Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Rovaniemen kaupunginhallitus
Kommentti: Jyväskylä laittoi toimeksi, mutta Rovaniemellä on vain puhuttu – ikäihmisten liittymät aurattaisiin vesiliukumäen hinnalla
Kolumni

Kom­ment­ti: Jy­väs­ky­lä laittoi toi­mek­si, mutta Ro­va­nie­mel­lä on vain puhuttu – ikäih­mis­ten liit­ty­mät au­rat­tai­siin ve­si­liu­ku­mäen hin­nal­la

03.12.2022 10:00 11
Tilaajille
Auraako Rovaniemi jatkossa lumet myös tonttien liittymistä? Kaupunginhallitus esittää, että liittymien puhdistus sisältyy tulevaan urakkasopimukseen

Auraako Ro­va­nie­mi jat­kos­sa lumet myös tont­tien liit­ty­mis­tä? Kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää, että liit­ty­mien puh­dis­tus si­säl­tyy tu­le­vaan urak­ka­so­pi­muk­seen

03.12.2022 10:00 60
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus haluaa opettajille työpuhelimet ja oppilaille kirjoja – kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen vain pieniä muutoksia

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus haluaa opet­ta­jil­le työ­pu­he­li­met ja op­pi­lail­le kirjoja – kau­pun­gin­joh­ta­jan ta­lous­ar­vio­esi­tyk­seen vain pieniä muu­tok­sia

28.11.2022 19:30 6
Tilaajille
Kyläsäätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Eemeli Kajula vaatii säätiöltä avoimuutta: "Hallituksen pöytäkirjojen pitäisi olla julkisia"

Ky­lä­sää­tiön hal­lin­to­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Eemeli Kajula vaatii sää­tiöl­tä avoi­muut­ta: "Hal­li­tuk­sen pöy­tä­kir­jo­jen pitäisi olla jul­ki­sia"

03.11.2022 12:42 5
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kylien kehittämissäätiön hallitus saattaa toimia säätiön etua ja säätiölakia vastaan, kun se haluaa Heli Välikankaan jatkavan toimitusjohtajana

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön hal­li­tus saattaa toimia säätiön etua ja sää­tiö­la­kia vas­taan, kun se haluaa Heli Vä­li­kan­kaan jat­ka­van toi­mi­tus­joh­ta­ja­na

21.10.2022 19:30 33
Tilaajille
Rovaniemi irtisanoo sopimuksensa Sarastian kanssa ja toteuttaa palkkahallinnon jatkossa itse – säästöä tulisi 300 000 euroa

Ro­va­nie­mi ir­ti­sa­noo so­pi­muk­sen­sa Sa­ras­tian kanssa ja to­teut­taa palk­ka­hal­lin­non jat­kos­sa itse – säästöä tulisi 300 000 euroa

10.10.2022 17:47 10
Tilaajille
Susanna Junttila eroaa Rovaniemen kylien kehittämissäätiön hallintoneuvostosta: "Säätiön asiat pitäisi selvittää perinpohjaisesti"

Susanna Junt­ti­la eroaa Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön hal­lin­to­neu­vos­tos­ta: "Sää­tiön asiat pitäisi sel­vit­tää pe­rin­poh­jai­ses­ti"

06.10.2022 14:06 21
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallituksen pitää estää verovarojen kaappaus laittamalla kylien säätiö ruotuun
Kolumni

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

02.10.2022 15:38 54
Tilaajille
Rovaniemi ei voi antaa meille toimiohjeita, sanoo kylien kehittämissäätiön puheenjohtaja kaupungin vaatimuksesta erottaa Heli Välikangas

Ro­va­nie­mi ei voi antaa meille toi­mioh­jei­ta, sanoo kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön pu­heen­joh­ta­ja kau­pun­gin vaa­ti­muk­ses­ta erottaa Heli Vä­li­kan­gas

27.09.2022 10:25 67
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus: kehittämissäätiön hallituksen on erotettava Heli Välikangas

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus: ke­hit­tä­mis­sää­tiön hal­li­tuk­sen on ero­tet­ta­va Heli Vä­li­kan­gas

26.09.2022 20:49 16
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki valittaa hovioikeuteen Heli Välikankaan ja Jussi Päkkilän tuomioista

Ro­va­nie­men kau­pun­ki va­lit­taa ho­vi­oi­keu­teen Heli Vä­li­kan­kaan ja Jussi Päk­ki­län tuo­miois­ta

