Tähtijuttu: Saa­ri­se­län uuden pol­ku­juok­su­ta­pah­tu­man rei­til­lä piti muistaa sulkea po­ro­ai­ta ja odottaa ka­ve­rei­ta

Kuvakertomus: Ensin soi huu­li­harp­pu, ja sitten varsat as­te­li­vat raadin eteen

Viva España – Tor­nio­lai­nen Marja Alaperä jalosti es­pan­jan kielen opis­ke­luun tar­koi­te­tut pdf-tie­dos­tot kah­dek­si op­pi­kir­jak­si

Espanjan kieltä Tornion kansalaisopistossa ja Kivalo-opistossa opettava Marja Alaperä on saanut painosta juuri kaksi oppikirjaa: Viva España 1 ja Viva España 2. Kirjoja käytetään oppimateriaalina opistojen verkkokursseilla. Opettaja antoi lupauksen, johon monen Espanjan ystävän kannattaa tarttua.

– Se, joka lukee kirjat ja täyttää kirjojen tehtävät, osaa perussanaston hyvin ja pystyy asioimaan espanjan kielellä esimerkiksi ravintolassa, kaupassa ja apteekissa. Espanjan kielessä puhe on vaikein osio. Puhekielen oppiminen vaatii paljon sanastoa,tottumista ja kuuntelua, Alaperä sanoo.