Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Pohjois-Ruotsi: Mal­mi­ra­ta aukeaa kuu­kau­sien katkon jälkeen

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Kansallispuistot
Lapin kansallispuistojen käyntimäärät kasvaneet 13 prosenttia viidessä vuodessa – Pallas-Yllästunturin kansallispuisto edelleen suosituin

Lapin kan­sal­lis­puis­to­jen käyn­ti­mää­rät kas­va­neet 13 pro­sent­tia vii­des­sä vuo­des­sa – Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­to edel­leen suo­si­tuin

26.01.2024 09:10 8
Tilaajille
Riisitunturin ja Oulangan kansallispuistoissa kävijöitä muistutetaan alueiden turvallisuusohjeista – eksymiset ja lumivyöryt ovat retkeilijöiden riskeinä Koillismaallakin

Rii­si­tun­tu­rin ja Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­tois­sa kä­vi­jöi­tä muis­tu­te­taan aluei­den tur­val­li­suus­oh­jeis­ta – ek­sy­mi­set ja lu­mi­vyö­ryt ovat ret­kei­li­jöi­den ris­kei­nä Koil­lis­maal­la­kin

14.01.2024 11:23 1
Tilaajille
Kaamos ja hiljaisuus tekivät juhlan, kun Antti Luoranen vietti joulua Syötteen erämaatuvalla perheensä kanssa – Todellista luksusta on joulusauna luonnon keskellä

Kaamos ja hil­jai­suus tekivät juhlan, kun Antti Luo­ra­nen vietti joulua Syöt­teen erä­maa­tu­val­la per­heen­sä kanssa – To­del­lis­ta luk­sus­ta on jou­lu­sau­na luonnon kes­kel­lä

24.12.2023 14:48 5
Tilaajille
Pyhä-Luoston ja Urho Kekkosen kansallispuistoille kestävän matkailun merkit – kehitettävää muun muassa paikallisuuden korostamisessa

Py­hä-Luos­ton ja Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­toil­le kes­tä­vän mat­kai­lun merkit – ke­hi­tet­tä­vää muun muassa pai­kal­li­suu­den ko­ros­ta­mi­ses­sa

14.12.2023 08:36
Tilaajille
Saala Erlo ja Juho Ahola rakastuivat autiosaunoihin ja vaeltavat nyt niitä läpi – Lapissa on runsaasti saunoja, joissa voi kylpeä ilman varausta

Saala Erlo ja Juho Ahola ra­kas­tui­vat au­tio­sau­noi­hin ja vael­ta­vat nyt niitä läpi – Lapissa on run­saas­ti sau­no­ja, joissa voi kylpeä ilman va­raus­ta

12.11.2023 10:00 4
Tilaajille
Kun pyöräilijä kaahailee rumasti, kärsimään joutuu lopulta toinen pyöräilijä
Kolumni

Kun pyö­räi­li­jä kaa­hai­lee ru­mas­ti, kär­si­mään joutuu lopulta toinen pyö­räi­li­jä

10.10.2023 06:00 2
Korouoman uusin reitti muuttui rankkasateella rinnepuroksi ja hyytävä tuuli viiltää tunturissa – ruskaretkeilijä, ota ainakin nämä asiat huomioon

Ko­rouo­man uusin reitti muuttui rank­ka­sa­teel­la rin­ne­pu­rok­si ja hyytävä tuuli viiltää tun­tu­ris­sa – rus­ka­ret­kei­li­jä, ota ainakin nämä asiat huo­mioon

27.09.2023 13:43
Tilaajille
Pahanojankurun uusi autiotupa valmistui Sallan kansallispuistoon – tuvan tumma pinta on hiillettyä kierrätyspuuta

Pa­hanojan­ku­run uusi au­tio­tu­pa val­mis­tui Sallan kan­sal­lis­puis­toon – tuvan tumma pinta on hiil­let­tyä kier­rä­tys­puu­ta

22.09.2023 08:57
Tilaajille
Säästökohteita hakeva hallitus etsii vaihtoehtoisia rahoitusmalleja jatkuvasti rapistuvalle kansallispuistojen retkeilyinfralle – mitään keinoja ei pidä sulkea pois
Pääkirjoitus

Sääs­tö­koh­tei­ta hakeva hal­li­tus etsii vaih­to­eh­toi­sia ra­hoi­tus­mal­le­ja jat­ku­vas­ti ra­pis­tu­val­le kan­sal­lis­puis­to­jen ret­kei­lyinf­ral­le – mitään keinoja ei pidä sulkea pois

