Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Sovellukset
Lapsille kaupataan päihteitä Telegram-sovelluksessa – poliisi kehottaa huoltajia tarkistamaan lasten puhelimien sisällön

Lap­sil­le kau­pa­taan päih­tei­tä Te­leg­ram-so­vel­luk­ses­sa – poliisi ke­hot­taa huol­ta­jia tar­kis­ta­maan lasten pu­he­li­mien si­säl­lön

09.01.2024 13:48 3
Tilaajille
Oululainen Arto Isokoski kehitti sovelluksen, joka estää huijareiden ja puhelinmyyjien numerot automaattisesti

Ou­lu­lai­nen Arto Iso­kos­ki kehitti so­vel­luk­sen, joka estää hui­ja­rei­den ja pu­he­lin­myy­jien numerot au­to­maat­ti­ses­ti

19.09.2023 09:48
Tilaajille
Niko Tiuraniemi aikoo mullistaa työelämän Tiktokia ja Instagramia muistuttavalla sovelluksella

Niko Tiu­ra­nie­mi aikoo mul­lis­taa työ­elä­män Tik­to­kia ja Ins­ta­gra­mia muis­tut­ta­val­la so­vel­luk­sel­la

05.09.2023 17:02
Tilaajille
Deittisovelluksessa ihminen on ihmiselle viihdettä
Kolumni

Deit­ti­so­vel­luk­ses­sa ihminen on ih­mi­sel­le viih­det­tä

02.08.2023 05:00
Sinäkään et pärjää ilman älypuhelinta
Kolumni

Si­nä­kään et pärjää ilman äly­pu­he­lin­ta

30.06.2023 05:00 4
Rovaniemi ei kielläkään Whatsappia – nopea päätös aiheutti hämmennystä, päiväkotien pikaviestiryhmät ehdittiin poistaa

Ro­va­nie­mi ei kiel­lä­kään Whats­ap­pia – nopea päätös ai­heut­ti häm­men­nys­tä, päi­vä­ko­tien pi­ka­vies­ti­ryh­mät eh­dit­tiin poistaa

01.11.2022 15:47 7
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki kieltää työntekijöiltään Whatsapp-viestisovelluksen käytön työasioissa ja työntekijän laitteilla

Ro­va­nie­men kau­pun­ki kieltää työn­te­ki­jöil­tään Whats­app-vies­ti­so­vel­luk­sen käytön työ­asiois­sa ja työn­te­ki­jän lait­teil­la

31.10.2022 15:36 20
Tilaajille
Whatsapp toimii jälleen – käyttäjät eivät voineet lähettää tai vastaanottaa viestejä kahteen tuntiin

Whats­app toimii jälleen – käyt­tä­jät eivät voineet lä­het­tää tai vas­taan­ot­taa vies­te­jä kahteen tuntiin

25.10.2022 12:21
Tilaajille
Inarissa kokeillaan sovellusta kuntalaisten osallistamiseksi

Ina­ris­sa ko­keil­laan so­vel­lus­ta kun­ta­lais­ten osal­lis­ta­mi­sek­si

03.08.2022 17:53
Tilaajille
Mistä koronapassin saa ja miten se toimii? Koronapassilukijan käyttö on välillä tökkinyt, mutta THL:n mukaan ongelmat on selätetty

Mistä ko­ronapas­sin saa ja miten se toimii? Ko­ronapas­si­lu­ki­jan käyttö on välillä tök­ki­nyt, mutta THL:n mukaan on­gel­mat on se­lä­tet­ty

08.12.2021 19:50 1
Tilaajille
Wickr yhä useammin mukana huumejutuissa – Poliisi: Kaikkien alaikäisten kännyköistä löytyi Wickr

Wickr yhä useam­min mukana huu­me­ju­tuis­sa – Po­lii­si: Kaik­kien ala­ikäis­ten kän­ny­köis­tä löytyi Wickr

14.11.2021 15:30 1
Tilaajille
Poliisipartioita voi paikantaa puhelimella, poliisitarkastaja tyrmää sovellukset –  "Äärimmäisen typeriä"

Po­lii­si­par­tioi­ta voi pai­kan­taa pu­he­li­mel­la, po­lii­si­tar­kas­ta­ja tyrmää so­vel­luk­set – "Ää­rim­mäi­sen ty­pe­riä"

11.07.2021 06:30 6
Tilaajille
Kun jo miljoona kertaa ladattu Koronavilkku piippaa, ei sillä ole mukavaa kerrottavaa – asiantuntija kertoo, miten ilmoitukseen kannattaa reagoida

Kun jo mil­joo­na kertaa ladattu Ko­ro­na­vilk­ku piip­paa, ei sillä ole mukavaa ker­rot­ta­vaa – asian­tun­ti­ja kertoo, miten il­moi­tuk­seen kan­nat­taa rea­goi­da

01.09.2020 22:19
Tilaajille
Korona-aikana voi liikkua virtuaaliseurassa – Kemi hankki HeiaHeia -sovelluksen, johon kaikki kaupunkilaiset voivat liittyä.

Ko­ro­na-ai­ka­na voi liikkua vir­tuaa­li­seu­ras­sa – Kemi hankki Heia­Heia -so­vel­luk­sen, johon kaikki kau­pun­ki­lai­set voivat liit­tyä.

20.03.2020 11:10
”Kaiken tiedon saa Snapchatista” - Nuorten somemaailma on myös kodin ja koulun asia

”Kaiken tiedon saa Snapc­ha­tis­ta” - Nuorten so­me­maail­ma on myös kodin ja koulun asia

07.02.2020 08:55
Tilaajille