Sähköautot
Sähköautoilussa selvittämättömiä ongelmia
Lukijalta Mielipide

Säh­kö­au­toi­lus­sa sel­vit­tä­mät­tö­miä on­gel­mia

22.12.2020 05:50 2
Tilaajille
Sähköautojen latausinfra-avustuksen rahat loppuvat kesken – Ensi vuonna on luvassa lisää, mutta samalla avustusprosentti laskee

Säh­kö­au­to­jen la­taus­inf­ra-avus­tuk­sen rahat lop­pu­vat kesken – Ensi vuonna on luvassa lisää, mutta samalla avus­tus­pro­sent­ti laskee

04.12.2020 06:00
Lukijalta Mielipide

Säh­kö­au­to ei pelasta maail­maa

01.12.2020 05:44 1
Tilaajille
Vaihdetaan akut polttokennoon
Lukijalta Mielipide

Vaih­de­taan akut polt­to­ken­noon

01.12.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kenen etu säh­köau­to?

07.11.2020 05:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Säh­kö­au­toil­le tu­lon­siir­to rik­kail­le

04.11.2020 03:20
Tilaajille
Pikkupajat joutuvat tiukoille sähköautojen kanssa - huollot harventuvat, laitteet  ja koulutus vaativat rahaa

Pik­ku­pa­jat jou­tu­vat tiu­koil­le säh­kö­au­to­jen kanssa - huollot har­ven­tu­vat, lait­teet ja kou­lu­tus vaa­ti­vat rahaa

03.10.2020 17:01 1
Tilaajille
Superkallis ja superhieno Honda e osoittaa, miksi sähköautoilla on vielä matkaa kaupunkiliikenteen suosikeiksi

Su­per­kal­lis ja su­per­hie­no Honda e osoit­taa, miksi säh­kö­au­toil­la on vielä matkaa kau­pun­ki­lii­ken­teen suo­si­keik­si

19.09.2020 07:00
Tilaajille
Sähköauton kotilataus ei vaadi kalliita pikalatureita – tavallinen vikavirtasuojattu pistorasia saattaa riittää hyvin

Säh­kö­au­ton ko­ti­la­taus ei vaadi kal­lii­ta pi­ka­la­tu­rei­ta – ta­val­li­nen vi­ka­vir­ta­suo­jat­tu pis­to­ra­sia saattaa riittää hyvin

05.09.2020 07:00
Tilaajille
Rovaniemellä liikkuu jo noin 60 täyssähköautoa
Mainos Pörhön Autoliike

Ro­va­nie­mel­lä liikkuu jo noin 60 täys­säh­kö­au­toa

04.08.2020 09:00
Perämeren länsirannalle jättimäistä akkutehdasta rakentava Northvolt sopi 1,5 miljardin lainasta

Pe­rä­me­ren län­si­ran­nal­le jät­ti­mäis­tä ak­ku­teh­das­ta ra­ken­ta­va North­volt sopi 1,5 mil­jar­din lai­nas­ta

30.07.2020 17:09 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Missä ovat kaa­suau­tot?

20.07.2020 05:30
Tilaajille
Sähköauto on Lapissa yhä kummajainen – Teslan omistaja Toni Kesti: "Eniten kysytään, kuinka pitkälle tuolla pääsee"

Säh­kö­au­to on Lapissa yhä kum­ma­jai­nen – Teslan omis­ta­ja Toni Kesti: "Eniten ky­sy­tään, kuinka pit­käl­le tuolla pääsee"

14.07.2020 06:30 9
Tilaajille
Posiolla pääsee lataamaan sähköautoa – Latauspiste asennettu Pentik-mäelle

Po­siol­la pääsee la­taa­maan säh­kö­au­toa – La­taus­pis­te asen­net­tu Pen­tik-mäel­le

06.07.2020 19:43
Tilaajille
Selvitys: raskas liikenne uskoo sähköautojen sijaan biopolttoaineisiin – henkilöautojen päästöt alas verotusta keventämällä ja romutuspalkkiolla

Sel­vi­tys: raskas lii­ken­ne uskoo säh­kö­au­to­jen sijaan bio­polt­to­ai­nei­siin – hen­ki­lö­au­to­jen päästöt alas ve­ro­tus­ta ke­ven­tä­mäl­lä ja ro­mu­tus­palk­kiol­la

16.06.2020 19:20
Selvitys: raskas liikenne uskoo sähköautojen sijaan biopolttoaineisiin – henkilöautojen päästöt alas verotusta keventämällä ja romutuspalkkiolla

Sel­vi­tys: raskas lii­ken­ne uskoo säh­kö­au­to­jen sijaan bio­polt­to­ai­nei­siin – hen­ki­lö­au­to­jen päästöt alas ve­ro­tus­ta ke­ven­tä­mäl­lä ja ro­mu­tus­palk­kiol­la

16.06.2020 10:02 1
Hallitus patistaa maata sähköautoiluun – lakiesitys lisäisi latauspisteitä taloyhtiöihin ja kauppakeskuksiin

Hal­li­tus pa­tis­taa maata säh­kö­au­toi­luun – la­ki­esi­tys lisäisi la­taus­pis­tei­tä ta­lo­yh­tiöi­hin ja kaup­pa­kes­kuk­siin

19.03.2020 19:16
Lukijalta: Malmierityisasemamme on hyödynnettävä
Lukijalta Mielipide Jouni Hakola

Lu­ki­jal­ta: Mal­mi­eri­tyis­ase­mam­me on hyö­dyn­net­tä­vä

17.02.2020 20:42 1
Tilaajille
Lukijalta: Ovatko Pekkarisen sähköautot humpuukia?
Lukijalta Mielipide Jaakko Ojaniemi

Lu­ki­jal­ta: Ovatko Pek­ka­ri­sen säh­kö­au­tot hum­puu­kia?

05.02.2020 19:51
Tilaajille
Sähköautoilijan kokemattomuus ja latausongelmat kostautuivat maantiellä, Helsinki–Vaasa-väli venyi 14 tuntiin – Näin käytetty ja halpa täyssähköauto toimii Suomen talvessa

Säh­kö­au­toi­li­jan ko­ke­mat­to­muus ja la­taus­on­gel­mat kos­tau­tui­vat maan­tiel­lä, Hel­sin­ki–­Vaa­sa-vä­li venyi 14 tuntiin – Näin käy­tet­ty ja halpa täys­säh­kö­au­to toimii Suomen tal­ves­sa

28.01.2020 07:00
Tilaajille