Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Lapin Kansan kalakilpailu: Suuria ahvenia ja hurjia har­juk­sia

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Ukkonen
Myrskyn keskus ei osu Suomeen – vahinkoihin on silti syytä varautua

Myrskyn keskus ei osu Suomeen – va­hin­koi­hin on silti syytä va­rau­tua

07.08.2023 21:22
Helteet vyöryvät Lappiin, tiistaina hätyytellään 30 asteen rajaa – pelätyn rajuilman saapuminen ja voimakkuus vielä epävarmaa

Helteet vyö­ry­vät Lap­piin, tiis­tai­na hä­tyy­tel­lään 30 asteen rajaa – pelätyn ra­ju­il­man saa­pu­mi­nen ja voi­mak­kuus vielä epä­var­maa

06.08.2023 16:59 4
Tilaajille
Voimakas matalapaine voi tuoda alkuviikosta vaarallisia sääilmiöitä Suomeen, varoittaa Foreca – tulevien päivien rankimmat sateet painottuvat osin Lappiin

Voi­ma­kas ma­ta­la­pai­ne voi tuoda al­ku­vii­kos­ta vaa­ral­li­sia sää­il­miöi­tä Suo­meen, va­roit­taa Foreca – tu­le­vien päivien ran­kim­mat sateet pai­not­tu­vat osin Lappiin

02.08.2023 17:55
Tiistaina vesillä kannattaa varoa – elokuu alkaa Lapissa sateella ja paikoittain ukkospuuskilla

Tiis­tai­na vesillä kan­nat­taa varoa – e­lo­kuu alkaa Lapissa sa­teel­la ja pai­koit­tain uk­kos­puus­kil­la

31.07.2023 20:30
Tilaajille
Ukkoskuuro sai veden tulemaan katosta läpi Mehiläisen tiloihin Kemissä  ja sytytti ladon tuleen Torniossa

Uk­kos­kuu­ro sai veden tu­le­maan katosta läpi Me­hi­läi­sen ti­loi­hin Kemissä ja sytytti ladon tuleen Tor­nios­sa

30.06.2023 14:31
Tilaajille
Raju ukkoskuuro pyyhkäisi Kemijärven yli: vettä tulvi kaupan pysäköintihalliin ja kellareihin – pelastuslaitos hälytti apua naapurikunnista

Raju uk­kos­kuu­ro pyyh­käi­si Ke­mi­jär­ven yli: vettä tulvi kaupan py­sä­köin­ti­hal­liin ja kel­la­rei­hin – pe­las­tus­lai­tos hälytti apua naa­pu­ri­kun­nis­ta

30.06.2023 09:56 1
Tilaajille
Salamanisku hajotti Levin gondolihissin juuri ennen kesäkauden alkua – suositun Bike Parkin käyttäjille satoi ikäviä uutisia

Sa­la­man­is­ku hajotti Levin gon­do­li­his­sin juuri ennen ke­sä­kau­den alkua – suo­si­tun Bike Parkin käyt­tä­jil­le satoi ikäviä uutisia

22.06.2023 11:07 2
Tilaajille
Loppuviikosta ennustetaan viileähköä – sateet eivät enää nosta vedenpintoja, vakuuttaa Tulvakeskus

Lop­pu­vii­kos­ta en­nus­te­taan vii­leäh­köä – sateet eivät enää nosta ve­den­pin­to­ja, va­kuut­taa Tul­va­kes­kus

23.05.2023 19:30
Tilaajille
Suomessa paikannettiin perjantaina ennätykselliset 34 000 maasalamaa – Lapin etelä- ja keskiosiin varoitus rajusta ukonilmasta ja rankasta sateesta lauantaille

Suo­mes­sa pai­kan­net­tiin per­jan­tai­na en­nä­tyk­sel­li­set 34 000 maa­sa­la­maa – Lapin etelä- ja kes­ki­osiin va­roi­tus rajusta ukon­il­mas­ta ja ran­kas­ta sa­tees­ta lauan­tail­le

20.08.2022 12:51 1
Ukkonen paukkuu tänään lännessä, rintama saattaa yltää Etelä-Lappiin asti

Ukkonen paukkuu tänään län­nes­sä, rintama saattaa yltää Ete­lä-Lap­piin asti

19.08.2022 08:07
Vernerin jäljiltä vielä tuhansia ilman sähköjä – Lapissa sähköt menivät kaikkiaan 2000 taloudelta, viimeisetkin sata taloutta saivat sähkönsä aamupäivällä takaisin

