Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Koeajot
Diesel ei suostu kuolemaan pois – tunnit uuden Eemelin ratin takana paljastavat, mitä etuja perinteisillä voimanlähteillä yhä on

Diesel ei suostu kuo­le­maan pois – tunnit uuden Eemelin ratin takana pal­jas­ta­vat, mitä etuja pe­rin­tei­sil­lä voi­man­läh­teil­lä yhä on

25.12.2023 08:00 27
Tilaajille
Maltillisesti militääri – Kian uudessa sähkömaasturissa kaikki on suurta ja matkustajien mukavuutta on ajateltu poikkeuksellisen kattavasti

Mal­til­li­ses­ti mi­li­tää­ri – Kian uudessa säh­kö­maas­tu­ris­sa kaikki on suurta ja mat­kus­ta­jien mu­ka­vuut­ta on aja­tel­tu poik­keuk­sel­li­sen kat­ta­vas­ti

10.12.2023 12:00 2
Tilaajille
Ikea-henkeä ja kierrätysmateriaaleja – Volvo EX30 vastaa hintakilpailuun periruotsalaisilla keinoilla

Ikea-hen­keä ja kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja – Volvo EX30 vastaa hin­ta­kil­pai­luun pe­ri­ruot­sa­lai­sil­la kei­noil­la

18.11.2023 06:30
Tilaajille
Mitsubishi vohki kilpailijan valtit – Colt-pikkuauto tekee hämmästyttävän luokkaloikan kohti isompia ja kalliimpia mallisarjoja

Mit­su­bis­hi vohki kil­pai­li­jan valtit – Colt-pik­ku­au­to tekee häm­mäs­tyt­tä­vän luok­ka­loi­kan kohti isompia ja kal­liim­pia mal­li­sar­jo­ja

14.10.2023 06:30 1
Tilaajille
Nyt on laatua autobahnille – Opel Astra ja sisarmalli Peugeot 308 osoittavat, missä Eurooppa voi pitää kiinni etumatkasta suhteessa uusiin kilpailijoihinsa

Nyt on laatua au­to­bah­nil­le – Opel Astra ja si­sar­mal­li Peugeot 308 osoit­ta­vat, missä Eu­roop­pa voi pitää kiinni etu­mat­kas­ta suh­tees­sa uusiin kil­pai­li­joi­hin­sa

23.09.2023 06:30
Tilaajille
Pikku-Fiat sai sähköt, ja syntyi modernin ajan kesäauto – Hauskuus alkakoon!

Pik­ku-Fiat sai sähköt, ja syntyi mo­der­nin ajan ke­sä­au­to – Haus­kuus al­ka­koon!

19.08.2023 06:30 1
Tilaajille
Täydellisyyden taakka – Mercedes-Benzin sähkömaasturi on ylellinen kuin huvijahti ja voimakas kuin rata-auto, mutta onko sillä tulevaisuutta?

Täy­del­li­syy­den taakka – Mer­ce­des-Ben­zin säh­kö­maas­tu­ri on ylel­li­nen kuin hu­vi­jah­ti ja voi­ma­kas kuin ra­ta-au­to, mutta onko sillä tu­le­vai­suut­ta?

19.08.2023 06:30 2
Tilaajille
Pahvia, verkkoa ja lasikuitua – Citroën haluaa rohkealla konseptimallilla osoittaa, että olemme ymmärtäneet sähköautoilun idean alusta asti aivan väärin

Pahvia, verkkoa ja la­si­kui­tua – Citroën haluaa roh­keal­la kon­sep­ti­mal­lil­la osoit­taa, että olemme ym­mär­tä­neet säh­kö­au­toi­lun idean alusta asti aivan väärin

22.07.2023 06:30 2
Tilaajille
Tämä ”hölkkääjä” on kehunsa ansainnut – Dacia Jogger osoittaa, että päteviä käyttö- ja perheautoja voi yhä tuottaa kohtuuhinnalla

Tämä ”hölk­kää­jä” on kehunsa an­sain­nut – Dacia Jogger osoit­taa, että päteviä käyttö- ja per­he­au­to­ja voi yhä tuottaa koh­tuu­hin­nal­la

03.06.2023 06:30
Tilaajille
Mazda tekee mitä tahtoo – kun autonvalmistajat luopuvat kilpaa dieselmoottoreista, japanilaiset esittelevät kokonaan uuden, sähköllä ryyditettynä

Mazda tekee mitä tahtoo – kun au­ton­val­mis­ta­jat luo­pu­vat kilpaa die­sel­moot­to­reis­ta, ja­pa­ni­lai­set esit­te­le­vät ko­ko­naan uuden, säh­köl­lä ryy­di­tet­ty­nä

13.05.2023 06:30 2
Tilaajille
Tällainen on Teslan kiistelty ”puoliratti” – Yoke-ohjain helpottaa näkyvyyttä eteen, mutta ei auton käsittelyä kiperissä paikoissa

