Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Saamelaiskäräjävaalit
Millainen on saamelaiskäräjien kokoonpano, mistä se päättää ja miten päättäjät valitaan? Kokosimme tähän juttuun tietoja saamelaisten parlamentista, joka päätyi poliittisen myrskyn keskiöön

Mil­lai­nen on saa­me­lais­kä­rä­jien ko­koon­pa­no, mistä se päättää ja miten päät­tä­jät va­li­taan? Ko­ko­sim­me tähän juttuun tietoja saa­me­lais­ten par­la­men­tis­ta, joka päätyi po­liit­ti­sen myrskyn kes­kiöön

16.11.2022 18:30 7
Tilaajille
Näin uusi ehdotus saamelaiskäräjälaiksi eroaa edeltäjästään ja nykylaista: Kieli määräisi, kuka saa äänestää

Näin uusi ehdotus saa­me­lais­kä­rä­jä­laik­si eroaa edel­tä­jäs­tään ja ny­ky­lais­ta: Kieli mää­räi­si, kuka saa ää­nes­tää

14.11.2022 08:50 23
Tilaajille
Saamelaisneuvosto: Saamelaisilla pitäisi olla lopullinen päätösvalta saamelaiskäräjien vaaliluettelosta – KHO:n päätökset uhkaavat saamelaiskäräjien kokoonpanoon

Saa­me­lais­neu­vos­to: Saa­me­lai­sil­la pitäisi olla lo­pul­li­nen pää­tös­val­ta saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­luet­te­los­ta – KHO:n pää­tök­set uh­kaa­vat saa­me­lais­kä­rä­jien ko­koon­pa­noon

04.05.2021 18:16 2
Tilaajille
Saamelaiskäräjien hallitus hylkäsi saamelaiskäräjävaalien tuloksesta tehdyt neljä oikaisuvaatimusta

Saa­me­lais­kä­rä­jien hal­li­tus hylkäsi saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lien tu­lok­ses­ta tehdyt neljä oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta

28.11.2019 16:28
Tilaajille
Saamelaiskäräjien vaaleista on tehty  neljä oikaisuvaatimusta

Saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­leis­ta on tehty neljä oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta

18.10.2019 09:05
Tilaajille
Saamelaisvaalien ääniharava metsätalosta – Saamelaiskäräjien tärkein tehtävä on saada rauha Saamenmaahan, Kari Kyrö sanoo

Saa­me­lais­vaa­lien ää­ni­ha­ra­va met­sä­ta­los­ta – Saa­me­lais­kä­rä­jien tärkein tehtävä on saada rauha Saa­men­maa­han, Kari Kyrö sanoo

17.10.2019 07:30
Tilaajille
KHO antoi päätöksensä 130 valituksesta saamelaiskäräjien vaaliluetteloon liittyen, yksi tapauksista julkaistiin vuosikirjapäätöksenä

KHO antoi pää­tök­sen­sä 130 va­li­tuk­ses­ta saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­luet­te­loon liit­tyen, yksi ta­pauk­sis­ta jul­kais­tiin vuo­si­kir­ja­pää­tök­se­nä

11.10.2019 10:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaalin tulos lah­jo­ma­ton

10.10.2019 05:30
Tilaajille
Saamelaiset ovat ansainneet yhtenäisen etujensa valvojan
Pääkirjoitus

Saa­me­lai­set ovat an­sain­neet yh­te­näi­sen etu­jen­sa val­vo­jan

03.10.2019 05:00
Tilaajille
Saamelaiskäräjät vahvisti vaalituloksen – tulokset säilyivät ennallaan, ääniharavina Kari Kyrö, Anu Avaskari ja Anne Nuorgam

Saa­me­lais­kä­rä­jät vah­vis­ti vaa­li­tu­lok­sen – tu­lok­set säi­lyi­vät en­nal­laan, ää­ni­ha­ra­vi­na Kari Kyrö, Anu Avas­ka­ri ja Anne Nuorgam

02.10.2019 20:14
Saamelaiskäräjille nousee tuttuja vaalivoittajia ja uusia valittuja

Saa­me­lais­kä­rä­jil­le nousee tuttuja vaa­li­voit­ta­jia ja uusia va­lit­tu­ja

01.10.2019 16:49
Tilaajille
Saamelaiskäräjävaalien alustavat tulokset on saatu – Kari Kyrö, Anu Avaskari ja Anne Nuorgam vaalien ääniharavia

Saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lien alus­ta­vat tu­lok­set on saatu – Kari Kyrö, Anu Avas­ka­ri ja Anne Nuorgam vaalien ää­ni­ha­ra­via

01.10.2019 12:46
Tilaajille
Äänestys on ohi – Saa­me­lais­vaa­lien ääniä ru­vet­tiin las­ke­maan

Ää­nes­tys on ohi – Saa­me­lais­vaa­lien ääniä ru­vet­tiin las­ke­maan

30.09.2019 20:40
Saamelaisvaalien ääniä ruvettiin laskemaan Sajoksen yläkerrassa yötä vasten, tulosta jännätään

Saa­me­lais­vaa­lien ääniä ru­vet­tiin las­ke­maan Sa­jok­sen ylä­ker­ras­sa yötä vasten, tulosta jän­nä­tään

30.09.2019 19:47
Tilaajille
Pohjoismaiden yhteinen saamelaisparlamentti vahvistaisi itsemääräämisoikeutta – "Kyse ei ole saamelaisvaltiosta", ideaa ajava Pirita Näkkäläjärvi vakuuttaa

Poh­jois­mai­den yh­tei­nen saa­me­lais­par­la­ment­ti vah­vis­tai­si it­se­mää­rää­mis­oi­keut­ta – "Kyse ei ole saa­me­lais­val­tios­ta", ideaa ajava Pirita Näk­kä­lä­jär­vi va­kuut­taa

28.09.2019 11:00
Tilaajille
Saamelaiskäräjät varaa oikeuden äänestää KHO:n päätöksen saaneille

Saa­me­lais­kä­rä­jät varaa oi­keu­den ää­nes­tää KHO:n pää­tök­sen saa­neil­le

26.09.2019 20:19
Tilaajille
Korkein hallinto-oikeus päätti, että saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hakeneen olisi pitänyt saada äänioikeus

Korkein hal­lin­to-oi­keus päätti, että saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­luet­te­loon ha­ke­neen olisi pitänyt saada ää­ni­oi­keus

26.09.2019 12:09
Tilaajille
Kaupunkisaamelaiset tärkeä osa saamelaisyhteisöä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­ki­saa­me­lai­set tärkeä osa saa­me­lais­yh­tei­söä

20.09.2019 09:57
Tilaajille