Aluepolitiikka
Aluepolitiikka tarkoittaa myös etelän elättämistä yhteisillä verovaroilla
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Alue­po­li­tiik­ka tar­koit­taa myös etelän elät­tä­mis­tä yh­tei­sil­lä ve­ro­va­roil­la

23.03.2021 15:46 1
Tilaajille
Suomi unohti Kekkosen jälkeen Lapin
Lukijalta Mielipide

Suomi unohti Kek­ko­sen jälkeen Lapin

18.03.2021 19:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Alpo Isomäki

Ensin luotava elä­mi­sen edel­ly­tyk­set

12.03.2021 05:05
Tilaajille
Tarjolla aluepolitiikan armonpaloja
Kolumni Pekka Rytkönen

Tar­jol­la alue­po­li­tii­kan ar­mon­pa­lo­ja

26.02.2021 07:22
Tilaajille
Jahkailu ja tekosyiden etsiminen riittää, nyt on Norjan mallin aika
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Jah­kai­lu ja te­ko­syi­den et­si­mi­nen riit­tää, nyt on Norjan mallin aika

23.02.2021 15:11 2
Tilaajille
Opintolainat anteeksi, syrjäseutulisä takaisin – Norjan malli viimeinkin nousussa Suomessa

Opin­to­lai­nat an­teek­si, syr­jä­seu­tu­li­sä ta­kai­sin – Norjan malli vii­mein­kin nou­sus­sa Suo­mes­sa

23.02.2021 06:30 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Oliko kir­joi­tus vaa­li­mai­nos kes­kus­tan kan­sa­ne­dus­ta­jal­ta?

20.02.2021 15:04
Tilaajille
Lapin edunvalvontaa rakentaen, ei hajottaen
Lukijalta Mielipide

Lapin edun­val­von­taa ra­ken­taen, ei ha­jot­taen

19.02.2021 05:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kes­kus­ta­ve­toi­nen alueel­lis­ta­mi­nen näkyy Lapissa

16.02.2021 19:02
Tilaajille
Aluepolitiikan aika tekee paluuta – tällä kertaa ei siirrellä virastoja, eikä ihmisiä, vaan työtä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Alue­po­li­tii­kan aika tekee paluuta – tällä kertaa ei siir­rel­lä vi­ras­to­ja, eikä ih­mi­siä, vaan työtä

16.02.2021 19:00
Tilaajille
Hallitus lykkäsi autoilun veropäätökset vaalien yli, autoilu ei saa Lapissa kohtuuttomasti kallistua
Pääkirjoitus

Hal­li­tus lykkäsi au­toi­lun ve­ro­pää­tök­set vaalien yli, autoilu ei saa Lapissa koh­tuut­to­mas­ti kal­lis­tua

17.01.2021 06:00 16
Tilaajille
Eduskunnasta: Emme hyväksy maaseudun kurjistamista – Halla-aho on lausunnostaan selityksen velkaa
Kolumni Mikko Kärnä (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Emme hyväksy maa­seu­dun kur­jis­ta­mis­ta – Hal­la-aho on lau­sun­nos­taan se­li­tyk­sen velkaa

02.12.2020 08:00 3
Lukijalta Mielipide Niko Niemisalo

Alue­po­li­tiik­kaa kan­nat­taa puo­lus­taa

27.11.2020 09:00 1
Tilaajille
Jos sote-uudistus ei jätä maakunnille riittävästi itsenäisyyttä päättää palvelujen järjestämisestä, uudistus on täysin turha ja veronmaksajille kallis
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Jos so­te-uu­dis­tus ei jätä maa­kun­nil­le riit­tä­väs­ti it­se­näi­syyt­tä päättää pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä, uu­dis­tus on täysin turha ja ve­ron­mak­sa­jil­le kallis

18.09.2020 06:00 1
Tilaajille
Elinkeinoministeri Mika Lintilän päätös EU:n aluekehitysrahojen jakotavasta on Lapille poikkeuksellisen tärkeä asia
Pääkirjoitus

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­län päätös EU:n alue­ke­hi­tys­ra­ho­jen ja­ko­ta­vas­ta on Lapille poik­keuk­sel­li­sen tärkeä asia

29.07.2020 21:13 1
Tilaajille
EU pääsi sopuun pakon edessä
Pääkirjoitus

EU pääsi sopuun pakon edessä

22.07.2020 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Aluepolitiikan paluu voisi palauttaa myös keskustan kannatuksen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Alue­po­li­tii­kan paluu voisi pa­laut­taa myös kes­kus­tan kan­na­tuk­sen

04.06.2020 14:20 2
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kiistely EU:n aluekehitysrahoista osoittaa, että solidaarisuus on katoava luonnonvara

Pää­kir­joi­tus: Kiis­te­ly EU:n alue­ke­hi­tys­ra­hois­ta osoit­taa, että so­li­daa­ri­suus on katoava luon­non­va­ra

01.06.2020 06:00
Tilaajille
EU-rahojen jaosta ei ole vieläkään löytynyt sopua maakuntien välisissä neuvotteluissa. Etelä vaatii lisää, Lappi vastustaa.

EU-ra­ho­jen jaosta ei ole vie­lä­kään löy­ty­nyt sopua maa­kun­tien vä­li­sis­sä neu­vot­te­luis­sa. Etelä vaatii lisää, Lappi vas­tus­taa.

27.05.2020 07:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Jos kansa haluaa aluepolitiikkaa, miksi päättäjät eivät tarjoa sitä?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Jos kansa haluaa alue­po­li­tiik­kaa, miksi päät­tä­jät eivät tarjoa sitä?

18.05.2020 06:00
Tilaajille