Aluepolitiikka
Viimeisin tunti
Elinkeinoministeri Mika Lintilän päätös EU:n aluekehitysrahojen jakotavasta on Lapille poikkeuksellisen tärkeä asia
Pääkirjoitus

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­län päätös EU:n alue­ke­hi­tys­ra­ho­jen ja­ko­ta­vas­ta on Lapille poik­keuk­sel­li­sen tärkeä asia

21:13 1
Tilaajille
Vanhemmat
EU pääsi sopuun pakon edessä
Pääkirjoitus

EU pääsi sopuun pakon edessä

22.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Aluepolitiikan paluu voisi palauttaa myös keskustan kannatuksen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Alue­po­li­tii­kan paluu voisi pa­laut­taa myös kes­kus­tan kan­na­tuk­sen

04.06.2020 14:20 2
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kiistely EU:n aluekehitysrahoista osoittaa, että solidaarisuus on katoava luonnonvara

Pää­kir­joi­tus: Kiis­te­ly EU:n alue­ke­hi­tys­ra­hois­ta osoit­taa, että so­li­daa­ri­suus on katoava luon­non­va­ra

01.06.2020 06:00 0
Tilaajille
EU-rahojen jaosta ei ole vieläkään löytynyt sopua maakuntien välisissä neuvotteluissa. Etelä vaatii lisää, Lappi vastustaa.

EU-ra­ho­jen jaosta ei ole vie­lä­kään löy­ty­nyt sopua maa­kun­tien vä­li­sis­sä neu­vot­te­luis­sa. Etelä vaatii lisää, Lappi vas­tus­taa.

27.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Jos kansa haluaa aluepolitiikkaa, miksi päättäjät eivät tarjoa sitä?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Jos kansa haluaa alue­po­li­tiik­kaa, miksi päät­tä­jät eivät tarjoa sitä?

18.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Edustaja K.Ä.R.N.Ä. – Villi ja ärhäkkä Mikko Kärnä kerää räväkällä tyylillään ihailijoita ja vihaajia, mutta miten poliittiseen uraan vaikuttaa hänen vauhdikas yksityiselämänsä?

Edus­ta­ja K.Ä.R.N.Ä. – Villi ja ärhäkkä Mikko Kärnä kerää rä­vä­käl­lä tyy­lil­lään ihai­li­joi­ta ja vi­haa­jia, mutta miten po­liit­ti­seen uraan vai­kut­taa hänen vauh­di­kas yk­si­tyi­se­lä­män­sä?

09.05.2020 06:00 1
Tilaajille
Inarin kylä herää uinumasta, matkailu vilkastuttaa pitäjän vanhaa hiljennyttä keskuspaikkaa

Inarin kylä herää ui­nu­mas­ta, mat­kai­lu vil­kas­tut­taa pitäjän vanhaa hil­jen­nyt­tä kes­kus­paik­kaa

10.03.2020 20:58 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tanja Joona

Lu­ki­jal­ta: Aluei­den erot huo­mioi­ta­va pää­tök­sen­teos­sa

25.02.2020 17:05 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: "Uudenlainen aluepolitiikka" ei tuo Metsähallituksen pääkonttoria Lappiin, mutta tuoko se jotain muuta?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: "Uu­den­lai­nen alue­po­li­tiik­ka" ei tuo Met­sä­hal­li­tuk­sen pää­kont­to­ria Lap­piin, mutta tuoko se jotain muuta?

24.01.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ahti Alatalo

Lu­ki­jal­ta: Alue­po­li­tiik­kaan tekoja

15.01.2020 05:30 0
Tilaajille
Lukijalta: EU eriytyy sisäisesti
Lukijalta Mielipide Mauri Pekkarinen

Lu­ki­jal­ta: EU eriytyy si­säi­ses­ti

30.10.2019 08:08 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Odo­tam­me alueel­lis­ta­mis­te­ko­ja

30.10.2019 08:06 0
Tilaajille
Emme halua keltaliivien kapinaa
Kolumni Antti Kokkonen

Emme halua kel­ta­lii­vien kapinaa

26.10.2019 06:00 0
Tilaajille
Kemijärven tilaliikelaitokselle ei löydy johtajaa – kaupunginjohtaja: "Hakijoiden määrä jäi kovin vähäiseksi"

Ke­mi­jär­ven ti­la­lii­ke­lai­tok­sel­le ei löydy joh­ta­jaa – kau­pun­gin­joh­ta­ja: "Ha­ki­joi­den määrä jäi kovin vä­häi­sek­si"

04.10.2019 18:55 0
Tilaajille
Keskusta rummuttaa aluepolitiikkaa – nyt halutaan selvittää verotuen maksamista harvaan asutuille alueille

Kes­kus­ta rum­mut­taa alue­po­li­tiik­kaa – nyt ha­lu­taan sel­vit­tää ve­ro­tuen mak­sa­mis­ta harvaan asu­tuil­le alueil­le

04.10.2019 12:34 0
Miksi kokoomuksen Sara Tuisku menetti puoluetovereidensa luottamuksen Rovaniemellä? – "On pöyristyttävää, että meitä edelleen painostetaan sovintoon"

Miksi ko­koo­muk­sen Sara Tuisku menetti puo­lue­to­ve­rei­den­sa luot­ta­muk­sen Ro­va­nie­mel­lä? – "On pöy­ris­tyt­tä­vää, että meitä edel­leen pai­nos­te­taan so­vin­toon"

04.10.2019 07:36 0
Tilaajille
Kolarin kunnanvaltuusto vastaanotti kaivoshanketta vastustavan adressin –  hankkeen kaavoituksesta päätetään myöhemmin

Kolarin kun­nan­val­tuus­to vas­taan­ot­ti kai­vos­han­ket­ta vas­tus­ta­van ad­res­sin –  hank­keen kaa­voi­tuk­ses­ta pää­te­tään myö­hem­min

17.09.2019 19:24 0
Otetaan Norjasta mallia
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Otetaan Nor­jas­ta mallia

16.09.2019 06:00 0
Tilaajille
Kadonneen kannatuksen metsästäjä
Kolumni Antti Kokkonen

Ka­don­neen kan­na­tuk­sen met­säs­tä­jä

14.09.2019 09:51 0
Tilaajille