3
Tilaajille
Kiista saamelaismääritelmästä varjostaa totuus- ja sovintokomission työtä – riippumattomalle komissiolle on syytä antaa täysi tuki ja työrauha
Pääkirjoitus

Kiista saa­me­lais­mää­ri­tel­mäs­tä var­jos­taa totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion työtä – riip­pu­mat­to­mal­le ko­mis­siol­le on syytä antaa täysi tuki ja työ­rau­ha

11.02.2022 18:25 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pyöreä pöytä paras rat­kai­su?

23.12.2021 06:01
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain uudistaminen viivästyy – poliittiset erimielisyydet siirtävät lakia ensi vuoteen

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­nen vii­väs­tyy – po­liit­ti­set eri­mie­li­syy­det siir­tä­vät lakia ensi vuoteen

16.12.2021 09:38 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sovussa eläen olemme vah­vem­pia

02.11.2021 05:15 1
Tilaajille
Pääministeri on asettanut arvovaltansa peliin, jotta saamelaiskäräjälaki saadaan vihdoin maaliin – mutta mitä tekee keskusta?
Pääkirjoitus

Pää­mi­nis­te­ri on aset­ta­nut ar­vo­val­tan­sa peliin, jotta saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki saadaan vihdoin maaliin – mutta mitä tekee kes­kus­ta?

29.10.2021 21:00 16
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain uudistaminen alkaa olla niitä ikuisuusaiheita
Kolumni

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­nen alkaa olla niitä ikui­suus­ai­hei­ta

07.10.2021 08:27 8
Tilaajille
Saamelaiskäräjät tapasi pääministeri Marinin – Tapaamisessa keskusteltiin muun muassa saamelaiskäräjälain uudistamisesta

Saa­me­lais­kä­rä­jät tapasi pää­mi­nis­te­ri Marinin – Ta­paa­mi­ses­sa kes­kus­tel­tiin muun muassa saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­ses­ta

16.08.2021 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kepu ei pe­tä­kään aina

31.05.2021 05:54 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Us­ko­koon ken tahtoo

25.05.2021 09:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syr­jin­tää ei voi sallia – "Äi­din­kie­li­mer­kin­tä­vaa­ti­mus on Suomen oloissa liian ää­rim­mäis­tä"

24.05.2021 05:54 6
Tilaajille
Näin uusi ehdotus saamelaiskäräjälaiksi eroaa edeltäjästään ja nykylaista: Kieli määräisi, kuka saa äänestää

Näin uusi ehdotus saa­me­lais­kä­rä­jä­laik­si eroaa edel­tä­jäs­tään ja ny­ky­lais­ta: Kieli mää­räi­si, kuka saa ää­nes­tää

22.05.2021 06:30 13
Tilaajille