Rovaniemen kaupunginhallitus

Män­ty­vaa­ra-He­po­suon ase­ma­kaa­va etenee val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si Ro­va­nie­mel­lä

17.08.2020 15:30 0
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Napapiirin asemakaavaa koskevat valitukset – Rovaniemen kaupunginhallitus aloittaa syyskauden maanantaina

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus on hy­län­nyt Na­pa­pii­rin ase­ma­kaa­vaa kos­ke­vat va­li­tuk­set – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus aloit­taa syys­kau­den maa­nan­tai­na

12.08.2020 15:17 0
Tilaajille
Toimittajalta: Rovaniemen päättäjillä edessä totinen työmaa – pikkujoulupuheet eivät sovi valtuustoon

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men päät­tä­jil­lä edessä totinen työmaa – pik­ku­jou­lu­pu­heet eivät sovi val­tuus­toon

24.06.2020 11:32 1
Lukijalta: Arviointikertomus paljastaa Rovaniemen hallinnon heikkoudet ja kehnon taloudenhoidon
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ar­vioin­ti­ker­to­mus pal­jas­taa Ro­va­nie­men hal­lin­non heik­kou­det ja kehnon ta­lou­den­hoi­don

15.06.2020 11:52 3
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lapin kestävä tu­le­vai­suus nojaa puh­taa­seen luon­toon

17.04.2020 15:39 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Alpo Isomäki

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­men talous tuu­li­ajol­la

03.04.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Tienkäyttömaksu turisteille?
Lukijalta Mielipide Satu Oikarainen

Lu­ki­jal­ta: Tien­käyt­tö­mak­su tu­ris­teil­le?

25.02.2020 17:04 0
Tilaajille
Kaupunki ja tunnettu matkailuyrittäjä taistelevat siivusta Rovaniemen Pöyliövaaraa – "Paikka on aika kiva ja korkea"

Kau­pun­ki ja tun­net­tu mat­kai­lu­yrit­tä­jä tais­te­le­vat sii­vus­ta Ro­va­nie­men Pöy­liö­vaa­raa – "Paikka on aika kiva ja korkea"

19.02.2020 11:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sanna Karhu

Lu­ki­jal­ta: Avoin kirje kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le

17.02.2020 20:11 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kalervo Björkbacka

Lu­ki­jal­ta: Yh­teis­työ on toi­mi­nut

17.02.2020 20:09 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Harri Rapo

Lu­ki­jal­ta: Ei pitäisi ää­nes­tää tyhjää

17.02.2020 16:37 0
Tilaajille
Mällinen vastaa kritiikkiin: Sananen poliittisesta johtajuudesta
Lukijalta Mielipide Maria-Riitta Mällinen

Mäl­li­nen vastaa kri­tiik­kiin: Sananen po­liit­ti­ses­ta joh­ta­juu­des­ta

13.02.2020 13:40 0
Tilaajille
Lukijalta: Kaupunginhallituksen poliittinen johtajuus hakusessa?
Lukijalta Mielipide Juhani Juuruspolvi

Lu­ki­jal­ta: Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen po­liit­ti­nen joh­ta­juus ha­ku­ses­sa?

13.02.2020 09:42 0
Tilaajille
Keskustan Rovaniemen kunnallisjärjestö: Liisa Ansala toiminut moraalisesti moitteettomalla tavalla

Kes­kus­tan Ro­va­nie­men kun­nal­lis­jär­jes­tö: Liisa Ansala toi­mi­nut mo­raa­li­ses­ti moit­teet­to­mal­la tavalla

07.02.2020 09:03 0
Toimittajalta: Faktat pilasivat hyvän kohun Liisa Ansalan kokouspalkkioista
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Faktat pi­la­si­vat hyvän kohun Liisa Ansalan ko­kous­palk­kiois­ta

28.01.2020 14:57 0
Lukijalta Mielipide Pentti Merkkiniemi

Lu­ki­jal­ta: An­sa­la­kin luot­ta­nut vil­pit­tö­mäs­ti päät­tä­jiin?

26.01.2020 10:55 0
Tilaajille
Rovaniemen uudet lautakunnat valittiin: kokoomus johtaa elinvoimaa ja SDP perusturvaa, keskustalle ympäristö- ja sivistyslautakunnat

Ro­va­nie­men uudet lau­ta­kun­nat va­lit­tiin: ko­koo­mus johtaa elin­voi­maa ja SDP pe­rus­tur­vaa, kes­kus­tal­le ym­pä­ris­tö- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­nat

21.01.2020 11:13 0
Toimittajalta: Toimialajohtajan valintaan liittyi erikoinen manööveri – seuraako siitä pitkä oikeuskiista?
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Toi­mi­ala­joh­ta­jan va­lin­taan liittyi eri­koi­nen ma­nöö­ve­ri – seu­raa­ko siitä pitkä oi­keus­kiis­ta?

08.01.2020 09:16 0
Mielipide Mikkel Näkkäläjärvi

Näk­kä­lä­jär­vi vastaa syy­tök­siin va­leh­te­lus­ta: Faktat kuntoon ta­lous­kes­kus­te­lus­sa

02.12.2019 08:25 0
Tilaajille
Rovaniemi teki kuten rakennusyhtiö toivoi ja keskeytti Kiela 2 -korttelin kilpailutuksen – Ansalan mukaan päätöksen syynä ei ole YIT, vaan kilpailutuksen kriteerit halutaan tarkastaa

Ro­va­nie­mi teki kuten ra­ken­nus­yh­tiö toivoi ja kes­keyt­ti Kiela 2 -kort­te­lin kil­pai­lu­tuk­sen – Ansalan mukaan pää­tök­sen syynä ei ole YIT, vaan kil­pai­lu­tuk­sen kri­tee­rit ha­lu­taan tar­kas­taa

27.11.2019 15:39 0
Tilaajille