Kansallispuistot
Eduskunnan lisämäärärahalla kunnostetaan muun muassa Sudenpesän kammi – Urho Kekkosen kansallispuistossa kuuluu tulevana kesänä vasaran pauketta

Edus­kun­nan li­sä­mää­rä­ra­hal­la kun­nos­te­taan muun muassa Su­den­pe­sän kammi – Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa kuuluu tu­le­va­na kesänä vasaran pau­ket­ta

30.03.2021 13:07
Tilaajille
Sallan kansallispuiston valmistelu etenee – Erityisesti metsästys ja paikallisten oikeudet puhuttavat

Sallan kan­sal­lis­puis­ton val­mis­te­lu etenee – Eri­tyi­ses­ti met­säs­tys ja pai­kal­lis­ten oi­keu­det pu­hut­ta­vat

26.03.2021 14:10 2
Tilaajille
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston kävijätutkimus käynnistyy

Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton kä­vi­jä­tut­ki­mus käyn­nis­tyy

16.03.2021 19:32
Tilaajille
Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa kunnostetaan reittejä ja rakennetaan uutta kesällä – Joitain reittejä voidaan joutua sulkemaan tilapäisesti

Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­tos­sa kun­nos­te­taan reit­te­jä ja ra­ken­ne­taan uutta kesällä – Joitain reit­te­jä voidaan joutua sul­ke­maan ti­la­päi­ses­ti

05.03.2021 13:20 1
Tilaajille
Urho Kekkosen kansallispuistossa palaneen Rautulammen autiotuvan tilalle rakennetaan kolme arkkitehdin suunnittelemaa rakennusta – Katso kuvat

Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa pa­la­neen Rau­tu­lam­men au­tio­tu­van tilalle ra­ken­ne­taan kolme ark­ki­teh­din suun­nit­te­le­maa ra­ken­nus­ta – Katso kuvat

22.02.2021 16:01 22
Tilaajille
Pasi Kalliokoski oli vasta pieni poika, kun isä otti mukaan Lapin-vaellukselle – Siitä alkoi tulevan jääpalloilijan intohimoinen harrastus – Katso nostalginen kuvakooste vuosikymmenten muistoista

Pasi Kal­lio­kos­ki oli vasta pieni poika, kun isä otti mukaan La­pin-vael­luk­sel­le – Siitä alkoi tulevan jää­pal­loi­li­jan in­to­hi­moi­nen har­ras­tus – Katso nos­tal­gi­nen ku­va­koos­te vuo­si­kym­men­ten muis­tois­ta

21.02.2021 17:41 1
Tilaajille
Hiilijalanjäljen pienentäminen aloitettiin Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa – Öljystä siirrytään maalämpöön, ensimmäinen hybridiauto jo käytössä

Hii­li­ja­lan­jäl­jen pie­nen­tä­mi­nen aloi­tet­tiin Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­tos­sa – Öljystä siir­ry­tään maa­läm­pöön, en­sim­mäi­nen hyb­ri­di­au­to jo käy­tös­sä

21.01.2021 10:29 2
Tilaajille
Isokurun reitti kunnostetaan ensi kesänä Pyhätunturilla

Iso­ku­run reitti kun­nos­te­taan ensi kesänä Py­hä­tun­tu­ril­la

20.01.2021 20:57
Tilaajille
EU:n komissio haluaa kieltää metsästyksen suojelualueilla perusteilla, jotka kertovat syvästä tietämättömyydestä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

EU:n ko­mis­sio haluaa kieltää met­säs­tyk­sen suo­je­lu­alueil­la pe­rus­teil­la, jotka ker­to­vat syvästä tie­tä­mät­tö­myy­des­tä

26.11.2020 06:00 3
Tilaajille
"Suhtautuminen kansallispuistoon muuttui, kun metsästysoikeus turvattiin" – Sallalaiset uskovat puiston tuovan kuntaan työtä ja elinvoimaa

"Suh­tau­tu­mi­nen kan­sal­lis­puis­toon muut­tui, kun met­säs­tys­oi­keus tur­vat­tiin" – Sal­la­lai­set uskovat puiston tuovan kuntaan työtä ja elin­voi­maa

19.11.2020 19:30 2
Tilaajille
Posion kunta ei aio vielä luovuttaa, vaikka sen ehdottama Korouoman kansallispuistohanke ei mennytkään läpi – Kunnanhallituksen puheenjohtaja: ”Yksi vaihtoehto on laajentaa aluetta Rovaniemen Auttikönkäälle”

