Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Koulukiusaaminen
Miten päästä kiusaamisesta?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten päästä kiu­saa­mi­ses­ta?

28.09.2023 05:01
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hä­ly­tys­kel­lot soimaan

26.09.2023 04:00 1
Kasvatustieteen tohtori: Kiusaaminen ei lopu syyllisiä etsimällä, vaan selvittämällä, miksi toisten kaltoinkohtelusta on tullut arkipäivää

Kas­va­tus­tie­teen toh­to­ri: Kiu­saa­mi­nen ei lopu syyl­li­siä et­si­mäl­lä, vaan sel­vit­tä­mäl­lä, miksi toisten kal­toin­koh­te­lus­ta on tullut ar­ki­päi­vää

23.09.2023 06:00 17
Tilaajille
Näkökulma: Lapsen kokema rasismi rasittaa koulunkäyntiä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­kö­kul­ma: Lapsen kokema rasismi ra­sit­taa kou­lun­käyn­tiä

09.08.2023 07:00
Tilaajille
Kansien välissä: Rohkeutta olla oma itsensä – synkkiä aiheita käsittelevä kirja on kaikesta huolimatta toiveikas

Kansien vä­lis­sä: Roh­keut­ta olla oma itsensä – synkkiä aiheita kä­sit­te­le­vä kirja on kai­kes­ta huo­li­mat­ta toi­vei­kas

12.07.2023 15:31
Tilaajille
Kaapo Kuukasjärvi haaveili pitkään omasta merenneidon pyrstöstä, mutta pelko kiusaamisesta esti toteuttamasta unelmaa – nyt hän on Suomen ensimmäinen merenmies

Kaapo Kuu­kas­jär­vi haa­vei­li pitkään omasta me­ren­nei­don pyrs­tös­tä, mutta pelko kiu­saa­mi­ses­ta esti to­teut­ta­mas­ta unelmaa – nyt hän on Suomen en­sim­mäi­nen me­ren­mies

10.04.2023 10:52 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­ka­ri­vin tantta oo­pe­ras­sa

24.02.2023 05:00
Koulukiusaamisen vastaiseen työhön tarvitaan kaikkia!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kiu­saa­mi­sen vas­tai­seen työhön tar­vi­taan kaik­kia!

16.02.2023 10:06
Koulukiusaamisen vastustamiseen tarvitaan kaikkia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kiu­saa­mi­sen vas­tus­ta­mi­seen tar­vi­taan kaikkia

09.02.2023 06:00 1
Tilaajille
Iida Rauma kysyy, miksi tietyistä asioista hänen Finlandia-palkitussa romaanissaan ei puhuta – "Sanotaan sen olevan tärkeä kirja tärkeästä aiheesta, mutta..."

Iida Rauma kysyy, miksi tie­tyis­tä asiois­ta hänen Fin­lan­dia-pal­ki­tus­sa ro­maa­nis­saan ei puhuta – "Sa­no­taan sen olevan tärkeä kirja tär­keäs­tä ai­hees­ta, mut­ta..."

04.02.2023 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen voi olla rikos

01.02.2023 05:00
Tilaajille
Lapin suurin oppitunti keräsi osallistujia kaikista Lapin kunnista – nettikiusaamista käsittelevä oppitunti käynnisti MLL:n Lapin piirin teemavuoden

Lapin suurin op­pi­tun­ti keräsi osal­lis­tu­jia kai­kis­ta Lapin kun­nis­ta – net­ti­kiu­saa­mis­ta kä­sit­te­le­vä op­pi­tun­ti käyn­nis­ti MLL:n Lapin piirin tee­ma­vuo­den

19.01.2023 13:28
Moni koulukiusaaja on täysin tavallinen lapsi – mysteeri on, miksi niin moni aikuisen puuttumisyritys epäonnistuu

Moni kou­lu­kiu­saa­ja on täysin ta­val­li­nen lapsi – mys­tee­ri on, miksi niin moni ai­kui­sen puut­tu­mis­yri­tys epä­on­nis­tuu

08.01.2023 12:30 6
Iida Rauma kertoo kouluväkivallasta Finlandia-palkitussa romaanissaan Hävitys – tapauskertomus – tämän vuoden Finlandia-voittajan valitsi piispa Mari Leppänen

Iida Rauma kertoo kou­lu­vä­ki­val­las­ta Fin­lan­dia-pal­ki­tus­sa ro­maa­nis­saan Hävitys – ta­paus­ker­to­mus – tämän vuoden Fin­lan­dia-voit­ta­jan valitsi piispa Mari Lep­pä­nen

30.11.2022 20:00 1
Koulukiusaamisen uhri voi kokea jäävänsä ilman apua

Kou­lu­kiu­saa­mi­sen uhri voi kokea jää­vän­sä ilman apua

10.09.2022 18:00 1
Kiusaamisen taustalla on huoli
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiu­saa­mi­sen taus­tal­la on huoli

01.09.2022 16:04
Tilaajille
Henkinen väkivalta on yhä koulujen arkea, vaikka ongelmaa on yritetty taltuttaa jo vuosikymmenien ajan – jos vanhat keinot eivät toimi, on etsittävä uusia
Pääkirjoitus

Hen­ki­nen vä­ki­val­ta on yhä kou­lu­jen arkea, vaikka on­gel­maa on yri­tet­ty tal­tut­taa jo vuo­si­kym­me­nien ajan – jos vanhat keinot eivät toimi, on et­sit­tä­vä uusia

21.08.2022 19:00 6
Tilaajille
"Levitetään huhuja ja puhutaan pahaa" – kiusaaminen siirtyi koulun käytäviltä sosiaaliseen mediaan, tutkijan mukaan väkivaltatilanteita kuvataan aiempaa enemmän

"Le­vi­te­tään huhuja ja pu­hu­taan pahaa" – kiu­saa­mi­nen siirtyi koulun käy­tä­vil­tä so­siaa­li­seen me­diaan, tut­ki­jan mukaan vä­ki­val­ta­ti­lan­tei­ta ku­va­taan aiempaa enemmän

28.04.2022 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen jättää trau­mo­ja

19.03.2022 07:15
Tilaajille
Kiitos esimerkillisestä vaikuttamisesta, Mimmi ja Oona!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiitos esi­mer­kil­li­ses­tä vai­kut­ta­mi­ses­ta, Mimmi ja Oona!

22.11.2021 09:19