Pääkirjoitus: Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tar­vi­taan lisää, ja sen vas­tus­ta­mi­nen on vaa­ral­lis­ta po­pu­lis­mia

Viihde: Jope Ite -do­ku­ment­ti on kai­hoi­sa kuvaus ujosta ke­mi­läis­po­jas­ta, jota pii­nat­tiin kou­lus­sa

Kolumni: Po­pu­lis­ti­nen Teemu Selänne pelkää, että kom­ma­ri-Ma­rin vie pihvin lau­ta­sel­ta – näin idolini olikin idioot­ti

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Eduskuntavaalit 2023
Viikko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­val­tio ha­joa­mas­sa

07.02.2023 05:05 4
Tilaajille
Puolueloikkari perusti Kemin valtuustoon Vapauden liiton valtuustoryhmän

Puo­lue­loik­ka­ri perusti Kemin val­tuus­toon Va­pau­den liiton val­tuus­to­ryh­män

06.02.2023 14:52
Tilaajille
Kysely: Suomalaiset huomioisivat Pohjois-Suomen muuttuneen aseman ja mahdollisuudet hallitusohjelmassa

Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman ja mah­dol­li­suu­det hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

05.02.2023 16:30 12
Tilaajille
SDP avasi vaalikampanjansa rumpujen päristessä – tavoitteena nostaa työllisyysaste muiden Pohjoismaiden tasolle

SDP avasi vaa­li­kam­pan­jan­sa rum­pu­jen pä­ris­tes­sä – ta­voit­tee­na nostaa työl­li­syys­as­te muiden Poh­jois­mai­den tasolle

04.02.2023 14:14 5
Poliisiylijohtaja kantaa huolta alaikäisten tekemistä väkivaltarikoksista ja poliisin kyvystä turvata kaikkia kaikkina aikoina – "Rikosvastuu ei aina toteudu"

Po­lii­si­yli­joh­ta­ja kantaa huolta ala­ikäis­ten te­ke­mis­tä vä­ki­val­ta­ri­kok­sis­ta ja po­lii­sin kyvystä turvata kaikkia kaik­ki­na aikoina – "Ri­kos­vas­tuu ei aina to­teu­du"

04.02.2023 06:30 1
Tilaajille
Lapin ehdokaslistat alkavat täyttyä, mutta kolme kuntaa on yhä ilman omaa ehdokasta – katso tästä, ketkä on jo nimetty ehdolle

Lapin eh­do­kas­lis­tat alkavat täyt­tyä, mutta kolme kuntaa on yhä ilman omaa eh­do­kas­ta – katso tästä, ketkä on jo nimetty ehdolle

02.02.2023 19:22 2
Tilaajille
Tulevan hallituksen pääministerin puoluekantaa ei vielä tiedetä, mutta se on jo tiedossa, että vaalien jälkeisten hallitusneuvottelujen vaikeuskerroin on korkea
Pääkirjoitus

Tulevan hal­li­tuk­sen pää­mi­nis­te­rin puo­lue­kan­taa ei vielä tie­de­tä, mutta se on jo tie­dos­sa, että vaalien jäl­keis­ten hal­li­tus­neu­vot­te­lu­jen vai­keus­ker­roin on korkea

02.02.2023 16:35 7
Tilaajille
Sdp:n talousohjelma tarjoaa laihalti leikkauksia, mutta pääministeripuolue kelpuuttaisi monta kokoomuksen keinoa

Sdp:n ta­lous­oh­jel­ma tarjoaa lai­hal­ti leik­kauk­sia, mutta pää­mi­nis­te­ri­puo­lue kel­puut­tai­si monta ko­koo­muk­sen keinoa

01.02.2023 15:30 3
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tuk­sen hätä on to­del­li­nen

01.02.2023 05:00 1
Tilaajille
Mistä tietää, että tietää kaikesta kaiken?
Kolumni

Mistä tietää, että tietää kai­kes­ta kaiken?

