Tähtijuttu: Saa­ri­se­län uuden pol­ku­juok­su­ta­pah­tu­man rei­til­lä piti muistaa sulkea po­ro­ai­ta ja odottaa ka­ve­rei­ta

Kuvakertomus: Ensin soi huu­li­harp­pu, ja sitten varsat as­te­li­vat raadin eteen

Pöyliöranta
Rovaniemi kaavoitti ison asuinalueen Kemijoen läheisyyteen – Pöyliörannan rakentajia ohjataan muun muassa aurinkosähkön käyttöön

Ro­va­nie­mi kaa­voit­ti ison asuin­alueen Ke­mi­joen lä­hei­syy­teen – Pöy­liö­ran­nan ra­ken­ta­jia oh­ja­taan muun muassa au­rin­ko­säh­kön käyt­töön

19.09.2022 17:14 13
Tilaajille
Kotitalousopistolle ei esitetä suojelua – Pöyliörannan asemakaavassa rakennusoikeuden arvo noin 2,3 miljoonaa euroa

Ko­ti­ta­lous­opis­tol­le ei esitetä suo­je­lua – Pöy­liö­ran­nan ase­ma­kaa­vas­sa ra­ken­nus­oi­keu­den arvo noin 2,3 mil­joo­naa euroa

30.08.2022 10:48 4
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus näyttää Pöyliörannan uudisrakennuksille vihreää valoa, myös Lamurin tuulivoimapuistohanke nytkähti eteenpäin

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus näyttää Pöy­liö­ran­nan uu­dis­ra­ken­nuk­sil­le vihreää valoa, myös Lamurin tuu­li­voi­ma­puis­to­han­ke nyt­käh­ti eteen­päin

25.04.2022 17:32 3
Tilaajille
Metsäruususta tulikin Pöyliöranta – nimissä pitää olla paikallisuutta eikä illuusioita, sanoo karttoihin kädenjälkensä jättävä Marketta Harju-Autti

Met­sä­ruu­sus­ta tulikin Pöy­liö­ran­ta – nimissä pitää olla pai­kal­li­suut­ta eikä il­luu­sioi­ta, sanoo kart­toi­hin kä­den­jäl­ken­sä jättävä Mar­ket­ta Har­ju-Aut­ti

22.04.2022 17:59 13
Tilaajille
Rovaniemen Pöyliörantaan jopa 320 rivitaloasuntoa: alueen rakentamista ohjataan ilmastoystävälliseksi –  suunnittelussa tulee huomioida muun muassa aurinkosähkö

Ro­va­nie­men Pöy­liö­ran­taan jopa 320 ri­vi­ta­loa­sun­toa: alueen ra­ken­ta­mis­ta oh­ja­taan il­mas­to­ys­tä­väl­li­sek­si – suun­nit­te­lus­sa tulee huo­mioi­da muun muassa au­rin­ko­säh­kö

05.11.2021 08:32 12
Tilaajille