Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Vihreät
"Lapissa ei olisi elämää, jos ei olisi golfvirtaa ja keskustaa" – näin sanottiin 1990-luvulla, mutta nyt pohjoisen poliittinen kartta muuttuu vauhdilla

"La­pis­sa ei olisi elämää, jos ei olisi golf­vir­taa ja kes­kus­taa" – näin sa­not­tiin 1990-lu­vul­la, mutta nyt poh­joi­sen po­liit­ti­nen kartta muuttuu vauh­dil­la

12.03.2023 12:21 15
Tilaajille
Onko metsien suojelu Lapissa vihreää kolonialismia, Maria Ohisalo?

Onko metsien suojelu Lapissa vihreää ko­lo­nia­lis­mia, Maria Ohi­sa­lo?

25.02.2023 09:25 32
Tilaajille
Hallituksen torstaina sopima suojelupaketti oli iso, mutta koski enemmän soita kuin metsiä

Hal­li­tuk­sen tors­tai­na sopima suo­je­lu­pa­ket­ti oli iso, mutta koski enemmän soita kuin metsiä

03.02.2023 15:42 4
Tilaajille
Hallitus sopi yllättäen isosta suojelupaketista valtion maille, Lapista on mukana 11 aluetta

Hal­li­tus sopi yl­lät­täen isosta suo­je­lu­pa­ke­tis­ta valtion maille, Lapista on mukana 11 aluetta

02.02.2023 15:54 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väärää tietoa puo­lueis­ta

18.01.2023 04:55 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreät ja va­sem­mis­to­lii­to sama puolue

14.01.2023 02:13 8
Tilaajille
Ohisalon mukaan vihreät ja perussuomalaiset eivät mahdu samaan hallitukseen: "Eduskuntavaaleissa ratkaistaan se, onko tulevassa hallituksessa vihreät vai perussuomalaiset"

Ohi­sa­lon mukaan vihreät ja pe­rus­suo­ma­lai­set eivät mahdu samaan hal­li­tuk­seen: "E­dus­kun­ta­vaa­leis­sa rat­kais­taan se, onko tu­le­vas­sa hal­li­tuk­ses­sa vihreät vai pe­rus­suo­ma­lai­set"

10.01.2023 13:17 11
Näkökulma: Pekka Haavisto suosituin presidentiksi, mutta ei se auta Ville Niinistön puheenjohtajakauden jälkeisestä krapulasta kärsivää puoluetta eduskuntavaaleissa

Nä­kö­kul­ma: Pekka Haa­vis­to suo­si­tuin pre­si­den­tik­si, mutta ei se auta Ville Nii­nis­tön pu­heen­joh­ta­ja­kau­den jäl­kei­ses­tä kra­pu­las­ta kär­si­vää puo­luet­ta edus­kun­ta­vaa­leis­sa

05.01.2023 18:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko kek­sit­ty mak­su­au­to­maat­ti met­sä­no­mis­ta­jil­le?

04.01.2023 02:00 1
Tilaajille
Saarikko viisikon kokouksesta: Tuon keskustelun lopputulemana ei ole se, että keskusta vaihtaisi näkemystään luonnonsuojelulaista

Saa­rik­ko vii­si­kon ko­kouk­ses­ta: Tuon kes­kus­te­lun lop­pu­tu­le­ma­na ei ole se, että kes­kus­ta vaih­tai­si nä­ke­mys­tään luon­non­suo­je­lu­lais­ta

01.12.2022 15:43 9
Lohi: Keskusta ei ole kaatamassa hallitusta –"nyt kannattaa katsoa rauhallisesti eteenpäin"

Lohi: Kes­kus­ta ei ole kaa­ta­mas­sa hal­li­tus­ta –"nyt kan­nat­taa katsoa rau­hal­li­ses­ti eteen­päin"

29.11.2022 17:13 35
Keskusta ja oppositio lähtivät muuttamaan luonnonsuojelulakia valiokunnassa – vihreissä katsotaan keskustan irtautuneen hallitusyhteistyöstä

Kes­kus­ta ja op­po­si­tio läh­ti­vät muut­ta­maan luon­non­suo­je­lu­la­kia va­lio­kun­nas­sa – vih­reis­sä kat­so­taan kes­kus­tan ir­tau­tu­neen hal­li­tus­yh­teis­työs­tä

29.11.2022 14:40 23
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maail­man­pa­ran­ta­jien men­nei­syys­kö puh­toi­nen ?

18.10.2022 15:21
Tilaajille
Lapin vihreiden toiminnanjohtaja vaihtuu – kittiläläinen Tiina Huilaja aloittaa pestissä syyskuun alussa

Lapin vih­rei­den toi­min­nan­joh­ta­ja vaihtuu – kit­ti­lä­läi­nen Tiina Huilaja aloit­taa pes­tis­sä syys­kuun alussa

30.08.2022 10:53
Tilaajille
Jos sähkön hintaa voidaan pudottaa keskeyttämällä päästökauppa, näin on tehtävä – poikkeusaika vaatii poikkeustoimia
Pääkirjoitus

Jos sähkön hintaa voidaan pu­dot­taa kes­keyt­tä­mäl­lä pääs­tö­kaup­pa, näin on tehtävä – poik­keus­ai­ka vaatii poik­keus­toi­mia

28.08.2022 18:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreää höm­pö­tys­tä Ro­va­nie­mel­lä

23.08.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreät tukevat puh­tai­ta ener­gia­rat­kai­su­ja

13.08.2022 10:40 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreät vai­kut­ta­vat Ro­va­nie­mel­lä

06.08.2022 05:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreä ei avannut puo­lueen­sa lin­jauk­sia

04.08.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­kun­ta tar­vit­see yh­teis­työ­tä epä­luot­ta­muk­sen sijaan

01.08.2022 05:00
Tilaajille