Autokauppa
Viimeisin tunti
Toyotaa ja Lexusta myyvällä Juhan Autolla yt-neuvottelut automyynnissä – vähennystarve enintään viisi henkilötyövuotta

Toyotaa ja Lexusta myy­väl­lä Juhan Autolla yt-neu­vot­te­lut au­to­myyn­nis­sä – vä­hen­nys­tar­ve enin­tään viisi hen­ki­lö­työ­vuot­ta

13:53 0
Tilaajille
Vanhemmat
Meri-Lapin autokaupoilla ei dramaattista jysähdystä suuntaan tai toiseen -  koronakevään aikana autokaupan uutisoitiin voivan huonosti koko maassa, nyt sen katsotaan piristyneen

Me­ri-La­pin au­to­kau­poil­la ei dra­maat­tis­ta jy­säh­dys­tä suun­taan tai toiseen - ko­ro­na­ke­vään aikana au­to­kau­pan uu­ti­soi­tiin voivan huo­nos­ti koko maassa, nyt sen kat­so­taan pi­ris­ty­neen

05.08.2020 12:42 0
Käytetyt autot saattavat huveta myyntihalleista – elokuussa niistä voi olla jopa pulaa

Käy­te­tyt autot saat­ta­vat huveta myyn­ti­hal­leis­ta – elo­kuus­sa niistä voi olla jopa pulaa

11.06.2020 07:00 1
Lapin autokaupat keksivät uusia myyntitapoja – autoalan näkymät ovat heikentyneet dramaattisesti koronan vuoksi

Lapin au­to­kau­pat kek­si­vät uusia myyn­ti­ta­po­ja – au­to­alan näkymät ovat hei­ken­ty­neet dra­maat­ti­ses­ti koronan vuoksi

05.04.2020 19:30 0
Tilaajille
Herajärvi Car Center keskittyy nyt käytettyihin autoihin

He­ra­jär­vi Car Center kes­kit­tyy nyt käy­tet­tyi­hin au­toi­hin

31.03.2020 15:28 0
Haaparannan K-Raudan tilat uudelle yrittäjälle –Herajärven visiona on kehittää Triple B:stä enemmän miehistäkin makua puhutteleva tavaratalo

Haa­pa­ran­nan K-Rau­dan tilat uudelle yrit­tä­jäl­le –He­ra­jär­ven visiona on ke­hit­tää Triple B:stä enemmän mie­his­tä­kin makua pu­hut­te­le­va ta­va­ra­ta­lo

16.03.2020 09:52 0
Tilaajille
Pohjoisessa ajellaan maan vanhimmilla autoilla, päästöt silti marginaaliset Etelä-Suomeen verrattuna – "Niin kauan ajan tuolla kuin se käy ja kulkee", sanoo muoniolainen miljoonakiituristaan

Poh­joi­ses­sa ajel­laan maan van­him­mil­la au­toil­la, päästöt silti mar­gi­naa­li­set Ete­lä-Suo­meen ver­rat­tu­na – "Niin kauan ajan tuolla kuin se käy ja kul­kee", sanoo muo­nio­lai­nen mil­joo­na­kii­tu­ris­taan

01.03.2020 11:38 0
Tilaajille
Aineelle usean uuden automerkin edustus Kemiin

Ai­neel­le usean uuden au­to­mer­kin edustus Kemiin

14.01.2020 15:49 0
Bensiini kasvaa yhä Lapin autojen käyttävoimana, vaikka hybridit lisääntyvät, dieselin suosio laskussa jo kaksi vuotta – autokauppias uskoo autojen mahtiin Lapissa tulevaisuudessakin

Ben­sii­ni kasvaa yhä Lapin autojen käyt­tä­voi­ma­na, vaikka hyb­ri­dit li­sään­ty­vät, die­se­lin suosio las­kus­sa jo kaksi vuotta – au­to­kaup­pias uskoo autojen mahtiin Lapissa tu­le­vai­suu­des­sa­kin

14.01.2020 06:30 0
Tilaajille

J. Rin­ta-Joup­pi au­kai­see au­to­liik­keen Ke­min­maa­han tam­mi­kuus­sa

12.12.2019 10:09 0
J. Rinta-Jouppi avaa käytettyjen autojen myymälän Keminmaahan

J. Rin­ta-Joup­pi avaa käy­tet­ty­jen autojen myy­mä­län Ke­min­maa­han

10.12.2019 12:32 0
Tilaajille
Huippuautomerkkejä johtanut Kevin Gaskell kertoo, miten autoala voi selvitä muuttuvassa maailmassa: "Tarjotkaa ihmisille autojen sijaan kyytejä"

Huip­pu­au­to­merk­ke­jä joh­ta­nut Kevin Gaskell kertoo, miten autoala voi selvitä muut­tu­vas­sa maail­mas­sa: "Tar­jot­kaa ih­mi­sil­le autojen sijaan kyy­te­jä"

31.10.2019 19:14 0
Tilaajille
Päiväkirja: Ranskalainen unelma
Kolumni Jussi Leinonen

Päi­vä­kir­ja: Rans­ka­lai­nen unelma

26.10.2019 07:00 0
Tilaajille
Katsoin vierestä, kun ostin auton
Kolumni Maria Paldanius

Katsoin vie­res­tä, kun ostin auton

08.10.2019 06:00 0
Tilaajille

"Pa­ras­ta on ih­mis­ten kanssa te­ke­mi­sis­sä ole­mi­nen" – Lapin yrit­tä­jät pal­kit­si en­sim­mäis­tä kertaa yk­sin­yrit­tä­jän

28.09.2019 20:30 0
Tilaajille