Kolumni: Las­ten­hoi­ta­jan hymy ei hyydy edes palk­ka­kuo­pas­sa

Kalastus: Lo­hi­ke­sä Tor­nion­joel­la on al­ka­nut: Kasperi Tyni nosti Mat­ka­kos­kel­ta yli 16-ki­loi­sen von­ka­leen – lähetä kuva omasta lo­hi­saa­liis­ta­si

Marjastus: Kesäkuu alkoi, mutta hal­la­kart­ta hohkaa si­ni­se­nä – Miten käy mus­tik­ka- ja hil­la­sa­don?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Saamelaisuus
Kieli on kulttuurissa rikkautta, ei lyömäase
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kieli on kult­tuu­ris­sa rik­kaut­ta, ei lyö­mä­ase

13.05.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meitä ei saa rin­nas­taa met­sä­saa­me­lai­siin

11.05.2023 05:00 1
Dokumentaristi seurasi saamelaisräppääjä Mihkku Laitin elämää – "Ylpeys omasta kielestä ja kulttuurista on nousemassa"

Do­ku­men­ta­ris­ti seurasi saa­me­lais­räp­pää­jä Mihkku Laitin elämää – "Ylpeys omasta kie­les­tä ja kult­tuu­ris­ta on nou­se­mas­sa"

22.03.2023 18:08
Tilaajille
"Kansallispäivä yhdistää saamelaisia kaikissa Pohjoismaissa" – juhlapäivänä Inarissa keskusteltiin lisääntyneestä vihapuheesta ja oikeusvaltion tarpeellisuudesta

"Kan­sal­lis­päi­vä yh­dis­tää saa­me­lai­sia kai­kis­sa Poh­jois­mais­sa" – juh­la­päi­vä­nä Ina­ris­sa kes­kus­tel­tiin li­sään­ty­nees­tä vi­ha­pu­hees­ta ja oi­keus­val­tion tar­peel­li­suu­des­ta

06.02.2023 19:22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­suu­ri po­ro­mää­rä kiistan syy

29.11.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lai­suus ei selviä asia­kir­jois­ta

18.11.2022 04:00
Tilaajille
DNA-arkkitehtuuri on monimutkainen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

DNA-ark­ki­teh­tuu­ri on mo­ni­mut­kai­nen

17.11.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka on saa­me­lai­nen?

14.11.2022 05:00
Tilaajille
Botnia-palkinnon saajaksi on valittu Veli-Pekka Lehtolan tietokirja saamelaisten historiasta – "Saa lukijansa nauramaan ja pyyhkimään kyyneleitä"

Bot­nia-pal­kin­non saa­jak­si on valittu Ve­li-Pek­ka Leh­to­lan tie­to­kir­ja saa­me­lais­ten his­to­rias­ta – "Saa lu­ki­jan­sa nau­ra­maan ja pyyh­ki­mään kyy­ne­lei­tä"

10.10.2022 15:32 2
Tilaajille
Totuuskomissio saamelaisten käsiin
Kolumni

To­tuus­ko­mis­sio saa­me­lais­ten käsiin

09.10.2022 06:30 5
Tilaajille
Tiedonjulkistamispalkinto tenonsaamelaiselle Suvi Westille – 14 000 euron arvoinen palkinto myönnettiin saamelaisten oikeuksien puolustamisesta kertovasta dokumenttielokuvasta

Tie­don­jul­kis­ta­mis­pal­kin­to te­non­saa­me­lai­sel­le Suvi Wes­til­le – 14 000 euron ar­voi­nen pal­kin­to myön­net­tiin saa­me­lais­ten oi­keuk­sien puo­lus­ta­mi­ses­ta ker­to­vas­ta do­ku­ment­ti­elo­ku­vas­ta

13.09.2022 15:01 4
Eduskunnasta: Statuksettomien saamelaisten oikeudet on turvattava
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Sta­tuk­set­to­mien saa­me­lais­ten oi­keu­det on tur­vat­ta­va

22.06.2022 10:47 3
Tilaajille
Hyvän elämän kilpakosijat
Kolumni

Hyvän elämän kil­pa­ko­si­jat

21.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki­esi­tys tukee au­to­ri­ta­ris­mia

04.06.2022 05:00 4
Tilaajille
Tutkimus Saamelaisten mytologia -kirjan plagiointisyytöksistä on päättynyt – Pulkkinen syyllistyi plagiointiin

Tut­ki­mus Saa­me­lais­ten my­to­lo­gia -kirjan pla­gioin­ti­syy­tök­sis­tä on päät­ty­nyt – Pulk­ki­nen syyl­lis­tyi pla­gioin­tiin

03.06.2022 17:03
Tilaajille
Siidan uusi näyttely sai avajaisissa ihastuneen vastaanoton – saamelaisuus esillä elävästi ja elävänä

Siidan uusi näyt­te­ly sai ava­jai­sis­sa ihas­tu­neen vas­taan­oton – saa­me­lai­suus esillä elä­väs­ti ja elävänä

01.06.2022 15:45
Tilaajille
Ulla Pirttijärvi löysi uuden joiun porotokassa – Soljun Oassi Mus kertoo mielenmaisemasta

Ulla Pirt­ti­jär­vi löysi uuden joiun po­ro­to­kas­sa – Soljun Oassi Mus kertoo mie­len­mai­se­mas­ta

30.05.2022 14:46
Tilaajille
Maailman ensimmäinen saamenkielinen konsoli- ja tietokonepeli julkaistu

Maail­man en­sim­mäi­nen saa­men­kie­li­nen kon­so­li- ja tie­to­ko­ne­pe­li jul­kais­tu

22.04.2022 21:19
Tilaajille
Alta-kiista oli saamelaisten nollapiste

Al­ta-kiis­ta oli saa­me­lais­ten nol­la­pis­te

06.03.2022 17:28
Tilaajille
Mikkola ei aio luopua lautakuntapaikastaan, vaikka saamen kielen taito on keskeinen vaatimus – "En aio missään nimessä vetäytyä"

Mikkola ei aio luopua lau­ta­kun­ta­pai­kas­taan, vaikka saamen kielen taito on kes­kei­nen vaa­ti­mus – "En aio missään nimessä ve­täy­tyä"

04.03.2022 12:47 10
Tilaajille