Koronavirus: Kit­ti­lä­läi­seen hoi­va­ko­tiin vie­rai­lu­kiel­to, vi­ruk­sel­le voinut al­tis­tua Kit­ti­län Nes­teel­lä ja Levin kyl­py­läs­sä

Eläimet: Tor­nios­sa ka­don­nut­ta Paa­vo-koi­raa et­sit­tiin viisi päivää – lopulta Paavo löytyi, mutta louk­kaan­tu­nee­na

Kaavoitus

Val­kia­vaa­ran tuu­li­voi­ma­kaa­voi­tus alkaa Tor­nios­sa – Noin 300 heh­taa­rin alueel­le Ter­vo­lan kunnan rajalle neljä tuu­li­voi­ma­laa

22.06.2021 15:52 12
Tilaajille

So­dan­ky­län vanha pa­lo­ase­ma tor­nei­neen pu­re­taan

24.05.2021 14:17 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo riittää vä­häi­nen poik­kea­mi­nen

06.05.2021 07:55 3
Tilaajille

Val­ta­ka­dun ja Ruo­ka­sen­ka­dun kulmaan suun­nit­teil­la kuu­si­ker­rok­si­sia taloja, myös Sie­ri­län ase­ma­kaa­va jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­le

10.03.2021 13:42
Tilaajille

Jää­me­ren radan varaus pysyy Poh­jois-La­pin maa­kun­ta­kaa­vas­sa, vaikka yksi halusi va­rauk­sen pois

01.03.2021 14:14 5
Tilaajille

Ter­vo­lan val­tuus­to hy­väk­syi tuu­li­voi­ma­kaa­voi­tuk­sen käyn­nis­tä­mi­sen – Val­kia­vaa­raan suun­nit­teil­la 41 voi­ma­laa

18.02.2021 20:19 7
Tilaajille

So­dan­ky­lä val­mis­tau­tuu Sakatin kai­vos­hank­kee­seen – kaa­va­val­mis­te­lui­ta näh­tä­vil­le

16.02.2021 21:22
Tilaajille

Kodin lä­his­töl­le kaa­vail­tu tuu­li­puis­to sai Tanja Uok­ko­lan vas­ta­rin­taan – "Ih­mi­set ovat hä­dis­sään"

11.02.2021 07:01 16
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ra­ken­ta­mi­nen jatkuu Ro­va­nie­mel­lä vilk­kaa­na – Ih­mi­sil­lä pitää olla tu­le­vai­suu­des­sa­kin mah­dol­li­suus valita asuin­paik­kan­sa

27.12.2020 15:58 1
Tilaajille

Kau­pun­gin­joh­ta­ja ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen enem­mis­tö eri lin­jal­la ra­ken­ta­mi­sen poik­kea­mis­lu­vis­ta Ro­va­nie­mel­lä

17.12.2020 17:53 5
Tilaajille

Mawson lähtee viemään eteen­päin Ra­ja­pa­lo­jen kai­vos­han­ket­ta Ro­va­nie­men ja Yli­tor­nion rajalla

17.12.2020 16:20 3
Tilaajille

Sie­ri­län kaavaa esi­tel­lään ylei­söl­le

09.12.2020 21:56 1
Tilaajille

Korona ei jäh­met­tä­nyt kaikkia Ro­va­nie­men ho­tel­li­suun­ni­tel­mia – Arinan tor­ni­ho­tel­li menee eteen­päin pan­de­mias­ta huo­li­mat­ta, Mikael Gröhn odottaa saa­van­sa tukea

24.11.2020 06:00 2
Tilaajille

Sai­raa­lan­nie­men ra­ken­ta­mi­nen etenee – hel­mi­kuus­sa va­li­taan lo­pul­li­nen esitys uudeksi kaa­vak­si

14.10.2020 06:30 3
Tilaajille

Simon kunta osti Stora Enson vanhan mök­ki­ky­län ja aikoo kaa­voit­taa me­ren­ran­taan unel­mien oma­ko­ti­alueen

02.10.2020 16:32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Riit­tää­kö päät­tä­jien rohkeus Ro­va­nie­mel­lä?

23.09.2020 19:14
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Älkää ke­hit­tä­kö Oukkua enää yhtään lisää!

22.09.2020 08:00 6
Tilaajille

Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tus: Kel­lo­vuo­man tuu­li­voi­ma­han­ke vaatii yhä jat­ko­val­mis­te­lua

26.08.2020 13:58
Tilaajille

Melu ja vilk­ku­vat valot puheena Ka­run­gis­sa – Tuu­li­voi­man vas­tus­ta­jat tulivat jou­kol­la Kar­hak­ka­maan kaavan ylei­sö­ti­lai­suu­teen

19.08.2020 19:30 1
Tilaajille

So­dan­ky­län osa­yleis­kaa­van muutos vi­reil­le – vii­tos­tiel­le uusi linjaus ja varaus tie­vaih­to­eh­doil­le Sakatin kai­vok­seen

17.08.2020 16:58 1
Tilaajille