Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Älypuhelimet
Oppilaiden puhelimenkäyttöä rajoittava laki kurkkii jo kulman takana – OAJ:n mukaan "kieltolaki" ei ratko koulujen rauhattomuuden juurisyitä

Op­pi­lai­den pu­he­li­men­käyt­töä ra­joit­ta­va laki kurkkii jo kulman takana – OAJ:n mukaan "kiel­to­la­ki" ei ratko kou­lu­jen rau­hat­to­muu­den juu­ri­syi­tä

02.08.2023 17:00
Tilaajille
Korjaisitko itse kännykkäsi? iHelpin toimitusjohtaja näkee muuttuvissa käytännöissä mahdollisuuksia: "Monesti ihmiset eivät hoksaa, että puhelimen voi korjata"

Kor­jai­sit­ko itse kän­nyk­kä­si? iHelpin toi­mi­tus­joh­ta­ja näkee muut­tu­vis­sa käy­tän­nöis­sä mah­dol­li­suuk­sia: "Mo­nes­ti ihmiset eivät hoksaa, että pu­he­li­men voi kor­ja­ta"

09.03.2023 20:30
Tilaajille
Löytyykö kotoasi vanha luuri? Suomalaiskodeissa lymyää miljoonia vanhoja kännyköitä, joille löytyisi parempaa käyttöä muualta

Löy­tyy­kö kotoasi vanha luuri? Suo­ma­lais­ko­deis­sa lymyää mil­joo­nia vanhoja kän­ny­köi­tä, joille löy­tyi­si pa­rem­paa käyttöä muualta

31.10.2022 06:30 3
Tilaajille
Whatsapp toimii jälleen – käyttäjät eivät voineet lähettää tai vastaanottaa viestejä kahteen tuntiin

Whats­app toimii jälleen – käyt­tä­jät eivät voineet lä­het­tää tai vas­taan­ot­taa vies­te­jä kahteen tuntiin

25.10.2022 12:21
Tilaajille
Päiväkirja: Hylkäsin puhelimeni ja tunsin syyllisyyttä – tavoitettavissa oleminen on tänä päivänä normi
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Hyl­kä­sin pu­he­li­me­ni ja tunsin syyl­li­syyt­tä – ta­voi­tet­ta­vis­sa ole­mi­nen on tänä päivänä normi

29.08.2022 05:00 1
Tilaajille
Toimittajalta: Lapsen oma älypuhelin haastaa vanhemman
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Lapsen oma äly­pu­he­lin haastaa van­hem­man

24.08.2022 10:19 1
Tilaajille
Tiedätkö, mitä lapsesi älypuhelimessa tapahtuu? – Kouluikäisten uhkailevat viestit ovat yleistyneet Rovaniemellä

Tie­dät­kö, mitä lapsesi äly­pu­he­li­mes­sa ta­pah­tuu? – Kou­lu­ikäis­ten uh­kai­le­vat viestit ovat yleis­ty­neet Ro­va­nie­mel­lä

24.08.2022 10:12 2
Tilaajille
Nytkö loppuu kännyköiden ja tietokoneiden ostokierre? – "Älypuhelinten käyttöikä on kyllä järkyttävän lyhyt", asiantuntija sanoo

Nytkö loppuu kän­ny­köi­den ja tie­to­ko­nei­den os­to­kier­re? – "Ä­ly­pu­he­lin­ten käyt­tö­ikä on kyllä jär­kyt­tä­vän lyhyt", asian­tun­ti­ja sanoo

17.07.2022 18:30 1
Tilaajille
Huolettaako kyberhyökkäys? Päivitä tietokoneen ja puhelimen lisäksi myös kodinkoneiden ohjelmistot: "Nyt on se hetki, jolloin näitä kannattaa miettiä"

Huo­let­taa­ko ky­ber­hyök­käys? Päivitä tie­to­ko­neen ja pu­he­li­men lisäksi myös ko­din­ko­nei­den oh­jel­mis­tot: "Nyt on se hetki, jolloin näitä kan­nat­taa miet­tiä"

23.06.2022 18:00
Tilaajille
Ikäihmisten digipulmiin on saatavilla apua: Rovaniemen eläkeläisten digiklinikalla opeteltiin laitteiden käyttöä ja innostuttiin kokeilemaan uusia sovelluksia

