Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa palaa oma­ko­ti­ta­lon sauna – ­sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Autokauppa
Monipuolinen työ kiehtoo auto- ja konekauppiasta – Ranuan vuoden yrittäjä Ville Hanhisuanto kertoo, että mönkijöiden ja käytettyjen halpojen autojen kauppa käy nyt hyvin

Mo­ni­puo­li­nen työ kiehtoo auto- ja ko­ne­kaup­pias­ta – Ranuan vuoden yrit­tä­jä Ville Han­hi­suan­to kertoo, että mön­ki­jöi­den ja käy­tet­ty­jen hal­po­jen autojen kauppa käy nyt hyvin

24.11.2023 21:00
Tilaajille
Kari ajaa autollaan kaikkein mieluiten tunturiin – kun kilometrejä kertyy, on ajomukavuus aina vain tärkeämpää
Mainos Pörhön Autoliike

Kari ajaa au­tol­laan kaik­kein mie­lui­ten tun­tu­riin – kun ki­lo­met­re­jä kertyy, on ajo­mu­ka­vuus aina vain tär­keäm­pää

14.09.2023 06:00
Uusia autoja rekisteröitiin alkuvuoden aikana viime vuotta enemmän – uusien täyssähköautojen määrä laski heinäkuussa

Uusia autoja re­kis­te­röi­tiin al­ku­vuo­den aikana viime vuotta enemmän – uusien täys­säh­kö­au­to­jen määrä laski hei­nä­kuus­sa

01.08.2023 13:13 7
Tilaajille
Remontit, autot ja sähkösopimukset ovat valituslistan kärjessä – lue ja tiedät, mitä kuluttajansuojalaki sanoo oikeuksistasi

Re­mon­tit, autot ja säh­kö­so­pi­muk­set ovat va­li­tus­lis­tan kär­jes­sä – lue ja tiedät, mitä ku­lut­ta­jan­suo­ja­la­ki sanoo oi­keuk­sis­ta­si

14.06.2023 05:00
Tilaajille
Pörhöllä on nyt uusi palvelu, joka vastaa asiakkaiden toiveisiin – pohjoisessa yksi asia autossa on ratkaisevan tärkeä
Mainos Pörhön Autoliike

Pör­höl­lä on nyt uusi pal­ve­lu, joka vastaa asiak­kai­den toi­vei­siin – poh­joi­ses­sa yksi asia autossa on rat­kai­se­van tärkeä

03.05.2023 06:00
Torniolainen Jukka Riekki on odottanut uutta autoa syksystä asti – pitkät toimitusajat ja talouden alamäki kurittavat autokauppaa

Tor­nio­lai­nen Jukka Riekki on odot­ta­nut uutta autoa syk­sys­tä asti – pitkät toi­mi­tus­ajat ja ta­lou­den alamäki ku­rit­ta­vat au­to­kaup­paa

18.03.2023 10:00
Tilaajille
Öljysyöppö volkkari aiheutti kalliin oikeuskiistan – käräjäoikeus: ostaja oli tietoinen ajoneuvotyyppiin kuuluvasta öljynkulutuksesta

Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan – kä­rä­jäoi­keus: ostaja oli tie­toi­nen ajo­neu­vo­tyyp­piin kuu­lu­vas­ta öl­jyn­ku­lu­tuk­ses­ta

27.11.2022 12:25 14
Tilaajille
Uusien autojen saatavuudessa edelleen viiveitä – ladattavien osuus jo yli kolmannes, suosituin autovaihtoehto kuitenkin yhä ei-ladattava

Uusien autojen saa­ta­vuu­des­sa edel­leen vii­vei­tä – la­dat­ta­vien osuus jo yli kol­man­nes, suo­si­tuin au­to­vaih­to­eh­to kui­ten­kin yhä ei-la­dat­ta­va

01.08.2022 11:48
Tilaajille
Pörhö on avannut Ouluun maailman ensimmäinen digitaalisen huoltopalvelun – ”Missään muualla tällaista ei ole vielä kokeiltu, joten ajattelin että tehdään sitten itse”
Mainos Pörhön Autoliike

Pörhö on avannut Ouluun maail­man en­sim­mäi­nen di­gi­taa­li­sen huol­to­pal­ve­lun – ”Mis­sään muualla täl­lais­ta ei ole vielä ko­keil­tu, joten ajat­te­lin että tehdään sitten itse”

29.06.2022 06:00
Rovaniemeläinen autokauppias: yhä useampi ostaa auton edes näkemättä sitä – Autokauppa mullistuu, kun autotehtaat myyvät autoja suoraan ihmisille

