Koulukiusaaminen
Lukijalta Mielipide

Mitä kiu­saa­mi­ses­sa jä­te­tään te­ke­mät­tä?

16.03.2021 04:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Aris­to­tee­lis­ta jä­mäk­kyyt­tä kouluun

15.03.2021 05:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Santun kiu­saa­mis­ta­ri­na

15.03.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen ajasta ikui­suu­teen

10.03.2021 06:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kou­lu­vä­ki­val­taan puu­tut­ta­va uusin keinoin

26.02.2021 07:01
Tilaajille

Kun oma lapsi menee rikki – ro­va­nie­me­läis­tä Kallea on kiu­sat­tu lähes koko kou­lua­jan, nyt äiti kertoo hänen ta­ri­nan­sa

20.02.2021 06:00 20
Tilaajille

Kou­lu­kiu­saa­mi­sen es­tä­mi­sek­si toi­men­pi­deoh­jel­ma: "Jo­kai­nen kiu­saa­mis­ta­paus on liikaa"

26.01.2021 16:26
Lukijalta Mielipide

Kaikki lähtee it­se­tun­nos­ta

21.10.2020 08:56
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: ”Läski, god­zil­la, kä­ve­le­vä maan­jä­ris­tys”– kou­lu­kiu­sat­tu ei unohda ko­ke­maan­sa koskaan

09.10.2020 12:53 2
Tilaajille
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Kou­lu­kiu­saa­mis­ta ei saa vä­hä­tel­lä

30.09.2020 07:58
Pääkirjoitus

Vä­ki­val­taa ei saa vä­hä­tel­lä kut­su­mal­la sitä kou­lu­kiu­saa­mi­sek­si

26.09.2020 06:00
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Kan­san­edus­ta­jat tuo­mit­se­vat kiu­saa­mi­sen, mutta osa heistä kiusaa itsekin – tviitit voivat mennä hen­ki­lö­koh­tai­suuk­siin

25.09.2020 14:27
Tilaajille

Uusi kiu­saa­mi­sen vas­tai­nen malli otet­tiin käyt­töön Ro­va­nie­mel­lä – "Tar­koi­tuk­se­na on puuttua sil­loin, kun konf­lik­ti on päällä"

24.09.2020 06:30
Tilaajille

"Emme saa hy­väk­syä ri­kok­sia kuit­taa­mal­la niitä kiu­saa­mi­sek­si" – Kol­mas­osaa lap­pi­lai­sis­ta ala­kou­lu­lai­sis­ta ja nel­jäs­osaa lap­pi­lai­sis­ta ylä­kou­lu­lai­sis­ta kiu­sa­taan kou­lus­sa lu­ku­vuo­den aikana

24.09.2020 06:30 1
Tilaajille

Jope Ruo­nan­suul­le jär­jes­te­tään muis­to­kon­sert­ti myös Kemiin – Nii­nis­tön vie­rai­lu vah­vis­tet­tiin pre­si­den­tin­kans­lias­ta

23.09.2020 15:22
Tilaajille

“Oli vaikea uskoa, että kel­paan” - Sini Oinasta kiu­sat­tiin lähes koko pe­rus­kou­lun ajan. Hän ei puhunut asiasta ke­nel­le­kään. Kiu­saa­mi­sen takia kou­lu­kin kärsi.

06.05.2020 14:56 2
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kiu­saa­mis­ta­pauk­siin tiu­kem­mat toi­men­pi­teet

19.02.2020 18:00
Tilaajille

Kou­lu­kiu­sa­tus­ta tytöstä kasvoi ta­tuoi­tu Miss Ro­va­nie­mi – nyt hän örisee me­tal­li­bän­dis­sä, asuu kahden miehen ja kah­dek­san kissan kanssa ja jär­jes­tää Ouluun vaih­to­eh­to­kult­tuu­rien messut

18.02.2020 10:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kou­lu­lai­sel­ta: Kiu­saa­mi­nen on aina väärin

14.11.2019 05:00
Tilaajille

Moni koulu yrittää ratkoa kiu­saa­mis- ja vä­ki­val­ta­ti­lan­tei­ta liian usein ja liian pitkään itse: "Miksi moni opet­ta­ja vä­syt­tää itsensä asial­la, joka ei ole hänen teh­tä­vän­sä?"

12.11.2019 07:25 1
Tilaajille