Hiihtokeskukset
Leville ja Ylläkselle on avattu 5G-verkko

Leville ja Yl­läk­sel­le on avattu 5G-verk­ko

02.10.2020 08:00 0
Tilaajille
"Emme ole luovuttaneet!" Matkailuyrityksillä on epävarmuutta tunturijoulun kysynnästä – "Ajattelemme, että kotimaan matkailukysyntä kasvaa"

"Emme ole luo­vut­ta­neet!" Mat­kai­lu­yri­tyk­sil­lä on epä­var­muut­ta tun­tu­ri­jou­lun ky­syn­näs­tä – "A­jat­te­lem­me, että ko­ti­maan mat­kai­lu­ky­syn­tä kasvaa"

02.10.2020 06:30 0
Tilaajille
Lapin hiihtokeskukset odottavat talvikautta luottavaisina ja Levi avaa ennätyksellisen aikaisin – "Ne lumet, jotka jäivät viime vuonna käyttämättä, tulevat nyt käyttöön"

Lapin hiih­to­kes­kuk­set odot­ta­vat tal­vi­kaut­ta luot­ta­vai­si­na ja Levi avaa en­nä­tyk­sel­li­sen ai­kai­sin – "Ne lumet, jotka jäivät viime vuonna käyt­tä­mät­tä, tulevat nyt käyt­töön"

25.09.2020 17:53 0
Tilaajille

Ruka nousi hiih­to­kes­kus­ten yk­kö­sek­si Levin ohi 12 vuoden jälkeen

14.05.2020 13:31 0
Tilaajille
Suomun hissi pyörii kymmenen hengen porukalle: "Poliisi käy lähes joka päivä tarkistamassa määrän"

Suomun hissi pyörii kym­me­nen hengen po­ru­kal­le: "Po­lii­si käy lähes joka päivä tar­kis­ta­mas­sa määrän"

14.04.2020 10:50 0
Tilaajille
Suljetut laskettelurinteet vetävät yhä laskijoita Lapissa – Tukes: "Tämän asian ei pitäisi olla enää epäselvää kenellekään"

Sul­je­tut las­ket­te­lu­rin­teet vetävät yhä las­ki­joi­ta Lapissa – Tukes: "Tämän asian ei pitäisi olla enää epä­sel­vää ke­nel­le­kään"

06.04.2020 13:09 0
Tilaajille
Saariselkäkin sulkee hiihtohissinsä – "Haluamme vähentää riskiä alueen terveydenhuollon kuormittumisesta"

Saa­ri­sel­kä­kin sulkee hiih­to­his­sin­sä – "Ha­luam­me vä­hen­tää riskiä alueen ter­vey­den­huol­lon kuor­mit­tu­mi­ses­ta"

22.03.2020 19:23 0
Tilaajille
Iso osa Lapin hiihtokeskuksista sulkee hissinsä jo huomisesta alkaen, Ruka ja Pyhä seuraavat perässä tiistaina – "Lappiin suuntaavien autojonojen myötä tilanne on muuttunut"

Iso osa Lapin hiih­to­kes­kuk­sis­ta sulkee his­sin­sä jo huo­mi­ses­ta alkaen, Ruka ja Pyhä seu­raa­vat perässä tiis­tai­na – "Lap­piin suun­taa­vien au­to­jo­no­jen myötä tilanne on muut­tu­nut"

22.03.2020 12:13 0
Tilaajille
Kauppalehti: Tuhannet ihmiset ryntäsivät Lappiin – Nelostien liikenne ruuhkautui lauantaina Oulusta pohjoiseen

Kaup­pa­leh­ti: Tu­han­net ihmiset ryn­tä­si­vät Lappiin – Ne­los­tien lii­ken­ne ruuh­kau­tui lauan­tai­na Oulusta poh­joi­seen

21.03.2020 19:11 0
Tilaajille
Lapin hiihtokeskusyrittäjät: Päätökset sulkemisesta tehtiin ennen kuin altistukset olivat tiedossa – Lapland hotels, Ylläs, Levi,  Pyhä ja Ruka sulkevat viimeistään viikon kuluttua

