Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Ilmastonmuutos
Kuukausi
Paras paikka taajaman kupeessa
Kolumni

Paras paikka taa­ja­man ku­pees­sa

13.01.2022 07:00 19
Tilaajille
Vedystä ja hiilidioksidista tehtävien synteettisten polttoaineiden myötä Suomesta voisi tulla polttoaineiden vientimaa – "Jotain on mennyt pahasti pieleen, jos lähivuosina ei tule isoja investointiuutisia"

Vedystä ja hii­li­di­ok­si­dis­ta teh­tä­vien syn­teet­tis­ten polt­to­ai­nei­den myötä Suo­mes­ta voisi tulla polt­to­ai­nei­den vien­ti­maa – "Jotain on mennyt pahasti pie­leen, jos lä­hi­vuo­si­na ei tule isoja in­ves­toin­tiuu­ti­sia"

02.01.2022 06:00 7
Tilaajille
Tosiasioiden tunnustaminen on kaivoskriittisyydessäkin viisauden alku
Pääkirjoitus

To­si­asioi­den tun­nus­ta­mi­nen on kai­vos­kriit­ti­syy­des­sä­kin vii­sau­den alku

29.12.2021 05:30 8
Tilaajille
Kyselyt: neljä viidestä lappilaisesta kannattaa kaivoksia – syrjäseuduilla kaivoksen toivotaan tuovan kylille lapsiperheitä

Ky­se­lyt: neljä vii­des­tä lap­pi­lai­ses­ta kan­nat­taa kai­vok­sia – syr­jä­seu­duil­la kai­vok­sen toi­vo­taan tuovan kylille lap­si­per­hei­tä

26.12.2021 18:00 17
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saas­te­ve­rol­la rahaa luon­non­suo­je­luun

15.12.2021 23:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­idea­lis­min hy­vik­set ja pa­hik­set

03.12.2021 09:16 5
Tilaajille
Glasgow'n ilmastokokous ei ollut epäonnistuminen, sanoo Sitran asiantuntija Oras Tynkkynen – näissä keskeisissä asioissa kokouksessa edistyttiin

Glas­gow'n il­mas­to­ko­kous ei ollut epäon­nis­tu­mi­nen, sanoo Sitran asian­tun­ti­ja Oras Tynk­ky­nen – näissä kes­kei­sis­sä asiois­sa ko­kouk­ses­sa edis­tyt­tiin

20.11.2021 18:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tul­va-al­tais­ta tehoa

19.11.2021 04:30
Tilaajille
Pienilläkin sijoituksilla on väliä ilmastonmuutoksessa

Pie­nil­lä­kin si­joi­tuk­sil­la on väliä il­mas­ton­muu­tok­ses­sa

15.11.2021 06:00
Tilaajille
Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja: Glasgow'n kokous ei turvannut 1,5 asteen tavoitetta, piti vain sen hengissä

Suomen il­mas­to­pa­nee­lin pu­heen­joh­ta­ja: Glas­gow'n kokous ei tur­van­nut 1,5 asteen ta­voi­tet­ta, piti vain sen hen­gis­sä

14.11.2021 14:13 1
Glasgow'n ilmastosopimus pääsi vesitettyyn sopuun – "Pyydän anteeksi sitä, miten tämä prosessi päättyi"

Glas­gow'n il­mas­to­so­pi­mus pääsi ve­si­tet­tyyn sopuun – "Pyydän an­teek­si sitä, miten tämä pro­ses­si päät­tyi"

14.11.2021 09:01 5
SSAB:n Raahen-tehtaan hiilijalanjälki on Suomen raskain, mutta läpimurto parempaan voi olla luvassa – uusi mullistava tuotantotapa tuntui aluksi tehtaallakin uskomattomalta

SSAB:n Raa­hen-teh­taan hii­li­ja­lan­jäl­ki on Suomen ras­kain, mutta lä­pi­mur­to pa­rem­paan voi olla luvassa – uusi mul­lis­ta­va tuo­tan­to­ta­pa tuntui aluksi teh­taal­la­kin us­ko­mat­to­mal­ta

13.11.2021 18:30 2
Tilaajille
Glasgow'n ilmastokokouksen loppulauselman luonnos: Tehottomista fossiilisten polttoaineiden tuista ja hiilivoimasta luopumista kiihdytettävä

Glas­gow'n il­mas­to­ko­kouk­sen lop­pu­lau­sel­man luon­nos: Te­hot­to­mis­ta fos­sii­lis­ten polt­to­ai­nei­den tuista ja hii­li­voi­mas­ta luo­pu­mis­ta kiih­dy­tet­tä­vä

13.11.2021 16:21 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä fos­sii­lis­ten polt­to­ai­nei­den ti­lal­le?

13.11.2021 05:00 3
Tilaajille
Väärä tapa ratkaista ilmasto-ongelma
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väärä tapa rat­kais­ta il­mas­to-on­gel­ma

11.11.2021 04:30 2
Tilaajille
Onko pakko rakastaa koko ajan kaikkia?
Kolumni

Onko pakko ra­kas­taa koko ajan kaik­kia?

09.11.2021 06:01 1
Tilaajille
Kaamoskuukaudet lämpenevät jopa viisi astetta Lapissa

Kaa­mos­kuu­kau­det läm­pe­ne­vät jopa viisi astetta Lapissa

06.11.2021 06:00
Tilaajille
Kaamos käy yhä synkemmäksi – ja se voi tehdä meistä masentuneempia

Kaamos käy yhä syn­kem­mäk­si – ja se voi tehdä meistä ma­sen­tu­neem­pia

06.11.2021 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Fak­ta­tie­toa tur­pees­ta

01.11.2021 05:00 3
Tilaajille
Ilmastonmuutoksen torjunnassa kiire, mutta löytyykö ratkaisu Glasgow'ssa? Näistä asioista kokouksessa neuvotellaan

Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­sa kiire, mutta löy­tyy­kö rat­kai­su Glas­gow'ssa? Näistä asiois­ta ko­kouk­ses­sa neu­vo­tel­laan

31.10.2021 06:30 3
Tilaajille