Rovaniemen kaupunginhallitus
Viimeisin 4 tuntia
Rovaniemen kaupunki yllättyi teatteriravintolasopimuksen irtisanomisesta – Ratkaisun taustalla on kyse valtionosuuksista

Ro­va­nie­men kau­pun­ki yl­lät­tyi teat­te­ri­ra­vin­to­la­so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mi­ses­ta – Rat­kai­sun taus­tal­la on kyse val­tion­osuuk­sis­ta

22:01 7
Tilaajille
Rovaniemi käyttää etuosto-oikeutta Ounasvaaran metsätilaan – Kaupunginhallitus kokousti maanantaina ja päätti maahankinnoista ja tonttiasioista

Ro­va­nie­mi käyttää etu­os­to-oi­keut­ta Ou­nas­vaa­ran met­sä­ti­laan – Kau­pun­gin­hal­li­tus ko­kous­ti maa­nan­tai­na ja päätti maa­han­kin­nois­ta ja tont­ti­asiois­ta

18:12
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Esko Fält

Ko­koo­muk­sen heikko teat­te­ri­esi­tys Ro­va­nie­mel­lä

24.03.2021 06:21 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hannes Viiri

Hä­vyt­tö­myy­den huippu

23.03.2021 05:15 1
Tilaajille
Keskusta esittää Susanna Junttilaa Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi

Kes­kus­ta esittää Susanna Junt­ti­laa Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si

21.03.2021 19:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Pa­lau­te­taan luotto pää­tök­sen­te­koon

20.03.2021 05:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen luot­ta­mus pun­ta­riin

18.03.2021 04:45
Tilaajille
Toimittajalta: Rovaniemellä pitää pyrkiä sotkun keskeltä asiallisiin vaaleihin – äänestäjät kaikkoavat, jos politiikasta syntyy vastenmielinen kuva
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mel­lä pitää pyrkiä sotkun kes­kel­tä asial­li­siin vaa­lei­hin – ää­nes­tä­jät kaik­koa­vat, jos po­li­tii­kas­ta syntyy vas­ten­mie­li­nen kuva

17.03.2021 08:25 1
Lukijalta Mielipide Kalervo Björkbacka

En ole toi­mi­nut kun­ta­lain vas­tai­ses­ti

15.03.2021 08:32 1
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemen kaupunginhallituksen veneenkeikuttajien ero palauttaisi toimintakyvyn
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ve­neen­kei­kut­ta­jien ero pa­laut­tai­si toi­min­ta­ky­vyn

12.03.2021 15:25 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Maria-Riitta Mällinen

Kau­pun­gin­hal­li­tus on toi­min­ta­ky­kyi­nen

12.03.2021 15:07 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Matti Torvinen

An­teek­si­pyyn­tö ja an­teek­si­an­to

11.03.2021 18:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Matti Henttunen

En osal­lis­tu lah­tauk­seen

11.03.2021 05:50 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juhani Juuruspolvi

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäseniä vaih­toon

11.03.2021 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Timo Tolonen

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen erot­ta­va

11.03.2021 05:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Esko Fält

Björk­bac­ka, Portti ja Simoska erotkaa

11.03.2021 05:10
Tilaajille
Vielä ei olla Kittilän tiellä – Rovaniemen kaupunginhallitus tuskin kaatuu

Vielä ei olla Kit­ti­län tiellä – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus tuskin kaatuu

10.03.2021 06:30 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus kävi vakavahenkisen keskustelun toimintakyvystään – "Hallituksen poliittiset ryhmät vastaavat nyt omalta osaltaan jatkotoimenpiteiden linjaamisesta"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus kävi va­ka­va­hen­ki­sen kes­kus­te­lun toi­min­ta­ky­vys­tään – "Hal­li­tuk­sen po­liit­ti­set ryhmät vas­taa­vat nyt omalta osal­taan jat­ko­toi­men­pi­tei­den lin­jaa­mi­ses­ta"

08.03.2021 19:21 1
Tilaajille
Kaupungin sijoitusten kotiuttamiseen liittyy liikaa vastaamattomia kysymyksiä, sanovat esitutkintapyynnön tehneet Kalervo Björkbacka ja Jaakko Portti

Kau­pun­gin si­joi­tus­ten ko­tiut­ta­mi­seen liittyy liikaa vas­taa­mat­to­mia ky­sy­myk­siä, sanovat esi­tut­kin­ta­pyyn­nön tehneet Kalervo Björk­bac­ka ja Jaakko Portti

08.03.2021 14:05 3
Tilaajille
Liisa Ansala kutsuu koolle kriisikokouksen puimaan kaupungin sijoituksia – Poliisi ei aloita esitutkintaa kaupunginjohtajan toimista

Liisa Ansala kutsuu koolle krii­si­ko­kouk­sen puimaan kau­pun­gin si­joi­tuk­sia – Poliisi ei aloita esi­tut­kin­taa kau­pun­gin­joh­ta­jan toi­mis­ta

08.03.2021 10:36 2
Tilaajille