Hiihtokeskukset

Lumi sulaa, kun kevään läm­pö­aal­to saa­vut­taa Lapin –Hiih­to­kes­kuk­sis­sa las­ke­tel­laan jopa äi­tien­päi­vään saakka

14.04.2021 17:00 2
Tilaajille

"Tun­tu­ri on täynnä väkeä" – poh­joi­sen hiih­to­kes­kuk­sis­sa on kä­vi­jöi­tä tällä het­kel­lä jopa enemmän kuin ennen ko­ro­na-ai­kaa

04.04.2021 17:03 6
Tilaajille

La­duil­la ruuhkaa ja his­seil­le kym­me­nien metrien jonot – Levi täyttyi pää­siäi­sen viet­tä­jis­tä, mutta ra­vin­to­loi­hin ei ole asiaa

02.04.2021 18:34 13
Tilaajille

Ke­min­maan Kal­lil­le saattaa val­mis­tua ensi tal­vek­si uusi ala-ase­ma – kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi yli 200-ne­liöi­sen ra­ken­nuk­sen pää­pii­rus­tuk­set

17.03.2021 20:23
Tilaajille

Korona muokkaa hiih­to­lo­maa monin tavoin – Ota nämä seikat huo­mioon lo­ma­koh­tees­sa

05.03.2021 11:07 2

IS: Levillä ja Rukalla yhtä paljon hiih­to­lo­ma­lai­sia kuin viime vuonna

21.02.2021 19:09
Tilaajille

On­net­to­muus Kallin hiih­to­kes­kuk­ses­sa: Moot­to­ri­kelk­ka törmäsi kahteen lu­mi­lau­tai­li­jaan – Poliisi nuo­ril­le sil­min­nä­ki­jöil­le: Puhukaa asiasta ai­kuis­ten kanssa

08.02.2021 21:39 1
Tilaajille

Yk­si­tyis­ten tilojen sul­ke­mi­nen koronan takia tulossa piak­koin mah­dol­li­sek­si – hiih­to­kes­kuk­set ollaan jät­tä­mäs­sä sul­ke­mis­ai­kei­den ul­ko­puo­lel­le

04.02.2021 21:08 1
Tilaajille

So­te-va­lio­kun­ta: Myös yk­si­tyis­ten asia­kas­ti­lo­jen sul­ke­mi­nen vä­li­ai­kai­ses­ti mah­dol­li­sek­si, ei koskisi hiih­to­kes­kuk­sia

04.02.2021 15:51 3
Kolumni

Kom­ment­ti: Mitä Lapin lumilta le­viä­vis­tä kuvista oikein pitäisi aja­tel­la?

31.12.2020 12:12 12
Tilaajille

Kah­dek­san kuu­kau­den piina ohi, hissit ja rinteet au­ke­si­vat Ou­nas­vaa­ral­la – pai­kal­li­set hank­ki­neet kau­si­kort­te­ja vilk­kaa­seen tahtiin

28.11.2020 15:56 1
Tilaajille

Saksa ja Italia ha­lua­vat Eu­roo­pan hiih­to­kes­kuk­set kiinni, uusia ko­ro­na­lin­ko­ja ei kaivata

26.11.2020 15:33 1

Levin hiih­to­kes­kus pal­kit­tiin kan­sain­vä­li­ses­sä ää­nes­tyk­ses­sä Suomen par­haak­si hiih­to­kes­kuk­sek­si

20.11.2020 10:53
Tilaajille

Leville ja Yl­läk­sel­le on avattu 5G-verk­ko

02.10.2020 08:00
Tilaajille

"Emme ole luo­vut­ta­neet!" Mat­kai­lu­yri­tyk­sil­lä on epä­var­muut­ta tun­tu­ri­jou­lun ky­syn­näs­tä – "A­jat­te­lem­me, että ko­ti­maan mat­kai­lu­ky­syn­tä kasvaa"

02.10.2020 08:38
Tilaajille

Lapin hiih­to­kes­kuk­set odot­ta­vat tal­vi­kaut­ta luot­ta­vai­si­na ja Levi avaa en­nä­tyk­sel­li­sen ai­kai­sin – "Ne lumet, jotka jäivät viime vuonna käyt­tä­mät­tä, tulevat nyt käyt­töön"

25.09.2020 17:53
Tilaajille

Ruka nousi hiih­to­kes­kus­ten yk­kö­sek­si Levin ohi 12 vuoden jälkeen

14.05.2020 13:31
Tilaajille

Suomun hissi pyörii kym­me­nen hengen po­ru­kal­le: "Po­lii­si käy lähes joka päivä tar­kis­ta­mas­sa määrän"

14.04.2020 10:50
Tilaajille

Sul­je­tut las­ket­te­lu­rin­teet vetävät yhä las­ki­joi­ta Lapissa – Tukes: "Tämän asian ei pitäisi olla enää epä­sel­vää ke­nel­le­kään"

06.04.2020 15:21
Tilaajille

Saa­ri­sel­kä­kin sulkee hiih­to­his­sin­sä – "Ha­luam­me vä­hen­tää riskiä alueen ter­vey­den­huol­lon kuor­mit­tu­mi­ses­ta"

22.03.2020 19:23
Tilaajille