Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Keskusta
Kuukausi
Susanna Junttila on Keskustan Lapin piirin uusi puheenjohtaja

Susanna Junt­ti­la on Kes­kus­tan Lapin piirin uusi pu­heen­joh­ta­ja

04.12.2023 15:02 3
Tilaajille
Eduskunnasta: Leikkauksia lapsille, helpotuksia hyvätuloisille ja olutveroon – hallituksen epä-älylliset toimet eivät ole perusteltuja
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Leik­kauk­sia lap­sil­le, hel­po­tuk­sia hy­vä­tu­loi­sil­le ja olut­ve­roon – hal­li­tuk­sen epä-älyl­li­set toimet eivät ole pe­rus­tel­tu­ja

29.11.2023 15:39 2
Tilaajille
Jaana Niemi Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirin uudeksi toiminnanjohtajaksi

Jaana Niemi Kes­kus­tan Lapin ja Pe­rä­poh­jo­lan piirin uudeksi toi­min­nan­joh­ta­jak­si

21.11.2023 15:48
Tilaajille
Keskusta osaa takinkäännön
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­ta osaa ta­kin­kään­nön

14.11.2023 07:48 2
Kannatuksensa menettänyt kepu pettää jo itseäänkin
Kolumni

Kan­na­tuk­sen­sa me­net­tä­nyt kepu pettää jo it­seään­kin

09.11.2023 05:00 27
Vanhemmat
Keskusta on lopettamassa Paavo Väyrysen rahoittamisen – "On huojentavaa, ettemme enää hyväksy Väyrysen sooloilua"

Kes­kus­ta on lo­pet­ta­mas­sa Paavo Väy­ry­sen ra­hoit­ta­mi­sen – "On huo­jen­ta­vaa, ettemme enää hyväksy Väy­ry­sen soo­loi­lua"

03.11.2023 11:18 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­ta tappoi am­mat­ti­ka­las­tuk­sen

24.10.2023 05:00
Lapin oppositioedustajat jättivät aloitteen Länsi-Pohjan keskussairaalan rahoituksen jatkamisesta: "Tyrmistys alueilla on ollut suuri"

Lapin op­po­si­tio­edus­ta­jat jät­ti­vät aloit­teen Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­lan ra­hoi­tuk­sen jat­ka­mi­ses­ta: "Tyr­mis­tys alueil­la on ollut suuri"

20.10.2023 12:37 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lais­ten ha­joa­mi­nen jatkuu

19.10.2023 05:00
Kemijärven sitoutumattomat haastavat jo keskustaa – nyt puhuvat loikanneet valtuutetut

Ke­mi­jär­ven si­tou­tu­mat­to­mat haas­ta­vat jo kes­kus­taa – nyt puhuvat loi­kan­neet val­tuu­te­tut

17.10.2023 18:54 8
Tilaajille
Väyrysestä ei tule koskaan presidenttiä, tuskin enää ehdokastakaan
Kolumni

Väy­ry­ses­tä ei tule koskaan pre­si­dent­tiä, tuskin enää eh­do­kas­ta­kaan

17.10.2023 05:00 29
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Todella noloa, kes­kus­ta

11.10.2023 01:45 2
Keskustan uusi puoluesihteeri korostaa kansanliikkeen merkitystä – "Tämä aika huutaa laajaa liikettä, joka kokoaa erilaisia ajatuksia kattonsa alle"

Kes­kus­tan uusi puo­lue­sih­tee­ri ko­ros­taa kan­san­liik­keen mer­ki­tys­tä – "Tämä aika huutaa laajaa lii­ket­tä, joka kokoaa eri­lai­sia aja­tuk­sia kat­ton­sa alle"

23.09.2023 18:32 7
Tilaajille
Valitsijayhdistyksen ehdokas Olli Rehn sai keskustan yksimielisen tuen taakseen – Rehnin mukaan Suomi tarvitsee tarkemmat määrittelyt sille, kuka johtaa kriiseissä

Va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen ehdokas Olli Rehn sai kes­kus­tan yk­si­mie­li­sen tuen taak­seen – Rehnin mukaan Suomi tar­vit­see tar­kem­mat mää­rit­te­lyt sille, kuka johtaa krii­seis­sä

23.09.2023 15:44 8
Tilaajille
Keskusta valitsee alkavalla viikolla uuden työparin puheenjohtaja Saarikolle – Nämä kolme melko tuntematonta nimeä osallistuvat puoluesihteerikilpaan

Kes­kus­ta va­lit­see al­ka­val­la vii­kol­la uuden työ­pa­rin pu­heen­joh­ta­ja Saa­ri­kol­le – Nämä kolme melko tun­te­ma­ton­ta nimeä osal­lis­tu­vat puo­lue­sih­tee­ri­kil­paan

17.09.2023 18:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pet­täi­si­kö kepu it­sen­sä­kin?

29.08.2023 06:00
Voitaisiinko Suomessa sittenkin kokeilla vähemmistöhallitusta?
Kolumni

Voi­tai­siin­ko Suo­mes­sa sit­ten­kin ko­keil­la vä­hem­mis­tö­hal­li­tus­ta?

24.08.2023 05:00 15
Keskusta väläyttää tukea hallitukselle rasismista irtisanoutumisessa – vihreiden Harjanne kriittisenä

Kes­kus­ta vä­läyt­tää tukea hal­li­tuk­sel­le ra­sis­mis­ta ir­ti­sa­nou­tu­mi­ses­sa – vih­rei­den Har­jan­ne kriit­ti­se­nä

22.08.2023 17:50 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­koo­muk­sen kan­nat­tai­si asettua Olli Rehnin taakse

01.08.2023 04:59 3
Keskustan ryhmä esittää eduskunnan koolle kutsumista Purran rasismikohun vuoksi – "Tilanne on vakava"

Kes­kus­tan ryhmä esittää edus­kun­nan koolle kut­su­mis­ta Purran ra­sis­mi­ko­hun vuoksi – "Ti­lan­ne on vakava"

13.07.2023 21:11 29