Täl­lai­nen on Teslan kiis­tel­ty ”puo­li­rat­ti” – Yo­ke-oh­jain hel­pot­taa nä­ky­vyyt­tä eteen, mutta ei auton kä­sit­te­lyä ki­pe­ris­sä pai­kois­sa

07.04.2023 06:30 4
Tilaajille
Valmiiksi Suomen kysytyin, ja nyt vielä parempi – Näillä eväillä perusvarma Toyota Corolla jatkaa maailman suosituimpana henkilöautona

Val­miik­si Suomen ky­sy­tyin, ja nyt vielä parempi – Näillä eväillä pe­rus­var­ma Toyota Corolla jatkaa maail­man suo­si­tuim­pa­na hen­ki­lö­au­to­na

18.03.2023 06:30 2
Tilaajille
Pikkuakku ei pitkälle riitä – Peugeot 408 on aistikas auto, mutta talvioloissa se kärsii Keski-Euroopan tarpeisiin sovitetusta hybridiratkaisusta

Pik­ku­ak­ku ei pit­käl­le riitä – Peugeot 408 on ais­ti­kas auto, mutta tal­vi­olois­sa se kärsii Kes­ki-Eu­roo­pan tar­pei­siin so­vi­te­tus­ta hyb­ri­di­rat­kai­sus­ta

18.02.2023 06:30
Tilaajille
Hybridit Toyota ainakin osaa – japanilaisvalmistajan sähköauto on saanut tyrmäävän vastaanoton, mutta hybriditeknologia sillä on hanskassa

Hyb­ri­dit Toyota ainakin osaa – ja­pa­ni­lais­val­mis­ta­jan säh­kö­au­to on saanut tyr­mää­vän vas­taa­no­ton, mutta hyb­ri­di­tek­no­lo­gia sillä on hans­kas­sa

28.01.2023 06:30 1
Tilaajille
"Kiitos muistutuksesta, Mazda" – japanilaismerkin uudessa lippulaivassa on joukko omintakeisia ratkaisuja, joita ei muilta löydy

"Kiitos muis­tu­tuk­ses­ta, Mazda" – ja­pa­ni­lais­mer­kin uudessa lip­pu­lai­vas­sa on joukko omin­ta­kei­sia rat­kai­su­ja, joita ei muilta löydy

07.01.2023 06:30
Tilaajille
"Huh huh, enpä kadehdi ostajan osaa" – Kian katumaasturin pitkä hinnasto kuvaa hyvin niitä vaikeuksia, joita autonostajalla nyt on

"Huh huh, enpä kadehdi ostajan osaa" – Kian ka­tu­maas­tu­rin pitkä hin­nas­to kuvaa hyvin niitä vai­keuk­sia, joita au­tonos­ta­jal­la nyt on

10.12.2022 06:30
Tilaajille
Säästöpossunkin saa tuhlariksi – sähköautossa pätevät tutut fysiikat lait: kun nopeus 1,5-kertaistuu, kulutukselle käy samoin

Sääs­tö­pos­sun­kin saa tuh­la­rik­si – säh­kö­au­tos­sa pätevät tutut fy­sii­kat lait: kun nopeus 1,5-ker­tais­tuu, ku­lu­tuk­sel­le käy samoin

05.11.2022 06:30 3
Tilaajille
Seitsemän paikkaa premium-luokassa – Elisabethin hautajaissaattueessa näkyneen britti-ikonin haittapuolet ovat kulutus ja ostohinta

Seit­se­män paikkaa pre­mium-luo­kas­sa – Eli­sa­bet­hin hau­ta­jais­saat­tuees­sa nä­ky­neen brit­ti-iko­nin hait­ta­puo­let ovat kulutus ja os­to­hin­ta

24.09.2022 06:30
Tilaajille
Sama teema, kolme muunnelmaa – 65 kilometrin koeajolenkki kulki 0–5 litran bensankulutuksella sen mukaan, paljonko sähköä Kia Niro kykeni hyödyntämään

Sama teema, kolme muun­nel­maa – 65 ki­lo­met­rin koe­ajo­lenk­ki kulki 0–5 litran ben­san­ku­lu­tuk­sel­la sen mukaan, pal­jon­ko sähköä Kia Niro kykeni hyö­dyn­tä­mään

13.08.2022 06:30
Tilaajille
Suvisen sään sähköauto – Toyotan nimihirviömallissa on sähkön käytön ja saannin kannalta harmittavia puutteita, mutta vankka alustarakenne vakuuttaa senkin edestä

Suvisen sään säh­kö­au­to – Toyotan ni­mi­hir­viö­mal­lis­sa on sähkön käytön ja saannin kan­nal­ta har­mit­ta­via puut­tei­ta, mutta vankka alus­ta­ra­ken­ne va­kuut­taa senkin edestä

23.06.2022 12:00 3
Tilaajille