ilmastonmuutos
Kivihiilikaivos hukkui sulavaan jäätikköön Huippuvuorilla – syynä ennätyskuuma sää

Ki­vi­hii­li­kai­vos hukkui su­la­vaan jää­tik­köön Huip­pu­vuo­ril­la – syynä en­nä­tys­kuu­ma sää

30.07.2020 22:24 0
Tilaajille
Vaikka maailma muuttuu, seikkailunhalu säilyy
Kolumni Johanna Metsänheimo

Vaikka maailma muut­tuu, seik­kai­lun­ha­lu säilyy

28.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Marjaretki on parasta ilmastokasvatusta
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Mar­ja­ret­ki on parasta il­mas­to­kas­va­tus­ta

22.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Selvitys: EU-budjettiesitys ei täytä unionin omia ilmastotavoitteita

Sel­vi­tys: EU-bud­jet­ti­esi­tys ei täytä unionin omia il­mas­to­ta­voit­tei­ta

14.07.2020 10:30 0
Mittarituhot säilyvät luonnossa pitkään – Osa Utsjoen liki 50 vuotta sitten syödystä tunturikoivikosta ei elvy ehkä koskaan

Mit­ta­ri­tu­hot säi­ly­vät luon­nos­sa pitkään – Osa Utsjoen liki 50 vuotta sitten syö­dys­tä tun­tu­ri­koi­vi­kos­ta ei elvy ehkä koskaan

13.07.2020 19:30 2
Tilaajille
Kova talvi  tappoi poroja, tuhoista on luvassa ehkä korvauksia – Tutkija arvioi, että tulevaisuudessa ankarista oloista kärsitään  entistä useammin

Kova talvi tappoi poroja, tu­hois­ta on luvassa ehkä kor­vauk­sia – Tutkija arvioi, että tu­le­vai­suu­des­sa an­ka­ris­ta oloista kär­si­tään entistä useam­min

08.06.2020 06:30 1
Tilaajille
Tulviin varautumisella säästetään miljoonia euroja – tulvatilanne antaa viitteitä tulevaisuudesta

Tulviin va­rau­tu­mi­sel­la sääs­te­tään mil­joo­nia euroja – tul­va­ti­lan­ne antaa viit­tei­tä tu­le­vai­suu­des­ta

01.06.2020 15:37 0
Tilaajille
Viikon vieras: Koti, jonka säilymisestä vastaamme itse
Kolumni Tiitu Sulkko

Viikon vieras: Koti, jonka säi­ly­mi­ses­tä vas­taam­me itse

20.05.2020 12:16 0
Kemi hävisi European Green Leaf -kaupunkikisassa Lappeenrannalle

Kemi hävisi Eu­ro­pean Green Leaf -kau­pun­ki­ki­sas­sa Lap­peen­ran­nal­le

13.05.2020 20:19 0
Tilaajille
Neste suunnittelee uusiutuvien polttoaineiden jätti-investointia Suomeen

Neste suun­nit­te­lee uu­siu­tu­vien polt­to­ai­nei­den jät­ti-in­ves­toin­tia Suomeen

13.05.2020 19:34 0
Kolumni: Liplattelua – jäät lähtivät, mutta milloin ne jäävät tulematta?
Kolumni Risto Ukkonen

Ko­lum­ni: Lip­lat­te­lua – jäät läh­ti­vät, mutta milloin ne jäävät tu­le­mat­ta?

13.05.2020 16:26 0

Il­mas­ton­muu­tos­voi­ma jakoi rahaa nuorten il­mas­to­teoil­le – tor­nio­lai­nen Eino Haase to­teut­taa ra­dio­do­ku­ment­ti­sar­jan

21.04.2020 14:51 0
Tilaajille
Katosi kuin napajää Saharaan
Kolumni Henripekka Kallio

Katosi kuin napajää Sa­ha­raan

18.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Sodankylässä rikottiin paikan kaikkien aikojen lumiennätys, Kittilässä satanut silti vielä enemmän – lisää lunta tupruttaa miltei koko viikon

So­dan­ky­läs­sä ri­kot­tiin paikan kaik­kien aikojen lu­mien­nä­tys, Kit­ti­läs­sä satanut silti vielä enemmän – lisää lunta tup­rut­taa miltei koko viikon

13.04.2020 12:57 0
Tilaajille
Pelastetaan talvet: ilmastolakko näkyy perjantaina myös Rovaniemellä

Pe­las­te­taan talvet: il­mas­to­lak­ko näkyy per­jan­tai­na myös Ro­va­nie­mel­lä

10.03.2020 15:35 0
Kolumni: Talvi, minä rakastan sinua enkä voi elää ilman kylmyyttäsi
Kolumni Juhani Henriksson

Ko­lum­ni: Talvi, minä ra­kas­tan sinua enkä voi elää ilman kyl­myyt­tä­si

04.03.2020 08:00 0
Pelastavatko mummon neulomat villasukat varpaat, jos vahtii pakkasessa kolme tuntia, etteivät jääkarhut hyökkää kollegoiden kimppuun? -Rovaniemeltä kotoisin oleva jäätutkija Ilkka Matero tietää vastauksen

Pe­las­ta­vat­ko mummon neu­lo­mat vil­la­su­kat var­paat, jos vahtii pak­ka­ses­sa kolme tuntia, ett­ei­vät jää­kar­hut hyökkää kol­le­goi­den kimp­puun? -Ro­va­nie­mel­tä ko­toi­sin oleva jää­tut­ki­ja Ilkka Matero tietää vas­tauk­sen

29.02.2020 08:00 0
Tilaajille
Linnut näyttävät, miten ihmiselle käy – Suomen linnusto on muuttunut dramaattisesti muutamassa vuosikymmenessä

Linnut näyt­tä­vät, miten ih­mi­sel­le käy – Suomen lin­nus­to on muut­tu­nut dra­maat­ti­ses­ti muu­ta­mas­sa vuo­si­kym­me­nes­sä

28.02.2020 10:00 0
Tilaajille
Läpi talven jatkuneet vesikelit ovat tehneet Lapin teistä reikäjuustoa, koska päällysteitä ei ole uusittu ajoissa

Läpi talven jat­ku­neet ve­si­ke­lit ovat tehneet Lapin teistä rei­kä­juus­toa, koska pääl­lys­tei­tä ei ole uusittu ajoissa

28.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Marin Merkelille: EU-budjetin kehittämisrahoilla maatalous ilmastokestäväksi, 2030 päästötavoite 55 prosenttiin

Marin Mer­ke­lil­le: EU-bud­je­tin ke­hit­tä­mis­ra­hoil­la maa­ta­lous il­mas­to­kes­tä­väk­si, 2030 pääs­tö­ta­voi­te 55 pro­sent­tiin

19.02.2020 16:04 0