Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Sähköautot
Kolumni

Auto- ja mai­to­kau­pas­sa on yhtä vaikeaa – valinta kertoo, mil­lai­nen ihminen olen tai ha­luai­sin olla

15.09.2021 05:30 3
Tilaajille

Niin puh­das­ta, että silmiin sattuu – Näillä eväillä Tesla Model 3 nousi Eu­roo­pan myy­dyim­mäk­si säh­köau­tok­si

11.09.2021 06:30 1
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­gin pal­ve­lun­tar­joa­jia odottaa mittava säh­köau­to­jen han­kin­tao­pe­raa­tio – "Tar­vit­tai­siin peh­meäm­pi siir­ty­mä­kau­si, mutta emme saaneet mitään armoa"

31.08.2021 06:30 16
Tilaajille

Sata ki­lo­met­riä alle kol­mel­la eu­rol­la? Tällä säh­köau­tol­la se on oi­keas­ti mah­dol­lis­ta – ainakin ke­sä­ke­leis­sä

21.08.2021 06:30 2
Tilaajille
Kolumni

Norja hal­lin­noi öl­jy­vau­raut­taan vii­saas­ti – ta­voit­tee­na askel vih­reäm­pään ta­lou­teen

17.08.2021 15:40 1
Tilaajille

Die­se­lei­den tuonti romahti vii­des­sä vuo­des­sa, täys­säh­köau­to­ja myyty tänä vuonna jo yhtä paljon kuin 2020 yh­teen­sä – Hangon va­paa­sa­ta­mas­sa näkyy au­toi­lun suuri muutos

31.07.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­köau­tol­la päin seinää

21.07.2021 05:50 5
Tilaajille

Säh­köau­ton la­taa­mi­nen ko­ti­ta­lous­säh­köl­lä kodin pis­to­ra­sias­ta on edul­lis­ta – mutta halvin rat­kai­su ei riitä kai­kil­le, eten­kään poh­joi­ses­sa aja­vil­le

17.07.2021 06:30 2
Tilaajille
Pääkirjoitus

Koh­tuu­hin­tai­sen au­toi­lun on oltava mah­dol­lis­ta jat­kos­sa­kin siellä, missä autolle on tarve

15.07.2021 22:43 3
Tilaajille

Säh­köau­to­jen la­taus­mah­dol­li­suuk­sia laa­jen­ne­taan – "Mo­nis­sa ta­loyh­tiöis­sä on kes­kus­tel­tu la­taus­pis­teis­tä tai niiden hank­ki­mi­ses­ta"

14.07.2021 19:30 2
Tilaajille
Pääkirjoitus

Myös Lappi siirtyy säh­köau­to­jen aikaan – la­tau­sinf­ran ra­ken­ta­mi­ses­sa ei kannata vit­kas­tel­la

14.07.2021 01:01 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­mai­jan käyt­töoh­je

08.07.2021 16:27 2
Tilaajille

Neve avaa Ro­va­nie­mel­le kuusi uutta laturia säh­köau­toil­le – 10 mi­nuu­tin "tank­kaus" maksaa viisi euroa

07.07.2021 09:41 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­las­tuu­ko il­ma­ke­hä säh­köau­toi­lul­la?

30.06.2021 06:30 3
Tilaajille

Valtio myönsi tuen säh­köau­to­jen pi­ka­la­tau­sa­se­man ra­ken­ta­mi­sek­si seit­se­mään lap­pi­lais­kun­taan

23.06.2021 16:11
Tilaajille

Volvo lähti North­vol­tin kelk­kaan – mil­jar­dit vi­li­se­vät ja ak­ku­teh­das Pe­rä­me­ren län­si­ran­nal­la vain kasvaa

22.06.2021 11:27 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

EU:n ma­te­maa­ti­koil­la las­ku­vir­he?

29.05.2021 13:22 11
Tilaajille

Au­to­toi­mit­ta­ja Kari Pit­kä­nen koea­joi: Ford Mustang haastaa Teslan säh­köau­tot ja sopii yl­lät­täen vaikka suo­ma­lai­sel­le maa­ti­lal­le

22.05.2021 06:30
Tilaajille

Säh­köau­tois­ta haetaan hel­po­tus­ta pääs­töi­hin, mutta ovatko nekään ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­siä? Kaksi asian­tun­ti­jaa vastasi 11 väit­tä­mään – ja oli monesta eri mieltä

08.05.2021 06:30 3
Tilaajille

Säh­köau­to­jen han­kin­ta­tu­ki laa­je­ne­mas­sa pa­ket­tiau­toi­hin – lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Harakka ben­sa­ve­ros­ta: "Sitä ei ko­ro­te­ta, piste"

02.05.2021 18:30
Tilaajille