kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Saamelaisuus
Kahden kerroksen saamelaisia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kahden ker­rok­sen saa­me­lai­sia

26.02.2024 17:00
Kirja-arvio: Sydämeen käypä esikoisteos kertoo saamelaisista vailla identiteettiä

Kir­ja-ar­vio: Sy­dä­meen käypä esi­kois­teos kertoo saa­me­lai­sis­ta vailla iden­ti­teet­tiä

06.02.2024 14:30
Tilaajille
Tänään vietetään saamelaisten kansallispäivää

Tänään vie­te­tään saa­me­lais­ten kan­sal­lis­päi­vää

06.02.2024 07:49
Kari Kyröstä tuli inarilaisen hiihdon taustavoima yli 50 vuotta sitten, kun oma "leiri" Kevojärvellä päättyi ankariin kipuihin

Kari Kyröstä tuli ina­ri­lai­sen hiihdon taus­ta­voi­ma yli 50 vuotta sitten, kun oma "leiri" Ke­vo­jär­vel­lä päättyi an­ka­riin ki­pui­hin

08.12.2023 10:25 4
Tilaajille
Saamenmaalta Berliinin ja takaisin – valokuvaaja Lada Suomenrinne on tehnyt uraa maailmalla, mutta side kotikylään on aina läsnä

Saa­men­maal­ta Ber­lii­nin ja ta­kai­sin – va­lo­ku­vaa­ja Lada Suo­men­rin­ne on tehnyt uraa maail­mal­la, mutta side ko­ti­ky­lään on aina läsnä

24.09.2023 05:00 2
Tilaajille
Kieli on kulttuurissa rikkautta, ei lyömäase
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kieli on kult­tuu­ris­sa rik­kaut­ta, ei lyö­mä­ase

13.05.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meitä ei saa rin­nas­taa met­sä­saa­me­lai­siin

11.05.2023 05:00 1
Dokumentaristi seurasi saamelaisräppääjä Mihkku Laitin elämää – "Ylpeys omasta kielestä ja kulttuurista on nousemassa"

Do­ku­men­ta­ris­ti seurasi saa­me­lais­räp­pää­jä Mihkku Laitin elämää – "Ylpeys omasta kie­les­tä ja kult­tuu­ris­ta on nou­se­mas­sa"

22.03.2023 18:08
Tilaajille
"Kansallispäivä yhdistää saamelaisia kaikissa Pohjoismaissa" – juhlapäivänä Inarissa keskusteltiin lisääntyneestä vihapuheesta ja oikeusvaltion tarpeellisuudesta

"Kan­sal­lis­päi­vä yh­dis­tää saa­me­lai­sia kai­kis­sa Poh­jois­mais­sa" – juh­la­päi­vä­nä Ina­ris­sa kes­kus­tel­tiin li­sään­ty­nees­tä vi­ha­pu­hees­ta ja oi­keus­val­tion tar­peel­li­suu­des­ta

06.02.2023 19:22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­suu­ri po­ro­mää­rä kiistan syy

29.11.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lai­suus ei selviä asia­kir­jois­ta

18.11.2022 04:00
Tilaajille
DNA-arkkitehtuuri on monimutkainen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

DNA-ark­ki­teh­tuu­ri on mo­ni­mut­kai­nen

17.11.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka on saa­me­lai­nen?

14.11.2022 05:00
Tilaajille
Botnia-palkinnon saajaksi on valittu Veli-Pekka Lehtolan tietokirja saamelaisten historiasta – "Saa lukijansa nauramaan ja pyyhkimään kyyneleitä"

Bot­nia-pal­kin­non saa­jak­si on valittu Ve­li-Pek­ka Leh­to­lan tie­to­kir­ja saa­me­lais­ten his­to­rias­ta – "Saa lu­ki­jan­sa nau­ra­maan ja pyyh­ki­mään kyy­ne­lei­tä"

10.10.2022 15:32 2
Tilaajille
Totuuskomissio saamelaisten käsiin
Kolumni

To­tuus­ko­mis­sio saa­me­lais­ten käsiin

09.10.2022 06:30 5
Tilaajille
Tiedonjulkistamispalkinto tenonsaamelaiselle Suvi Westille – 14 000 euron arvoinen palkinto myönnettiin saamelaisten oikeuksien puolustamisesta kertovasta dokumenttielokuvasta

Tie­don­jul­kis­ta­mis­pal­kin­to te­non­saa­me­lai­sel­le Suvi Wes­til­le – 14 000 euron ar­voi­nen pal­kin­to myön­net­tiin saa­me­lais­ten oi­keuk­sien puo­lus­ta­mi­ses­ta ker­to­vas­ta do­ku­ment­ti­elo­ku­vas­ta

13.09.2022 15:01 4
Eduskunnasta: Statuksettomien saamelaisten oikeudet on turvattava
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Sta­tuk­set­to­mien saa­me­lais­ten oi­keu­det on tur­vat­ta­va

22.06.2022 10:47 3
Tilaajille
Hyvän elämän kilpakosijat
Kolumni

Hyvän elämän kil­pa­ko­si­jat

21.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki­esi­tys tukee au­to­ri­ta­ris­mia

04.06.2022 05:00 4
Tilaajille
Tutkimus Saamelaisten mytologia -kirjan plagiointisyytöksistä on päättynyt – Pulkkinen syyllistyi plagiointiin

Tut­ki­mus Saa­me­lais­ten my­to­lo­gia -kirjan pla­gioin­ti­syy­tök­sis­tä on päät­ty­nyt – Pulk­ki­nen syyl­lis­tyi pla­gioin­tiin

03.06.2022 17:03
Tilaajille