Lapin hiih­to­kes­ku­sy­rit­tä­jät: Pää­tök­set sul­ke­mi­ses­ta tehtiin ennen kuin al­tis­tuk­set olivat tie­dos­sa – Lapland hotels, Ylläs, Levi, Pyhä ja Ruka sul­ke­vat vii­meis­tään viikon ku­lut­tua

20.03.2020 16:58 0
Lapin hiihtokeskukset menevät kiinni koronan takia – sulku koskee myös alueiden ravintoloita, hotelleja ja ohjelmapalveluita

Lapin hiih­to­kes­kuk­set menevät kiinni koronan takia – sulku koskee myös aluei­den ra­vin­to­loi­ta, ho­tel­le­ja ja oh­jel­ma­pal­ve­lui­ta

20.03.2020 14:11 0
Tilaajille
Hiihtolomalla huolletaan mieli ja kroppa – "Hiihtokeskuksissa meno ei ole enää pelkkää biletystä"

Hiih­to­lo­mal­la huol­le­taan mieli ja kroppa – "Hiih­to­kes­kuk­sis­sa meno ei ole enää pelkkää bi­le­tys­tä"

15.02.2020 15:09 0
Kohonneeseen lumivyöryvaaraan valmistaudutaan Lapin hiihtokeskuksissa – hoidetuilla rinteillä laskevilla ei ole vaaraa

Ko­hon­nee­seen lu­mi­vyö­ry­vaa­raan val­mis­tau­du­taan Lapin hiih­to­kes­kuk­sis­sa – hoi­de­tuil­la rin­teil­lä las­ke­vil­la ei ole vaaraa

13.02.2020 14:15 0
Pyhätunturin rinnepomo kuolemaan johtaneista onnettomuuksista: "Kolme kertaa sattunut, ja se on kolme kertaa liikaa"

Py­hä­tun­tu­rin rin­ne­po­mo kuo­le­maan joh­ta­neis­ta on­net­to­muuk­sis­ta: "Kolme kertaa sat­tu­nut, ja se on kolme kertaa liikaa"

12.02.2020 17:03 0
Tilaajille
Hiihtokeskus- ja ohjelmapalvelualojen työehtosopimukset saatiin sovittua kahdeksi vuodeksi

Hiih­to­kes­kus- ja oh­jel­ma­pal­ve­lu­alo­jen työ­eh­to­so­pi­muk­set saatiin so­vit­tua kah­dek­si vuo­dek­si

19.12.2019 17:32 0
Tilaajille
Pyhä rakentaa neljän miljoonan euron tuolihissin ja lähes 500 vuodepaikkaa lisää – hissi tulee käytettynä Itävallasta, käyttöön se saadaan jouluna 2021

Pyhä ra­ken­taa neljän mil­joo­nan euron tuo­li­his­sin ja lähes 500 vuo­de­paik­kaa lisää – hissi tulee käy­tet­ty­nä Itä­val­las­ta, käyt­töön se saadaan jouluna 2021

15.11.2019 12:00 0
Tilaajille
Lumisateet saaneet pohjoisen hiihtokeskuksia avaamaan rinteitään, esimerkiksi Levillä lasketaan jo – "Lumitilanne on huikein 30 vuoteen"

Lu­mi­sa­teet saaneet poh­joi­sen hiih­to­kes­kuk­sia avaa­maan rin­tei­tään, esi­mer­kik­si Levillä las­ke­taan jo – "Lu­mi­ti­lan­ne on huikein 30 vuo­teen"

10.11.2019 15:04 0
Tilaajille
Rovaniemen tykkilumikasa hupeni puoleen kesän aikana – Säilölumilatua ei ehkä riitä Santasportille asti

Ro­va­nie­men tyk­ki­lu­mi­ka­sa hupeni puoleen kesän aikana – Säi­lö­lu­mi­la­tua ei ehkä riitä San­tas­por­til­le asti

06.10.2019 18:30 0
Tilaajille
Ruka avasi talven laskettelukauden ensimmäisenä – tunturiin saapui avajaispäiväksi hento lumisade

Ruka avasi talven las­ket­te­lu­kau­den en­sim­mäi­se­nä – tun­tu­riin saapui ava­jais­päi­väk­si hento lu­mi­sa­de

04.10.2019 19:28 0