Posion kunta ei aio vielä luo­vut­taa, vaikka sen eh­dot­ta­ma Ko­rouo­man kan­sal­lis­puis­to­han­ke ei men­nyt­kään läpi – Kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja: ”Yksi vaih­to­eh­to on laa­jen­taa aluetta Ro­va­nie­men Aut­ti­kön­kääl­le”

17.11.2020 16:25 3
Tilaajille
"Tämä on meille ilon päivä" – Paikallisten metsästysoikeudet säilyisivät uudessa Sallan kansallispuistossa, hankkeen eteneminen antaa kunnanjohtajan mukaan uskoa tulevaisuuteen

"Tämä on meille ilon päivä" – Pai­kal­lis­ten met­säs­tys­oi­keu­det säi­lyi­si­vät uudessa Sallan kan­sal­lis­puis­tos­sa, hank­keen ete­ne­mi­nen antaa kun­nan­joh­ta­jan mukaan uskoa tu­le­vai­suu­teen

17.11.2020 14:52
Tilaajille
"Paljon on vielä tehtävää", sanoo Sallan kunnanhallituksen puheenjohtaja – Kunnassa toivotaan uuden kansallispuiston kasvattavan Sallatunturin alueen vetovoimaa

"Paljon on vielä teh­tä­vää", sanoo Sallan kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja – Kun­nas­sa toi­vo­taan uuden kan­sal­lis­puis­ton kas­vat­ta­van Sal­la­tun­tu­rin alueen ve­to­voi­maa

17.11.2020 14:28 2
Tilaajille
Salla saa kansallispuiston, Korouoman rotkolaakso Posiolta tippui jatkosta

Salla saa kan­sal­lis­puis­ton, Ko­rouo­man rot­ko­laak­so Po­siol­ta tippui jat­kos­ta

17.11.2020 16:54 1
Tilaajille
Kansallispuistot esittelyssä Rovaniemellä, luontokuvaaja Tea Karvinen kertoo sanoin ja kuvin Suomen 40 kansallispuistosta

Kan­sal­lis­puis­tot esit­te­lys­sä Ro­va­nie­mel­lä, luon­to­ku­vaa­ja Tea Kar­vi­nen kertoo sanoin ja kuvin Suomen 40 kan­sal­lis­puis­tos­ta

09.11.2020 17:28
Tilaajille
Lappilaisten suojeluasenteet ovat muuttuneet, mutta jahtioikeuksista on syytä pitää kiinni
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lap­pi­lais­ten suo­je­lu­asen­teet ovat muut­tu­neet, mutta jah­ti­oi­keuk­sis­ta on syytä pitää kiinni

25.10.2020 06:00 4
Tilaajille
Toimittajalta: Kommunikaatiota kansallisharrastukseen
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Kom­mu­ni­kaa­tio­ta kan­sal­lis­har­ras­tuk­seen

23.10.2020 13:40
Metsästys kansallispuistoissa huolettaa – Metsähallituksen mukaan jahteja voidaan rajoittaa, jos vaaratilanteet lisääntyvät

Met­säs­tys kan­sal­lis­puis­tois­sa huo­let­taa – Met­sä­hal­li­tuk­sen mukaan jahteja voidaan ra­joit­taa, jos vaa­ra­ti­lan­teet li­sään­ty­vät

22.10.2020 06:00 6
Tilaajille
Kävelijä kavahtaa tiukkaa ohitusta – Maastopyöräilijät ja patikoitsijat ovat mahtuneet sopuisasti samoille reiteille, negatiivinen palaute tulee kovavauhtisista kohtaamisista

Kä­ve­li­jä ka­vah­taa tiukkaa ohi­tus­ta – Maas­to­pyö­räi­li­jät ja pa­ti­koit­si­jat ovat mah­tu­neet so­pui­sas­ti sa­moil­le rei­teil­le, ne­ga­tii­vi­nen palaute tulee ko­va­vauh­ti­sis­ta koh­taa­mi­sis­ta

05.10.2020 07:00
Tilaajille
Sorastus on hinta, jonka maksamme erämaista
Kolumni Riku Lavia

So­ras­tus on hinta, jonka mak­sam­me erä­mais­ta

26.09.2020 08:00 5
Tilaajille