Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pääo­mas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Ukkonen
Viimeisin 24 tuntia
Ukkonen paukkuu tänään lännessä, rintama saattaa yltää Etelä-Lappiin asti

Ukkonen paukkuu tänään län­nes­sä, rintama saattaa yltää Ete­lä-Lap­piin asti

08:07
Vanhemmat
Vernerin jäljiltä vielä tuhansia ilman sähköjä – Lapissa sähköt menivät kaikkiaan 2000 taloudelta, viimeisetkin sata taloutta saivat sähkönsä aamupäivällä takaisin

Ver­ne­rin jäl­jil­tä vielä tu­han­sia ilman sähköjä – Lapissa sähköt menivät kaik­kiaan 2000 ta­lou­del­ta, vii­mei­set­kin sata ta­lout­ta saivat säh­kön­sä aa­mu­päi­väl­lä ta­kai­sin

18.08.2022 10:35
Ukkosmyräkkä voi jatkua torstain vastaisen yön yli – Osuiko raju ukkonen kohdallesi, ikuistitko luonnon näytelmää?

Uk­kos­my­räk­kä voi jatkua tors­tain vas­tai­sen yön yli – O­sui­ko raju ukkonen koh­dal­le­si, ikuis­tit­ko luonnon näy­tel­mää?

17.08.2022 13:37 5
Tilaajille
Viikonloppuna ropisee – "Näyttää siltä, että sateita ja myöskin runsaita sateita on Lappi saamassa"

Vii­kon­lop­pu­na ropisee – "Näyt­tää siltä, että sateita ja myöskin run­sai­ta sateita on Lappi saa­mas­sa"

04.08.2022 19:30 1
Tilaajille
Oulussa riehuneen ukkosen aiheuttama häiriötilanne OYSissa sisälsi katastrofin ainekset – tietojärjestelmät ja kuvantamislaitteet lamaannuttaneesta häiriöstä aloitettiin sisäinen tutkinta

Oulussa rie­hu­neen ukkosen ai­heut­ta­ma häi­riö­ti­lan­ne OYSissa sisälsi ka­tast­ro­fin ai­nek­set – tie­to­jär­jes­tel­mät ja ku­van­ta­mis­lait­teet la­maan­nut­ta­nees­ta häi­riös­tä aloi­tet­tiin si­säi­nen tut­kin­ta

20.07.2022 09:23
Tilaajille
Lapissa mitattiin keskiviikkona noin 1100 salamaa – yhteensä kuluvan viikon ukkosjakso väläyttänyt salaman maahan lähes 15 000 kertaa, heinäkuun salamaennätyksiin silti vielä pitkä matka

Lapissa mi­tat­tiin kes­ki­viik­ko­na noin 1100 salamaa – yh­teen­sä kuluvan viikon uk­kos­jak­so vä­läyt­tä­nyt salaman maahan lähes 15 000 kertaa, hei­nä­kuun sa­la­ma­en­nä­tyk­siin silti vielä pitkä matka

14.07.2022 11:25
Tilaajille
Kemijärvellä salama iski naapuritaloihin, joista toinen syttyi palamaan

Ke­mi­jär­vel­lä salama iski naa­pu­ri­ta­loi­hin, joista toinen syttyi pa­la­maan

14.07.2022 06:44
Myrskyinen sää syrjäyttää lämmön – Lapissa lämpötila voi laskea sunnuntaina jopa kymmenen asteen alapuolelle

Myrs­kyi­nen sää syr­jäyt­tää lämmön – Lapissa läm­pö­ti­la voi laskea sun­nun­tai­na jopa kym­me­nen asteen ala­puo­lel­le

13.07.2022 15:56 4
Tilaajille
Koko Lappi saa kuluvalla viikolla osansa vesisateista – ukonilma on voimakkainta Itä-Lapissa keskiviikkona

Koko Lappi saa ku­lu­val­la vii­kol­la osansa ve­si­sa­teis­ta – uko­nil­ma on voi­mak­kain­ta Itä-La­pis­sa kes­ki­viik­ko­na

12.07.2022 05:00
Tilaajille
Hurja helle jatkuu lauantaina koko maassa – Lapissa voi ukkostaa

