Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Pöyliöranta
Vanhalle maatalousoppilaitokselle johtanut koivukuja kaadettiin Rovaniemellä – tilalle on tarkoitus istuttaa uusia

Van­hal­le maa­ta­lous­op­pi­lai­tok­sel­le joh­ta­nut koi­vu­ku­ja kaa­det­tiin Ro­va­nie­mel­lä – tilalle on tar­koi­tus is­tut­taa uusia

26.10.2023 17:38 25
Tilaajille
Rovaniemi kaavoitti ison asuinalueen Kemijoen läheisyyteen – Pöyliörannan rakentajia ohjataan muun muassa aurinkosähkön käyttöön

Ro­va­nie­mi kaa­voit­ti ison asuin­alueen Ke­mi­joen lä­hei­syy­teen – Pöy­liö­ran­nan ra­ken­ta­jia oh­ja­taan muun muassa au­rin­ko­säh­kön käyt­töön

19.09.2022 17:14 14
Tilaajille
Kotitalousopistolle ei esitetä suojelua – Pöyliörannan asemakaavassa rakennusoikeuden arvo noin 2,3 miljoonaa euroa

Ko­ti­ta­lous­opis­tol­le ei esitetä suo­je­lua – Pöy­liö­ran­nan ase­ma­kaa­vas­sa ra­ken­nus­oi­keu­den arvo noin 2,3 mil­joo­naa euroa

30.08.2022 10:48 5
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus näyttää Pöyliörannan uudisrakennuksille vihreää valoa, myös Lamurin tuulivoimapuistohanke nytkähti eteenpäin

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus näyttää Pöy­liö­ran­nan uu­dis­ra­ken­nuk­sil­le vihreää valoa, myös Lamurin tuu­li­voi­ma­puis­to­han­ke nyt­käh­ti eteen­päin

25.04.2022 17:32 3
Tilaajille
Metsäruususta tulikin Pöyliöranta – nimissä pitää olla paikallisuutta eikä illuusioita, sanoo karttoihin kädenjälkensä jättävä Marketta Harju-Autti

Met­sä­ruu­sus­ta tulikin Pöy­liö­ran­ta – nimissä pitää olla pai­kal­li­suut­ta eikä il­luu­sioi­ta, sanoo kart­toi­hin kä­den­jäl­ken­sä jättävä Mar­ket­ta Har­ju-Aut­ti

22.04.2022 17:59 13
Tilaajille
Rovaniemen Pöyliörantaan jopa 320 rivitaloasuntoa: alueen rakentamista ohjataan ilmastoystävälliseksi –  suunnittelussa tulee huomioida muun muassa aurinkosähkö

Ro­va­nie­men Pöy­liö­ran­taan jopa 320 ri­vi­ta­loa­sun­toa: alueen ra­ken­ta­mis­ta oh­ja­taan il­mas­to­ys­tä­väl­li­sek­si – suun­nit­te­lus­sa tulee huo­mioi­da muun muassa au­rin­ko­säh­kö

05.11.2021 08:32 12
Tilaajille