Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Vihreät
Keskusta väläyttää tukea hallitukselle rasismista irtisanoutumisessa – vihreiden Harjanne kriittisenä

Kes­kus­ta vä­läyt­tää tukea hal­li­tuk­sel­le ra­sis­mis­ta ir­ti­sa­nou­tu­mi­ses­sa – vih­rei­den Har­jan­ne kriit­ti­se­nä

22.08.2023 17:50 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Myr­kyn­vih­reää ve­ro­po­pu­lis­mia

12.06.2023 22:18
Näkökulma: Vihreät antoi myrskyvaroituksen muille – Puolue vetoaa jatkossa myös oikeammalla oleviin kannattajiin, eikä vasemmallakaan olijoita aiota unohtaa

Nä­kö­kul­ma: Vihreät antoi myrs­ky­va­roi­tuk­sen muille – Puolue vetoaa jat­kos­sa myös oi­keam­mal­la oleviin kan­nat­ta­jiin, eikä va­sem­mal­la­kaan oli­joi­ta aiota unohtaa

11.06.2023 10:50 3
Tilaajille
Vihreiden puoluesihteeriksi Anna Moring, varapuheenjohtajiksi Oras Tynkkynen, Silja Keränen ja Bella Forsgrén

Vih­rei­den puo­lue­sih­tee­rik­si Anna Moring, va­ra­pu­heen­joh­ta­jik­si Oras Tynk­ky­nen, Silja Keränen ja Bella Forsgrén

10.06.2023 18:25
Tilaajille
Vihreiden uusi puheenjohtaja Sofia Virta vie puoluetta pari piirua oikealle
Pääkirjoitus

Vih­rei­den uusi pu­heen­joh­ta­ja Sofia Virta vie puo­luet­ta pari piirua oi­keal­le

12.06.2023 08:44 12
Voittava-Virta teki sen jälleen – vihreiden uusi puheenjohtaja Sofia Virta, 32, ei ole hävinnyt vielä koskaan vaaleja

Voit­ta­va-Vir­ta teki sen jälleen – vih­rei­den uusi pu­heen­joh­ta­ja Sofia Virta, 32, ei ole hä­vin­nyt vielä koskaan vaaleja

10.06.2023 14:56 2
Tilaajille
Analyysi: Puolueväki toivoo uutta nousua, vaikka presidenttiehdokkuuskin meni vihreiltä sivuun – Seinäjoella valitaan uusi puheenjohtaja

Ana­lyy­si: Puo­lue­vä­ki toivoo uutta nousua, vaikka pre­si­dent­ti­eh­dok­kuus­kin meni vih­reil­tä sivuun – Sei­nä­joel­la va­li­taan uusi pu­heen­joh­ta­ja

09.06.2023 17:00
Tilaajille
Näkökulma: Nuori parlamentaarinen ikä ja henkilökohtaiset syyt vievät vihreiltä puheenjohtajaehdokkaita – Kisasta tulossa kahden, maksimissaan kolmen kauppa

Nä­kö­kul­ma: Nuori par­la­men­taa­ri­nen ikä ja hen­ki­lö­koh­tai­set syyt vievät vih­reil­tä pu­heen­joh­ta­ja­eh­dok­kai­ta – Kisasta tulossa kahden, mak­si­mis­saan kolmen kauppa

30.04.2023 06:30 6
Tilaajille
Kommentti: Vihreiden johtoon voi valikoitua yllätysnimi – Atte Harjanteen kieltäytyminen nostaa paineita, eikä vähiten eduskuntaan takaisin nousseelle Oras Tynkkyselle

Kom­ment­ti: Vih­rei­den johtoon voi va­li­koi­tua yl­lä­tys­ni­mi – Atte Har­jan­teen kiel­täy­ty­mi­nen nostaa pai­nei­ta, eikä vähiten edus­kun­taan ta­kai­sin nous­seel­le Oras Tynk­ky­sel­le

