ajoneuvot
Viikko

Nort­hern Vikings MC:llä vuo­sit­tai­nen muis­to­ajo

23.06.2021 12:57

Lapin Ely-kes­kus alentaa no­peus­ra­joi­tuk­sia val­ta­tiel­lä 21 Enon­te­kiöl­lä tien huonon kunnon vuoksi

22.06.2021 12:34
Tilaajille

Aja me­no­pe­lil­lä­si yksin, selvänä ja suo­jat­tu­na – tällä pe­rus­tie­to­pa­ke­til­la pärjäät uusien ke­vyi­den liik­ku­mis­vä­li­nei­den maail­mas­sa

19.06.2021 06:30
Tilaajille
Mainos Pörhön Autoliike

Val­mii­na muu­tok­seen, jota ei enää mikään pysäytä – ”Kun ben­sa­lenk­ka­ri­ni ja auton moot­to­rin pehmeät pörinät lak­ka­si­vat kiin­nos­ta­mas­ta”

19.06.2021 06:00
Kuukausi

Radalla saa keulia ja temp­puil­la – Ajo­har­joit­te­lu sy­ven­tää mo­poi­li­joi­den lii­ken­ne­osaa­mis­ta

11.06.2021 16:48 3
Tilaajille
Kolumni

Viikon kuva

11.06.2021 06:00
Tilaajille

Pääl­lys­tys­työ hi­das­taa lii­ken­net­tä na­pa­pii­ril­tä Vi­ka­jär­vel­le

10.06.2021 10:03 1
Tilaajille
Mainos Pörhö Rovaniemi

Kun on enemmän yri­tys­tä

03.06.2021 10:17
Vanhemmat

It­ses­tään ajavan auton oh­jel­mis­toa testaan Tun­tu­ri-La­pis­sa – alueen olo­suh­teet ovat ihan­teel­li­set vaa­ti­viin tes­tei­hin

17.12.2020 13:32 1
Tilaajille

Segway PT:n piti mul­lis­taa ih­mis­ten liik­ku­mi­sen, nyt sen tuo­tan­to lo­pe­te­taan

24.06.2020 14:27

Tie­lii­ken­ne­lain uu­dis­tuk­seen kir­jat­tiin jopa 195 uutta pykälää – poi­mim­me niistä viisi kes­keis­tä muu­tos­ta

17.06.2020 10:14

"Van­hal­la autolla on sielu" – En­ti­söin­nis­sä vie­hät­tää ajo­neu­von muo­to­kie­li ja men­nei­syys, osien etsintä on toi­si­naan haas­ta­vaa

13.06.2020 18:21
Tilaajille

Yhä har­vem­pi vaihtaa renkaat itse – tänä keväänä ren­kaan­vaih­to­kau­si on ta­val­lis­ta pi­dem­pi: " Ren­kai­ta vaih­de­taan to­den­nä­köi­ses­ti vielä tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä"

28.04.2020 20:25
Tilaajille