17.09.2023 14:44 8
Sopiiko vapaaehtoinen käyntimaksu kansallispuistoihin? Hallituksen suunnittelema maksu jakaa vahvasti mielipiteitä

Sopiiko va­paa­eh­toi­nen käyn­ti­mak­su kan­sal­lis­puis­toi­hin? Hal­li­tuk­sen suun­nit­te­le­ma maksu jakaa vah­vas­ti mie­li­pi­tei­tä

11.09.2023 09:48 25
Tilaajille
Pallas-Yllästunturi ja UKK suosituimmat maan 41 kansallispuistosta –  kasvu vahvinta Lapissa

Pal­las-Yl­läs­tun­tu­ri ja UKK suo­si­tuim­mat maan 41 kan­sal­lis­puis­tos­ta – kasvu vah­vin­ta Lapissa

08.09.2023 07:00 2
Tilaajille
Hetta–Pallas-reitin varrella sijaitseva Hannukurun sauna suljettiin toistaiseksi – syynä paikallinen loisepidemia

Het­ta–­Pal­las-rei­tin var­rel­la si­jait­se­va Han­nu­ku­run sauna sul­jet­tiin tois­tai­sek­si – syynä pai­kal­li­nen lois­epi­de­mia

30.08.2023 12:28
Tilaajille
Kekkosen 80-vuotislahja on virkistänyt kulkijoita jo 40 vuotta – Lapin koillisten kairojen kansallispuisto voi hyvin ja täyttää tehtävänsä

Kek­ko­sen 80-vuo­tis­lah­ja on vir­kis­tä­nyt kul­ki­joi­ta jo 40 vuotta – Lapin koil­lis­ten kai­ro­jen kan­sal­lis­puis­to voi hyvin ja täyttää teh­tä­vän­sä

28.08.2023 16:37
Tilaajille
Metsähallitus järjestää Urho Kekkosen kansallispuiston 40-vuotisjuhlat lauantaina

Met­sä­hal­li­tus jär­jes­tää Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­ton 40-vuo­tis­juh­lat lauan­tai­na

22.08.2023 21:45 1
Tilaajille
Luontoturistit tallasivat neidonkengän kasvupaikan  – suojelu uhkaa jäädä jalkoihin kansallispuistoissa
Kolumni

Luon­to­tu­ris­tit tal­la­si­vat nei­don­ken­gän kas­vu­pai­kan – suojelu uhkaa jäädä jal­koi­hin kan­sal­lis­puis­tois­sa

12.08.2023 05:00 22
Metsähallitus uudistaa maastopyöräilijöiden suosimaa reittiä Urho Kekkosen kansallispuistossa

Met­sä­hal­li­tus uu­dis­taa maas­to­pyö­räi­li­jöi­den suo­si­maa reittiä Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa

07.08.2023 17:37
Tilaajille
Lapissa valmistuu tänä vuonna 10 kansallispuisto-opassertifikaatin suorittanutta eräopasta

Lapissa val­mis­tuu tänä vuonna 10 kan­sal­lis­puis­to-opas­ser­ti­fi­kaa­tin suo­rit­ta­nut­ta erä­opas­ta

27.07.2023 11:07
Tilaajille
Luonto kuluu ihmisen harrastuksissa –  uusia frisbeegolfratoja tulee rakentaa vain tarkoin valituille paikoille
Pääkirjoitus

Luonto kuluu ihmisen har­ras­tuk­sis­sa – uusia fris­bee­golf­ra­to­ja tulee ra­ken­taa vain tarkoin va­li­tuil­le pai­koil­le

14.07.2023 04:30 13
Hovioikeus lievensi Lemmenjoen kansallispuistoon leirin rakentaneiden miesten tuomioita

Ho­vi­oi­keus lie­ven­si Lem­men­joen kan­sal­lis­puis­toon leirin ra­ken­ta­nei­den miesten tuo­mioi­ta

03.07.2023 13:56 4
Tilaajille
Yllästunturin Varkaankurun polulle teräsritilät vanhojen pitkospuiden tilalle – vastaa kyselyyn: sopivatko metallirakenteet kansallispuistoon?

Yl­läs­tun­tu­rin Var­kaan­ku­run polulle te­räs­ri­ti­lät van­ho­jen pit­kos­pui­den tilalle – vastaa ky­se­lyyn: so­pi­vat­ko me­tal­li­ra­ken­teet kan­sal­lis­puis­toon?

29.06.2023 13:39 5
Tilaajille