Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Aikuisopiskelu
Hallitus lakkauttaa aikuisopintotuen, koska se haittaa työntekoa – työministeri Arto Satonen haluaa koulunpenkille ne, joiden koulutus on jäänyt heikoksi

Hal­li­tus lak­kaut­taa ai­kui­so­pin­to­tuen, koska se haittaa työn­te­koa – työ­mi­nis­te­ri Arto Satonen haluaa kou­lun­pen­kil­le ne, joiden kou­lu­tus on jäänyt hei­kok­si

20.07.2023 18:30 15
Tilaajille
Aikuisellakin on oikeus opiskeluun
Kolumni

Ai­kui­sel­la­kin on oikeus opis­ke­luun

06.07.2023 06:45 1
Rovaniemeläinen Sari Hänninen, 59, valmistui amiksesta – alanvaihtotrendi näkyy Lapin ammattikouluissa, joissa yli puolet opiskelijoista on aikuisia

Ro­va­nie­me­läi­nen Sari Hän­ni­nen, 59, val­mis­tui amik­ses­ta – alan­vaih­to­tren­di näkyy Lapin am­mat­ti­kou­luis­sa, joissa yli puolet opis­ke­li­jois­ta on ai­kui­sia

22.06.2023 05:00 5
Tilaajille
Viva España – Torniolainen Marja Alaperä jalosti espanjan kielen opiskeluun tarkoitetut pdf-tiedostot kahdeksi oppikirjaksi

Viva España – Tor­nio­lai­nen Marja Alaperä jalosti es­pan­jan kielen opis­ke­luun tar­koi­te­tut pdf-tie­dos­tot kah­dek­si op­pi­kir­jak­si

22.09.2022 13:26
Kemiläinen Joel Kallankari haluaa hoitajapulaa helpottamaan mutta on alanvaihtajana jäämässä täysin ilman tukia – "Onhan tämä absurdia"

Ke­mi­läi­nen Joel Kal­lan­ka­ri haluaa hoi­ta­ja­pu­laa hel­pot­ta­maan mutta on alan­vaih­ta­ja­na jää­mäs­sä täysin ilman tukia – "Onhan tämä ab­sur­dia"

19.08.2022 14:09 9
Tilaajille
Lappiassa opiskeleva Elina Pietilä palkittiin

Lap­pias­sa opis­ke­le­va Elina Pietilä pal­kit­tiin

24.11.2021 09:50
Opiskele uutta tai kertaa vanhaa – Lyseonpuiston lukiossa on tarjolla kursseja, jotka ovat kaikille avoimia

Opis­ke­le uutta tai kertaa vanhaa – Ly­seon­puis­ton lu­kios­sa on tar­jol­la kurs­se­ja, jotka ovat kai­kil­le avoimia

29.09.2020 15:12
Lentäjä, palomies, hieroja ja lastentarhanopettaja – neljä ammatinvaihtajaa kertoo oman tarinansa

Len­tä­jä, pa­lo­mies, hieroja ja las­ten­tar­han­opet­ta­ja – neljä am­ma­tin­vaih­ta­jaa kertoo oman ta­ri­nan­sa

09.09.2020 10:30
Tilaajille
Lauantaivieras: Usko unelmiin, yli viisikymppinen!
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Usko unel­miin, yli vii­si­kymp­pi­nen!

13.03.2020 10:05