Festivaali: Si­me­rock jul­kai­si nipun ar­tis­ti­kiin­ni­tyk­siä – ­Behm, Kuumaa ja Rosa Coste mukana ensi kesän fes­ti­vaa­leil­la

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kolumni: Vai­kein­ta on vas­taan­ot­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Erityistalousalue
Tuore selvitys suosittelee seutukuntakohtaista testiä verotuetuista erityistalousalueista – tulevan hallituksen on syytä tarttua keskustan tarjoamaan syöttiin
Pääkirjoitus

Tuore sel­vi­tys suo­sit­te­lee seu­tu­kun­ta­koh­tais­ta testiä ve­ro­tue­tuis­ta eri­tyis­ta­lous­alueis­ta – tulevan hal­li­tuk­sen on syytä tarttua kes­kus­tan tar­joa­maan syöt­tiin

07.03.2023 17:30 7
Erityistalousalueille ei laillista estettä, mutta riskejä kyllä – Saarikko: alueiden elinvoima on lopulta turvallisuuspolitiikkaa, josta pitäisi puhua

Eri­tyis­ta­lous­alueil­le ei lail­lis­ta es­tet­tä, mutta riskejä kyllä – Saa­rik­ko: aluei­den elin­voi­ma on lopulta tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaa, josta pitäisi puhua

07.03.2023 16:00 1
Tilaajille
Erityistalousalueet on kannatettava ajatus uutena aluepolitiikan välineenä
Pääkirjoitus

Eri­tyis­ta­lous­alueet on kan­na­tet­ta­va ajatus uutena alue­po­li­tii­kan vä­li­nee­nä

17.10.2022 20:00 4
Tilaajille