Talousrikosepäilyt: Pel­lo­lai­sen ho­tel­li­yri­tyk­sen kon­kurs­si oi­keu­des­sa – ­syyt­tä­jä vaatii yrit­tä­jäneli­kol­le van­keut­ta ja lii­ke­toi­min­ta­kiel­to­ja va­ka­vis­ta ta­lous­ri­kok­sis­ta

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Keskusta
Kuukausi
Syyttäjän mukaan Katri Kulmunin erityisavustaja huijasi ministeriön maksamaan koulutuksia, jotka liittyivät puolueen puheenjohtajan rooliin

Syyt­tä­jän mukaan Katri Kul­mu­nin eri­tyis­avus­ta­ja huijasi mi­nis­te­riön mak­sa­maan kou­lu­tuk­sia, jotka liit­tyi­vät puo­lueen pu­heen­joh­ta­jan rooliin

26.01.2023 20:29 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Lin­jam­me on selvä" – Kul­mu­ni, Junt­ti­la ja Kai­san­lah­ti vas­taa­vat ky­sy­myk­seen heidän po­liit­ti­ses­ta lin­jas­taan

13.01.2023 08:37 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on kes­kus­tan linja?

12.01.2023 16:37 1
Tilaajille
Keskustan ehdokkaakseen nimeämä Paavo Väyrynen jatkaa yhä Venäjän hyökkäyssotaa ymmärtäviä lausuntojaan, mikä voi syventää puolueen kannatuskriisiä
Pääkirjoitus

Kes­kus­tan eh­dok­kaak­seen nimeämä Paavo Väy­ry­nen jatkaa yhä Venäjän hyök­käys­so­taa ym­mär­tä­viä lau­sun­to­jaan, mikä voi sy­ven­tää puo­lueen kan­na­tus­krii­siä

10.01.2023 17:00 42
Tilaajille
Paavo Väyrynen keskustan Peräpohjolan piirin eduskuntavaaliehdokkaaksi – "Valinta oli yksimielinen"

Paavo Väy­ry­nen kes­kus­tan Pe­rä­poh­jo­lan piirin edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaak­si – "­Va­lin­ta oli yk­si­mie­li­nen"

09.01.2023 21:59 65
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­mää­räi­nen lap­si­li­sä on ar­vo­va­lin­ta

28.12.2022 05:00
Tilaajille
Kaksi keskustakonkaria arvioi kipakasti puolueen ongelmia – Kivuliaat päätökset hiertävät kenttäväkeä, eikä Katri Kulmunin kohtelua ole annettu anteeksi

Kaksi kes­kus­ta­kon­ka­ria arvioi ki­pa­kas­ti puo­lueen on­gel­mia – Ki­vu­liaat pää­tök­set hier­tä­vät kent­tä­vä­keä, eikä Katri Kul­mu­nin koh­te­lua ole annettu an­teek­si

18.12.2022 06:30 27
Tilaajille
Paavo Väyrysen eduskuntavaaliehdokkuus jäi ratkaisematta, siirtyy ensi vuoden puolelle – "Piirihallituksessa on hänen ehdokkuuttaan kannattavia ja niitä, jotka ovat sitä vastaan"

Paavo Väy­ry­sen edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kuus jäi rat­kai­se­mat­ta, siirtyy ensi vuoden puo­lel­le – "Pii­ri­hal­li­tuk­ses­sa on hänen eh­dok­kuut­taan kan­nat­ta­via ja niitä, jotka ovat sitä vas­taan"

13.12.2022 19:23 29
Tilaajille
Ei kuopata vielä keskustaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei kuopata vielä kes­kus­taa

13.12.2022 05:10 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oi­keu­den­mu­kai­suus met­sä­po­li­tii­kan kes­kiös­sä

09.12.2022 05:00
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kevään vaaleissa riittää Lapissa jännitettävää useamman puolueen osalta

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kevään vaa­leis­sa riittää Lapissa jän­ni­tet­tä­vää useam­man puo­lueen osalta

08.12.2022 16:30 11
Tilaajille
Paavo Väyrynen haluaa eduskuntavaaleissa ehdolle Lapista – keskustan Peräpohjolan piirin listalla on vielä tilaa