26.09.2022 20:01 14
Tilaajille
Kylien kehittämissäätiön hallitus ei voi sulkea silmiään pahenevalta uskottavuusongelmalta – toimitusjohtajan sijoitustoimet on selvitettävä
Pääkirjoitus

Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön hal­li­tus ei voi sulkea sil­miään pa­he­ne­val­ta us­kot­ta­vuus­on­gel­mal­ta – toi­mi­tus­joh­ta­jan si­joi­tus­toi­met on sel­vi­tet­tä­vä

22.09.2022 15:00 43
Tilaajille
"Kylien kehittämissäätiön kannattaisi selvittää asiat jo oman etunsa vuoksi" – hallituksen jäsenillä on kova vastuu, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila muistuttaa

"Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön kan­nat­tai­si sel­vit­tää asiat jo oman etunsa vuoksi" – hal­li­tuk­sen jä­se­nil­lä on kova vastuu, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Susanna Junt­ti­la muis­tut­taa

21.09.2022 18:00 17
Tilaajille
Koulutyö Vaaranlammella alkaisi tammikuussa 2025 – Rovaniemen kaupunginhallitus esitti, että monitoimitalohanke voitaisiin toteuttaa Markkinakiinteistöjen kanssa

Kou­lu­työ Vaa­ran­lam­mel­la alkaisi tam­mi­kuus­sa 2025 – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus esitti, että mo­ni­toi­mi­ta­lo­han­ke voi­tai­siin to­teut­taa Mark­ki­na­kiin­teis­tö­jen kanssa

12.09.2022 19:15 5
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus vaatii Lapin sairaanhoitopiiriä poistamaan siirtoviivemaksujen korotukset – LSHP:n mukaan jatkohoitoa jonottavien potilaiden määrä haittaa keskussairaalan toimintaa

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus vaatii Lapin sai­raan­hoi­to­pii­riä pois­ta­maan siir­to­vii­ve­mak­su­jen ko­ro­tuk­set – LSHP:n mukaan jat­ko­hoi­toa jo­not­ta­vien po­ti­lai­den määrä haittaa kes­kus­sai­raa­lan toi­min­taa

06.09.2022 16:53
Tilaajille
Rovaniemi maksanut tänä vuonna jo 5,3 miljoonan euron sairaalasakot – siirtoviivemaksut suuri syy  kaupungin kulujen kasvuun

Ro­va­nie­mi mak­sa­nut tänä vuonna jo 5,3 mil­joo­nan euron sai­raa­la­sa­kot – siir­to­vii­ve­mak­sut suuri syy kau­pun­gin kulujen kasvuun

29.08.2022 18:45 7
Tilaajille
Oikeudessa kuuma kysymys Esko Lotvoselle: Olisitko esitellyt sijoituspäätöksen, jos olisit tiennyt, että kyse on pikavippifirmoista?

Oi­keu­des­sa kuuma kysymys Esko Lot­vo­sel­le: Oli­sit­ko esi­tel­lyt si­joi­tus­pää­tök­sen, jos olisit tien­nyt, että kyse on pi­ka­vip­pi­fir­mois­ta?

17.06.2022 17:54 17
Tilaajille
Rovaniemelle perustettiin uusi lautakunta jo tammikuussa, mutta esittelijää ei ole nimetty vieläkään – kaupunginjohtaja jätti valintaprosessiin eriävän mielipiteen

Ro­va­nie­mel­le pe­rus­tet­tiin uusi lau­ta­kun­ta jo tam­mi­kuus­sa, mutta esit­te­li­jää ei ole nimetty vie­lä­kään – kau­pun­gin­joh­ta­ja jätti va­lin­ta­pro­ses­siin eriävän mie­li­pi­teen

16.06.2022 07:00 8
Tilaajille
Rovaniemen riskisijoitusten oikeuskäsittely alkaa – kahta syytetään virkarikoksista, kaupunki vaatii korvauksia

Ro­va­nie­men ris­ki­si­joi­tus­ten oi­keus­kä­sit­te­ly alkaa – kahta syy­te­tään vir­ka­ri­kok­sis­ta, kau­pun­ki vaatii kor­vauk­sia

14.06.2022 06:30
Tilaajille
Antti Lassilaa esitetään Rovaniemen sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan virkaan – Lassila vertailun perusteella ansioitunein

Antti Las­si­laa esi­te­tään Ro­va­nie­men si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen toi­mi­ala­joh­ta­jan virkaan – Lassila ver­tai­lun pe­rus­teel­la an­sioi­tu­nein

08.06.2022 11:21
Tilaajille