Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Hiilinielut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Leh­ti­vih­reä sitoo ilmasta hii­li­di­ok­si­dia

03.08.2022 05:00
Tilaajille
Onko meidän mahdollista nähdä metsää puilta?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko meidän mah­dol­lis­ta nähdä metsää puilta?

21.07.2022 05:30 1
Tilaajille
Metsä on yhä mittava ja tärkein hiilinielumme, vaikka metsien hiilinielu onkin pienentynyt – katse on suunnattava fossiiliseen energiaan, josta on päästävä pikimmiten eroon
Pääkirjoitus

Metsä on yhä mittava ja tärkein hii­li­nie­lum­me, vaikka metsien hii­li­nie­lu onkin pie­nen­ty­nyt – katse on suun­nat­ta­va fos­sii­li­seen ener­giaan, josta on pääs­tä­vä pi­kim­mi­ten eroon

14.06.2022 20:00 9
Tilaajille
Metsät eivät ole ongelma vaan ratkaisu
Kolumni

Metsät eivät ole ongelma vaan rat­kai­su

11.06.2022 05:00 7
Tilaajille
Ville Niinistön mielestä EU:n hiilinielutavoitteet on ymmärretty Suomessa väärin: "Tietyt porukat haluavat, että kaikki metsät ovat avohakkuiden piirissä"

Ville Nii­nis­tön mie­les­tä EU:n hii­li­nie­lu­ta­voit­teet on ym­mär­ret­ty Suo­mes­sa väärin: "Tietyt porukat ha­lua­vat, että kaikki metsät ovat avo­hak­kui­den pii­ris­sä"

23.05.2022 18:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hakkuu on ym­pä­ris­tö­te­ko

11.03.2022 17:34
Tilaajille
Aatteen palolla ei ole sijaa journalismissa
Kolumni

Aatteen palolla ei ole sijaa jour­na­lis­mis­sa

15.02.2022 20:45 29
Tilaajille
Suomen metsien hiilivarasto on kasvanut, vaikka metsätalous on suhteellisen intensiivistä

Suomen metsien hii­li­va­ras­to on kas­va­nut, vaikka met­sä­ta­lous on suh­teel­li­sen in­ten­sii­vis­tä

08.02.2022 08:00 2
Vaatimus suojelualueiden rajusta lisäämisestä ei ole realismia, metsien kasvua pitäisi kiihdyttää museoinnin sijasta
Pääkirjoitus

Vaa­ti­mus suo­je­lu­aluei­den rajusta li­sää­mi­ses­tä ei ole rea­lis­mia, metsien kasvua pitäisi kiih­dyt­tää mu­seoin­nin sijasta

03.12.2021 06:30 15
Tilaajille
Nielutavoite haastava, mutta saavutettavissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nie­lu­ta­voi­te haas­ta­va, mutta saa­vu­tet­ta­vis­sa

19.07.2021 21:00
Tilaajille
EU:n puistokomissaareja ei saa päästää päättämään metsäpolitiikastamme
Pääkirjoitus

EU:n puis­to­ko­mis­saa­re­ja ei saa päästää päät­tä­mään met­sä­po­li­tii­kas­tam­me

17.05.2021 05:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Joko nie­lu­met­säm­me pää­se­vät EU:n las­ken­taan?

05.05.2021 05:00 1
Tilaajille
Kemijärven biojalostamo on ilmastoteko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­jär­ven bio­ja­los­ta­mo on il­mas­to­te­ko

19.04.2021 06:10 1
Tilaajille
Metsät turvaavat hyvinvointia ja suojeluarvoja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Metsät tur­vaa­vat hy­vin­voin­tia ja suo­je­lu­ar­vo­ja

15.04.2021 06:00
Tilaajille
Nuorta tiheikköä, taimikkoja ja hakkuuaukkoja – Näin Kemin tuleva tehdas muuttaa Lapin metsiä

Nuorta ti­heik­köä, tai­mik­ko­ja ja hak­kuu­auk­ko­ja – Näin Kemin tuleva tehdas muuttaa Lapin metsiä

20.03.2021 06:56 19
Tilaajille
Puutuotteet on hiilivarasto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puu­tuot­teet on hii­li­va­ras­to

15.03.2021 05:25 4
Tilaajille
Hiilinieluja tarvitaan lisää, mutta sitäkin tärkeämpää on päästä fossiilisista polttoaineista eroon
Pääkirjoitus

Hii­li­nie­lu­ja tar­vi­taan lisää, mutta sitäkin tär­keäm­pää on päästä fos­sii­li­sis­ta polt­to­ai­neis­ta eroon

01.03.2021 06:00 10
Tilaajille
Puun riittävyys sellutehtaille on laskettu väärillä oletuksilla – tehtaita vanhenee ja tuotantolinjoja suljetaan, huomauttaa Luken tutkija

Puun riit­tä­vyys sel­lu­teh­tail­le on las­ket­tu vää­ril­lä ole­tuk­sil­la – teh­tai­ta van­he­nee ja tuo­tan­to­lin­jo­ja sul­je­taan, huo­maut­taa Luken tutkija

12.02.2021 06:14 13
Tilaajille
"Hakkuu vähenee, mutta se ei turvaa hiilinielun kasvua" – Suomen metsien hakkuutaso pieneni viime vuonna ja on putoamassa jälleen tänä vuonna, Metsäkeskuksen mukaan se ei ole pysyvä ratkaisu hiilinielun kasvuun

"Hakkuu vä­he­nee, mutta se ei turvaa hii­li­nie­lun kasvua" – Suomen metsien hak­kuu­ta­so pieneni viime vuonna ja on pu­toa­mas­sa jälleen tänä vuonna, Met­sä­kes­kuk­sen mukaan se ei ole pysyvä rat­kai­su hii­li­nie­lun kasvuun

10.11.2020 06:00
Tilaajille
Jere Olin tekee työtä, joka vähenee Suomessa jälleen tänä vuonna, mutta voiko ilmiö pelastaa tärkeiden hiilinielujen kasvun? – Ei voi, vastaa Metsäkeskus

Jere Olin tekee työtä, joka vähenee Suo­mes­sa jälleen tänä vuonna, mutta voiko ilmiö pe­las­taa tär­kei­den hii­li­nie­lu­jen kasvun? – Ei voi, vastaa Met­sä­kes­kus

10.11.2020 06:00
Tilaajille