Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rovaniemi
Viikko
Rovaniemen Karvonrannassa paloi omakotitalon saunassa – yksi savua hengittänyt jatkohoitoon

Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

09.12.2023 17:11
Susanna Junttila jatkaa Arinan hallintoneuvostossa kaudella 2024–2026

Susanna Junt­ti­la jatkaa Arinan hal­lin­to­neu­vos­tos­sa kau­del­la 2024–2026

08.12.2023 14:34 9
Tilaajille
Itsenäisyyspäivää on vietetty Rovaniemellä tänään perinteisin menoin – Heikki Autto laski seppeleen sotien muistomerkille, soihtukulkue matkasi keskustan läpi

It­se­näi­syys­päi­vää on vie­tet­ty Ro­va­nie­mel­lä tänään pe­rin­tei­sin menoin – ­Heik­ki Autto laski sep­pe­leen sotien muis­to­mer­kil­le, soih­tu­kul­kue matkasi kes­kus­tan läpi

06.12.2023 16:18 2
Tilaajille
"Turhat kulut pitää karsia pois" – selvitimme, miksi yksityinen varhaiskasvatus on halvempaa kuin kaupungin oma toiminta

"Turhat kulut pitää karsia pois" – sel­vi­tim­me, miksi yk­si­tyi­nen var­hais­kas­va­tus on hal­vem­paa kuin kau­pun­gin oma toi­min­ta

05.12.2023 05:00 8
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sinä päätät lapsen oi­keuk­sis­ta

03.12.2023 17:36
Toimittajalta: Aalto käy kalliiksi, mutta sillä on arvonsa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Aalto käy kal­liik­si, mutta sillä on arvonsa

30.11.2023 11:06 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päi­vä­ko­tien yk­si­tyis­tä­mi­nen es­tet­tä­vä

30.11.2023 05:30 1
Rovaniemen Airbnb-majoittajien toivotaan ohjeistavan matkailijoita joen vaaroista

Ro­va­nie­men Airbnb-ma­joit­ta­jien toi­vo­taan oh­jeis­ta­van mat­kai­li­joi­ta joen vaa­rois­ta

28.11.2023 14:13 4
Pienikin voi pärjätä – Rovaniemen vuoden yrittäjäksi valittu Lapsec oy:n toimitusjohtaja Juhani Salminen puhuu paikallisuuden puolesta

Pie­ni­kin voi pärjätä – Ro­va­nie­men vuoden yrit­tä­jäk­si valittu Lapsec oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Juhani Sal­mi­nen puhuu pai­kal­li­suu­den puo­les­ta

25.11.2023 20:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvä tästä tulee

25.11.2023 05:00
Koti on Rovaniemen kokoinen
Kolumni

Koti on Ro­va­nie­men ko­koi­nen

24.11.2023 05:45 3
Tilaajille
Rovaniemellä tuomio törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Ro­va­nie­mel­lä tuomio tör­keäs­tä lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä

23.11.2023 13:19 1
Tilaajille
Matkalla mediataiteen reidariksi – rovaniemeläinen Arttu Nieminen taltioi luontoa ja luonnon puhetta

Mat­kal­la me­dia­tai­teen rei­da­rik­si – ro­va­nie­me­läi­nen Arttu Nie­mi­nen taltioi luontoa ja luonnon puhetta

23.11.2023 12:33 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rau­tio­saa­res­sa ra­ken­ne­taan

23.11.2023 04:55
Rovaniemeläinen taloyhtiö lähti taisteluun jatkuvaa lyhytvuokrausta vastaan – "Asuintaloihin levittäytynyt liiketoiminta pitää saada nyt kuriin"

Ro­va­nie­me­läi­nen ta­lo­yh­tiö lähti tais­te­luun jat­ku­vaa ly­hyt­vuok­raus­ta vastaan – "A­suin­ta­loi­hin le­vit­täy­ty­nyt lii­ke­toi­min­ta pitää saada nyt kuriin"

22.11.2023 05:00 40
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus esittää Lapin yliopistolle miljoonan euron tukea – Ylikylän asemakaavaehdotus myös nähtäville

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus esittää Lapin yli­opis­tol­le mil­joo­nan euron tukea – Yli­ky­län ase­ma­kaa­va­eh­do­tus myös näh­tä­vil­le

20.11.2023 18:49 2
Tilaajille
Yli 80-vuotiaille tarkoitetun walk in -rokotustapahtuman järjestelyt pettivät täysin Rovaniemellä – ikäihmiset pyörtyilivät aulassa ilman mitään opastusta tai valvontaa

Yli 80-vuo­tiail­le tar­koi­te­tun walk in -ro­ko­tus­ta­pah­tu­man jär­jes­te­lyt pet­ti­vät täysin Ro­va­nie­mel­lä – ikä­ih­mi­set pyör­tyi­li­vät aulassa ilman mitään opas­tus­ta tai val­von­taa

18.11.2023 12:02 90
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­mel­tä vas­tuu­ton ruo­ka­pää­tös

17.11.2023 06:30 1
Viikon kuva: Kultainen hetki
Kolumni

Viikon kuva: Kul­tai­nen hetki

17.11.2023 06:00
Uusi Rovaniemi valittiin vuoden kaupunkilehdeksi

Uusi Ro­va­nie­mi va­lit­tiin vuoden kau­pun­ki­leh­dek­si

16.11.2023 22:04 8
Tilaajille