Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Koulukiusaaminen
Rovaniemen nuorisovaltuusto käynnisti kiusaamisen vastaisen kampanjan – Suojelijoina Antti Tuisku, kaupunginjohtaja ja joulupukki

Ro­va­nie­men nuo­ri­so­val­tuus­to käyn­nis­ti kiu­saa­mi­sen vas­tai­sen kam­pan­jan – Suo­je­li­joi­na Antti Tuisku, kau­pun­gin­joh­ta­ja ja jou­lu­puk­ki

02.09.2021 14:29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­sem­paan kou­lu­ym­pä­ris­töön

21.07.2021 05:05
Tilaajille
Teini näytti keskisormea ja haistatteli koululle Snapchatissa, kurinpito meni korkeimpaan oikeuteen asti – "Suomessa kukaan ei korviaan lotkauttaisi"

Teini näytti kes­ki­sor­mea ja hais­tat­te­li kou­lul­le Snapc­ha­tis­sa, ku­rin­pi­to meni kor­keim­paan oi­keu­teen asti – "Suo­mes­sa kukaan ei kor­viaan lot­kaut­tai­si"

29.05.2021 18:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä kiu­saa­mi­ses­sa jä­te­tään te­ke­mät­tä?

16.03.2021 04:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aris­to­tee­lis­ta jä­mäk­kyyt­tä kouluun

15.03.2021 05:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Santun kiu­saa­mis­ta­ri­na

15.03.2021 05:00
Tilaajille
Koulukiusaaminen ajasta ikuisuuteen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen ajasta ikui­suu­teen

10.03.2021 06:30 3
Tilaajille
Kouluväkivaltaan puututtava uusin keinoin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­vä­ki­val­taan puu­tut­ta­va uusin keinoin

26.02.2021 07:01
Tilaajille
Kun oma lapsi menee rikki – rovaniemeläistä Kallea on kiusattu lähes koko kouluajan, nyt äiti kertoo hänen tarinansa

Kun oma lapsi menee rikki – ro­va­nie­me­läis­tä Kallea on kiu­sat­tu lähes koko kou­lua­jan, nyt äiti kertoo hänen ta­ri­nan­sa

20.02.2021 06:00 20
Tilaajille
Koulukiusaamisen estämiseksi toimenpideohjelma: "Jokainen kiusaamistapaus on liikaa"

Kou­lu­kiu­saa­mi­sen es­tä­mi­sek­si toi­men­pi­deoh­jel­ma: "Jo­kai­nen kiu­saa­mis­ta­paus on liikaa"

26.01.2021 16:26
Kaikki lähtee itsetunnosta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaikki lähtee it­se­tun­nos­ta

21.10.2020 08:56
Tilaajille
Lukijalta: ”Läski, godzilla, kävelevä maanjäristys”– koulukiusattu ei unohda kokemaansa koskaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: ”Läski, god­zil­la, kä­ve­le­vä maan­jä­ris­tys”– kou­lu­kiu­sat­tu ei unohda ko­ke­maan­sa koskaan

09.10.2020 12:53 2
Tilaajille
Eduskunnasta: Koulukiusaamista ei saa vähätellä
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Kou­lu­kiu­saa­mis­ta ei saa vä­hä­tel­lä

30.09.2020 07:58
Väkivaltaa ei saa vähätellä kutsumalla sitä koulukiusaamiseksi
Pääkirjoitus

Vä­ki­val­taa ei saa vä­hä­tel­lä kut­su­mal­la sitä kou­lu­kiu­saa­mi­sek­si

26.09.2020 06:00
Tilaajille
Näkökulma: Kansanedustajat tuomitsevat kiusaamisen, mutta osa heistä kiusaa itsekin – tviitit voivat mennä henkilökohtaisuuksiin

Nä­kö­kul­ma: Kan­san­edus­ta­jat tuo­mit­se­vat kiu­saa­mi­sen, mutta osa heistä kiusaa itsekin – tviitit voivat mennä hen­ki­lö­koh­tai­suuk­siin

25.09.2020 14:27
Tilaajille
Uusi kiusaamisen vastainen malli otettiin käyttöön Rovaniemellä – "Tarkoituksena on puuttua silloin, kun konflikti on päällä"

Uusi kiu­saa­mi­sen vas­tai­nen malli otet­tiin käyt­töön Ro­va­nie­mel­lä – "Tar­koi­tuk­se­na on puuttua sil­loin, kun konf­lik­ti on päällä"

24.09.2020 06:30
Tilaajille
"Emme saa hyväksyä rikoksia kuittaamalla niitä kiusaamiseksi" –  Kolmasosaa lappilaisista alakoululaisista ja neljäsosaa lappilaisista yläkoululaisista kiusataan koulussa lukuvuoden aikana

"Emme saa hy­väk­syä ri­kok­sia kuit­taa­mal­la niitä kiu­saa­mi­sek­si" – Kol­mas­osaa lap­pi­lai­sis­ta ala­kou­lu­lai­sis­ta ja nel­jäs­osaa lap­pi­lai­sis­ta ylä­kou­lu­lai­sis­ta kiu­sa­taan kou­lus­sa lu­ku­vuo­den aikana

24.09.2020 06:30 1
Tilaajille
Jope Ruonansuulle järjestetään muistokonsertti myös Kemiin – Niinistön vierailu vahvistettiin presidentinkansliasta

Jope Ruo­nan­suul­le jär­jes­te­tään muis­to­kon­sert­ti myös Kemiin – Nii­nis­tön vie­rai­lu vah­vis­tet­tiin pre­si­den­tin­kans­lias­ta

23.09.2020 15:22
Tilaajille
“Oli vaikea uskoa, että kelpaan” - Sini Oinasta kiusattiin lähes koko peruskoulun ajan. Hän ei puhunut asiasta kenellekään. Kiusaamisen takia koulukin kärsi.

“Oli vaikea uskoa, että kel­paan” - Sini Oinasta kiu­sat­tiin lähes koko pe­rus­kou­lun ajan. Hän ei puhunut asiasta ke­nel­le­kään. Kiu­saa­mi­sen takia kou­lu­kin kärsi.

06.05.2020 14:56 2
Lukijalta: Kiusaamistapauksiin tiukemmat toimenpiteet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kiu­saa­mis­ta­pauk­siin tiu­kem­mat toi­men­pi­teet

19.02.2020 18:00
Tilaajille