Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kansallispuistot
Kuukausi
Korouoman uusin reitti muuttui rankkasateella rinnepuroksi ja hyytävä tuuli viiltää tunturissa – ruskaretkeilijä, ota ainakin nämä asiat huomioon

Ko­rouo­man uusin reitti muuttui rank­ka­sa­teel­la rin­ne­pu­rok­si ja hyytävä tuuli viiltää tun­tu­ris­sa – rus­ka­ret­kei­li­jä, ota ainakin nämä asiat huo­mioon

27.09.2023 13:43
Tilaajille
Pahanojankurun uusi autiotupa valmistui Sallan kansallispuistoon – tuvan tumma pinta on hiillettyä kierrätyspuuta

Pa­hanojan­ku­run uusi au­tio­tu­pa val­mis­tui Sallan kan­sal­lis­puis­toon – tuvan tumma pinta on hiil­let­tyä kier­rä­tys­puu­ta

22.09.2023 08:57
Tilaajille
Säästökohteita hakeva hallitus etsii vaihtoehtoisia rahoitusmalleja jatkuvasti rapistuvalle kansallispuistojen retkeilyinfralle – mitään keinoja ei pidä sulkea pois
Pääkirjoitus

Sääs­tö­koh­tei­ta hakeva hal­li­tus etsii vaih­to­eh­toi­sia ra­hoi­tus­mal­le­ja jat­ku­vas­ti ra­pis­tu­val­le kan­sal­lis­puis­to­jen ret­kei­lyinf­ral­le – mitään keinoja ei pidä sulkea pois

17.09.2023 14:44 8
Sopiiko vapaaehtoinen käyntimaksu kansallispuistoihin? Hallituksen suunnittelema maksu jakaa vahvasti mielipiteitä

Sopiiko va­paa­eh­toi­nen käyn­ti­mak­su kan­sal­lis­puis­toi­hin? Hal­li­tuk­sen suun­nit­te­le­ma maksu jakaa vah­vas­ti mie­li­pi­tei­tä

11.09.2023 09:48 24
Tilaajille
Pallas-Yllästunturi ja UKK suosituimmat maan 41 kansallispuistosta –  kasvu vahvinta Lapissa

Pal­las-Yl­läs­tun­tu­ri ja UKK suo­si­tuim­mat maan 41 kan­sal­lis­puis­tos­ta – kasvu vah­vin­ta Lapissa

08.09.2023 07:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Hetta–Pallas-reitin varrella sijaitseva Hannukurun sauna suljettiin toistaiseksi – syynä paikallinen loisepidemia

Het­ta–­Pal­las-rei­tin var­rel­la si­jait­se­va Han­nu­ku­run sauna sul­jet­tiin tois­tai­sek­si – syynä pai­kal­li­nen lois­epi­de­mia

30.08.2023 12:28
Tilaajille
Kekkosen 80-vuotislahja on virkistänyt kulkijoita jo 40 vuotta – Lapin koillisten kairojen kansallispuisto voi hyvin ja täyttää tehtävänsä

Kek­ko­sen 80-vuo­tis­lah­ja on vir­kis­tä­nyt kul­ki­joi­ta jo 40 vuotta – Lapin koil­lis­ten kai­ro­jen kan­sal­lis­puis­to voi hyvin ja täyttää teh­tä­vän­sä

28.08.2023 16:37
Tilaajille
Metsähallitus järjestää Urho Kekkosen kansallispuiston 40-vuotisjuhlat lauantaina

Met­sä­hal­li­tus jär­jes­tää Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­ton 40-vuo­tis­juh­lat lauan­tai­na

22.08.2023 21:45 1
Tilaajille
Luontoturistit tallasivat neidonkengän kasvupaikan  – suojelu uhkaa jäädä jalkoihin kansallispuistoissa
Kolumni

Luon­to­tu­ris­tit tal­la­si­vat nei­don­ken­gän kas­vu­pai­kan – suojelu uhkaa jäädä jal­koi­hin kan­sal­lis­puis­tois­sa

12.08.2023 05:00 22
Metsähallitus uudistaa maastopyöräilijöiden suosimaa reittiä Urho Kekkosen kansallispuistossa

