Koulukiusaaminen
Kuukausi
Kaikki lähtee itsetunnosta
Lukijalta Mielipide

Kaikki lähtee it­se­tun­nos­ta

21.10.2020 08:56 0
Tilaajille
Lukijalta: ”Läski, godzilla, kävelevä maanjäristys”– koulukiusattu ei unohda kokemaansa koskaan
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: ”Läski, god­zil­la, kä­ve­le­vä maan­jä­ris­tys”– kou­lu­kiu­sat­tu ei unohda ko­ke­maan­sa koskaan

09.10.2020 08:52 2
Tilaajille
Eduskunnasta: Koulukiusaamista ei saa vähätellä
Kolumni Kaisa Juuso

Edus­kun­nas­ta: Kou­lu­kiu­saa­mis­ta ei saa vä­hä­tel­lä

30.09.2020 07:58 0
Väkivaltaa ei saa vähätellä kutsumalla sitä koulukiusaamiseksi
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Vä­ki­val­taa ei saa vä­hä­tel­lä kut­su­mal­la sitä kou­lu­kiu­saa­mi­sek­si

26.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Näkökulma: Kansanedustajat tuomitsevat kiusaamisen, mutta osa heistä kiusaa itsekin – tviitit voivat mennä henkilökohtaisuuksiin

Nä­kö­kul­ma: Kan­san­edus­ta­jat tuo­mit­se­vat kiu­saa­mi­sen, mutta osa heistä kiusaa itsekin – tviitit voivat mennä hen­ki­lö­koh­tai­suuk­siin

25.09.2020 14:27 0
Tilaajille
Uusi kiusaamisen vastainen malli otettiin käyttöön Rovaniemellä – "Tarkoituksena on puuttua silloin, kun konflikti on päällä"

Uusi kiu­saa­mi­sen vas­tai­nen malli otet­tiin käyt­töön Ro­va­nie­mel­lä – "Tar­koi­tuk­se­na on puuttua sil­loin, kun konf­lik­ti on päällä"

24.09.2020 06:30 0
Tilaajille
"Emme saa hyväksyä rikoksia kuittaamalla niitä kiusaamiseksi" –  Kolmasosaa lappilaisista alakoululaisista ja neljäsosaa lappilaisista yläkoululaisista kiusataan koulussa lukuvuoden aikana

"Emme saa hy­väk­syä ri­kok­sia kuit­taa­mal­la niitä kiu­saa­mi­sek­si" – Kol­mas­osaa lap­pi­lai­sis­ta ala­kou­lu­lai­sis­ta ja nel­jäs­osaa lap­pi­lai­sis­ta ylä­kou­lu­lai­sis­ta kiu­sa­taan kou­lus­sa lu­ku­vuo­den aikana

24.09.2020 06:30 1
Tilaajille
Jope Ruonansuulle järjestetään muistokonsertti myös Kemiin – Niinistön vierailu vahvistettiin presidentinkansliasta

Jope Ruo­nan­suul­le jär­jes­te­tään muis­to­kon­sert­ti myös Kemiin – Nii­nis­tön vie­rai­lu vah­vis­tet­tiin pre­si­den­tin­kans­lias­ta

23.09.2020 15:22 0
Tilaajille
Vanhemmat
“Oli vaikea uskoa, että kelpaan” - Sini Oinasta kiusattiin lähes koko peruskoulun ajan. Hän ei puhunut asiasta kenellekään. Kiusaamisen takia koulukin kärsi.

“Oli vaikea uskoa, että kel­paan” - Sini Oinasta kiu­sat­tiin lähes koko pe­rus­kou­lun ajan. Hän ei puhunut asiasta ke­nel­le­kään. Kiu­saa­mi­sen takia kou­lu­kin kärsi.

06.05.2020 14:55 2
Lukijalta: Kiusaamistapauksiin tiukemmat toimenpiteet
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kiu­saa­mis­ta­pauk­siin tiu­kem­mat toi­men­pi­teet

19.02.2020 18:00 0
Tilaajille
Kou­lu­kiusa­tus­ta tytöstä kasvoi tatuoitu Miss Rovaniemi – nyt hän örisee me­tal­libän­dis­sä, asuu kahden miehen ja kahdeksan kissan kanssa ja järjestää Ouluun vaih­toeh­to­kult­tuu­rien messut

Kou­lu­kiu­sa­tus­ta tytöstä kasvoi ta­tuoi­tu Miss Ro­va­nie­mi – nyt hän örisee me­tal­li­bän­dis­sä, asuu kahden miehen ja kah­dek­san kissan kanssa ja jär­jes­tää Ouluun vaih­to­eh­to­kult­tuu­rien messut

17.02.2020 19:40 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jerry Lehto

Kou­lu­lai­sel­ta: Kiu­saa­mi­nen on aina väärin

14.11.2019 05:00 0
Tilaajille
Moni koulu yrittää ratkoa kiusaamis- ja väkivaltatilanteita liian usein ja liian pitkään itse: "Miksi moni opettaja väsyttää itsensä asialla, joka ei ole hänen tehtävänsä?"

Moni koulu yrittää ratkoa kiu­saa­mis- ja vä­ki­val­ta­ti­lan­tei­ta liian usein ja liian pitkään itse: "Miksi moni opet­ta­ja vä­syt­tää itsensä asial­la, joka ei ole hänen teh­tä­vän­sä?"

12.11.2019 07:25 0
Tilaajille
Koululaisilta: Kenenkään ei tarvitse sietää kiusaamista
Lukijalta Mielipide Jenni Suoperä

Kou­lu­lai­sil­ta: Ke­nen­kään ei tar­vit­se sietää kiu­saa­mis­ta

06.11.2019 08:14 0
Tilaajille
Koululaisilta: Kiusaamiselle ehdoton ei
Lukijalta Mielipide Alma Keränen

Kou­lu­lai­sil­ta: Kiu­saa­mi­sel­le ehdoton ei

22.10.2019 06:00 0
Tilaajille
Eduskunnasta: Juuri sinä voit vähentää kiusaamista – ryhdy ajatuksista tekoihin
Kolumni Kaisa Juuso (ps.)

Edus­kun­nas­ta: Juuri sinä voit vä­hen­tää kiu­saa­mis­ta – ryhdy aja­tuk­sis­ta te­koi­hin

09.10.2019 07:50 0
Koulukiusaaminen saanut todella vakavia sävyjä Oulussa, mukana kannetaan jopa teräaseita

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen saanut todella vakavia sävyjä Ou­lus­sa, mukana kan­ne­taan jopa te­rä­asei­ta

15.09.2019 11:27 0
Tilaajille