Ikä­ih­mis­ten di­gi­pul­miin on saa­ta­vil­la apua: Ro­va­nie­men elä­ke­läis­ten di­gi­kli­ni­kal­la ope­tel­tiin lait­tei­den käyttöä ja in­nos­tut­tiin ko­kei­le­maan uusia so­vel­luk­sia

22.11.2021 19:52
Tilaajille
Kaikkea, mitä sanot tai teet, voidaan käyttää sinua vastaan – Pegasus-vakoilu muistuttaa valtioiden vastuuttomuudesta ja istuttaa pelkoa älypuhelimen käyttäjään

Kaik­kea, mitä sanot tai teet, voidaan käyttää sinua vastaan – Pe­ga­sus-va­koi­lu muis­tut­taa val­tioi­den vas­tuut­to­muu­des­ta ja is­tut­taa pelkoa äly­pu­he­li­men käyt­tä­jään

26.07.2021 18:30
Tilaajille
Traficom varoittaa haittaohjelmaa Android-laitteille levittävistä huijausviesteistä – seuraa näitä ohjeita, jos olet epähuomiossa avannut linkin

Tra­fi­com va­roit­taa hait­ta­oh­jel­maa And­roid-lait­teil­le le­vit­tä­vis­tä hui­jaus­vies­teis­tä – seuraa näitä oh­jei­ta, jos olet epä­huo­mios­sa avannut linkin

13.07.2021 16:40 1
Päiväkirja: Kauneuden hinta nousi satasiin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kau­neu­den hinta nousi sa­ta­siin

14.08.2020 07:00
Tilaajille
Puhelin kertoo pian koronariskistä – Tuleva jäljityssovellus ei kerro viranomaisille käyttäjän korona-altistuksesta

Puhelin kertoo pian ko­ro­na­ris­kis­tä – Tuleva jäl­ji­tys­so­vel­lus ei kerro vi­ran­omai­sil­le käyt­tä­jän ko­ro­na-al­tis­tuk­ses­ta

20.07.2020 19:30
Tilaajille
Kiinassa asuva Tuomas Harjumaaskola ottaa koronaohjeensa älypuhelimen käskyistä – vihreä koodi antaa luvan liikkua

Kii­nas­sa asuva Tuomas Har­ju­maas­ko­la ottaa ko­ro­na­oh­jeen­sa äly­pu­he­li­men käs­kyis­tä – vihreä koodi antaa luvan liikkua

15.04.2020 09:51
Tilaajille
Teknologiajätit suunnittelevat tartuntaketjujen jäljittämiseksi järjestelmää, joka sopisi 99 prosenttiin maailman kaikista älypuhelimista – Jäljittäminen korostuu pian Suomessakin

Tek­no­lo­gia­jä­tit suun­nit­te­le­vat tar­tun­ta­ket­ju­jen jäl­jit­tä­mi­sek­si jär­jes­tel­mää, joka sopisi 99 pro­sent­tiin maail­man kai­kis­ta äly­pu­he­li­mis­ta – Jäl­jit­tä­mi­nen ko­ros­tuu pian Suo­mes­sa­kin

11.04.2020 18:50
”Kaiken tiedon saa Snapchatista” - Nuorten somemaailma on myös kodin ja koulun asia

”Kaiken tiedon saa Snapc­ha­tis­ta” - Nuorten so­me­maail­ma on myös kodin ja koulun asia

07.02.2020 08:55
Tilaajille
Pian voimme päästä eroon erilaisista kännykkälatureista – yleiseurooppalainen yleislaturi saattaa tehdä tuloaan

Pian voimme päästä eroon eri­lai­sis­ta kän­nyk­kä­la­tu­reis­ta – yleis­eu­roop­pa­lai­nen yleis­la­tu­ri saattaa tehdä tuloaan

15.01.2020 18:59
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sil­ta: Nuorten pu­he­li­men­käyt­tö huo­les­tut­taa

11.01.2020 11:50
Tilaajille
Lukijalta: Älyliittymällä voisi olla kysyntää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Äly­liit­ty­mäl­lä voisi olla ky­syn­tää

08.01.2020 10:40
Tilaajille