Pääkirjoitus: Mo­ni­puo­li­nen elin­kei­no­ra­ken­ne on paras turva ja tae Lapin kas­vul­le ja ke­hi­tyk­sel­le

Kalastus: Lo­hi­ke­sä Tor­nion­joel­la on alkanut – oletko saanut von­ka­leen, lähetä meille kuva

Ylioppilaat: Katso tästä Lapin lu­kioi­den val­ko­la­kin saajat

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Levi Ski Resort
Tästä alkoi Kittilä-jupakka lähes 10 vuotta sitten

Tästä alkoi Kit­ti­lä-ju­pak­ka lähes 10 vuotta sitten

02.03.2023 13:59 1
Tilaajille
Levin matkailualue lahjoitti SPR:n katastrofirahastoon 26 000 euroa

Levin mat­kai­lua­lue lah­joit­ti SPR:n ka­tast­ro­fi­ra­has­toon 26 000 euroa

23.03.2022 15:41
Tilaajille
Lapissa on vain kaksi hälytysvalmiudessa olevaa lumivyörykoiraa, joista Kittilässä omistajansa kanssa asuva  Camo on toinen – Näin saksanpaimenkoira syöksyy hankeen etsimään lumen alla makaavaa ihmistä

Lapissa on vain kaksi hä­ly­tys­val­miu­des­sa olevaa lu­mi­vyö­ry­koi­raa, joista Kit­ti­läs­sä omis­ta­jan­sa kanssa asuva Camo on toinen – Näin sak­san­pai­men­koi­ra syöksyy hankeen et­si­mään lumen alla ma­kaa­vaa ihmistä

22.02.2022 18:14 1
Tilaajille
Levillä viimeistellään uutta huoltohallia – Service Point korvaa vuosi sitten palaneen huoltohallin

Levillä vii­meis­tel­lään uutta huol­to­hal­lia – Service Point korvaa vuosi sitten pa­la­neen huol­to­hal­lin

03.01.2022 19:49
Tilaajille
Hissiyhtiöriitojen todellinen tausta yhä epäselvä entiselle kunnanjohtajan tukimiehelle: "Kittilän kunnanjohtajalla oli vain muutaman uskotun piiri"

His­siyh­tiö­rii­to­jen to­del­li­nen tausta yhä epä­sel­vä en­ti­sel­le kun­nan­joh­ta­jan tu­ki­mie­hel­le: "Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jal­la oli vain muu­ta­man uskotun piiri"

15.05.2021 09:13 15
Tilaajille
Levi Ski Resort, Hullu Poro ja Lapland Hotels saivat kaikki puolen miljoonan tuen valtiolta – Lappiin, Uudellemaalle ja Ahvenanmaalle maksettiin valtion kustannustukia eniten

Levi Ski Resort, Hullu Poro ja Lapland Hotels saivat kaikki puolen mil­joo­nan tuen val­tiol­ta – Lap­piin, Uu­del­le­maal­le ja Ah­ve­nan­maal­le mak­set­tiin valtion kus­tan­nus­tu­kia eniten

09.05.2021 17:06 16
Kittilän VPK palkittiin esimerkillisestä toiminnasta Levi Ski Resortin huoltorakennuksen tulipalossa

Kit­ti­län VPK pal­kit­tiin esi­mer­kil­li­ses­tä toi­min­nas­ta Levi Ski Re­sor­tin huol­to­ra­ken­nuk­sen tu­li­pa­los­sa

26.02.2021 17:25
Tilaajille
Levi Ski Resortille myönnettiin Sustainable Travel Finland -merkki perjantaina – Merkki edellyttää yrityksiltä muun muassa sitoutumista kestävän matkailun edistämiseen

Levi Ski Re­sor­til­le myön­net­tiin Sus­tai­nab­le Travel Finland -merkki per­jan­tai­na – Merkki edel­lyt­tää yri­tyk­sil­tä muun muassa si­tou­tu­mis­ta kes­tä­vän mat­kai­lun edis­tä­mi­seen

22.08.2020 11:40
Tilaajille
Levi ja Sappee aloittavat yhteistyön

Levi ja Sappee aloit­ta­vat yh­teis­työn

01.06.2020 21:46
Tilaajille
Suomen tasokkain hissikyyti löytyy Leviltä - ”West toimii haastavimmissakin olosuhteissa”
Mainos Levi Ski Resort

Suomen ta­sok­kain his­si­kyy­ti löytyy Leviltä - ”West toimii haas­ta­vim­mis­sa­kin olo­suh­teis­sa”

06.03.2020 12:55
Uudella Levi West -tuolihissillä mukavasti ja nopeasti huipulle
Mainos Levi Ski Resort

Uudella Levi West -tuo­li­his­sil­lä mu­ka­vas­ti ja no­peas­ti hui­pul­le

21.01.2020 19:47
Levin hiihtolomaviikkojen ennakkovaraaminen on käynnistynyt – "Loman voi suunnitella kätevästi etukäteen ja kaikki tarvittavat varaukset voi tehdä samalla kertaa"
Mainos Levi Ski Resort

Levin hiih­to­lo­ma­viik­ko­jen en­nak­ko­va­raa­mi­nen on käyn­nis­ty­nyt – "Loman voi suun­ni­tel­la kä­te­väs­ti etu­kä­teen ja kaikki tar­vit­ta­vat va­rauk­set voi tehdä samalla kertaa"

27.12.2019 12:00
Mitä Levi merkitsee Tanja Poutiaiselle? - ”Tämä on kuin toinen kotipihani”
Mainos Levi Ski Resort

Mitä Levi mer­kit­see Tanja Pou­tiai­sel­le? - ”Tämä on kuin toinen ko­ti­pi­ha­ni”

27.11.2019 16:02
Matkailukeskuksiin vaaditaan jopa sata sähköautojen latauspistettä – "Kaksipiippuinen juttu, koska vain kolmasosan vuodesta käytössä", sanoo hiihtokeskusjohtaja Jouni Palosaari

Mat­kai­lu­kes­kuk­siin vaa­di­taan jopa sata säh­köau­to­jen la­taus­pis­tet­tä – "Kak­si­piip­pui­nen juttu, koska vain kol­ma­so­san vuo­des­ta käy­tös­sä", sanoo hiih­to­kes­kus­joh­ta­ja Jouni Pa­lo­saa­ri

28.10.2019 12:29
Talvikausi avattiin Levillä ennätysaikaisin – lumen käsittely ja säilöntä on tullut jäädäkseen
Mainos Levi Ski Resort

Tal­vi­kau­si avat­tiin Levillä en­nä­ty­sai­kai­sin – lumen kä­sit­te­ly ja säi­lön­tä on tullut jää­däk­seen

28.10.2019 06:00