Hurja helle jatkuu lauan­tai­na koko maassa – Lapissa voi uk­kos­taa

02.07.2022 12:12
Helteet jatkuvat loppuviikon ajan, mutta sitten viilenee – sunnuntaina Lapin yli kulkee sade- ja ukkosrintama

Helteet jat­ku­vat lop­pu­vii­kon ajan, mutta sitten vii­le­nee – sun­nun­tai­na Lapin yli kulkee sade- ja uk­kos­rin­ta­ma

01.07.2022 06:00
Tilaajille
Tieliikennekeskus varoittaa: Ukkoskuurojen aiheuttamat vesisateet heikentävät ajonäkyvyyttä Lapissa

Tie­lii­ken­ne­kes­kus va­roit­taa: Uk­kos­kuu­ro­jen ai­heut­ta­mat ve­si­sa­teet hei­ken­tä­vät ajo­nä­ky­vyyt­tä Lapissa

11.07.2021 16:45
Norjassa kaksi naista kuoli salamaniskuun

Nor­jas­sa kaksi naista kuoli sa­la­ma­nis­kuun

05.07.2021 09:16 1
Meteorologi maanantain myrskystä Oulussa: " Tällaisia sattuu kohdalle kerran kymmenessä vuodessa tai jopa harvemmin" – varoituksia luvassa myös tiistaille

Me­teo­ro­lo­gi maa­nan­tain myrs­kys­tä Ou­lus­sa: " ­Täl­lai­sia sattuu koh­dal­le kerran kym­me­nes­sä vuo­des­sa tai jopa har­vem­min" – ­va­roi­tuk­sia luvassa myös tiis­tail­le

22.06.2021 08:13
Tilaajille
Salama katkoo tuulivoimaloiden lapoja harvoin– Vestaksen tuulivoimaloita Lappiin paljon pystyttänyt Tuuliwatti luottaa edelleen vanhaan kumppaniinsa

Salama katkoo tuu­li­voi­ma­loi­den lapoja har­voin– Ves­tak­sen tuu­li­voi­ma­loi­ta Lappiin paljon pys­tyt­tä­nyt Tuu­li­wat­ti luottaa edel­leen vanhaan kump­pa­niin­sa

01.10.2020 18:30
Tilaajille
Rankat ukkoskuurot kastelevat iltapäivään asti Meri-Lappia – illempana sateet siirtyvät Rovaniemen suuntaan

Rankat uk­kos­kuu­rot kas­te­le­vat il­ta­päi­vään asti Me­ri-Lap­pia – il­lem­pa­na sateet siir­ty­vät Ro­va­nie­men suun­taan

26.08.2020 10:50
Tilaajille
Sääennuste lupaa Lappiin ukkosta ja sateita – Sadekelit jatkuvat koko loppuviikon

Sää­en­nus­te lupaa Lappiin ukkosta ja sateita – Sa­de­ke­lit jat­ku­vat koko lop­pu­vii­kon

21.07.2020 15:35 1
Tilaajille
Helle jatkuu Etelä-Lapissa koko loppuviikon – Torstaina helleraja paukkuu Utsjoellakin

Helle jatkuu Ete­lä-La­pis­sa koko lop­pu­vii­kon – Tors­tai­na hel­le­ra­ja paukkuu Uts­joel­la­kin

22.06.2020 13:26
Tilaajille
Torstain juhannusliikenteessä ukkosta ja rankkasateita – Lappi jää ukkoskuurojen ulkopuolelle

Tors­tain ju­han­nus­lii­ken­tees­sä ukkosta ja rank­ka­sa­tei­ta – Lappi jää uk­kos­kuu­ro­jen ul­ko­puo­lel­le

17.06.2020 21:12
Tilaajille
Sula Perämeri pyöräytti harvinaisen talvi-ilmiön: Meri-Lapissa salamoi ja jyrähteli sunnuntai-iltana

Sula Pe­rä­me­ri pyö­räyt­ti har­vi­nai­sen tal­vi-il­miön: Me­ri-La­pis­sa salamoi ja jy­räh­te­li sun­nun­tai-il­ta­na

17.02.2020 11:43
Tilaajille