Pääkirjoitus: KOK päästää hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän ur­hei­li­jat ke­sä­olym­pia­lai­siin tietyin ehdoin – päätös on pöy­ris­tyt­tä­vä, mutta lin­jas­sa kor­rup­toi­tu­neen jär­jes­tön edus­ta­mien arvojen kanssa

Onnettomuus: Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä veteen Ra­nual­la – kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kaavoitus
Ranuan valtuusto muutti kunnan tuulivoimalinjausta: kaavoitukset valtuuston käsiteltäviksi ja linjaus myönteiseksi

Ranuan val­tuus­to muutti kunnan tuu­li­voi­ma­lin­jaus­ta: kaa­voi­tuk­set val­tuus­ton kä­si­tel­tä­vik­si ja linjaus myön­tei­sek­si

30.10.2023 20:14 5
Tilaajille
Lukijalta: Rovaniemen kaupunkikuvallisia arvoja ei ole käsitelty riittävästi – Totto ry jätti mielipiteen Lapinmaan kaavaluonnoksesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­men kau­pun­ki­ku­val­li­sia arvoja ei ole kä­si­tel­ty riit­tä­väs­ti – Totto ry jätti mie­li­pi­teen La­pin­maan kaa­va­luon­nok­ses­ta

12.10.2023 12:00
Tilaajille
”Keskustelun voi aina avata” – professori Mari Vaattovaara ehdottaa lain vaatimusta laajempaa kansalaiskeskustelua tornitalojen mittakaavan rakennushankkeista

”Kes­kus­te­lun voi aina avata” – pro­fes­so­ri Mari Vaat­to­vaa­ra eh­dot­taa lain vaa­ti­mus­ta laa­jem­paa kan­sa­lais­kes­kus­te­lua tor­ni­ta­lo­jen mit­ta­kaa­van ra­ken­nus­hank­keis­ta

29.09.2023 15:55
Tilaajille
Toimittajalta: Tornihotellin vai Lordinaukion ehdoilla?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Tor­ni­ho­tel­lin vai Lor­din­au­kion eh­doil­la?

29.09.2023 15:54 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kump­pa­nuus ei aina on­gel­ma­ton­ta

27.09.2023 04:00
Inariin suunnitteilla uusi luksushotelli Juutuanjoen rantaan – pääomasijoittaja osti kunnalta viisi tonttia, joissa on jo valmiiksi enemmän rakennusoikeutta kuin hylätyssä Miesniemen kaavassa

Inariin suun­nit­teil­la uusi luk­sus­ho­tel­li Juu­tuan­joen rantaan – pää­oma­si­joit­ta­ja osti kun­nal­ta viisi tont­tia, joissa on jo val­miik­si enemmän ra­ken­nus­oi­keut­ta kuin hy­lä­tys­sä Mies­nie­men kaa­vas­sa

22.09.2023 15:49 7
Tilaajille
Veikko Lesosen edustaja pettyi Inarin kuntapäättäjiin – Miesniemen kaavan hylkäyksestä huolimatta miljonäärin suunnitelmissa on yhä rakennuttaa mökkejä Inarijärven rantaan

Veikko Lesosen edus­ta­ja pettyi Inarin kun­ta­päät­tä­jiin – Mies­nie­men kaavan hyl­käyk­ses­tä huo­li­mat­ta mil­jo­nää­rin suun­ni­tel­mis­sa on yhä ra­ken­nut­taa mökkejä Ina­ri­jär­ven rantaan

22.09.2023 15:30 15
Tilaajille
Inarin valtuusto torppasi toistamiseen luksushotellin rakentamisen Inarijärven rantaan – äänestys Miesniemen kaavasta ratkesi jälleen vain yhden äänen erolla

Inarin val­tuus­to torp­pa­si tois­ta­mi­seen luk­sus­ho­tel­lin ra­ken­ta­mi­sen Ina­ri­jär­ven rantaan – ää­nes­tys Mies­nie­men kaa­vas­ta ratkesi jälleen vain yhden äänen erolla

21.09.2023 17:46 15
Tilaajille
Jos Jasper Pääkkönen sai Inarin rannalta paikan luksusmatkailuun, saako myös Veikko Lesonen?
Kolumni

Jos Jasper Pääk­kö­nen sai Inarin ran­nal­ta paikan luk­sus­mat­kai­luun, saako myös Veikko Le­so­nen?

21.09.2023 05:00 13
"Rovaniemen tornitalot pahin esimerkki kaavojen räätälöinnistä" – arkkitehti Harri Hautajärvi pitää Lapinmaan korttelin kaavaluonnosta yleisen edun vastaisena

"Ro­va­nie­men tor­ni­ta­lot pahin esi­merk­ki kaa­vo­jen rää­tä­löin­nis­tä" – ark­ki­teh­ti Harri Hau­ta­jär­vi pitää La­pin­maan kort­te­lin kaa­va­luon­nos­ta yleisen edun vas­tai­se­na

09.09.2023 09:50 54
Tilaajille
Asuntoja matkailijoille vuokraava yritys moittii Rovaniemen kaavoitusta ja lupapolitiikkaa – "Jos tämä olisi haluttu kieltää, se olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten"

Asun­to­ja mat­kai­li­joil­le vuok­raa­va yritys moittii Ro­va­nie­men kaa­voi­tus­ta ja lu­pa­po­li­tiik­kaa – "Jos tämä olisi haluttu kiel­tää, se olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten"

28.08.2023 05:00 30
Tilaajille
Lukijalta: Rovaniemen keskustan uudet ”vetovoimaiset” maamerkit – torahampaat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­men kes­kus­tan uudet ”ve­to­voi­mai­set” maa­mer­kit – to­ra­ham­paat

24.08.2023 15:26 4
Tilaajille
Turistienko ehdoilla Rovaniemen ydinkeskustaa kehitetään?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­ris­tien­ko eh­doil­la Ro­va­nie­men ydin­kes­kus­taa ke­hi­te­tään?

23.08.2023 05:30 2
Arvotaan seuraava kerrosluku – Rovaniemellä ei ole kyetty linjaamaan korkeaa rakentamista
Kolumni

Ar­vo­taan seu­raa­va ker­ros­lu­ku – Ro­va­nie­mel­lä ei ole kyetty lin­jaa­maan korkeaa ra­ken­ta­mis­ta

22.08.2023 05:00 20
Rovaniemeläinen kuntapäättäjä Matti Henttunen voi hyötyä kaupungin edistämästä tornihankkeesta – "Tiedostan roolini, enkä ole ollut päättämässä asiasta"

Ro­va­nie­me­läi­nen kun­ta­päät­tä­jä Matti Hent­tu­nen voi hyötyä kau­pun­gin edis­tä­mäs­tä tor­ni­hank­kees­ta – "Tie­dos­tan roo­li­ni, enkä ole ollut päät­tä­mäs­sä asias­ta"

21.08.2023 05:00 26
Tilaajille
"Tällaisia tappiollisia kaavoja ei saisi tuoda päätöksentekoon" – kaupunginarkkitehti soimaa Rovaniemen kaavoitusta taloudellisten vaikutusten unohtamisesta

"Täl­lai­sia tap­piol­li­sia kaavoja ei saisi tuoda pää­tök­sen­te­koon" – kau­pun­gin­ark­ki­teh­ti soimaa Ro­va­nie­men kaa­voi­tus­ta ta­lou­del­lis­ten vai­ku­tus­ten unoh­ta­mi­ses­ta

04.10.2022 15:19 11
Tilaajille
Ranuan kunnanjohtaja Tuomas Aikkila ehdottaa, että kunnanhallitus hylkää Suhangon tuulivoima oy:n kaavoitusaloitteen

Ranuan kun­nan­joh­ta­ja Tuomas Aikkila eh­dot­taa, että kun­nan­hal­li­tus hylkää Su­han­gon tuu­li­voi­ma oy:n kaa­voi­tus­aloit­teen

11.05.2022 20:05 9
Tilaajille
Kaksikymmentä kasvun vuotta – katso ilmakuvista, miltä Rovaniemi näytti vuonna 2002 juuri ennen kuin väkiluku ampaisi nousuun

Kak­si­kym­men­tä kasvun vuotta – katso il­ma­ku­vis­ta, miltä Ro­va­nie­mi näytti vuonna 2002 juuri ennen kuin vä­ki­lu­ku ampaisi nousuun

28.12.2022 12:08 7
Tilaajille
Kaavoitusaloite valmis käsiteltäväksi: Rovaniemen Lamurin alueelle suunnitellaan jopa 50 tuulivoimalaa

Kaa­voi­tus­aloi­te valmis kä­si­tel­tä­väk­si: Ro­va­nie­men Lamurin alueel­le suun­ni­tel­laan jopa 50 tuu­li­voi­ma­laa

22.04.2022 08:40 6
Tilaajille
Simo ostaa lisää maata merenrannasta omakotitonteiksi – "Antaa hurjasti lisää pelimerkkejä"

Simo ostaa lisää maata me­ren­ran­nas­ta oma­ko­ti­ton­teik­si – "Antaa hur­jas­ti lisää pe­li­merk­ke­jä"

04.11.2021 07:00 6
Tilaajille