Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

lapset ja nuoret
Viimeisin 24 tuntia
Pelkosenniemen koulu valmistuu riitaisissa tunnelmissa – pääurakoitsija: "En kommentoi"

Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

27.01.2023 16:30 5
Tilaajille
Kuukausi
Tervola sai 35 000 euron perinnön nuorisotoimintaan – rahat käytetään viiden vuoden aikana, nuoret saivat äänestää, mitä niillä tehdään

Tervola sai 35 000 euron pe­rin­nön nuo­ri­so­toi­min­taan – rahat käy­te­tään viiden vuoden aikana, nuoret saivat ää­nes­tää, mitä niillä tehdään

27.01.2023 10:18
Tilaajille
Seurakunta halusi tarjota lahjan Rovaniemelle – maanantaina ilmaisia luentoja kasvattajille

Seu­ra­kun­ta halusi tarjota lahjan Ro­va­nie­mel­le – maa­nan­tai­na il­mai­sia luen­to­ja kas­vat­ta­jil­le

27.01.2023 09:55
Tilaajille
Rovaniemellä voi nyt käydä peruskoulun osin englanniksi – "Englantia ei tarvitse osata, mutta sitä pitää harjoitella", vinkkaa ekaluokkalainen Ilmari

Ro­va­nie­mel­lä voi nyt käydä pe­rus­kou­lun osin eng­lan­nik­si – "Eng­lan­tia ei tar­vit­se osata, mutta sitä pitää har­joi­tel­la", vinkkaa eka­luok­ka­lai­nen Ilmari

20.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Lapin suurin oppitunti keräsi osallistujia kaikista Lapin kunnista – nettikiusaamista käsittelevä oppitunti käynnisti MLL:n Lapin piirin teemavuoden

Lapin suurin op­pi­tun­ti keräsi osal­lis­tu­jia kai­kis­ta Lapin kun­nis­ta – net­ti­kiu­saa­mis­ta kä­sit­te­le­vä op­pi­tun­ti käyn­nis­ti MLL:n Lapin piirin tee­ma­vuo­den

19.01.2023 13:28
Lapsiasiavaltuutettu kritisoi lastensuojelua ja sijoitettujen lasten kohtelua Suomessa – "Ammattilaisetkin syyllistyvät lasten pahoinpitelyyn"

Lap­si­asia­val­tuu­tet­tu kri­ti­soi las­ten­suo­je­lua ja si­joi­tet­tu­jen lasten koh­te­lua Suo­mes­sa – "Am­mat­ti­lai­set­kin syyl­lis­ty­vät lasten pa­hoin­pi­te­lyyn"

06.01.2023 12:46 4
Tilaajille
Vanhemmat
Vähävaraisille lapsille joululahjoja kerännyt hyväntekeväisyystempaus tuotti muun muassa lahjakortteja elokuviin

Vä­hä­va­rai­sil­le lap­sil­le jou­lu­lah­jo­ja ke­rän­nyt hy­vän­te­ke­väi­syys­tem­paus tuotti muun muassa lah­ja­kort­te­ja elo­ku­viin

28.12.2022 20:42
Tilaajille
Arina lahjoittaa 180 000 euroa lasten ja nuorten harrastustoimintaan

Arina lah­joit­taa 180 000 euroa lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taan

08.12.2022 11:19 6
Tilaajille
Arjen liikkumattomuus kuormittaa kansantaloutta miljardeilla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Arjen liik­ku­mat­to­muus kuor­mit­taa kan­san­ta­lout­ta mil­jar­deil­la

29.11.2022 05:01 1
Tilaajille
Kallista vai ei? Rovaniemi varaa vesiliukumäkeen 250 000 euroa – Jyväskylä aikoo hankkia sillä hinnalla kaksi

Kal­lis­ta vai ei? Ro­va­nie­mi varaa ve­si­liu­ku­mä­keen 250 000 euroa – Jy­väs­ky­lä aikoo hankkia sillä hin­nal­la kaksi

16.11.2022 05:00 12
Tilaajille
Kiitokset sille, joka keksi lisätä iltapäivän harrastuskerhon oppilaan lukujärjestykseen
Kolumni

Kii­tok­set sille, joka keksi lisätä il­ta­päi­vän har­ras­tus­ker­hon op­pi­laan lu­ku­jär­jes­tyk­seen

13.10.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Op­pi­las­huol­lon re­surs­sit tur­vat­ta­va

13.10.2022 05:00
Tilaajille
Kemijärvellä lapset ja nuoret pääsevät liikuntahallille ja uimaan ilmaiseksi –  "Hieno ele kaupungilta", toteaa perheenäiti

Ke­mi­jär­vel­lä lapset ja nuoret pää­se­vät lii­kun­ta­hal­lil­le ja uimaan il­mai­sek­si – "Hieno ele kau­pun­gil­ta", toteaa per­heen­äi­ti

07.10.2022 07:00 5
Tilaajille
Liikuntajohtajan mielestä uimaveden lämpötilasta ei tarvitse säästää – ehkä hyvä niin, koska harrastajia viluttaa jo nyt

Lii­kun­ta­joh­ta­jan mie­les­tä ui­ma­ve­den läm­pö­ti­las­ta ei tar­vit­se säästää – ehkä hyvä niin, koska har­ras­ta­jia vi­lut­taa jo nyt

15.09.2022 19:37 3
Tilaajille
Rovaniemen kouluissa oppilaat ovat kaupanneet ADHD-lääkkeitä päihteeksi – kyseessä on valtakunnallinen ilmiö

Ro­va­nie­men kou­luis­sa op­pi­laat ovat kau­pan­neet ADHD-lääk­kei­tä päih­teek­si – ky­sees­sä on val­ta­kun­nal­li­nen ilmiö

13.09.2022 18:00 4
Tilaajille
Tiedätkö, mitä lapsesi älypuhelimessa tapahtuu? – Kouluikäisten uhkailevat viestit ovat yleistyneet Rovaniemellä

Tie­dät­kö, mitä lapsesi äly­pu­he­li­mes­sa ta­pah­tuu? – Kou­lu­ikäis­ten uh­kai­le­vat viestit ovat yleis­ty­neet Ro­va­nie­mel­lä

24.08.2022 10:12 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­jen opit­ta­va tun­nis­ta­maan lap­si­omai­set

20.08.2022 05:00
Tilaajille
MLL:n Tornion-yhdistys on tehnyt sata vuotta töitä saman tavoitteen eteen: Luoda lapsille onnellisia muistoja

MLL:n Tor­nion-yh­dis­tys on tehnyt sata vuotta töitä saman ta­voit­teen eteen: Luoda lap­sil­le on­nel­li­sia muis­to­ja

14.08.2022 17:00
Tilaajille
Mihin tarvitsemme ylioppilaskirjoituksia?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin tar­vit­sem­me yliop­pi­las­kir­joi­tuk­sia?

11.08.2022 21:04
Tilaajille
Pieni sade ei haittaa leiriläisiä - Suomen Työväen Urheiluliiton Lapin piirin perinteinen LETE-leiri järjestetään tällä viikolla Kemissä

Pieni sade ei haittaa lei­ri­läi­siä - Suomen Työväen Ur­hei­lu­lii­ton Lapin piirin pe­rin­tei­nen LE­TE-lei­ri jär­jes­te­tään tällä vii­kol­la Kemissä

27.07.2022 14:30