Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ilmastonmuutos
Kuukausi
Suomi on saari vain etelän näkökulmasta – matkailualan pitäisi pohtia vaihtoehtoja lentämiselle, sillä asiat voivat muuttua
Kolumni

Suomi on saari vain etelän nä­kö­kul­mas­ta – mat­kai­lu­alan pitäisi pohtia vaih­to­eh­to­ja len­tä­mi­sel­le, sillä asiat voivat muuttua

23.11.2023 05:00 6
Toimittajalta: Napapiirin supertähti on kovan paikan edessä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Na­pa­pii­rin su­per­täh­ti on kovan paikan edessä

22.11.2023 14:09 3
Rovaniemellä hierotaan arktista yhteistyötä muuttuneissa olosuhteissa: Venäjä on joukosta poissa, ja ilmastonmuutoksesta on tullut yhä pahempi uhka

Ro­va­nie­mel­lä hie­ro­taan ark­tis­ta yh­teis­työ­tä muut­tu­neis­sa olo­suh­teis­sa: Venäjä on jou­kos­ta poissa, ja il­mas­ton­muu­tok­ses­ta on tullut yhä pahempi uhka

14.11.2023 17:59
Tilaajille
Lappian opiskelijat herättivät Kemin Lumiukon henkiin: hahmon voi nyt tavata kaupungin tapahtumissa

Lappian opis­ke­li­jat he­rät­ti­vät Kemin Lu­mi­ukon hen­kiin: hahmon voi nyt tavata kau­pun­gin ta­pah­tu­mis­sa

13.11.2023 20:30 1
Tilaajille
Tutkimus: Uusi maanjäristysvaara Pohjois-Suomessa – vaihtelevasta säästä johtuvat pakkasjäristykset voivat rikkoa teitä ja putkia

Tut­ki­mus: Uusi maan­jä­ris­tys­vaa­ra Poh­jois-Suo­mes­sa – vaih­te­le­vas­ta säästä joh­tu­vat pak­kas­jä­ris­tyk­set voivat rikkoa teitä ja putkia

09.11.2023 18:00 5
Tilaajille
Ilmastonmuutoksen tuomat ääri-ilmiöt osuvat raskaasti Välimeren alueen viljelijöihin – viljan hinta riippuu kuitenkin enemmän Pohjois-Amerikan pelloista

Il­mas­ton­muu­tok­sen tuomat ää­ri-il­miöt osuvat ras­kaas­ti Vä­li­me­ren alueen vil­je­li­jöi­hin – viljan hinta riippuu kui­ten­kin enemmän Poh­jois-Ame­ri­kan pel­lois­ta

04.11.2023 19:46 2
Tilaajille
Vanhemmat
Lisää peltometsäviljelyä ilmastokamppailuun
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää pel­to­met­sä­vil­je­lyä il­mas­to­kamp­pai­luun

04.11.2023 05:01 4
Kertakäyttöiset naamiaisasut ja turha muovikrääsä – onko halloween enää nykyaikaa?
Kolumni

Ker­ta­käyt­töi­set naa­miais­asut ja turha muo­vi­krää­sä – onko hal­lo­ween enää ny­kyai­kaa?

01.11.2023 05:00 7
Toimittajalta: Lumi tuo toivoa synkkyyteen
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Lumi tuo toivoa synk­kyy­teen

18.10.2023 14:32
Hiihtokeskus yritti rakentaa tuolihissin hiilineutraalisti, mutta valmistaja ei osannut kertoa hissin valmistamisen aiheuttamista päästöistä

Hiih­to­kes­kus yritti ra­ken­taa tuo­li­his­sin hii­li­neut­raa­lis­ti, mutta val­mis­ta­ja ei osannut kertoa hissin val­mis­ta­mi­sen ai­heut­ta­mis­ta pääs­töis­tä

10.10.2023 10:00 6
Tilaajille
Syyskuu oli Lapissa niin sateinen, että vastaavaa koetaan vain muutaman kerran vuosisadassa – eniten satoi Muoniossa, vähiten Kilpisjärvellä