Paavo Väy­ry­nen haluaa edus­kun­ta­vaa­leis­sa ehdolle Lapista – kes­kus­tan Pe­rä­poh­jo­lan piirin lis­tal­la on vielä tilaa

02.12.2022 15:23 22
Tilaajille
Saarikko viisikon kokouksesta: Tuon keskustelun lopputulemana ei ole se, että keskusta vaihtaisi näkemystään luonnonsuojelulaista

Saa­rik­ko vii­si­kon ko­kouk­ses­ta: Tuon kes­kus­te­lun lop­pu­tu­le­ma­na ei ole se, että kes­kus­ta vaih­tai­si nä­ke­mys­tään luon­non­suo­je­lu­lais­ta

01.12.2022 15:43 9
Keskustan irtiotot kertovat kannatusepätoivosta ja lähestyvistä eduskuntavaaleista – hallitus olisi jo kaatunut, ellei Euroopassa olisi kriisiä
Pääkirjoitus

Kes­kus­tan ir­ti­otot ker­to­vat kan­na­tus­epä­toi­vos­ta ja lä­hes­ty­vis­tä edus­kun­ta­vaa­leis­ta – hal­li­tus olisi jo kaa­tu­nut, ellei Eu­roo­pas­sa olisi kriisiä

30.11.2022 21:11 11
Tilaajille
Lohi: Keskusta ei ole kaatamassa hallitusta –"nyt kannattaa katsoa rauhallisesti eteenpäin"

Lohi: Kes­kus­ta ei ole kaa­ta­mas­sa hal­li­tus­ta –"nyt kan­nat­taa katsoa rau­hal­li­ses­ti eteen­päin"

29.11.2022 17:13 35
Keskusta ja oppositio lähtivät muuttamaan luonnonsuojelulakia valiokunnassa – vihreissä katsotaan keskustan irtautuneen hallitusyhteistyöstä

Kes­kus­ta ja op­po­si­tio läh­ti­vät muut­ta­maan luon­non­suo­je­lu­la­kia va­lio­kun­nas­sa – vih­reis­sä kat­so­taan kes­kus­tan ir­tau­tu­neen hal­li­tus­yh­teis­työs­tä

29.11.2022 14:40 23
Uutissuomalainen: Mikko Kärnä valitti saamastaan kunnianloukkaustuomiosta hovioikeuteen

Uu­tis­suo­ma­lai­nen: Mikko Kärnä valitti saa­mas­taan kun­nian­louk­kaus­tuo­mios­ta ho­vi­oi­keu­teen

28.11.2022 21:29 6
Tilaajille
Saarikon mukaan hallitus on ollut useita kertoja luottamuskuilun partaalla ja pysynyt yhdessä vain kriisien paineessa: "Kun sanoin että näin on, niin tarkoitan sitä"

Saa­ri­kon mukaan hal­li­tus on ollut useita kertoja luot­ta­mus­kui­lun par­taal­la ja pysynyt yhdessä vain krii­sien pai­nees­sa: "Kun sanoin että näin on, niin tar­koi­tan sitä"

26.11.2022 16:04 5
Analyysi: Saamelaiskäräjälakiesitys hiertää edelleen keskustassa – "Esityksen antaminen eduskunnalle oli vain pääministerin kansainvälistä poseerausta"

Ana­lyy­si: Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki­esi­tys hiertää edel­leen kes­kus­tas­sa – "E­si­tyk­sen an­ta­mi­nen edus­kun­nal­le oli vain pää­mi­nis­te­rin kan­sain­vä­lis­tä po­see­raus­ta"

24.11.2022 21:01 11
Tilaajille
Aluevaalien ääniharava ja "Länskän" puolustaja Juha Berg loikkaa keskustasta sitoutumattomiin

Alue­vaa­lien ää­ni­ha­ra­va ja "Läns­kän" puo­lus­ta­ja Juha Berg loikkaa kes­kus­tas­ta si­tou­tu­mat­to­miin

21.11.2022 16:07 7
Tilaajille