Opettajat
Kun Maria Lassilan lähipiirissä tapahtui itsemurha, hän huomasi kuinka vaikeaa aiheesta oli puhua lasten kanssa: "Pitäisi pyrkiä siihen, ettei häpeän mallia viedä eteenpäin"

Kun Maria Las­si­lan lä­hi­pii­ris­sä ta­pah­tui it­se­mur­ha, hän huomasi kuinka vaikeaa ai­hees­ta oli puhua lasten kanssa: "Pi­täi­si pyrkiä siihen, ettei häpeän mallia viedä eteen­päin"

10.10.2020 07:00 0
Tilaajille
OAJ Lappi: Opettajilla hyvin erilaiset mahdollisuudet työskennellä poikkeusoloissa

OAJ Lappi: Opet­ta­jil­la hyvin eri­lai­set mah­dol­li­suu­det työs­ken­nel­lä poik­keus­olois­sa

04.05.2020 20:51 0
Tilaajille
Lukijalta: Opettajat tarvitsevat tukea etäopetukseen
Lukijalta Mielipide Lauri Lappalainen

Lu­ki­jal­ta: Opet­ta­jat tar­vit­se­vat tukea etä­ope­tuk­seen

15.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Moni lappilainen opettaja kokee olevansa lähes tai täysin ylikuormittunut – etäopetuksen käytännöt vaihtelevat paljon jopa koulujen sisällä

Moni lap­pi­lai­nen opet­ta­ja kokee ole­van­sa lähes tai täysin yli­kuor­mit­tu­nut – etä­ope­tuk­sen käy­tän­nöt vaih­te­le­vat paljon jopa kou­lu­jen sisällä

02.04.2020 18:00 0
Tilaajille
Näkökulma: Toivotan opettajille voimia ja paneutumista uudessa tilanteessa – ja rajuimmille jäitä hattuun: Ei nyt suututa kaikesta
Kolumni Matti Posio

Nä­kö­kul­ma: Toi­vo­tan opet­ta­jil­le voimia ja pa­neu­tu­mis­ta uudessa ti­lan­tees­sa – ja ra­juim­mil­le jäitä hat­tuun: Ei nyt suututa kai­kes­ta

31.03.2020 13:30 0
Tilaajille
Luokanopettaja Saara Mälkönen uupui ja jätti ammatin, jota ei enää tunnistanut 16 vuoden jälkeen entiseksi – "Opettaja venyy ja paukkuu yli inhimillisten rajojen"

Luo­kan­opet­ta­ja Saara Mäl­kö­nen uupui ja jätti am­ma­tin, jota ei enää tun­nis­ta­nut 16 vuoden jälkeen en­ti­sek­si – "O­pet­ta­ja venyy ja paukkuu yli in­hi­mil­lis­ten ra­jo­jen"

14.03.2020 07:00 0
Tilaajille
Hätätilanteita koulussa, kännipuheluita vanhemmilta – opettajan puhelin soi ja on usein välttämätön, mutta työnantaja ei hanki niitä kaikille

Hä­tä­ti­lan­tei­ta kou­lus­sa, kän­ni­pu­he­lui­ta van­hem­mil­ta – opet­ta­jan puhelin soi ja on usein vält­tä­mä­tön, mutta työn­an­ta­ja ei hanki niitä kai­kil­le

17.02.2020 20:19 0
Tilaajille
Lapin kouluilla on pulaa matemaattisten aineiden sijaisista– Yliopisto-opiskelijat ovat liian kaukana kunnista ja harva muuttaa syrjäseudulle pätkätyön perässä

Lapin kou­luil­la on pulaa ma­te­maat­tis­ten ai­nei­den si­jai­sis­ta– Yli­opis­to-opis­ke­li­jat ovat liian kaukana kun­nis­ta ja harva muuttaa syr­jä­seu­dul­le pät­kä­työn perässä

04.12.2019 07:30 0
Tilaajille
Akateemista arkea: Jukka Mettiäinen tekee työtä omalla persoonalla – ihmisten kohtaaminen ja vuorovaikutus parasta antia

Aka­tee­mis­ta arkea: Jukka Met­tiäi­nen tekee työtä omalla per­soo­nal­la – ih­mis­ten koh­taa­mi­nen ja vuo­ro­vai­ku­tus parasta antia

22.10.2019 13:45 0
Päiväkirja: Onnea on opettaja, jonka kanssa voi mennä kaljalle
Kolumni Niina Lavia

Päi­vä­kir­ja: Onnea on opet­ta­ja, jonka kanssa voi mennä kal­jal­le

15.10.2019 07:41 0
Tilaajille
Lasten puutteellinen tieto seksuaalisuudesta altistaa heidät hyväksikäytölle, sanoo oikeuspsykologi – opettajan on tärkeä osata tunnistaa rikos ja auttaa lasta

Lasten puut­teel­li­nen tieto sek­suaa­li­suu­des­ta al­tis­taa heidät hy­väk­si­käy­töl­le, sanoo oi­keus­psy­ko­lo­gi – opet­ta­jan on tärkeä osata tun­nis­taa rikos ja auttaa lasta

15.09.2019 11:50 0
Tilaajille