Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

lapset ja nuoret
Kuukausi
Yläkoulun luku- ja kirjoitustaidon opetusta vahvistettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ylä­kou­lun luku- ja kir­joi­tus­tai­don ope­tus­ta vah­vis­tet­ta­va

02.12.2023 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Fy­sio­te­ra­pia osaksi opis­ke­lu­huol­toa

30.11.2023 05:30
Mitä jää mieleen lapsuuden harrastuksista? Eivät voitot ja menestys, vaan kaverit ja monenlaiset sattumukset
Kolumni

Mitä jää mieleen lap­suu­den har­ras­tuk­sis­ta? Eivät voitot ja me­nes­tys, vaan kaverit ja mo­nen­lai­set sat­tu­muk­set

15.11.2023 05:30
"Olen vakuuttunut siitä, että musiikki on lähtökohtainen osa ihmisyyttä" – Professori Suvi Saarikallio ja muut  ammattilaiset kokoontuvat Rovaniemelle pohtimaan musiikkikasvatuksen paikkaa suhteessa yhteiskuntaan

"Olen va­kuut­tu­nut siitä, että mu­siik­ki on läh­tö­koh­tai­nen osa ih­mi­syyt­tä" – P­ro­fes­so­ri Suvi Saa­ri­kal­lio ja muut am­mat­ti­lai­set ko­koon­tu­vat Ro­va­nie­mel­le poh­ti­maan mu­siik­ki­kas­va­tuk­sen paikkaa suh­tees­sa yh­teis­kun­taan

14.11.2023 17:32
Tilaajille
Vanhemmat
Lasten- ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-ehdokasteoksissa käsitellään muun muassa jalkapallomaailmaa ja elämäntyylien monimuotoisuutta

Lasten- ja nuorten kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-eh­do­kas­teok­sis­sa kä­si­tel­lään muun muassa jal­ka­pal­lo­maail­maa ja elä­män­tyy­lien mo­ni­muo­toi­suut­ta

08.11.2023 12:20
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lous­tai­to­jen opetus lisää ta­sa-ar­voa

08.11.2023 05:00 1
Pähkinänsärkijä tuo Lappia-talon lavalle yli 200 nuorta soittajaa ja tanssijaa – joulusatu nähdään ensimmäistä kertaa Rovaniemellä

Päh­ki­nän­sär­ki­jä tuo Lap­pia-ta­lon lavalle yli 200 nuorta soit­ta­jaa ja tans­si­jaa – jou­lu­sa­tu nähdään en­sim­mäis­tä kertaa Ro­va­nie­mel­lä

03.11.2023 17:11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi opet­ta­jat vas­tus­ta­vat Ro­va­nie­men kaa­vai­le­mia kou­lu­tus­leik­kauk­sia?

02.11.2023 07:38 3
Kun lapset kasvavat, vanhemmuus vaikenee
Kolumni

Kun lapset kas­va­vat, van­hem­muus vai­ke­nee

11.10.2023 05:00 2
Lapin sairaalaopetukselle vihdoin luvassa uusi koulu – Rovaniemi suunnittelee 6,5 miljoonan euron uudisrakennusta keskussairaalan kortteliin

Lapin sai­raa­la­ope­tuk­sel­le vihdoin luvassa uusi koulu – Ro­va­nie­mi suun­nit­te­lee 6,5 mil­joo­nan euron uu­dis­ra­ken­nus­ta kes­kus­sai­raa­lan kort­te­liin

09.10.2023 05:00
Tilaajille
Lasten ylipainon kasvu on pysähtynyt, mutta se ei vielä riitä – "Aikuiset ovat roolimalleja ja päättävät, mitä ruokaa tai juomia kotiin ostetaan"

Lasten yli­pai­non kasvu on py­säh­ty­nyt, mutta se ei vielä riitä – "Ai­kui­set ovat roo­li­mal­le­ja ja päät­tä­vät, mitä ruokaa tai juomia kotiin os­te­taan"

08.10.2023 06:30 1
Tilaajille
Yhtäkkiä Lilja Rautiola, 11, ei pystynyt edes kävelemään – nämä oireet kielivät siitä, että lapsi voi treenata liian paljon

Yht­äk­kiä Lilja Rau­tio­la, 11, ei pys­ty­nyt edes kä­ve­le­mään – nämä oireet kie­li­vät siitä, että lapsi voi tree­na­ta liian paljon

07.10.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten tur­val­li­nen tu­le­vai­suus ei ole ra­ha­ky­sy­mys

15.09.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koh­taa­mis­paik­ka­toi­min­ta kan­nat­te­lee per­hei­tä

03.09.2023 14:14
Oulussa tutkitaan, miksi jotkut lapset ahdistuvat matematiikasta tuskanhikeen asti – opettaja kertoo 7 vinkkiä, joilla laskemiseen löytyy itseluottamus

Oulussa tut­ki­taan, miksi jotkut lapset ah­dis­tu­vat ma­te­ma­tii­kas­ta tus­kan­hi­keen asti – opet­ta­ja kertoo 7 vink­kiä, joilla las­ke­mi­seen löytyy it­se­luot­ta­mus

18.08.2023 18:56 1
Tilaajille
Yläkouluikäiset pahoinpitelivät samanikäistä lasta Rovaniemen Ylikylässä koulun kentällä – poliisi selvittää tapahtumien kulkua

Ylä­kou­lu­ikäi­set pa­hoin­pi­te­li­vät sa­man­ikäis­tä lasta Ro­va­nie­men Yli­ky­läs­sä koulun ken­täl­lä – poliisi sel­vit­tää ta­pah­tu­mien kulkua

10.08.2023 17:37 18
Tilaajille
Koulut alkavat suurimmissa kaupungeissa tänään tai huomenna – poliisi valvoo tehostetusti liikennettä koulujen lähellä

Koulut alkavat suu­rim­mis­sa kau­pun­geis­sa tänään tai huo­men­na – poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti lii­ken­net­tä kou­lu­jen lähellä

09.08.2023 08:05 1
Koululaisten määrä on kasvanut Kemijärvellä niin paljon, että tilapulaa helpottamaan hankittiin moduulikoulu

Kou­lu­lais­ten määrä on kas­va­nut Ke­mi­jär­vel­lä niin paljon, että ti­la­pu­laa hel­pot­ta­maan han­kit­tiin mo­duu­li­kou­lu

08.08.2023 20:49 4
Tilaajille
Lasten onkitapahtumassa osallistuminen on tärkeintä

Lasten on­ki­ta­pah­tu­mas­sa osal­lis­tu­mi­nen on tär­kein­tä

04.08.2023 08:30
Oppilaiden puhelimenkäyttöä rajoittava laki kurkkii jo kulman takana – OAJ:n mukaan "kieltolaki" ei ratko koulujen rauhattomuuden juurisyitä

Op­pi­lai­den pu­he­li­men­käyt­töä ra­joit­ta­va laki kurkkii jo kulman takana – OAJ:n mukaan "kiel­to­la­ki" ei ratko kou­lu­jen rau­hat­to­muu­den juu­ri­syi­tä

02.08.2023 17:00
Tilaajille