Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kysely: Kerro miten työ­voi­ma­pu­la näkyy Lapissa – vastaa ky­se­lyyn rek­ry­toin­ti­vai­keuk­sis­ta

Älypuhelimet
Kaikkea, mitä sanot tai teet, voidaan käyttää sinua vastaan – Pegasus-vakoilu muistuttaa valtioiden vastuuttomuudesta ja istuttaa pelkoa älypuhelimen käyttäjään

Kaik­kea, mitä sanot tai teet, voidaan käyttää sinua vastaan – Pe­ga­sus-va­koi­lu muis­tut­taa val­tioi­den vas­tuut­to­muu­des­ta ja is­tut­taa pelkoa äly­pu­he­li­men käyt­tä­jään

26.07.2021 18:30
Tilaajille
Traficom varoittaa haittaohjelmaa Android-laitteille levittävistä huijausviesteistä – seuraa näitä ohjeita, jos olet epähuomiossa avannut linkin

Tra­fi­com va­roit­taa hait­ta­oh­jel­maa And­roid-lait­teil­le le­vit­tä­vis­tä hui­jaus­vies­teis­tä – seuraa näitä oh­jei­ta, jos olet epä­huo­mios­sa avannut linkin

13.07.2021 16:40 1
Päiväkirja: Kauneuden hinta nousi satasiin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kau­neu­den hinta nousi sa­ta­siin

14.08.2020 07:00
Tilaajille
Puhelin kertoo pian koronariskistä – Tuleva jäljityssovellus ei kerro viranomaisille käyttäjän korona-altistuksesta

Puhelin kertoo pian ko­ro­na­ris­kis­tä – Tuleva jäl­ji­tys­so­vel­lus ei kerro vi­ran­omai­sil­le käyt­tä­jän ko­ro­na-al­tis­tuk­ses­ta

20.07.2020 19:30
Tilaajille
Kiinassa asuva Tuomas Harjumaaskola ottaa koronaohjeensa älypuhelimen käskyistä – vihreä koodi antaa luvan liikkua

Kii­nas­sa asuva Tuomas Har­ju­maas­ko­la ottaa ko­ro­na­oh­jeen­sa äly­pu­he­li­men käs­kyis­tä – vihreä koodi antaa luvan liikkua

15.04.2020 09:51
Tilaajille
Teknologiajätit suunnittelevat tartuntaketjujen jäljittämiseksi järjestelmää, joka sopisi 99 prosenttiin maailman kaikista älypuhelimista – Jäljittäminen korostuu pian Suomessakin

Tek­no­lo­gia­jä­tit suun­nit­te­le­vat tar­tun­ta­ket­ju­jen jäl­jit­tä­mi­sek­si jär­jes­tel­mää, joka sopisi 99 pro­sent­tiin maail­man kai­kis­ta äly­pu­he­li­mis­ta – Jäl­jit­tä­mi­nen ko­ros­tuu pian Suo­mes­sa­kin

11.04.2020 18:50
”Kaiken tiedon saa Snapchatista” - Nuorten somemaailma on myös kodin ja koulun asia

”Kaiken tiedon saa Snapc­ha­tis­ta” - Nuorten so­me­maail­ma on myös kodin ja koulun asia

07.02.2020 08:55
Tilaajille
Pian voimme päästä eroon erilaisista kännykkälatureista – yleiseurooppalainen yleislaturi saattaa tehdä tuloaan

Pian voimme päästä eroon eri­lai­sis­ta kän­nyk­kä­la­tu­reis­ta – yleis­eu­roop­pa­lai­nen yleis­la­tu­ri saattaa tehdä tuloaan

15.01.2020 18:59
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sil­ta: Nuorten pu­he­li­men­käyt­tö huo­les­tut­taa

11.01.2020 11:50
Tilaajille
Lukijalta: Älyliittymällä voisi olla kysyntää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Äly­liit­ty­mäl­lä voisi olla ky­syn­tää

08.01.2020 10:40
Tilaajille
Kasvojentunnistuksen eri käyttötavat suututtivat ja mietityttivät vuonna 2019

Kas­vo­jen­tun­nis­tuk­sen eri käyt­tö­ta­vat suu­tut­ti­vat ja mie­ti­tyt­ti­vät vuonna 2019

28.12.2019 19:00
Tilaajille
Tutkimus: Yksi vuosi lisää Euroopan älypuhelimien vaihtoaikaan vastaa miljoonan fossiiliauton päästöjä - laitteiden korjattavuutta vaaditaan paremmaksi

Tut­ki­mus: Yksi vuosi lisää Eu­roo­pan äly­pu­he­li­mien vaih­to­ai­kaan vastaa mil­joo­nan fos­sii­li­au­ton pääs­tö­jä - lait­tei­den kor­jat­ta­vuut­ta vaa­di­taan pa­rem­mak­si

18.09.2019 11:47
Tilaajille