Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Hiihtokeskukset
Suomen paras hiihtokeskus on kolmatta kertaa Levi

Suomen paras hiih­to­kes­kus on kol­mat­ta kertaa Levi

13.11.2023 09:02 3
Tilaajille
Lumen kierrätys, teknologia ja ympäristövaikutukset
Mainos World Cup Levi

Lumen kier­rä­tys, tek­no­lo­gia ja ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­set

23.10.2023 09:41
Ylläs toivoo hiihtäjiltä tukea latujen kasvaviin huoltokustannuksiin – Saariselällä vapaaehtoinen reittimaksu on ollut käytössä vuosia

Ylläs toivoo hiih­tä­jil­tä tukea latujen kas­va­viin huol­to­kus­tan­nuk­siin – Saa­ri­se­läl­lä va­paa­eh­toi­nen reit­ti­mak­su on ollut käy­tös­sä vuosia

17.10.2023 20:00 11
Tilaajille
Levin gondolihissin avaaminen viivästyy – ensimmäiset varaosat eivät saaneet hissiä pyörimään, osia tilataan lisää

Levin gon­do­li­his­sin avaa­mi­nen vii­väs­tyy – en­sim­mäi­set va­ra­osat eivät saaneet hissiä pyö­ri­mään, osia ti­la­taan lisää

28.06.2023 16:53 1
Tilaajille
Lapin eteläisimmän hiihtokeskuksen toiminta jatkuu sittenkin – Keminmaan kunta hyväksyi pitkäaikaisen yrittäjän tarjouksen

Lapin ete­läi­sim­män hiih­to­kes­kuk­sen toi­min­ta jatkuu sit­ten­kin – Ke­min­maan kunta hy­väk­syi pit­kä­ai­kai­sen yrit­tä­jän tar­jouk­sen

27.06.2023 20:02 1
Tilaajille
Meri-Lapin ainoaa hiihtokeskusta uhkaa sulkeminen ensi talveksi, mikäli Keminmaan kunta ja hiihtokeskusyrittäjä eivät saa solmittua vuokrasopimusta

Me­ri-La­pin ainoaa hiih­to­kes­kus­ta uhkaa sul­ke­mi­nen ensi tal­vek­si, mikäli Ke­min­maan kunta ja hiih­to­kes­kus­yrit­tä­jä eivät saa sol­mit­tua vuok­ra­so­pi­mus­ta

22.06.2023 17:29 3
Tilaajille
Salamanisku hajotti Levin gondolihissin juuri ennen kesäkauden alkua – suositun Bike Parkin käyttäjille satoi ikäviä uutisia

Sa­la­man­is­ku hajotti Levin gon­do­li­his­sin juuri ennen ke­sä­kau­den alkua – suo­si­tun Bike Parkin käyt­tä­jil­le satoi ikäviä uutisia

22.06.2023 11:07 2
Tilaajille
Levin hiihtokeskus investoi kesän aikana 4,5 miljoonaa euroa uudistuksiin ja parannuksiin – lunta on säilötty tänä vuonna ennätysmäärä

Levin hiih­to­kes­kus in­ves­toi kesän aikana 4,5 mil­joo­naa euroa uu­dis­tuk­siin ja pa­ran­nuk­siin – lunta on säi­löt­ty tänä vuonna en­nä­tys­mää­rä

08.06.2023 14:45
Tilaajille
Levillä riitti vilinää ennätyksellisen paljon – ulkomaalaisturistien yöpymiset Kittilässä kasvoivat liki 40 prosenttia

Levillä riitti vilinää en­nä­tyk­sel­li­sen paljon – ul­ko­maa­lais­tu­ris­tien yö­py­mi­set Kit­ti­läs­sä kas­voi­vat liki 40 pro­sent­tia

11.05.2023 08:50 4
Tilaajille
IS: Ylläksellä sattui perjantaina vakava rinneturma, laskija löytyi tajuttomana rinteestä

