Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

Kouluun voi mennä vuotta aiem­min, mutta ny­kyi­sin se on hyvin har­vi­nais­ta – laki on jous­ta­va, mutta koulu on vielä jous­ta­vam­pi

Tilastot näyttävät liki nollaa, kun Lapista etsii kuusivuotispäivän myötä kouluun menneitä.

Lapissa ei ole tiettävästi yhtään ekaluokkalaista, joka olisi tullut kouluun vuotta ennen ikätovereitaan. Näin ainakin kertovat Opetushallituksen tilastot viime syksyltä.

Opetustointa valvovassa aluehallintovirastossakaan ei ole asiasta havaintoja.

– Tämä asia ei ole tullut meille oikeastaan mistään vastaan viime vuosina, vastuualuejohtaja Kaisa Post sanoo.

Jokunen varhennetusti koulun aloittanut alakoululainen Lapissa kuitenkin on. Alle viiden oppilaan lukuja ei tilastoida tarkasti, mutta aiempina vuosina Lapissa on ollut 1–4 ekaluokkalaista, jotka ovat täyttäneet koulunaloitusvuonnaan kuusi.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita