ilmastonmuutos
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipide Jyri Seppälä, Santtu Karhinen, Seppälä on professori ja Karhinen on tutkija Suomen ympäristökeskus SYKE:ssä.

Il­mas­to­työ vah­vis­taa alue- ja kun­ta­ta­lout­ta ja työl­li­syyt­tä

19:49 5
Tilaajille
Vanhemmat
Lapin jokien jää on nyt petollisen heikkoa – "Voi syntyä väärä turvallisuuden tunne"

Lapin jokien jää on nyt pe­tol­li­sen heikkoa – "Voi syntyä väärä tur­val­li­suu­den tunne"

19.03.2021 19:05 1
Tilaajille
Pohjois-Ruotsin teollisuuteen kylvetään miljardeja tuulivoiman ja maahanmuuton ansiosta
Kolumni Henripekka Kallio

Poh­jois-Ruot­sin teol­li­suu­teen kyl­ve­tään mil­jar­de­ja tuu­li­voi­man ja maa­han­muu­ton an­sios­ta

27.02.2021 05:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Työtä ja il­mas­to­te­ko­ja: "on monia päteviä kei­no­ja, eräs par­haim­mis­ta on leh­ti­vih­reän tuo­tan­non li­sää­mi­nen"

16.02.2021 18:27 1
Tilaajille
Lapin yliopiston ilmastotutkija Himalajan jäätikköturmasta: "Himalajalla on satoja tuhansia jäätiköitä, valtaosa sulaa"

Lapin yli­opis­ton il­mas­to­tut­ki­ja Hi­ma­la­jan jää­tik­kö­tur­mas­ta: "Hi­ma­la­jal­la on satoja tu­han­sia jää­ti­köi­tä, val­ta­osa sulaa"

09.02.2021 07:57
Simo pohtii pitkää suojaetäisyyttä tuulivoimaloiden ja asutuksen välille

Simo pohtii pitkää suo­ja­etäi­syyt­tä tuu­li­voi­ma­loi­den ja asu­tuk­sen välille

05.02.2021 06:00 1
Tilaajille
Talvilajien lähettiläät haluavat lumen pöllyävän vielä lapsenlapsillekin – "Jos pahimmat ennusteet toteutuvat, elämä tulee olemaan aika kurjaa"

Tal­vi­la­jien lä­het­ti­läät ha­lua­vat lumen pöl­lyä­vän vielä lap­sen­lap­sil­le­kin – "Jos pa­him­mat en­nus­teet to­teu­tu­vat, elämä tulee olemaan aika kurjaa"

04.02.2021 06:00 1
Tilaajille
"Työ, jonka aloitimme Pariisin ilmastosopimuksella, ei ole läheskään valmis" – Yhdysvaltain ilmastotsaari rakentaa Trumpin raunioille

"Työ, jonka aloi­tim­me Pa­rii­sin il­mas­to­so­pi­muk­sel­la, ei ole lä­hes­kään valmis" – Yh­dys­val­tain il­mas­to­tsaa­ri ra­ken­taa Trumpin rau­nioil­le

28.01.2021 19:58
Kesäkisat Sallaan 2032 –itärajan kunta lanseerasi kansainvälisen kampanjan ilmastonmuutosta vastaan, katso näyttävän kampanjan video

Ke­sä­ki­sat Sallaan 2032 –i­tä­ra­jan kunta lan­see­ra­si kan­sain­vä­li­sen kam­pan­jan il­mas­ton­muu­tos­ta vas­taan, katso näyt­tä­vän kam­pan­jan video

26.01.2021 17:11 1
Tilaajille
Mahtuuko Euroopan laajimpaan kaupunkiin tuulivoimaa? – Rovaniemi sai valtiolta rahat selvitykseen

Mah­tuu­ko Eu­roo­pan laa­jim­paan kau­pun­kiin tuu­li­voi­maa? – Ro­va­nie­mi sai val­tiol­ta rahat sel­vi­tyk­seen

