Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sähköautot
Kuukausi
Nyt on laatua autobahnille – Opel Astra ja sisarmalli Peugeot 308 osoittavat, missä Eurooppa voi pitää kiinni etumatkasta suhteessa uusiin kilpailijoihinsa

Nyt on laatua au­to­bah­nil­le – Opel Astra ja si­sar­mal­li Peugeot 308 osoit­ta­vat, missä Eu­roop­pa voi pitää kiinni etu­mat­kas­ta suh­tees­sa uusiin kil­pai­li­joi­hin­sa

23.09.2023 06:30
Tilaajille
Kokkolan pojat kinnerikaupoilla – Münchenissä esiteltiin suomalaistuote, jolle ei löydy vertaista koko Euroopasta

Kok­ko­lan pojat kin­ne­ri­kau­poil­la – Mün­che­nis­sä esi­tel­tiin suo­ma­lais­tuo­te, jolle ei löydy ver­tais­ta koko Eu­roo­pas­ta

16.09.2023 06:30 2
Tilaajille
Kaikki, mitä sinun on tiedettävä sähköauton akusta – kallein osa ei välttämättä kestä yhtäkään kolhua, ja korjauskulut voivat nousta kymppitonneihin

Kaikki, mitä sinun on tie­det­tä­vä säh­kö­au­ton akusta – kallein osa ei vält­tä­mät­tä kestä yh­tä­kään kolhua, ja kor­jaus­ku­lut voivat nousta kymp­pi­ton­nei­hin

02.09.2023 06:30 10
Tilaajille
Täyssähköautojen osuus rekisteröinneissä nousi bensiiniautoja suuremmaksi

Täys­säh­kö­au­to­jen osuus re­kis­te­röin­neis­sä nousi ben­sii­ni­au­to­ja suu­rem­mak­si

01.09.2023 16:55 4
Vanhemmat
Halpa sähkö voi tehdä sähköautosta bensa-autoa halvemman jo muutaman vuoden käytöllä

Halpa sähkö voi tehdä säh­kö­au­tos­ta ben­sa-au­toa hal­vem­man jo muu­ta­man vuoden käy­töl­lä

20.08.2023 15:00 15
Pikku-Fiat sai sähköt, ja syntyi modernin ajan kesäauto – Hauskuus alkakoon!

Pik­ku-Fiat sai sähköt, ja syntyi mo­der­nin ajan ke­sä­au­to – Haus­kuus al­ka­koon!

19.08.2023 06:30 1
Tilaajille
Täydellisyyden taakka – Mercedes-Benzin sähkömaasturi on ylellinen kuin huvijahti ja voimakas kuin rata-auto, mutta onko sillä tulevaisuutta?

Täy­del­li­syy­den taakka – Mer­ce­des-Ben­zin säh­kö­maas­tu­ri on ylel­li­nen kuin hu­vi­jah­ti ja voi­ma­kas kuin ra­ta-au­to, mutta onko sillä tu­le­vai­suut­ta?

19.08.2023 06:30 2
Tilaajille
Tak­si­yrit­tä­jä hankki tu­li­te­rän säh­köau­ton, josta löytyi useita suuria vikoja jo ensimmäisten kuukausien aikana – Ammattikuskille työvälineen viat ovat kiusallisia

Tak­si­yrit­tä­jä hankki tu­li­te­rän säh­köau­ton, josta löytyi useita suuria vikoja jo en­sim­mäis­ten kuu­kau­sien aikana – Am­mat­ti­kus­kil­le työ­vä­li­neen viat ovat kiu­sal­li­sia

31.07.2023 06:00 5
Tilaajille
Liikenteen vihreä siirtymä vaatii latausinfran kehittämistä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­ken­teen vihreä siir­ty­mä vaatii la­tau­sinf­ran ke­hit­tä­mis­tä

26.07.2023 05:00 1
Taidan olla pahisautoilija loppuun saakka, ellei ihmeitä tapahdu
Kolumni

Taidan olla pa­hi­sau­toi­li­ja loppuun saakka, ellei ihmeitä tapahdu

25.07.2023 09:16 13
Pahvia, verkkoa ja lasikuitua – Citroën haluaa rohkealla konseptimallilla osoittaa, että olemme ymmärtäneet sähköautoilun idean alusta asti aivan väärin

Pahvia, verkkoa ja la­si­kui­tua – Citroën haluaa roh­keal­la kon­sep­ti­mal­lil­la osoit­taa, että olemme ym­mär­tä­neet säh­kö­au­toi­lun idean alusta asti aivan väärin

