Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Itäraja: Ra­ja-Joo­se­pis­sa rau­hal­li­nen yö, ei ra­jan­ylit­tä­jiä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Maatalous
Maahenkeä vai tukihenkeä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­hen­keä vai tu­ki­hen­keä?

23.11.2023 06:30 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­ta tappoi am­mat­ti­ka­las­tuk­sen

24.10.2023 05:00
LP Lakkapää Oy:n yrittäjä Juha Lakkapää: “Maatalous tarvitsee muutakin kuin maatalous- ja konekauppaa”
Mainos TILMA-hanke

LP Lak­ka­pää Oy:n yrit­tä­jä Juha Lak­ka­pää: “Maa­ta­lous tar­vit­see muu­ta­kin kuin maa­ta­lous- ja ko­ne­kaup­paa”

23.10.2023 06:00
Lähiruokapäivänä kouluun tultiin poronlihapaketti kainalossa – "Tänään ei tule ruoka-autoa"

Lä­hi­ruo­ka­päi­vä­nä kouluun tultiin po­ron­li­ha­pa­ket­ti kai­na­los­sa – "Tänään ei tule ruo­ka-au­toa"

08.09.2023 16:30 3
Tilaajille
Ranualle on nousemassa Suomen suurin maatilojen omistama biokaasulaitos – "Eiköhän perustajat löydy"

Ra­nual­le on nou­se­mas­sa Suomen suurin maa­ti­lo­jen omis­ta­ma bio­kaa­su­lai­tos – "Ei­kö­hän pe­rus­ta­jat löydy"

01.09.2023 17:30 8
Tilaajille
Vesivarat voivat tehdä Suomesta avokadon vientimaan ja maapallon liha-aitan – "Suomesta on jo viety tuotteita Espanjaan"

Ve­si­va­rat voivat tehdä Suo­mes­ta avo­ka­don vien­ti­maan ja maa­pal­lon li­ha-ai­tan – "Suo­mes­ta on jo viety tuot­tei­ta Es­pan­jaan"

15.07.2023 08:00 4
Tilaajille
Maatilojen peltovalvonta suoritetaan jatkossa satelliittien avulla

Maa­ti­lo­jen pel­to­val­von­ta suo­ri­te­taan jat­kos­sa sa­tel­liit­tien avulla

04.07.2023 09:21
Lapinlehmän maito voi olla ratkaisu monen vatsaongelmiin – sen salaisuus piilee vain yhdessä proteiinissa

La­pin­leh­män maito voi olla rat­kai­su monen vat­sa­on­gel­miin – sen sa­lai­suus piilee vain yhdessä pro­teii­nis­sa

30.06.2023 05:00 6
Tilaajille
Jopa 150 perunalajiketta odottaa syöjää – Kävimme siemenperunakeskuksen suljettujen ovien takana katsomassa, mistä himoittu juhannuspöydän herkku saa alkunsa

Jopa 150 pe­ru­na­la­ji­ket­ta odottaa syöjää – Kävimme sie­men­pe­ru­na­kes­kuk­sen sul­jet­tu­jen ovien takana kat­so­mas­sa, mistä hi­moit­tu ju­han­nus­pöy­dän herkku saa alkunsa

22.06.2023 18:30
Tilaajille
”Hyppääkö tuo lehmä?” – Puikon tilan lehmät kirmasivat kesälaitumelle viileästä kesäsäästä huolimatta

”Hyp­pää­kö tuo lehmä?” – Puikon tilan lehmät kir­ma­si­vat ke­sä­lai­tu­mel­le vii­leäs­tä ke­sä­sääs­tä huo­li­mat­ta

01.06.2023 18:14
Tilaajille
Lannoitteiden raaka-aineita tulee yhä Venäjältä, edes henkilöpakotteet eivät ole aina voimassa – Epävarmuus piinaa viljelijöitä kevätkylvöjen kynnyksellä

Lan­noit­tei­den raa­ka-ai­nei­ta tulee yhä Ve­nä­jäl­tä, edes hen­ki­lö­pa­kot­teet eivät ole aina voi­mas­sa – Epä­var­muus piinaa vil­je­li­jöi­tä ke­vät­kyl­vö­jen kyn­nyk­sel­lä

06.05.2023 18:30
Tilaajille
Neljä bakteeria syö toinen toistaan ja viimeinen piereskelee metaania – Näin toimii maatilan oma biokaasulaitos, jonka tuotoksia maitoauto tankkaa

Neljä bak­tee­ria syö toinen tois­taan ja vii­mei­nen pie­res­ke­lee me­taa­nia – Näin toimii maa­ti­lan oma bio­kaa­su­lai­tos, jonka tuo­tok­sia mai­to­au­to tankkaa

19.03.2023 06:30 2
Tilaajille
Erityistalousalueille ei laillista estettä, mutta riskejä kyllä – Saarikko: alueiden elinvoima on lopulta turvallisuuspolitiikkaa, josta pitäisi puhua

Eri­tyis­ta­lous­alueil­le ei lail­lis­ta es­tet­tä, mutta riskejä kyllä – Saa­rik­ko: aluei­den elin­voi­ma on lopulta tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaa, josta pitäisi puhua

07.03.2023 16:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voiko bio­kaa­su pe­las­taa maa- ja kar­ja­ta­lou­den?

09.02.2023 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuot­ta­ja­yrit­tä­jät toi­mi­vat vas­tuul­li­ses­ti

27.01.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ma­lai­nen maan­vil­je­li­jä on uhan­alai­nen

24.01.2023 22:05
Tilaajille
Pirteitä porsaita ja 300-kiloinen karju – Keminmaan karvakärsät lähtevät pian kohti joulupöytää

Pir­tei­tä por­sai­ta ja 300-ki­loi­nen karju – Ke­min­maan kar­va­kär­sät läh­te­vät pian kohti jou­lu­pöy­tää

01.01.2023 11:39
Tilaajille
Osa Lapin maatalousyrittäjistä on vapautettu aseellisesta palveluksesta – "Minusta on enemmän hyötyä tuottamassa maitoa ja lihaa kuin poterossa"

Osa Lapin maa­ta­lous­yrit­tä­jis­tä on va­pau­tet­tu aseel­li­ses­ta pal­ve­luk­ses­ta – "Mi­nus­ta on enemmän hyötyä tuot­ta­mas­sa maitoa ja lihaa kuin po­te­ros­sa"

04.11.2022 16:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oman maan man­si­kat ja etenkin perunat

31.10.2022 05:00
Tilaajille
Maatalouden ihmiskaupan vastaisessa valvonnassa selvisi lähes 30 väärinkäytöstä

Maa­ta­lou­den ih­mis­kau­pan vas­tai­ses­sa val­von­nas­sa selvisi lähes 30 vää­rin­käy­tös­tä

21.10.2022 15:00 2