Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Rovaniemi
Rovaniemeläinen vammaispalveluyrittäjä velkaantui pahasti ja päätyi ulosottoon – jatkoi liiketoimintaa uudella yrityksellä, firman nettisivut katosivat Lapin Kansan yhteydenoton jälkeen: "Miksi kysytte näistä asioista"

Ro­va­nie­me­läi­nen vam­mais­pal­ve­lu­yrit­tä­jä vel­kaan­tui pahasti ja päätyi ulos­ot­toon – jatkoi lii­ke­toi­min­taa uudella yri­tyk­sel­lä, firman net­ti­si­vut ka­to­si­vat Lapin Kansan yh­tey­den­oton jäl­keen: "Miksi kysytte näistä asiois­ta"

18.01.2023 19:31 4
Tilaajille
Hallinto-oikeus kumosi Rovaniemen elinvoimalautakunnan yksityistiepäätöksen – kaupunkilaisten tasavertaisuus on turvattava jatkossakin
Pääkirjoitus

Hal­lin­to-oi­keus kumosi Ro­va­nie­men elin­voi­ma­lau­ta­kun­nan yk­si­tyis­tie­pää­tök­sen – kau­pun­ki­lais­ten ta­sa­ver­tai­suus on tur­vat­ta­va jat­kos­sa­kin

11.01.2023 16:33 7
Tilaajille
Hyvä johtaminen edellyttää epäkohtiin puuttumista
Mielipidekirjoitus

Hyvä joh­ta­mi­nen edel­lyt­tää epä­koh­tiin puut­tu­mis­ta

26.12.2022 11:54 22
Tilaajille

Ro­va­nie­men Va­pau­den­tiel­lä si­jait­se­vas­sa piz­ze­rias­sa syttyi tu­li­pa­lo – palo saatiin sam­mu­tet­tua no­peas­ti

26.12.2022 10:24 2
Tilaajille
Kipeästi odotetut leikkaukset siirtyvät, kun hoitoketju on jumissa – kotinsa vankina ollut rovaniemeläinen Tuula sai keskiviikkona kauan odottamansa joululahjan

Ki­peäs­ti odo­te­tut leik­kauk­set siir­ty­vät, kun hoi­to­ket­ju on jumissa – kotinsa vankina ollut ro­va­nie­me­läi­nen Tuula sai kes­ki­viik­ko­na kauan odot­ta­man­sa jou­lu­lah­jan

23.12.2022 05:00 13
Tilaajille
Lukijalta: Rovaniemellä tarvitaan uudenlaista johtamista – jatkuvalla syyllistämisellä ei menesty
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­mel­lä tar­vi­taan uu­den­lais­ta joh­ta­mis­ta – jat­ku­val­la syyl­lis­tä­mi­sel­lä ei menesty

22.12.2022 11:05 15
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin nuorisovaltuusto on valittu – 35 edustajasta poikia on 18 ja tyttöjä 17

Ro­va­nie­men kau­pun­gin nuo­ri­so­val­tuus­to on valittu – 35 edus­ta­jas­ta poikia on 18 ja tyttöjä 17

16.12.2022 21:21 1
Tilaajille
Rovaniemen hyvinvointilautakunta käsittelee keskiviikkona Lähteentielle suunniteltua ikäihmisten asumis- ja palvelukorttelihanketta

Ro­va­nie­men hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee kes­ki­viik­ko­na Läh­teen­tiel­le suun­ni­tel­tua ikä­ih­mis­ten asumis- ja pal­ve­lu­kort­te­li­han­ket­ta

09.12.2022 12:58 4
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki tarjoaa asukkailleen ilmaisia varautumisen koulutuksia ja väestönsuojan hoitajan kursseja

Ro­va­nie­men kau­pun­ki tarjoaa asuk­kail­leen il­mai­sia va­rau­tu­mi­sen kou­lu­tuk­sia ja väes­tön­suo­jan hoi­ta­jan kurs­se­ja

18.11.2022 19:38 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ketkä ovat ikäih­mi­siä?

17.11.2022 05:00
Tilaajille
Hampurilaisravintola Burger King avasi ovensa Rovaniemellä – "Ihan siistiä, kun tulee uusia paikkoja Rovaniemellekin"

Ham­pu­ri­lais­ra­vin­to­la Burger King avasi ovensa Ro­va­nie­mel­lä – "Ihan siis­tiä, kun tulee uusia paik­ko­ja Ro­va­nie­mel­le­kin"

10.11.2022 11:38 3
Tilaajille
Rovaniemen päättäjät esiintyvät mielellään avoimuuden apostoleina, mutta puheet ja teot eivät aina kohtaa – tapaus RoPS on tästä malliesimerkki
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men päät­tä­jät esiin­ty­vät mie­lel­lään avoi­muu­den apos­to­lei­na, mutta puheet ja teot eivät aina kohtaa – tapaus RoPS on tästä mal­li­esi­merk­ki

09.11.2022 06:30 6
Tilaajille
Omakotitalo tuhoutui palossa Rovaniemen Koskenkylässä

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui palossa Ro­va­nie­men Kos­ken­ky­läs­sä

08.11.2022 14:51
Tilaajille
"Eläinlääkäripula on vakava ongelma" – ministeriö etsii lääkkeitä tilanteen parantamiseksi

"E­läin­lää­kä­ri­pu­la on vakava on­gel­ma" – mi­nis­te­riö etsii lääk­kei­tä ti­lan­teen pa­ran­ta­mi­sek­si

08.11.2022 07:29 2
Tilaajille
Jo kolme kaupunginhallituksen jäsentä eronnut Rovaniemen kylien kehittämissäätiön hallintoneuvostosta – nyt vuorossa Sara Seppänen

Jo kolme kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsentä eronnut Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön hal­lin­to­neu­vos­tos­ta – nyt vuo­ros­sa Sara Sep­pä­nen

07.11.2022 20:58 8
Tilaajille

Lii­ken­ne Ro­va­nie­men Ait­ta­tiel­lä kat­kais­tu ve­si­huol­to­verk­ko­töi­den vuoksi

07.11.2022 07:49
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi ui­ma­hal­li olisi kallis

07.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puu­ro­nen ei hyväksy de­mo­kra­tiaa

05.11.2022 05:00
Tilaajille
Kahden rovaniemeläisen kerrostalon tonttivuokra nousee 900 eurosta 40 000 euroon – taloyhtiö keksi ratkaisun: tontti omaksi ja uusi talo pystyyn

Kahden ro­va­nie­me­läi­sen ker­ros­ta­lon tont­ti­vuok­ra nousee 900 eurosta 40 000 euroon – ta­lo­yh­tiö keksi rat­kai­sun: tontti omaksi ja uusi talo pystyyn

03.11.2022 20:00 14
Tilaajille
Konsertointi on rehtoreiden terapiaa – Rovaniemi saa järjestettäväkseen kuudennet valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät marraskuussa 2023

Kon­ser­toin­ti on reh­to­rei­den te­ra­piaa – ­Ro­va­nie­mi saa jär­jes­tet­tä­väk­seen kuu­den­net val­ta­kun­nal­li­set mu­siik­ki­kas­va­tus­päi­vät mar­ras­kuus­sa 2023

03.11.2022 08:00
Tilaajille