Ro­va­nie­me­läi­nen au­to­kaup­pias: yhä useampi ostaa auton edes nä­ke­mät­tä sitä – Au­to­kaup­pa mul­lis­tuu, kun au­to­teh­taat myyvät autoja suoraan ih­mi­sil­le

04.06.2022 06:00 2
Tilaajille
Pörhöllä panostetaan yhteistyöhön, joka kestää – ”En näe mitään syytä vaihtaa”
Mainos Pörhön Autoliike

Pör­höl­lä pa­nos­te­taan yh­teis­työ­hön, joka kestää – ”En näe mitään syytä vaih­taa”

25.05.2022 06:00
Lapissa joka viides uusi auto kulkee sähköllä, mutta keskivertolappilainen ajaa silti edelleen 14 vuotta vanhalla bensiini-Toyotalla

Lapissa joka viides uusi auto kulkee säh­köl­lä, mutta kes­ki­ver­to­lap­pi­lai­nen ajaa silti edel­leen 14 vuotta van­hal­la ben­sii­ni-Toyo­tal­la

27.02.2022 17:40 10
Tilaajille
Autokauppa nousemassa koronakurimuksesta, käytettyjen kauppa käy vilkkaana – jo liki kolmannes uusista autoista ladattavia

Au­to­kaup­pa nou­se­mas­sa ko­ro­na­ku­ri­muk­ses­ta, käy­tet­ty­jen kauppa käy vilk­kaa­na – jo liki kol­man­nes uusista au­tois­ta la­dat­ta­via

03.05.2021 11:31 1
Luksusautojen kauppa käy hyvin Ruotsissa – korona-aikana tavallisten autojen myynti väheni, mutta kalliita urheiluautoja ostetaan entistä innokkaammin

Luk­sus­au­to­jen kauppa käy hyvin Ruot­sis­sa – ko­ro­na-ai­ka­na ta­val­lis­ten autojen myynti väheni, mutta kal­lii­ta ur­hei­lu­au­to­ja os­te­taan entistä in­nok­kaam­min

01.05.2021 06:30 1
Tilaajille
Korona muutti autokaupan myyntiä: vaihtoautoista jo pulaa – sähköautojen suosion kasvu nostanut uusien autojen keskihintaa

Korona muutti au­to­kau­pan myyn­tiä: vaih­to­au­tois­ta jo pulaa – säh­kö­au­to­jen suosion kasvu nos­ta­nut uusien autojen kes­ki­hin­taa

11.04.2021 06:30 4
Tilaajille
Toyotaa ja Lexusta myyvällä Juhan Autolla yt-neuvottelut automyynnissä – vähennystarve enintään viisi henkilötyövuotta

Toyotaa ja Lexusta myy­väl­lä Juhan Autolla yt-neu­vot­te­lut au­to­myyn­nis­sä – vä­hen­nys­tar­ve enin­tään viisi hen­ki­lö­työ­vuot­ta

22.09.2020 13:53
Tilaajille
Meri-Lapin autokaupoilla ei dramaattista jysähdystä suuntaan tai toiseen -  koronakevään aikana autokaupan uutisoitiin voivan huonosti koko maassa, nyt sen katsotaan piristyneen

Me­ri-La­pin au­to­kau­poil­la ei dra­maat­tis­ta jy­säh­dys­tä suun­taan tai toiseen - ko­ro­na­ke­vään aikana au­to­kau­pan uu­ti­soi­tiin voivan huo­nos­ti koko maassa, nyt sen kat­so­taan pi­ris­ty­neen

05.08.2020 12:42
Käytetyt autot saattavat huveta myyntihalleista – elokuussa niistä voi olla jopa pulaa

Käy­te­tyt autot saat­ta­vat huveta myyn­ti­hal­leis­ta – elo­kuus­sa niistä voi olla jopa pulaa

11.06.2020 07:00 1
Lapin autokaupat keksivät uusia myyntitapoja – autoalan näkymät ovat heikentyneet dramaattisesti koronan vuoksi

Lapin au­to­kau­pat kek­si­vät uusia myyn­ti­ta­po­ja – au­to­alan näkymät ovat hei­ken­ty­neet dra­maat­ti­ses­ti koronan vuoksi

05.04.2020 19:30
Tilaajille
Herajärvi Car Center keskittyy nyt käytettyihin autoihin

He­ra­jär­vi Car Center kes­kit­tyy nyt käy­tet­tyi­hin au­toi­hin

31.03.2020 15:28