Met­sä­hal­li­tus uu­dis­taa maas­to­pyö­räi­li­jöi­den suo­si­maa reittiä Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa

07.08.2023 17:37
Tilaajille
Lapissa valmistuu tänä vuonna 10 kansallispuisto-opassertifikaatin suorittanutta eräopasta

Lapissa val­mis­tuu tänä vuonna 10 kan­sal­lis­puis­to-opas­ser­ti­fi­kaa­tin suo­rit­ta­nut­ta erä­opas­ta

27.07.2023 11:07
Tilaajille
Luonto kuluu ihmisen harrastuksissa –  uusia frisbeegolfratoja tulee rakentaa vain tarkoin valituille paikoille
Pääkirjoitus

Luonto kuluu ihmisen har­ras­tuk­sis­sa – uusia fris­bee­golf­ra­to­ja tulee ra­ken­taa vain tarkoin va­li­tuil­le pai­koil­le

14.07.2023 04:30 13
Hovioikeus lievensi Lemmenjoen kansallispuistoon leirin rakentaneiden miesten tuomioita

Ho­vi­oi­keus lie­ven­si Lem­men­joen kan­sal­lis­puis­toon leirin ra­ken­ta­nei­den miesten tuo­mioi­ta

03.07.2023 13:56 4
Tilaajille
Yllästunturin Varkaankurun polulle teräsritilät vanhojen pitkospuiden tilalle – vastaa kyselyyn: sopivatko metallirakenteet kansallispuistoon?

Yl­läs­tun­tu­rin Var­kaan­ku­run polulle te­räs­ri­ti­lät van­ho­jen pit­kos­pui­den tilalle – vastaa ky­se­lyyn: so­pi­vat­ko me­tal­li­ra­ken­teet kan­sal­lis­puis­toon?

29.06.2023 13:39 5
Tilaajille
Perämeren lammaspaimenella on leppoisaa, kun lampaatkin huolehtivat itse itsestään – Tällainen oli lomaviikko Suomen vähiten vieraillussa kansallispuistossa

Pe­rä­me­ren lam­mas­pai­me­nel­la on lep­poi­saa, kun lam­paat­kin huo­leh­ti­vat itse it­ses­tään – Täl­lai­nen oli lo­ma­viik­ko Suomen vähiten vie­rail­lus­sa kan­sal­lis­puis­tos­sa

25.06.2023 08:00 1
Tilaajille
”Oletus on, että käyntimäärät lisääntyvät” – Sallan kansallispuistossa luonnonsuojelu, virkistyskäyttö ja paikallisten oikeudet pyritään sovittamaan yhteen

”Oletus on, että käyn­ti­mää­rät li­sään­ty­vät” – Sallan kan­sal­lis­puis­tos­sa luon­non­suo­je­lu, vir­kis­tys­käyt­tö ja pai­kal­lis­ten oi­keu­det py­ri­tään so­vit­ta­maan yhteen

04.06.2023 16:30
Tilaajille
Meri-Lapissa ajetaan uutta kansallispuistoa Martimoaavalle

Me­ri-La­pis­sa ajetaan uutta kan­sal­lis­puis­toa Mar­ti­moaa­val­le

02.06.2023 20:46 3
Tilaajille
Saamelaiset mukaan Pallas-Yllästunturin kansallispuiston tulevaisuuden suunnitteluun

Saa­me­lai­set mukaan Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton tu­le­vai­suu­den suun­nit­te­luun

12.05.2023 10:08 2
Tilaajille
Martimoaavan alueesta esitetään kansallispuistoa

Mar­ti­moaa­van aluees­ta esi­te­tään kan­sal­lis­puis­toa

22.04.2023 10:06 3
Presidentille tuotiin paperi, joka olisi torpedoinut Suomen suosituimman kansallispuiston perustamisen – Asiasta väännettiin 30 vuotta

Pre­si­den­til­le tuotiin paperi, joka olisi tor­pe­doi­nut Suomen suo­si­tuim­man kan­sal­lis­puis­ton pe­rus­ta­mi­sen – Asiasta vään­net­tiin 30 vuotta

16.04.2023 05:00 2
Tilaajille