Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rovaniemen kaupunginhallitus
Kuukausi
Valtionosuuksien leikkaus pakottaa Rovaniemen etsimään miljoonasäästöjä – säästötoimista päätetään yksi kerrallaan kesäkuun loppuun mennessä

Val­tion­osuuk­sien leik­kaus pa­kot­taa Ro­va­nie­men et­si­mään mil­joo­na­sääs­tö­jä – sääs­tö­toi­mis­ta pää­te­tään yksi ker­ral­laan ke­sä­kuun loppuun men­nes­sä

28.11.2023 16:30 30
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus kannattaa Mäkirannan ja Kivikankaan päiväkotien yksityistämistä – päätös syntyi äänin 7-4

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus kan­nat­taa Mä­ki­ran­nan ja Ki­vi­kan­kaan päi­vä­ko­tien yk­si­tyis­tä­mis­tä – päätös syntyi äänin 7-4

28.11.2023 05:00 3
Tilaajille
Pitkään suunnitellun uuden uimahallin hankesuunnitelma päivitetään Rovaniemellä

Pitkään suun­ni­tel­lun uuden ui­ma­hal­lin han­ke­suun­ni­tel­ma päi­vi­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

27.11.2023 19:58 8
Tilaajille
RoPS sai tahtonsa perille pitkässä kiistassa: Keskuskentän katsomon vuokratasosta tilataan puolueeton lausunto

RoPS sai tah­ton­sa perille pit­käs­sä kiis­tas­sa: Kes­kus­ken­tän kat­so­mon vuok­ra­ta­sos­ta ti­la­taan puo­luee­ton lau­sun­to

27.11.2023 19:57 20
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee RoPSin maksusopimusta ensi maanantaina

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee RoPSin mak­su­so­pi­mus­ta ensi maa­nan­tai­na

22.11.2023 18:36 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus antoi äänin 7-4 asianajotoimistolle lisää rahaa sijoituksia koskevaan oikeudenkäyntiin

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus antoi äänin 7-4 asian­ajo­toi­mis­tol­le lisää rahaa si­joi­tuk­sia kos­ke­vaan oi­keu­den­käyn­tiin

17.11.2023 17:45 8
Tilaajille
Vanhemmat
Pertti Onkalo valittiin Rovaniemen teknisten palvelujen toimialajohtajaksi

Pertti Onkalo va­lit­tiin Ro­va­nie­men tek­nis­ten pal­ve­lu­jen toi­mi­ala­joh­ta­jak­si

30.10.2023 18:13 3
Tilaajille
Susanna Junttila joutui uudelleen Rovaniemen kylien kehittämissäätiön hallintoneuvoston johtoon ja esittää nyt hallintoneuvoston lakkauttamista: "Todellinen valta puuttuu"

Susanna Junt­ti­la joutui uu­del­leen Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön hal­lin­to­neu­vos­ton johtoon ja esittää nyt hal­lin­to­neu­vos­ton lak­kaut­ta­mis­ta: "To­del­li­nen valta puut­tuu"

25.10.2023 05:00 7
Tilaajille
Rovaniemen kolmen vuoden takaisesta virkavalinnasta seurasi korvausvaade – hallinto-oikeus hylkäsi entisen kehitysjohtajan valituksen

Ro­va­nie­men kolmen vuoden ta­kai­ses­ta vir­ka­va­lin­nas­ta seurasi kor­vaus­vaa­de – hal­lin­to-oi­keus hylkäsi entisen ke­hi­tys­joh­ta­jan va­li­tuk­sen

13.10.2023 16:04
Tilaajille
Maria-Riitta Mällinen Rovaniemen kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajaksi

Ma­ria-Riit­ta Mäl­li­nen Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen 1. va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si

26.09.2023 10:32
Tilaajille
Mikkel Näkkäläjärven eroa kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan paikasta esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi

Mikkel Näk­kä­lä­jär­ven eroa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­jan pai­kas­ta esi­te­tään val­tuus­tol­le hy­väk­syt­tä­väk­si

