Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Älylaitteet
Elokuvissa käymisen kulttuuri on pilalla: somettajat tekivät leffakokemuksesta kammottavan
Kolumni

Elo­ku­vis­sa käy­mi­sen kult­tuu­ri on pi­lal­la: so­met­ta­jat tekivät lef­fa­ko­ke­muk­ses­ta kam­mot­ta­van

29.07.2023 05:00 16
Älylaitteita suunnitellaan osaksi henkilöstömitoitusta – sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson mukaan asiaa kokeillaan ennen päätöksiä

Äly­lait­tei­ta suun­ni­tel­laan osaksi hen­ki­lös­tö­mi­toi­tus­ta – so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Kaisa Juuson mukaan asiaa ko­keil­laan ennen pää­tök­siä

05.07.2023 06:00 2
Tilaajille
Aikuisten on aika ryhdistäytyä
Mielipidekirjoitus

Ai­kuis­ten on aika ryh­dis­täy­tyä

06.05.2023 07:30 3
Päiväkirja: Hylkäsin puhelimeni ja tunsin syyllisyyttä – tavoitettavissa oleminen on tänä päivänä normi
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Hyl­kä­sin pu­he­li­me­ni ja tunsin syyl­li­syyt­tä – ta­voi­tet­ta­vis­sa ole­mi­nen on tänä päivänä normi

29.08.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hui­jaus­vies­tit ovat pe­lot­ta­via

25.08.2022 05:00
Tilaajille
Inarissa kokeillaan sovellusta kuntalaisten osallistamiseksi

Ina­ris­sa ko­keil­laan so­vel­lus­ta kun­ta­lais­ten osal­lis­ta­mi­sek­si

03.08.2022 17:53
Tilaajille
Tylsyydestä on tullut sietämätöntä – Monet somettavat rentoutuakseen, mutta edes niin sanottu "aivoton selaaminen" ei edistä mielen rauhoittumista

Tyl­syy­des­tä on tullut sie­tä­mä­tön­tä – Monet so­met­ta­vat ren­tou­tuak­seen, mutta edes niin sanottu "ai­vo­ton se­laa­mi­nen" ei edistä mielen rau­hoit­tu­mis­ta

28.11.2021 14:14
Tilaajille
Euroopan komissio ehdottaa elektroniikkalaitteiden yleislaturia – direktiiviin tarkistuksella halutaan vähentää sähkölaiteromun määrää

Eu­roo­pan ko­mis­sio eh­dot­taa elekt­ro­niik­ka­lait­tei­den yleis­la­tu­ria – di­rek­tii­viin tar­kis­tuk­sel­la ha­lu­taan vä­hen­tää säh­kö­lai­te­ro­mun määrää

23.09.2021 20:30
Sormus sormessa mullisti yöelämäni
Kolumni

Sormus sor­mes­sa mul­lis­ti yö­elä­mä­ni

25.11.2020 11:20 1
Tilaajille
Saako lapsen sijaintia seurata? Voiko viestejä lukea? – Esitimme 10 kiperää kysymystä mediakasvatuksen asiantuntijalle

Saako lapsen si­jain­tia seu­ra­ta? Voiko vies­te­jä lukea? – Esi­tim­me 10 kiperää ky­sy­mys­tä me­dia­kas­va­tuk­sen asian­tun­ti­jal­le

20.11.2020 18:30
Tilaajille
Lukijalta: Nuorten silmäterveys jäänyt koronan jalkoihin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Nuorten sil­mä­ter­veys jäänyt koronan jal­koi­hin

03.10.2020 05:00
Tilaajille