19.01.2021 14:05
Tilaajille
Tiedemiehet varoittavat maapalloa uhkaavasta tuhosta – "johtajat ovat aliarvioineet ympäristöuhkien vakavuuden"

Tie­de­mie­het va­roit­ta­vat maa­pal­loa uh­kaa­vas­ta tuhosta – "joh­ta­jat ovat ali­ar­vioi­neet ym­pä­ris­tö­uh­kien va­ka­vuu­den"

14.01.2021 10:06
Kolumni: Pesukarhuja odotellessa – tulokkaita ei voi valikoida, kun ilmasto lämpenee
Kolumni Tenka Issakainen

Ko­lum­ni: Pe­su­kar­hu­ja odo­tel­les­sa – tu­lok­kai­ta ei voi va­li­koi­da, kun ilmasto läm­pe­nee

12.01.2021 14:43
Kuuntele Vasan podcast: Oikeita ja näennäisiä ilmastotekoja – Yksilöiltä vaaditaan elämänmuutosta ilmastonmuutoksen takia, mutta miten yritykset kantavat vastuuta

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Oikeita ja näen­näi­siä il­mas­to­te­ko­ja – Yk­si­löil­tä vaa­di­taan elä­män­muu­tos­ta il­mas­ton­muu­tok­sen takia, mutta miten yri­tyk­set kan­ta­vat vas­tuu­ta

08.01.2021 15:01
Unohdimmeko ilmastonmuutoksen? – Vasa kokosi yhteen vuoden 2020 ilmastouutisia, jotka antavat toivoa ilmastotaisteluun

Unoh­dim­me­ko il­mas­ton­muu­tok­sen? – Vasa kokosi yhteen vuoden 2020 il­mas­touu­ti­sia, jotka antavat toivoa il­mas­to­tais­te­luun

08.01.2021 07:00
Tilaajille
Korona ja ilmastonmuutos saatava kontrolliin
Lukijalta Mielipide

Korona ja il­mas­ton­muu­tos saatava kont­rol­liin

05.01.2021 05:54
Tilaajille
Vaikka huoli ilmaston lämpenemisestä on yleinen, sähköstä ei haluta maksaa aivan mitä tahansa – hinta ohitti ympäristön
Pääkirjoitus

Vaikka huoli il­mas­ton läm­pe­ne­mi­ses­tä on ylei­nen, säh­kös­tä ei haluta maksaa aivan mitä tahansa – hinta ohitti ym­pä­ris­tön

03.01.2021 15:00 3
Tilaajille
Etelä-Suomessa lisääntyvät rottaongelmat eivät yllä Lappiin – "Meillä on täällä vielä kunnon talvet"

Ete­lä-Suo­mes­sa li­sään­ty­vät rot­ta­on­gel­mat eivät yllä Lappiin – "Meillä on täällä vielä kunnon talvet"

01.01.2021 18:00
Tilaajille
Pallasjärveen saatiin talviverkot kuukausi normaalia myöhemmin – Jokien jäät ovat yhä petolliset, vaikka joulu on jo ovella

Pal­las­jär­veen saatiin tal­vi­ver­kot kuu­kau­si nor­maa­lia myö­hem­min – Jokien jäät ovat yhä pe­tol­li­set, vaikka joulu on jo ovella

21.12.2020 19:30 1
Tilaajille
YK:n pääsihteeri António Guterres vaati valtioiden johtajia julistamaan ilmastohätätilan

YK:n pää­sih­tee­ri António Gu­ter­res vaati val­tioi­den joh­ta­jia ju­lis­ta­maan il­mas­to­hä­tä­ti­lan

12.12.2020 21:02 2
Puuston kasvu kiihtyy miljoona kuutiota vuodessa – Kun kesien viileys muuttuu, kasvu varmuudella nopeutuu, sanoo metsäntutkija

Puuston kasvu kiihtyy mil­joo­na kuu­tio­ta vuo­des­sa – Kun kesien viileys muut­tuu, kasvu var­muu­del­la no­peu­tuu, sanoo met­sän­tut­ki­ja

12.12.2020 06:30 5
Tilaajille