19.09.2023 12:21
Tilaajille
Mikkel Näkkäläjärvi hakee eroa Rovaniemen kaupunginhallituksesta – vetoaa työkiireisiin

Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi hakee eroa Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­ta – vetoaa työ­kii­rei­siin

13.09.2023 16:14 4
Tilaajille
Rovaniemelle esitetään uutta johtajavirkaa – kaupunginjohtaja haluaa nykyisten kahden toimialajohtajan rinnalle uuden teknisen johtajan

Ro­va­nie­mel­le esi­te­tään uutta joh­ta­ja­vir­kaa – kau­pun­gin­joh­ta­ja haluaa ny­kyis­ten kahden toi­mi­ala­joh­ta­jan rin­nal­le uuden tek­ni­sen joh­ta­jan

23.08.2023 16:15 8
Tilaajille
Rovaniemen elinvoimajohtaja Jaakko Rantsi irtisanoutui, mutta perui sitten ilmoituksensa – kaupunginhallitus ei antanut armoa

Ro­va­nie­men elin­voi­ma­joh­ta­ja Jaakko Rantsi ir­ti­sa­nou­tui, mutta perui sitten il­moi­tuk­sen­sa – kau­pun­gin­hal­li­tus ei antanut armoa

15.08.2023 09:14 16
Tilaajille
Uusien asuntojen rakentaminen hyytyi Rovaniemellä, koska kauppa käy huonosti – uudisasuntojen hintojen laskua on kuitenkin turha odottaa

Uusien asun­to­jen ra­ken­ta­mi­nen hyytyi Ro­va­nie­mel­lä, koska kauppa käy huo­nos­ti – uu­dis­asun­to­jen hin­to­jen laskua on kui­ten­kin turha odottaa

10.07.2023 05:00 4
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin johtavien luottamushenkilöiden valinnasta kehkeytyi lihava riita – paikkajaosta päästiin sopuun vasta valtuuston maratonkokouksen päätteeksi

Ro­va­nie­men kau­pun­gin joh­ta­vien luot­ta­mus­hen­ki­löi­den va­lin­nas­ta keh­key­tyi lihava riita – paik­ka­jaos­ta pääs­tiin sopuun vasta val­tuus­ton ma­ra­ton­ko­kouk­sen päät­teek­si

20.06.2023 10:34 12
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin työntekijöille halutaan polkupyöräetu työmatkoja varten – kaupunginhallitus hyväksyi myös hallintosäännön muutoksen

Ro­va­nie­men kau­pun­gin työn­te­ki­jöil­le ha­lu­taan pol­ku­pyö­rä­etu työ­mat­ko­ja varten – kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi myös hal­lin­to­sään­nön muu­tok­sen

12.06.2023 16:42 5
Tilaajille
Rovaniemen kouluverkosta päättänee jatkossa valtuusto –  tilajaoston roolia ja asiantuntemusta vahvistetaan

Ro­va­nie­men kou­lu­ver­kos­ta päät­tä­nee jat­kos­sa val­tuus­to – ti­la­jaos­ton roolia ja asian­tun­te­mus­ta vah­vis­te­taan

08.06.2023 18:00 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin johtava poliitikko Susanna Junttila vaikuttaa myös tornihotellia suunnittelevassa Arinassa – "En näe kaksoisroolissa ongelmaa"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin johtava po­lii­tik­ko Susanna Junt­ti­la vai­kut­taa myös tor­ni­ho­tel­lia suun­nit­te­le­vas­sa Ari­nas­sa – "En näe kak­sois­roo­lis­sa on­gel­maa"

01.06.2023 05:00 27
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtajan työaikaa lisättiin – "Käytännössä kokopäivätyö"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan työ­ai­kaa li­sät­tiin – "Käy­tän­nös­sä ko­ko­päi­vä­työ"

30.05.2023 13:06 6
Tilaajille