Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Viva España – Tor­nio­lai­nen Marja Alaperä jalosti es­pan­jan kielen opis­ke­luun tar­koi­te­tut pdf-tie­dos­tot kah­dek­si op­pi­kir­jak­si

Espanjan kieltä Tornion kansalaisopistossa ja Kivalo-opistossa opettava Marja Alaperä on saanut painosta juuri kaksi oppikirjaa: Viva España 1 ja Viva España 2. Kirjoja käytetään oppimateriaalina opistojen verkkokursseilla. Opettaja antoi lupauksen, johon monen Espanjan ystävän kannattaa tarttua.

– Se, joka lukee kirjat ja täyttää kirjojen tehtävät, osaa perussanaston hyvin ja pystyy asioimaan espanjan kielellä esimerkiksi ravintolassa, kaupassa ja apteekissa.