Pulloposti: Simon pul­lo­pos­tin lä­het­tä­nyt Pik­ku-Oli­via löytyi Ruot­sis­ta somen voi­mal­la

tähtijuttu: Tornio tar­vit­see uuden päi­vä­ko­din – pai­nei­ta on yk­si­tyi­sen päi­vä­hoi­don li­sää­mi­sek­si kun­nal­lis­ten tilalle

kolumni: Maailma val­miik­si sam­mal­ten tahtiin – yhtenä syys­kuun päivänä sain itseni kiinni kär­si­mät­tö­myy­des­tä

Rovaniemi
Viimeisin 24 tuntia
Rovaniemellä korotetaan Arktikumin ja Korundin museoiden lippujen hintoja

Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­te­taan Ark­ti­ku­min ja Ko­run­din mu­seoi­den lip­pu­jen hintoja

28.09.2022 19:07
Tilaajille
Viikko
Yhteydenpito on vaikea laji
Kolumni

Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

27.09.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Siir­re­tään hal­lin­to kou­lul­le

27.09.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­kai­sin läh­tö­pis­tee­seen?

24.09.2022 05:00
Tilaajille
Simerockin puolitoista vuotta vanha hakemus 220 000 euron koronatuesta tulee Rovaniemen elinvoimalautakunnan käsittelyyn – kaupunki ei aio myöntää avustusta

Si­me­roc­kin puo­li­tois­ta vuotta vanha hakemus 220 000 euron ko­ro­na­tues­ta tulee Ro­va­nie­men elin­voi­ma­lau­ta­kun­nan kä­sit­te­lyyn – kau­pun­ki ei aio myöntää avus­tus­ta

23.09.2022 15:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Katseet Sie­ri­lään

23.09.2022 05:54 3
Tilaajille
Rovaniemen teatterin taiteellisen johtajan yllätti korona ja kaupungin nihkeä asenne: "Rovaniemi ei ole kulttuurimyönteinen"

Ro­va­nie­men teat­te­rin tai­teel­li­sen joh­ta­jan yllätti korona ja kau­pun­gin nihkeä asenne: "Ro­va­nie­mi ei ole kult­tuu­ri­myön­tei­nen"

22.09.2022 17:30 4
Tilaajille
Kuukausi
Ihminen nähtiin sillan kaiteella Rovaniemellä – pelastuslaitos etsi henkilöä vedestä ja rannalta tunnin ajan ketään löytämättä

Ihminen nähtiin sillan kai­teel­la Ro­va­nie­mel­lä – pe­las­tus­lai­tos etsi hen­ki­löä vedestä ja ran­nal­ta tunnin ajan ketään löy­tä­mät­tä

22.09.2022 12:28 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­ran­lam­men koulu saatava rat­kai­suun

21.09.2022 05:00 4
Tilaajille
Yle: Rovaniemen kylien kehittämissäätiö ei aio irtisanoa toimitusjohtaja Välikangasta tai tehdä minkäänlaisia selvityksiä tämän toimista

Yle: Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö ei aio ir­ti­sa­noa toi­mi­tus­joh­ta­ja Vä­li­kan­gas­ta tai tehdä min­kään­lai­sia sel­vi­tyk­siä tämän toi­mis­ta

20.09.2022 22:12 33
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio esittää sijoitusasian viemistä hovioikeuteen

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja Ul­la-Kir­sik­ka Vainio esittää si­joi­tus­asian vie­mis­tä ho­vi­oi­keu­teen

20.09.2022 19:40 17
Tilaajille
Rovaniemen yhdyskuntasuunnittelun lautakunta hylkäsi Sierilän voimalaitoksen luukkuasemarakennuksen poikkeusluvasta tehdyt valitukset

Ro­va­nie­men yh­dys­kun­ta­suun­nit­te­lun lau­ta­kun­ta hylkäsi Sie­ri­län voi­ma­lai­tok­sen luuk­ku­ase­ma­ra­ken­nuk­sen poik­keus­lu­vas­ta tehdyt va­li­tuk­set

20.09.2022 19:06 1
Tilaajille
Kemijoen sivuvesissä on suuri kunnostustarve – "Pienien virtavesien suhteen korjausvelkaa on hävyttömän paljon"

Ke­mi­joen si­vu­ve­sis­sä on suuri kun­nos­tus­tar­ve – "­Pie­nien vir­ta­ve­sien suhteen kor­jaus­vel­kaa on hä­vyt­tö­män paljon"

16.09.2022 10:48 5
Tilaajille
Kouluhanke etenee haasteista huolimatta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­han­ke etenee haas­teis­ta huo­li­mat­ta

09.09.2022 05:00 3
Tilaajille
Uimahallin liukumäestä päättää lautakunta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ui­ma­hal­lin liu­ku­mäes­tä päättää lau­ta­kun­ta

06.09.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­sil­le tehtävä liu­ku­mä­ki

01.09.2022 05:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Epä­on­nis­tu­nut suun­ni­tel­ma

29.08.2022 05:00
Tilaajille
Palveluasumisen palveluseteleiden arvo nousee Rovaniemellä

Pal­ve­lu­asu­mi­sen pal­ve­lu­se­te­lei­den arvo nousee Ro­va­nie­mel­lä

24.08.2022 21:24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreää höm­pö­tys­tä Ro­va­nie­mel­lä

23.08.2022 05:00
Tilaajille
Kylien kehittämissäätiön alkupääomasta on tehtävä erityistilintarkastus, totuuden selvittäminen on kaikkien etu
Pääkirjoitus

Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pää­omas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mi­nen on kaik­kien etu

19.08.2022 15:11 56
Tilaajille