Ver­ne­rin jäl­jil­tä vielä tu­han­sia ilman sähköjä – Lapissa sähköt menivät kaik­kiaan 2000 ta­lou­del­ta, vii­mei­set­kin sata ta­lout­ta saivat säh­kön­sä aa­mu­päi­väl­lä ta­kai­sin

18.08.2022 10:35
Ukkosmyräkkä voi jatkua torstain vastaisen yön yli – Osuiko raju ukkonen kohdallesi, ikuistitko luonnon näytelmää?

Uk­kos­my­räk­kä voi jatkua tors­tain vas­tai­sen yön yli – O­sui­ko raju ukkonen koh­dal­le­si, ikuis­tit­ko luonnon näy­tel­mää?

17.08.2022 13:37 5
Tilaajille
Viikonloppuna ropisee – "Näyttää siltä, että sateita ja myöskin runsaita sateita on Lappi saamassa"

Vii­kon­lop­pu­na ropisee – "Näyt­tää siltä, että sateita ja myöskin run­sai­ta sateita on Lappi saa­mas­sa"

04.08.2022 19:30 1
Tilaajille
Oulussa riehuneen ukkosen aiheuttama häiriötilanne OYSissa sisälsi katastrofin ainekset – tietojärjestelmät ja kuvantamislaitteet lamaannuttaneesta häiriöstä aloitettiin sisäinen tutkinta

Oulussa rie­hu­neen ukkosen ai­heut­ta­ma häi­riö­ti­lan­ne OYSissa sisälsi ka­tast­ro­fin ai­nek­set – tie­to­jär­jes­tel­mät ja ku­van­ta­mis­lait­teet la­maan­nut­ta­nees­ta häi­riös­tä aloi­tet­tiin si­säi­nen tut­kin­ta

20.07.2022 09:23
Tilaajille
Lapissa mitattiin keskiviikkona noin 1100 salamaa – yhteensä kuluvan viikon ukkosjakso väläyttänyt salaman maahan lähes 15 000 kertaa, heinäkuun salamaennätyksiin silti vielä pitkä matka

Lapissa mi­tat­tiin kes­ki­viik­ko­na noin 1100 salamaa – yh­teen­sä kuluvan viikon uk­kos­jak­so vä­läyt­tä­nyt salaman maahan lähes 15 000 kertaa, hei­nä­kuun sa­la­ma­en­nä­tyk­siin silti vielä pitkä matka

14.07.2022 11:25
Tilaajille
Kemijärvellä salama iski naapuritaloihin, joista toinen syttyi palamaan

Ke­mi­jär­vel­lä salama iski naa­pu­ri­ta­loi­hin, joista toinen syttyi pa­la­maan

14.07.2022 06:44
Myrskyinen sää syrjäyttää lämmön – Lapissa lämpötila voi laskea sunnuntaina jopa kymmenen asteen alapuolelle

Myrs­kyi­nen sää syr­jäyt­tää lämmön – Lapissa läm­pö­ti­la voi laskea sun­nun­tai­na jopa kym­me­nen asteen ala­puo­lel­le

13.07.2022 15:56 4
Tilaajille
Koko Lappi saa kuluvalla viikolla osansa vesisateista – ukonilma on voimakkainta Itä-Lapissa keskiviikkona

Koko Lappi saa ku­lu­val­la vii­kol­la osansa ve­si­sa­teis­ta – ukon­il­ma on voi­mak­kain­ta Itä-La­pis­sa kes­ki­viik­ko­na

12.07.2022 05:00
Tilaajille
Hurja helle jatkuu lauantaina koko maassa – Lapissa voi ukkostaa

Hurja helle jatkuu lauan­tai­na koko maassa – Lapissa voi uk­kos­taa

02.07.2022 12:12
Helteet jatkuvat loppuviikon ajan, mutta sitten viilenee – sunnuntaina Lapin yli kulkee sade- ja ukkosrintama

Helteet jat­ku­vat lop­pu­vii­kon ajan, mutta sitten vii­le­nee – sun­nun­tai­na Lapin yli kulkee sade- ja uk­kos­rin­ta­ma

01.07.2022 06:00
Tilaajille