17.04.2023 16:00 4
Tilaajille
Vihreillä on suunta hukassa – moni puolueen vaikuttaja löytää syitä romahdukseen erityisesti talouspolitiikasta
Pääkirjoitus

Vih­reil­lä on suunta hukassa – moni puo­lueen vai­kut­ta­ja löytää syitä ro­mah­duk­seen eri­tyi­ses­ti ta­lous­po­li­tii­kas­ta

11.04.2023 17:58 10
Analyysi: Vihreissä odottaa miesten vuoro – Puheenjohtajapörssissä nousevan Oras Tynkkysen mielestä puolue on jättänyt isot kysymykset muille

Ana­lyy­si: Vih­reis­sä odottaa miesten vuoro – Pu­heen­joh­ta­ja­pörs­sis­sä nou­se­van Oras Tynk­ky­sen mie­les­tä puolue on jät­tä­nyt isot ky­sy­myk­set muille

11.04.2023 17:38 3
Tilaajille
Maria Ohisalo luopuu vihreiden puheenjohtajuudesta – monet pohtivat hakevansa paikkaa kesäkuun puoluekokouksessa

Maria Ohisalo luopuu vih­rei­den pu­heen­joh­ta­juu­des­ta – monet poh­ti­vat ha­ke­van­sa paikkaa ke­sä­kuun puo­lue­ko­kouk­ses­sa

11.04.2023 15:04 3
Näkökulma: Vihreiden ja keskustan romahdukset eivät ole puheenjohtajien syytä, mutta sellaiseksi ne lopulta kaatuvat – Saarikko arvioi jatkoaan kevään aikana

Nä­kö­kul­ma: Vih­rei­den ja kes­kus­tan ro­mah­duk­set eivät ole pu­heen­joh­ta­jien syytä, mutta sel­lai­sek­si ne lopulta kaa­tu­vat – Saa­rik­ko arvioi jat­koaan kevään aikana

06.04.2023 08:00 5
Tilaajille
Punavihreä vaaliliitto olisi saanut Lapista kansanedustajan läpi – "Mahdollisuus oli keskusteluissa"

Pu­na­vih­reä vaa­li­liit­to olisi saanut Lapista kan­san­edus­ta­jan läpi – "Mah­dol­li­suus oli kes­kus­te­luis­sa"

04.04.2023 19:32 15
Tilaajille
"Lapissa ei olisi elämää, jos ei olisi golfvirtaa ja keskustaa" – näin sanottiin 1990-luvulla, mutta nyt pohjoisen poliittinen kartta muuttuu vauhdilla

"La­pis­sa ei olisi elämää, jos ei olisi golf­vir­taa ja kes­kus­taa" – näin sa­not­tiin 1990-lu­vul­la, mutta nyt poh­joi­sen po­liit­ti­nen kartta muuttuu vauh­dil­la

12.03.2023 12:21 15
Tilaajille
Onko metsien suojelu Lapissa vihreää kolonialismia, Maria Ohisalo?

Onko metsien suojelu Lapissa vihreää ko­lo­nia­lis­mia, Maria Ohi­sa­lo?

25.02.2023 09:25 32
Tilaajille
Hallituksen torstaina sopima suojelupaketti oli iso, mutta koski enemmän soita kuin metsiä

Hal­li­tuk­sen tors­tai­na sopima suo­je­lu­pa­ket­ti oli iso, mutta koski enemmän soita kuin metsiä

03.02.2023 15:42 4
Tilaajille
Hallitus sopi yllättäen isosta suojelupaketista valtion maille, Lapista on mukana 11 aluetta

Hal­li­tus sopi yl­lät­täen isosta suo­je­lu­pa­ke­tis­ta valtion maille, Lapista on mukana 11 aluetta

02.02.2023 15:54 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väärää tietoa puo­lueis­ta

18.01.2023 04:55 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreät ja va­sem­mis­to­lii­to sama puolue

14.01.2023 02:13 8
Tilaajille