IS: Yl­läk­sel­lä sattui per­jan­tai­na vakava rin­ne­tur­ma, laskija löytyi ta­jut­to­ma­na rin­tees­tä

08.04.2023 13:57
Tilaajille
Lapin halvimmat päiväliput myydään Aavasaksalla – 15 eurolla pääsee päiväksi mäkeen

Lapin hal­vim­mat päi­vä­li­put myydään Aa­va­sak­sal­la – 15 eurolla pääsee päi­väk­si mäkeen

10.03.2023 16:30 4
Tilaajille
”Alkukausi näyttää hirveän hyvältä” – Lapin hiihtokeskuksissa riittää väkeä pitkälle kevääseen

”Al­ku­kau­si näyttää hirveän hy­väl­tä” – Lapin hiih­to­kes­kuk­sis­sa riittää väkeä pit­käl­le ke­vää­seen

05.03.2023 16:30 7
Tilaajille
Hiihtokeskusten kävijämäärät ovat pudonneet alkukaudella viime talvesta – "Tämä talvi on ollut paljon oikkuilevampi"

Hiih­to­kes­kus­ten kä­vi­jä­mää­rät ovat pu­don­neet al­ku­kau­del­la viime tal­ves­ta – "Tämä talvi on ollut paljon oik­kui­le­vam­pi"

08.01.2023 16:00 6
Hiihtokeskusalalle sopimus - jouluksi ilmoitetut lakot peruuntuvat

Hiih­to­kes­kus­alal­le sopimus - jou­luk­si il­moi­te­tut lakot pe­ruun­tu­vat

15.12.2022 14:43 5
Tilaajille
Hiihtokeskusalan työntekijät uhkaavat mennä uudestaan lakkoon jouluna – edellinen työseisaus järjestettiin joulukuun alussa

Hiih­to­kes­kus­alan työn­te­ki­jät uh­kaa­vat mennä uu­des­taan lakkoon jouluna – edel­li­nen työ­sei­saus jär­jes­tet­tiin jou­lu­kuun alussa

08.12.2022 16:01 6
Tilaajille
Sallatunturiin hankitaan 2,2 miljoonan euron tuolihissi – "Tämä on iso askel, jota vaaditaan mikäli halutaan lisätä myös majoitusta"

Sal­la­tun­tu­riin han­ki­taan 2,2 mil­joo­nan euron tuo­li­his­si – "Tämä on iso askel, jota vaa­di­taan mikäli ha­lu­taan lisätä myös ma­joi­tus­ta"

07.12.2022 20:57 2
Tilaajille
Hiihtokeskusalan työseisaus alkoi – Levillä lakko sulki suurimman osan hiihtohisseistä

Hiih­to­kes­kus­alan työ­sei­saus alkoi – ­Le­vil­lä lakko sulki suu­rim­man osan hiih­to­his­seis­tä

01.12.2022 19:51 8
Tilaajille
Työmarkkinoilla on edessään levoton alkutalvi
Pääkirjoitus

Työ­mark­ki­noil­la on edes­sään levoton al­ku­tal­vi

01.12.2022 18:08 6
Tilaajille
Tänään alkava lakko supistaa hiihtokeskusten aukioloaikoja ja sulkee osan rinteistä – lakon piirissä hissit ja välinevuokraamot

Tänään alkava lakko su­pis­taa hiih­to­kes­kus­ten au­ki­olo­ai­ko­ja ja sulkee osan rin­teis­tä – lakon pii­ris­sä hissit ja vä­li­ne­vuok­raa­mot

01.12.2022 08:01
Hiihtokeskusalan lakko vaikuttaa jonkin verran Levillä ja Ylläksellä, mutta ei sulje rinteitä kokonaan – Pyhällä rinteet auki lähes normaalisti

Hiih­to­kes­kus­alan lakko vai­kut­taa jonkin verran Levillä ja Yl­läk­sel­lä, mutta ei sulje rin­tei­tä ko­ko­naan – Pyhällä rinteet auki lähes nor­maa­lis­ti

29.11.2022 12:36 2
Tilaajille