Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rikosepäilyt
Haaparannalta löytyi peräti yhdeksän tonnia luvattomasti säilytettyjä räjähdysaineita

Haa­pa­ran­nal­ta löytyi peräti yh­dek­sän tonnia lu­vat­to­mas­ti säi­ly­tet­ty­jä rä­jäh­dys­ai­nei­ta

21.11.2023 10:47
Tilaajille
Miehen epäillään tappaneen toisen Kalixissa viikonloppuna

Miehen epäil­lään tap­pa­neen toisen Ka­li­xis­sa vii­kon­lop­pu­na

06.11.2023 09:54
Tilaajille
Kahden osakaskunnan rahat katosivat Pelkosenniemellä – poliisi epäilee törkeää kavallusta

Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä – poliisi epäilee törkeää ka­val­lus­ta

29.09.2023 10:16 12
Tilaajille
Oululaista entistä NHL-pelaajaa Janne Niinimaata vastaan nostettu syyte törkeästä veropetoksesta

Ou­lu­lais­ta entistä NHL-pe­laa­jaa Janne Nii­ni­maa­ta vastaan nos­tet­tu syyte tör­keäs­tä ve­ro­pe­tok­ses­ta

17.07.2023 18:43
Riehakas juhannusjuhlinta Ounasjoen saaressa päätyi poliisitutkintaan – nuorukainen ratsasti vapaana laiduntavalla hevosella ilman lupaa

Rie­ha­kas ju­han­nus­juh­lin­ta Ou­nas­joen saa­res­sa päätyi po­lii­si­tut­kin­taan – nuo­ru­kai­nen rat­sas­ti vapaana lai­dun­ta­val­la he­vo­sel­la ilman lupaa

26.06.2023 16:37 2
Tilaajille
Yle: Jukka Kriston thaimaalainen liikekumppani vapautettu tutkintavankeudesta

Yle: Jukka Kriston thai­maa­lai­nen lii­ke­kump­pa­ni va­pau­tet­tu tut­kin­ta­van­keu­des­ta

26.06.2023 16:29 5
Tilaajille
Viranomaiset tulivat Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan työmaalle – yhden urakoitsijan toiminta on syynissä

Vi­ran­omai­set tulivat Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­le – yhden ura­koit­si­jan toi­min­ta on syy­nis­sä

26.04.2023 15:50 5
Tilaajille
Rovaniemen keskustan alueella ja lähialueilla useita pahoinpitelyjä viikonloppuna

Ro­va­nie­men kes­kus­tan alueel­la ja lä­hi­alueil­la useita pa­hoin­pi­te­ly­jä vii­kon­lop­pu­na

16.04.2023 11:33
Tilaajille
Kahta venäläismiestä epäiltiin vakoilusta Kainuun keskussairaalassa – olivatkin vain töissä, eikä syytä rikosepäilylle ollut

Kahta ve­nä­läis­mies­tä epäil­tiin va­koi­lus­ta Kainuun kes­kus­sai­raa­las­sa – oli­vat­kin vain töissä, eikä syytä ri­kos­epäi­lyl­le ollut

07.04.2023 18:12 3
Ihmiskauppajutussa tullut lisää epäiltyjä, myös toisen marja-alan yrityksen toimijoita epäiltyjen listalla  –  "Todella laaja kokonaisuus, esitutkinta ei tule valmistumaan ihan lähiaikoina"

Ih­mis­kaup­pa­ju­tus­sa tullut lisää epäil­ty­jä, myös toisen mar­ja-alan yri­tyk­sen toi­mi­joi­ta epäil­ty­jen lis­tal­la –  "To­del­la laaja ko­ko­nai­suus, esi­tut­kin­ta ei tule val­mis­tu­maan ihan lä­hiai­koi­na"

16.12.2022 14:52 39
Tilaajille
HS: Jukka Kristo vapautettiin tutkintavankeudesta

HS: Jukka Kristo va­pau­tet­tiin tut­kin­ta­van­keu­des­ta

15.12.2022 18:42 12
Tilaajille
Marjanpoimijoiden oikeudet ja neuvottelut poimijamääristä keskittyivät törkeistä rikoksista epäillylle Olli Soraiselle – asiantuntija arvioi, että marjalakiin jäi ongelmia uhrin aseman kannalta

Mar­jan­poi­mi­joi­den oi­keu­det ja neu­vot­te­lut poi­mi­ja­mää­ris­tä kes­kit­tyi­vät tör­keis­tä ri­kok­sis­ta epäil­lyl­le Olli So­rai­sel­le – asian­tun­ti­ja arvioi, että mar­ja­la­kiin jäi on­gel­mia uhrin aseman kan­nal­ta

04.11.2022 13:31 3
Helsingin käräjäoikeus vangitsi ministeriön hallitusneuvoksen marjanpoimijoihin liittyvässä ihmiskauppajutussa – poliisin on annettava lisäselvitystä viikon kuluessa

Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keus van­git­si mi­nis­te­riön hal­li­tus­neu­vok­sen mar­jan­poi­mi­joi­hin liit­ty­väs­sä ih­mis­kaup­pa­ju­tus­sa – po­lii­sin on an­net­ta­va li­sä­sel­vi­tys­tä viikon ku­lues­sa

30.10.2022 11:30 7
Polarican rikosepäily kertoo marjalain toimivuuden lisäksi siitä, ettei marjabisneksessä hyväksytä enää edes harmaalla vyöhykkeellä operointia
Pääkirjoitus

Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

05.10.2022 21:00 27
Tilaajille
Lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä vastaa kunnianloukkaussyytteeseen käräjäoikeudessa – professori vaatii 6 000 euron kärsimyskorvausta Kärnän tviiteistä

Lap­pi­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Mikko Kärnä vastaa kun­nian­louk­kaus­syyt­tee­seen kä­rä­jä­oi­keu­des­sa – pro­fes­so­ri vaatii 6 000 euron kär­si­mys­kor­vaus­ta Kärnän tvii­teis­tä

29.09.2022 13:49 3
Miehen epäillään ampuneen yöllä taloa ilma-aseella Haaparannan keskustassa

Miehen epäil­lään am­pu­neen yöllä taloa il­ma-aseel­la Haa­pa­ran­nan kes­kus­tas­sa

09.07.2021 15:02
Tilaajille
Haaparannan keskustasta löytyi ruumis: poliisi epäilee henkirikosta

Haa­pa­ran­nan kes­kus­tas­ta löytyi ruumis: poliisi epäilee hen­ki­ri­kos­ta

08.07.2021 09:28
Tilaajille
SVT: Haaparannalla toissa viikolla kuolleena löytynyt nuori mies oli suomalainen

SVT: Haa­pa­ran­nal­la toissa vii­kol­la kuol­lee­na löy­ty­nyt nuori mies oli suo­ma­lai­nen

19.02.2021 15:21
Tilaajille
Perustuslakivaliokunta kuulee virkarikoksesta epäiltyä ulkoministeri Pekka Haavistoa – valiokunta on jo perehtynyt esitutkintapöytäkirjaan

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta kuulee vir­ka­ri­kok­ses­ta epäil­tyä ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­toa – va­lio­kun­ta on jo pe­reh­ty­nyt esi­tut­kin­ta­pöy­tä­kir­jaan

30.09.2020 09:26