22.07.2023 06:30 2
Tilaajille
Kiinan sähköautot vyöryvät Suomeen – Volvo haastaa uudet kilpailijansa mallilla, jonka resepti on poimittu suoraan kiinalaisesta keittokirjasta

Kiinan säh­kö­au­tot vyö­ry­vät Suomeen – Volvo haastaa uudet kil­pai­li­jan­sa mal­lil­la, jonka resepti on poi­mit­tu suoraan kii­na­lai­ses­ta keit­to­kir­jas­ta

23.06.2023 06:30 2
Tilaajille
Polttomoottoriautot ovat pian historiaa, eikä niiden puolustamiseen kannata tuhlata enää energiaa
Pääkirjoitus

Polt­to­moot­to­ri­au­tot ovat pian his­to­riaa, eikä niiden puo­lus­ta­mi­seen kannata tuhlata enää ener­giaa

14.06.2023 19:30 21
Energiavirasto myönsi tuen suuritehoisten latauspisteiden rakentamiseen seitsemään Lapin kuntaan

Ener­gia­vi­ras­to myönsi tuen suu­ri­te­hois­ten la­taus­pis­tei­den ra­ken­ta­mi­seen seit­se­mään Lapin kuntaan

13.06.2023 11:00 2
Tilaajille
Taksitolpille vedetään sähköjä – Kela-kyytejä saa ensi vuonna ajaa vain uusimman päästönormin täyttävällä dieselkalustolla tai sähköautoilla

Tak­si­tol­pil­le ve­de­tään sähköjä – Ke­la-kyy­te­jä saa ensi vuonna ajaa vain uu­sim­man pääs­tö­nor­min täyt­tä­väl­lä die­sel­ka­lus­tol­la tai säh­kö­au­toil­la

11.06.2023 08:00 14
Tilaajille
Sodankylän poliisiasemalle sijoitetaan Lapin ensimmäinen täyssähkömaija – Poliisi: arvailijoille tiedoksi, että tehoja löytyy

So­dan­ky­län po­lii­si­ase­mal­le si­joi­te­taan Lapin en­sim­mäi­nen täys­säh­kö­mai­ja – Po­lii­si: ar­vai­li­joil­le tie­dok­si, että tehoja löytyy

17.05.2023 20:44 8
Tilaajille
Harvaan asuttu Lappi saa ehkä helpotuksia EU:n vaatimuksiin sähköautojen latausinfran rakentamisessa – yrittäjä aikoo rakentaa Tervolaan pikalatausaseman

Harvaan asuttu Lappi saa ehkä hel­po­tuk­sia EU:n vaa­ti­muk­siin säh­kö­au­to­jen la­tau­sinf­ran ra­ken­ta­mi­ses­sa – yrit­tä­jä aikoo ra­ken­taa Ter­vo­laan pi­ka­la­taus­ase­man

24.04.2023 05:00 2
Tilaajille
Tällainen on Teslan kiistelty ”puoliratti” – Yoke-ohjain helpottaa näkyvyyttä eteen, mutta ei auton käsittelyä kiperissä paikoissa

Täl­lai­nen on Teslan kiis­tel­ty ”puo­li­rat­ti” – Yo­ke-oh­jain hel­pot­taa nä­ky­vyyt­tä eteen, mutta ei auton kä­sit­te­lyä ki­pe­ris­sä pai­kois­sa

07.04.2023 06:30 4
Tilaajille
Pikkuakku ei pitkälle riitä – Peugeot 408 on aistikas auto, mutta talvioloissa se kärsii Keski-Euroopan tarpeisiin sovitetusta hybridiratkaisusta

Pik­ku­ak­ku ei pit­käl­le riitä – Peugeot 408 on ais­ti­kas auto, mutta tal­vi­olois­sa se kärsii Kes­ki-Eu­roo­pan tar­pei­siin so­vi­te­tus­ta hyb­ri­di­rat­kai­sus­ta

18.02.2023 06:30
Tilaajille
Liikenteen sähköistymisen vauhti ei riitä päästötavoitteiden toteutumiseen – Pohjois-Pohjanmaalla uusien sähköautojen rekisteröinnit kasvoivat reippaasti

Lii­ken­teen säh­köis­ty­mi­sen vauhti ei riitä pääs­tö­ta­voit­tei­den to­teu­tu­mi­seen – ­Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusien säh­kö­au­to­jen re­kis­te­röin­nit kas­voi­vat reip­paas­ti

11.02.2023 06:30 2
Tilaajille