Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Keskusta
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­ta la­kai­se­mas­sa his­to­ria­pe­rin­tön­sä

20.05.2022 05:00 2
Tilaajille
Markus Lohi asettuu ehdolle vuoden 2023 eduskuntavaaleissa – keskustan Lapin piiri vaatii Kantatie 82:n peruskorjausta

Markus Lohi asettuu ehdolle vuoden 2023 edus­kun­ta­vaa­leis­sa – kes­kus­tan Lapin piiri vaatii Kan­ta­tie 82:n pe­rus­kor­jaus­ta

17.05.2022 08:24 3
Tilaajille
Valtiovarainministeri Annika Saarikko kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä, kertoi asiasta Ylelle

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Annika Saa­rik­ko kan­nat­taa Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä, kertoi asiasta Ylelle

10.05.2022 09:45 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­san­ää­nes­tys unohtui

04.05.2022 12:28 1
Mikko Kärnä: "En tule olemaan ehdolla samalla listalla Paavo Väyrysen kanssa"

Mikko Kärnä: "En tule olemaan ehdolla samalla lis­tal­la Paavo Väy­ry­sen kanssa"

03.05.2022 15:28 21
Tilaajille
Rovaniemeläinen Lasse Kontiola ministeri Kurvisen erityisavustajaksi – on toiminut aiemmin muun muassa keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirien toiminnanjohtajana

Ro­va­nie­me­läi­nen Lasse Kon­tio­la mi­nis­te­ri Kur­vi­sen eri­tyis­avus­ta­jak­si – on toi­mi­nut aiemmin muun muassa kes­kus­tan Lapin ja Pe­rä­poh­jo­lan piirien toi­min­nan­joh­ta­ja­na

02.05.2022 10:06 1
Tilaajille
Kemin keskustan kuntayhdistys esittää Paavo Väyrystä ehdolle eduskuntaan

Kemin kes­kus­tan kun­ta­yh­dis­tys esittää Paavo Väy­rys­tä ehdolle edus­kun­taan

22.04.2022 11:07 16
Tilaajille
Vanhemmat
Keskusta liputtaa jo avoimesti Nato-jäsenyyden puolesta – selonteon valmistumisen myötä myös poliittisten päättäjien on lopetettava piiloleikki ja kerrottava kantansa asiaan
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta li­put­taa jo avoi­mes­ti Na­to-jä­se­nyy­den puo­les­ta – se­lon­teon val­mis­tu­mi­sen myötä myös po­liit­tis­ten päät­tä­jien on lo­pe­tet­ta­va pii­lo­leik­ki ja ker­rot­ta­va kan­tan­sa asiaan

12.04.2022 05:00 6
Tilaajille
Analyysi: Keskusta otti suunnan kohti Natoa, vaikka puoluejohto ei vielä kertonut kantaansa – Puolustusliittoa Ruotsin kanssa ei pidetä riittävänä

Ana­lyy­si: Kes­kus­ta otti suunnan kohti Natoa, vaikka puo­lue­joh­to ei vielä ker­to­nut kan­taan­sa – Puo­lus­tus­liit­toa Ruotsin kanssa ei pidetä riit­tä­vä­nä

10.04.2022 14:30 3
Tilaajille
Keskustan puoluevaltuusto antoi Saarikolle valtuudet viedä Suomen Natoon – sotilasliiton jäsenyys sai vahvaa tukea puheenvuoroissa

Kes­kus­tan puo­lue­val­tuus­to antoi Saa­ri­kol­le val­tuu­det viedä Suomen Natoon – so­ti­las­lii­ton jä­se­nyys sai vahvaa tukea pu­heen­vuo­rois­sa

09.04.2022 14:30 15
Tilaajille
Paavo Väyrynen pyrkii jälleen keskustan puheenjohtajaksi

Paavo Väy­ry­nen pyrkii jälleen kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jak­si

07.04.2022 10:12 10
Tilaajille
Analyysi: Keskustalaiset livahtivat Kekkosen linjalta Naton taakse – Myös puoluejohto on tarkistanut näkemyksiään, nyt kyse on päätöksen ajoituksesta

Ana­lyy­si: Kes­kus­ta­lai­set li­vah­ti­vat Kek­ko­sen lin­jal­ta Naton taakse – Myös puo­lue­joh­to on tar­kis­ta­nut nä­ke­myk­siään, nyt kyse on pää­tök­sen ajoi­tuk­ses­ta

25.03.2022 14:50 2
Tilaajille
Suomenmaa: Keskusta kierrättää ministereitä – Jari Lepän korvaaja valitaan ensi torstaina

Suo­men­maa: Kes­kus­ta kier­rät­tää mi­nis­te­rei­tä – Jari Lepän kor­vaa­ja va­li­taan ensi tors­tai­na

24.03.2022 18:58 4
Tapani Melaluoto valittiin Lapin aluehallituksen puheenjohtajaksi – keskusta päätti samalla myös muista hallituspaikoista

Tapani Me­la­luo­to va­lit­tiin Lapin alue­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si – kes­kus­ta päätti samalla myös muista hal­li­tus­pai­kois­ta

27.02.2022 18:15 4
Tilaajille
Tapani Melaluoto nousemassa aluehallituksen johtoon, puolueet päättävät valinnoista viikonloppuna

Tapani Me­la­luo­to nou­se­mas­sa alue­hal­li­tuk­sen joh­toon, puo­lueet päät­tä­vät va­lin­nois­ta vii­kon­lop­pu­na

25.02.2022 08:29 3
Tilaajille
Kemijärven keskustan valtuustoryhmä vaihtoi puheenjohtajansa seitsemän kuukauden jälkeen

Ke­mi­jär­ven kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mä vaihtoi pu­heen­joh­ta­jan­sa seit­se­män kuu­kau­den jälkeen

23.02.2022 15:19 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­voit­tee­na avoin pää­tök­sen­te­ko

15.02.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­ta väistää vas­tuu­ta

11.02.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoi­muus ei kes­kus­tal­le kelpaa

05.02.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­tan suurin virhe

31.01.2022 05:00 2
Tilaajille