Tulipalo: Ke­min­maan tu­li­pa­los­sa kuoli kaksi hen­ki­löä – poliisi ei epäile rikosta

ajoneuvot
Kuukausi
Dinosaurukset elävät jatkoajalla – isonkin lataushybridin saa kulkemaan pienellä kulutuksella, mutta pitkillä matkoilla hyödyt häviävät

Di­no­sau­ruk­set elävät jat­ko­ajal­la – isonkin la­taus­hyb­ri­din saa kul­ke­maan pie­nel­lä ku­lu­tuk­sel­la, mutta pit­kil­lä mat­koil­la hyödyt hä­viä­vät

04.12.2021 06:30 1
Tilaajille
Kaverukset pelastivat enduro-lomansa ajamalla taksilla yön yli Helsinkiin, kun Kemin-kone jäi maahan

Ka­ve­ruk­set pe­las­ti­vat en­du­ro-lo­man­sa aja­mal­la tak­sil­la yön yli Hel­sin­kiin, kun Ke­min-ko­ne jäi maahan

30.11.2021 16:00 3
Tilaajille
Korjaaja pelastaa monesta pulasta – sallalainen Antti Törmänen on ainoa kiertävä traktorinkorjaaja Lapissa

Kor­jaa­ja pe­las­taa monesta pulasta – sal­la­lai­nen Antti Tör­mä­nen on ainoa kier­tä­vä trak­to­rin­kor­jaa­ja Lapissa

30.11.2021 07:00 3
Tilaajille
Näin autokouluala rajoittaisi 17-vuotiaiden ajo-oikeutta vastoin hallituksen esitystä – myös opetusluvan suoritusehtoja syytä kiristää

Näin au­to­kou­lu­ala ra­joit­tai­si 17-vuo­tiai­den ajo-oi­keut­ta vastoin hal­li­tuk­sen esi­tys­tä – myös ope­tus­lu­van suo­ri­tus­eh­to­ja syytä ki­ris­tää

27.11.2021 06:30 2
Tilaajille
Päiväkirja: Uusi auto alla ja nenä tukossa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Uusi auto alla ja nenä tukossa

24.11.2021 05:36
Tilaajille
Vertailimme kuuden uuden henkilöauton käytettävyyttä mittaamalla oviaukot ja istuimen säätövarat – merkittäviä eroja vain yhdessä ovimitassa

Ver­tai­lim­me kuuden uuden hen­ki­lö­au­ton käy­tet­tä­vyyt­tä mit­taa­mal­la ovi­au­kot ja is­tui­men sää­tö­va­rat – mer­kit­tä­viä eroja vain yhdessä ovi­mi­tas­sa

20.11.2021 06:30 1
Tilaajille
”Jokaisella vaihtoautolla on tarinansa” – Automyyjä on monenlaisten kohtaloiden silminnäkijä
Mainos Pörhö Rovaniemi

”Jo­kai­sel­la vaih­to­au­tol­la on ta­ri­nan­sa” – Au­to­myy­jä on mo­nen­lais­ten koh­ta­loi­den sil­min­nä­ki­jä

20.11.2021 06:00
Koronatestauspiste Ivalon lentokentälle – tarkoitettu ensisijaisesti lähteviä matkustajia sekä maahantulotestausta varten

Ko­ro­na­tes­taus­pis­te Ivalon len­to­ken­täl­le – tar­koi­tet­tu en­si­si­jai­ses­ti läh­te­viä mat­kus­ta­jia sekä maa­han­tu­lo­tes­taus­ta varten

17.11.2021 19:42
Tilaajille
Raja-Joosepin ylityspaikan parantaminen valmistuu

Ra­ja-Joo­se­pin yli­tys­pai­kan pa­ran­ta­mi­nen val­mis­tuu

16.11.2021 08:37
Tilaajille
Nyt on aika huoltaa pyörä talviajoon – näin valitset sopivat renkaat ja pidät kylmän loitolla, mutta yksi asia on vielä näitäkin tärkeämpi

Nyt on aika huoltaa pyörä tal­vi­ajoon – näin va­lit­set sopivat renkaat ja pidät kylmän loi­tol­la, mutta yksi asia on vielä näi­tä­kin tär­keäm­pi

13.11.2021 06:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Tunne autosi ja ajotapasi sekä mieti ajoreittiä ennakkoon – Liikenneasiantuntija opastaa taloudellisen ajamisen helpot niksit

Tunne autosi ja ajo­ta­pa­si sekä mieti ajo­reit­tiä en­nak­koon – Lii­ken­ne­asian­tun­ti­ja opastaa ta­lou­del­li­sen aja­mi­sen helpot niksit

06.11.2021 06:30
Tilaajille
Ylikuohunkijoen silta Rovaniemen eteläpuolella uusitaan – silta pois käytöstä parin viikon ajan

Yli­kuo­hun­ki­joen silta Ro­va­nie­men ete­lä­puo­lel­la uu­si­taan – silta pois käy­tös­tä parin viikon ajan

01.11.2021 17:35
Tilaajille
"Olo on kuin karkkikaupassa" – Kelekkamessuja on odotettu hartaasti, tapahtumaa voi seurata tänä vuonna myös livelähetyksen kautta

"Olo on kuin kark­ki­kau­pas­sa" – Ke­lek­ka­mes­su­ja on odo­tet­tu har­taas­ti, ta­pah­tu­maa voi seurata tänä vuonna myös li­ve­lä­he­tyk­sen kautta

29.10.2021 20:45 6
Tilaajille
Biotuotetehtaan jättikuljetukset alkoivat – Kikka-proomun pelivara on Kemin edustalla vain senttejä

Bio­tuo­te­teh­taan jät­ti­kul­je­tuk­set al­koi­vat – Kik­ka-proo­mun pe­li­va­ra on Kemin edus­tal­la vain sent­te­jä

29.10.2021 15:08 3
Tilaajille
Sähköpyörien akkujen lataus pyöräkellarissa on riski
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­pyö­rien akkujen lataus pyö­rä­kel­la­ris­sa on riski

26.10.2021 14:31
Myyjän työ ei lopu kättelyyn – ”Jos luottamus on syvää, se kantaa jopa isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle”
Mainos Pörhö Rovaniemi

Myyjän työ ei lopu kät­te­lyyn – ”Jos luot­ta­mus on syvää, se kantaa jopa isältä pojalle ja äidiltä tyt­tä­rel­le”

23.10.2021 06:00
Pohjanporttiin  avataan kaasuasema –  Jäkälän yhteyteen suunnitellaan rakennettavaksi biokaasulaitosta

Poh­jan­port­tiin avataan kaa­su­ase­ma – Jäkälän yh­tey­teen suun­ni­tel­laan ra­ken­net­ta­vak­si bio­kaa­su­lai­tos­ta

20.10.2021 10:08
Riistaväki tietää, mihin tienposkeen vaaramerkit kannattaa laittaa – hirvivaroituksia jaetaan myös onnettomuustilastojen pohjalta

Riis­ta­vä­ki tietää, mihin tien­pos­keen vaa­ra­mer­kit kan­nat­taa laittaa – hir­vi­va­roi­tuk­sia jaetaan myös on­net­to­muus­ti­las­to­jen poh­jal­ta

17.10.2021 18:00 3
Tilaajille
Päiväkirja: Auton ikkunaan ilmestyi heippalappu
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Auton ik­ku­naan il­mes­tyi heip­pa­lap­pu

16.10.2021 06:00
Tilaajille
Päiväkirja: Vessaton maantien ässä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ves­sa­ton maan­tien ässä

11.10.2021 09:23
Tilaajille