Syyskuu oli Lapissa niin sa­tei­nen, että vas­taa­vaa koetaan vain muu­ta­man kerran vuo­si­sa­das­sa – eniten satoi Muo­nios­sa, vähiten Kil­pis­jär­vel­lä

07.10.2023 11:35 2
Tilaajille
Ilmastonmuutosta ei ole peruttu, vaan lämpeneminen etenee kiihtyvällä vauhdilla – muutos on väistämätön ja näkyy jo nyt Lapin talvissa
Pääkirjoitus

Il­mas­ton­muu­tos­ta ei ole pe­rut­tu, vaan läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la – muutos on väis­tä­mä­tön ja näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

29.09.2023 19:00 33
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­non­suo­je­lu kep­pi­he­vo­se­na

28.09.2023 05:00 1
Ilmastonmuutos vie lumet Lapista – täysin mustaa talvea ei koeta vielä tällä vuosisadalla

Il­mas­ton­muu­tos vie lumet Lapista – täysin mustaa talvea ei koeta vielä tällä vuo­si­sa­dal­la

27.09.2023 20:41 11
Tilaajille
Lämpötila-analyysi luo ikävän ennusteen Lapin talville, elinkeinoille ja eläimistölle: vaikka päästövähennykset onnistuisivat, tulee Lapista yhä lämpimämpi

Läm­pö­ti­la-ana­lyy­si luo ikävän en­nus­teen Lapin tal­vil­le, elin­kei­noil­le ja eläi­mis­töl­le: vaikka pääs­tö­vä­hen­nyk­set on­nis­tui­si­vat, tulee Lapista yhä läm­pi­mäm­pi

27.09.2023 06:00 18
Tilaajille
Tuleeko viileydestä Lapin matkailun valttikortti? Toistaiseksi meillä jäädään kesämatkailussa pahasti Ruotsin ja Norjan jalkoihin

Tuleeko vii­ley­des­tä Lapin mat­kai­lun valt­ti­kort­ti? Tois­tai­sek­si meillä jäädään ke­sä­mat­kai­lus­sa pahasti Ruotsin ja Norjan jal­koi­hin

24.09.2023 08:00 1
“Jos ostaa vaatteita käytettynä, se ei takaa, että on irtaantunut kulutuksen kierteestä” – omia kulutustottumuksia kannattaa kyseenalaistaa myös kirppareilla

“Jos ostaa vaat­tei­ta käy­tet­ty­nä, se ei takaa, että on ir­taan­tu­nut ku­lu­tuk­sen kier­tees­tä” – omia ku­lu­tus­tot­tu­muk­sia kan­nat­taa ky­seen­alais­taa myös kirp­pa­reil­la

15.09.2023 06:00
Tilaajille
Väki vähenee, itsetunto kasvaa ja kalat yhä syödään
Kolumni

Väki vä­he­nee, it­se­tun­to kasvaa ja kalat yhä syödään

09.09.2023 05:00 4
"Mahdollisesti 1,5 astetta menee rikki ensi vuonna" – Ilmastokatastrofin ja maastopalojen keskellä Risto Isomäki kertoo, miten ruorin voi kääntää

"Mah­dol­li­ses­ti 1,5 astetta menee rikki ensi vuonna" – Il­mas­to­ka­tast­ro­fin ja maas­to­pa­lo­jen kes­kel­lä Risto Isomäki kertoo, miten ruorin voi kääntää

02.09.2023 06:30 7
Tilaajille
Saamelainen ilmastoneuvosto asetettiin ensimmäistä kertaa nelivuotiskaudelle – puheenjohtajaksi Klemetti Näkkäläjärvi

Saa­me­lai­nen il­mas­to­neu­vos­to ase­tet­tiin en­sim­mäis­tä kertaa ne­li­vuo­tis­kau­del­le – pu­heen­joh­ta­jak­si Kle­met­ti Näk­kä­lä­jär­vi

28.08.2023 15:10 3
Tilaajille