Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Erikoissairaanhoito
Alijäämä paisuu ja Lapissa keskustellaan vain Mehiläisestä
Kolumni

Ali­jää­mä paisuu ja Lapissa kes­kus­tel­laan vain Me­hi­läi­ses­tä

18.11.2023 05:00 36
LKS on ollut Länsi-Pohjaa kustannustehokkaampi, mutta se ei kerro koko totuutta – sairaalan laadun arvioimisessa on huomioitava myös muita mittareita

LKS on ollut Län­si-Poh­jaa kus­tan­nus­te­hok­kaam­pi, mutta se ei kerro koko to­tuut­ta – sai­raa­lan laadun ar­vioi­mi­ses­sa on huo­mioi­ta­va myös muita mit­ta­rei­ta

02.11.2023 08:44 14
Tilaajille
Krooninen henkilöstöpula venyttää hoitojonoja – Jenni Parkkonen on odottanut leikkaukseen pääsyä jo puoli vuotta

Kroo­ni­nen hen­ki­lös­tö­pu­la ve­nyt­tää hoi­to­jo­no­ja – Jenni Park­ko­nen on odot­ta­nut leik­kauk­seen pääsyä jo puoli vuotta

18.10.2023 05:00 11
Tilaajille
Hoitovelka on jatkanut kasvuaan kesän aikana – Lapin Kansa kysyy kokemuksiasi

Hoi­to­vel­ka on jat­ka­nut kas­vuaan kesän aikana – Lapin Kansa kysyy ko­ke­muk­sia­si

11.10.2023 13:35 8
Lapin keskussairaala pääsi eroon siirtoviiveistä: rovaniemeläisiä kuljetetaan jatkohoitoon lähikuntiin – myös Pelkosenniemen vuodeosasto käytössä

Lapin kes­kus­sai­raa­la pääsi eroon siir­to­vii­veis­tä: ro­va­nie­me­läi­siä kul­je­te­taan jat­ko­hoi­toon lä­hi­kun­tiin – myös Pel­ko­sen­nie­men vuo­de­osas­to käy­tös­sä

02.09.2023 05:00 8
Tilaajille
Valvira aloitti kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn valvonnan 16 hyvinvointialueella – Lappi mukana valvottavien listalla

Valvira aloitti kii­reet­tö­mään eri­kois­sai­raan­hoi­toon pääsyn val­von­nan 16 hy­vin­voin­ti­alueel­la – Lappi mukana val­vot­ta­vien lis­tal­la

20.07.2023 12:51 4
Kipeästi odotetut leikkaukset siirtyvät, kun hoitoketju on jumissa – kotinsa vankina ollut rovaniemeläinen Tuula sai keskiviikkona kauan odottamansa joululahjan

Ki­peäs­ti odo­te­tut leik­kauk­set siir­ty­vät, kun hoi­to­ket­ju on jumissa – kotinsa vankina ollut ro­va­nie­me­läi­nen Tuula sai kes­ki­viik­ko­na kauan odot­ta­man­sa jou­lu­lah­jan

23.12.2022 05:00 13
Tilaajille
Juho puukotti psykoosissa kaverinsa ja päätyi Niuvanniemeen 11 vuotta sitten – tällaista on elämä sairaalassa, jossa hoidetaan syyntakeettomia rikollisia

Juho puu­kot­ti psy­koo­sis­sa ka­ve­rin­sa ja päätyi Niu­van­nie­meen 11 vuotta sitten – täl­lais­ta on elämä sai­raa­las­sa, jossa hoi­de­taan syyn­ta­keet­to­mia ri­kol­li­sia

12.09.2022 17:00 1
Tilaajille
Hoitoa Lapin sairaaloihin odottavien määrä on kasvanut – koronaepidemia on hidastanut hoitoonpääsyä koko maassa

Hoitoa Lapin sai­raa­loi­hin odot­ta­vien määrä on kas­va­nut – ­ko­ro­nae­pi­de­mia on hi­das­ta­nut hoi­toon­pää­syä koko maassa

08.10.2021 11:08 3
Tilaajille
Oululaisnaisen hoidossa tapahtui vahinkoja kahdessa eri hoitopaikassa ja hän kuoli – Potilasasiamies: On olemassa Murphyn laki -potilaita

Ou­lu­lais­nai­sen hoi­dos­sa ta­pah­tui va­hin­ko­ja kah­des­sa eri hoi­to­pai­kas­sa ja hän kuoli – Po­ti­la­sa­sia­mies: On ole­mas­sa Murphyn laki -po­ti­lai­ta

20.06.2021 06:00
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiiri avaa sähköisen ajanvarauspalvelun erikoissairaanhoidon toimipisteisiin

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri avaa säh­köi­sen ajan­va­raus­pal­ve­lun eri­kois­sai­raan­hoi­don toi­mi­pis­tei­siin

08.10.2020 09:44
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: 33 mil­joo­nan säästö mah­dol­li­nen

02.07.2020 12:21
Tilaajille
Terveydenhuolto maksaa Rovaniemellä yli 3 000 euroa per asukas – Rahaa kuluu enemmän kuin verrokkikunnissa

Ter­vey­den­huol­to maksaa Ro­va­nie­mel­lä yli 3 000 euroa per asukas – Rahaa kuluu enemmän kuin ver­rok­ki­kun­nis­sa

01.07.2020 18:30 2
Tilaajille
Mehiläinen ei halua palkita palkalla, joten jopa 600 Länsi-Pohjan työntekijää on nyt ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa

Me­hi­läi­nen ei halua palkita pal­kal­la, joten jopa 600 Län­si-Poh­jan työn­te­ki­jää on nyt ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­los­sa

18.06.2020 18:30 1
Tilaajille
Lapissa kiireettömien leikkausten jonotilanne vaihtelee sairaanhoitopiireittäin – "Hoitotakuut eivät ole uhattuna"

Lapissa kii­reet­tö­mien leik­kaus­ten jo­no­ti­lan­ne vaih­te­lee sai­raan­hoi­to­pii­reit­täin – "Hoi­to­ta­kuut eivät ole uhat­tu­na"

10.06.2020 06:30
Tilaajille
Lihavuuden hoito tarvitsisi tiukat ohjeistukset – erikoissairaanhoitoon tulevien keskipaino noussut kymmeniä kiloja

Li­ha­vuu­den hoito tar­vit­si­si tiukat oh­jeis­tuk­set – eri­kois­sai­raan­hoi­toon tu­le­vien kes­ki­pai­no noussut kym­me­niä kiloja

26.04.2020 11:44
LKS aikoo lisätä kiireetöntä hoitoa – Sovittuja tutkimusaikoja ei pidä koronaviruksen pelossa perua, sillä sairaalaan on täysin turvallista tulla, muistuttaa ylilääkäri

LKS aikoo lisätä kii­ree­tön­tä hoitoa – So­vit­tu­ja tut­ki­mus­ai­ko­ja ei pidä ko­ro­na­vi­ruk­sen pelossa perua, sillä sai­raa­laan on täysin tur­val­lis­ta tulla, muis­tut­taa yli­lää­kä­ri

23.04.2020 20:33
Tilaajille
Lukijalta: Pelkät aplodit eivät auta julkista sairaanhoitoa haasteistaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pelkät aplodit eivät auta jul­kis­ta sai­raan­hoi­toa haas­teis­taan

17.04.2020 06:00
Tilaajille