Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Vaalijärjestelmän uudistaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­alue­mal­lil­le ter­ve­tu­loa

25.11.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus on luo­mas­sa Suomeen kahden kastin ää­nes­tä­jiä

22.11.2023 11:47
Parlamentaarinen työryhmä on alkanut valmistella vaalimallimuutosta, joka laskee Lapin äänikynnystä – uudistus ei saa kaatua puoluepoliittiseen peliin
Pääkirjoitus

Par­la­men­taa­ri­nen työ­ryh­mä on alkanut val­mis­tel­la vaa­li­mal­li­muu­tos­ta, joka laskee Lapin ää­ni­kyn­nys­tä – uu­dis­tus ei saa kaatua puo­lue­po­liit­ti­seen peliin

21.11.2023 18:00 12
Kokoomus ja perussuomalaiset haluaisivat siirtää eduskuntavaalit huhtikuulta maaliskuulle – helpompi olisi muuttaa virkamiesten lomia
Pääkirjoitus

Ko­koo­mus ja pe­rus­suo­ma­lai­set ha­luai­si­vat siirtää edus­kun­ta­vaa­lit huh­ti­kuul­ta maa­lis­kuul­le – hel­pom­pi olisi muuttaa vir­ka­mies­ten lomia

04.10.2023 20:00 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­jär­jes­tel­mää muu­tet­ta­va

29.08.2023 06:00
Hallitusohjelmaan kirjattu piilevän äänikynnyksen laskeminen Lapissa olisi pitänyt toteuttaa jo aikoja sitten – äänestäjän etu menee aina puolueen edun edelle
Pääkirjoitus

Hal­li­tus­oh­jel­maan kir­jat­tu pii­le­vän ää­ni­kyn­nyk­sen las­ke­mi­nen Lapissa olisi pitänyt to­teut­taa jo aikoja sitten – ää­nes­tä­jän etu menee aina puo­lueen edun edelle

09.07.2023 16:30 11
Suomalainen vaalijärjestelmä on pääpiirteittäin hyvä, mutta pientä säätöä se kaipaa, sanoo ministeri Lauri Tarasti – hän yhdistäisi Lapin ja Oulun vaalipiirit

Suo­ma­lai­nen vaa­li­jär­jes­tel­mä on pää­piir­teit­täin hyvä, mutta pientä säätöä se kaipaa, sanoo mi­nis­te­ri Lauri Tarasti – hän yh­dis­täi­si Lapin ja Oulun vaa­li­pii­rit

09.04.2023 18:20 6
Lappi on Suomen pienin vaalipiiri, jonka äänikynnys on maan korkein – ongelma on ratkaistavissa, jos siihen vain löytyy tahtoa
Pääkirjoitus

Lappi on Suomen pienin vaa­li­pii­ri, jonka ää­ni­kyn­nys on maan korkein – ongelma on rat­kais­ta­vis­sa, jos siihen vain löytyy tahtoa

06.04.2023 16:01 17
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­jär­jes­tel­mä kaipaa uu­dis­ta­mis­ta

10.01.2023 05:00
Tilaajille
Lappi menettää taas yhden kansanedustajan – Oulun ja Lapin vaalipiirien yhdistämistä on harkittava jälleen vakavasti Tarastin esityksen pohjalta
Pääkirjoitus

Lappi me­net­tää taas yhden kan­san­edus­ta­jan – Oulun ja Lapin vaa­li­pii­rien yh­dis­tä­mis­tä on har­kit­ta­va jälleen va­ka­vas­ti Ta­ras­tin esi­tyk­sen poh­jal­ta

02.11.2022 20:00 16
Tilaajille
Poliitikoista ei näytä olevan epätasa-arvoisen vaalijärjestelmän uudistajiksi
Pääkirjoitus

Po­lii­ti­kois­ta ei näytä olevan epä­ta­sa-ar­voi­sen vaa­li­jär­jes­tel­män uu­dis­ta­jik­si

14.02.2022 20:00 4
Tilaajille