31.01.2023 05:30 1
Tilaajille
Uutisanalyysi: Karppinen, Kärnä, Mustajärvi ja moni muu viime vaalien ääniharava luopui ehdokkuudesta Lapissa – jopa 30 000 ääntä etsii nyt uutta kotia

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Karp­pi­nen, Kärnä, Mus­ta­jär­vi ja moni muu viime vaalien ää­ni­ha­ra­va luopui eh­dok­kuu­des­ta Lapissa – jopa 30 000 ääntä etsii nyt uutta kotia

30.01.2023 20:55 5
Tilaajille
Sota Ukrainassa opettaa omavaraisuutta, mutta soviteltavaa ympäristöasioissa yhä riittää – Panu Laturi: "Vihreille ydinvoima ei enää ole absoluuttinen no go -juttu"

Sota Uk­rai­nas­sa opettaa oma­va­rai­suut­ta, mutta so­vi­tel­ta­vaa ym­pä­ris­tö­asiois­sa yhä riittää – Panu Laturi: "Vih­reil­le ydin­voi­ma ei enää ole ab­so­luut­ti­nen no go -juttu"

28.01.2023 08:00 11
Tilaajille
Sitoutumattomat lähtee Lapissa ensi kertaa eduskuntavaaleihin omalta listalta

Si­tou­tu­mat­to­mat lähtee Lapissa ensi kertaa edus­kun­ta­vaa­lei­hin omalta lis­tal­ta

24.01.2023 13:01 12
Tilaajille
Vaarasta kuoriutuu vientiyritys – "En muista, että metsä olisi ollut koskaan näin suuren kiinnostuksen kohteena"

Vaa­ras­ta kuo­riu­tuu vien­ti­yri­tys – "En muista, että metsä olisi ollut koskaan näin suuren kiin­nos­tuk­sen koh­tee­na"

23.01.2023 17:59 8
Tilaajille
Migri haluaa kuulla asiakkaitaan – Ylijohtaja Ilkka Haahtela toivoo vaalipuheisiin aina Suomen tulevaisuutta: "Ei irroteta sitä niin, että onko maahanmuutto jotain"

Migri haluaa kuulla asiak­kai­taan – Yli­joh­ta­ja Ilkka Haah­te­la toivoo vaa­li­pu­hei­siin aina Suomen tu­le­vai­suut­ta: "Ei ir­ro­te­ta sitä niin, että onko maa­han­muut­to jotain"

21.01.2023 08:00 1
Tilaajille
Ovatko Marinin rasismipuheet vain puhetta hallituspohjasta? Kun hallitusta kootaan, keskusta saattaa olla sateentekijä kaikissa vaihtoehdoissa

Ovatko Marinin ra­sis­mi­pu­heet vain puhetta hal­li­tus­poh­jas­ta? Kun hal­li­tus­ta koo­taan, kes­kus­ta saattaa olla sa­teen­te­ki­jä kai­kis­sa vaih­to­eh­dois­sa

21.01.2023 06:30 22
Tilaajille
Mika Riipi jää vaalilomalle Lapin liitosta

Mika Riipi jää vaa­li­lo­mal­le Lapin lii­tos­ta

20.01.2023 12:39
Tilaajille
HS: Perussuomalaiset nousi toiseksi suosituimmaksi puolueeksi myös Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa

HS: Pe­rus­suo­ma­lai­set nousi toi­sek­si suo­si­tuim­mak­si puo­lueek­si myös Hel­sin­gin Sa­no­mien kan­na­tus­mit­tauk­ses­sa

18.01.2023 17:13 3
Mikko Kärnän kampanja oli viime eduskuntavaalien kallein – katso, mitä kansanedustajien kampanjat maksoivat, ja mistä rahat tulivat

Mikko Kärnän kam­pan­ja oli viime edus­kun­ta­vaa­lien kallein – katso, mitä kan­san­edus­ta­jien kam­pan­jat mak­soi­vat, ja mistä rahat tulivat

18.01.2023 05:00 5
Tilaajille
Vaalikampanja vie kymmeniä tuhansia euroja ehdokkaalta – istuva kansanedustaja saa työssään näkyvyyttä, josta haastajaehdokkaat voivat vain haaveilla

Vaa­li­kam­pan­ja vie kym­me­niä tu­han­sia euroja eh­dok­kaal­ta – istuva kan­san­edus­ta­ja saa työs­sään nä­ky­vyyt­tä, josta haas­ta­ja­eh­dok­kaat voivat vain haa­veil­la

18.01.2023 05:00 8
Tilaajille