Talousrikosepäilyt: Pel­lo­lai­sen ho­tel­li­yri­tyk­sen kon­kurs­si oi­keu­des­sa – ­syyt­tä­jä vaatii yrit­tä­jäneli­kol­le van­keut­ta ja lii­ke­toi­min­ta­kiel­to­ja va­ka­vis­ta ta­lous­ri­kok­sis­ta

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

ajoneuvot
Kuukausi
Tällaisia kulkupelejä ei ole montaa Suomessa – katso miten Moonbike kulkee lumihangessa

Täl­lai­sia kul­ku­pe­le­jä ei ole montaa Suo­mes­sa – ­kat­so miten Moon­bi­ke kulkee lu­mi­han­ges­sa

29.01.2023 11:21 9
Tilaajille
Hybridit Toyota ainakin osaa – japanilaisvalmistajan sähköauto on saanut tyrmäävän vastaanoton, mutta hybriditeknologia sillä on hanskassa

Hyb­ri­dit Toyota ainakin osaa – ja­pa­ni­lais­val­mis­ta­jan säh­kö­au­to on saanut tyr­mää­vän vas­taa­no­ton, mutta hyb­ri­di­tek­no­lo­gia sillä on hans­kas­sa

28.01.2023 06:30 1
Tilaajille
Miss MP 2023 -finalisti Mil­la-Ca­ri­ta Mäkinen ajoi mopokor­tin 15-vuo­tiaa­na – "Sil­lä ajet­tiin sitten pitkiä kyliä Me­ri-La­pis­sa"

Miss MP 2023 -fi­na­lis­ti Mil­la-Ca­ri­ta Mäkinen ajoi mo­po­kor­tin 15-vuo­tiaa­na – "Sillä ajet­tiin sitten pitkiä kyliä Me­ri-La­pis­sa"

26.01.2023 19:00
Sytytä nyt se takavalo! – Liian moni ajaa keskitalven lumipöllyssä perä pimeänä, koska ei tunne autonsa valojen toimintaperiaatteita

Sytytä nyt se ta­ka­va­lo! – Liian moni ajaa kes­ki­tal­ven lu­mi­pöl­lys­sä perä pi­meä­nä, koska ei tunne autonsa valojen toi­min­ta­pe­ri­aat­tei­ta

21.01.2023 06:30 18
Tilaajille
Pallas rakennus hakee taas jatkoaikaa Lapinaukean rakentamiselle

Pallas ra­ken­nus hakee taas jat­ko­ai­kaa La­pi­nau­kean ra­ken­ta­mi­sel­le

12.01.2023 16:05 9
Tilaajille
"Kiitos muistutuksesta, Mazda" – japanilaismerkin uudessa lippulaivassa on joukko omintakeisia ratkaisuja, joita ei muilta löydy

"Kiitos muis­tu­tuk­ses­ta, Mazda" – ja­pa­ni­lais­mer­kin uudessa lip­pu­lai­vas­sa on joukko omin­ta­kei­sia rat­kai­su­ja, joita ei muilta löydy

07.01.2023 06:30
Tilaajille
"Rikolliset on saatava pois alalta" – Taksiliitto vaatii harmaan talouden torjuntaa, julkaisi eettiset ohjeet jäsenilleen

"Ri­kol­li­set on saatava pois alalta" – Tak­si­liit­to vaatii harmaan ta­lou­den tor­jun­taa, jul­kai­si eet­ti­set ohjeet jä­se­nil­leen

02.01.2023 09:12 7
Tilaajille
Vanhemmat
Sodankylä hankki kiertävän matkailuauton kohtaavaan nuorisotyöhön – "Autosta tulee työväline nuorten tasavertaiseen kohtaamiseen asuipa sitten kirkonkylällä tai sivukylillä"

So­dan­ky­lä hankki kier­tä­vän mat­kai­lu­au­ton koh­taa­vaan nuo­ri­so­työ­hön – "Au­tos­ta tulee työ­vä­li­ne nuorten ta­sa­ver­tai­seen koh­taa­mi­seen asuipa sitten kir­kon­ky­läl­lä tai si­vu­ky­lil­lä"

14.12.2022 18:10
Tilaajille
"Huh huh, enpä kadehdi ostajan osaa" – Kian katumaasturin pitkä hinnasto kuvaa hyvin niitä vaikeuksia, joita autonostajalla nyt on

"Huh huh, enpä kadehdi ostajan osaa" – Kian ka­tu­maas­tu­rin pitkä hin­nas­to kuvaa hyvin niitä vai­keuk­sia, joita au­tonos­ta­jal­la nyt on

10.12.2022 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Pyöräni varastettiin, mutta vain väliaikaisesti
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Pyöräni va­ras­tet­tiin, mutta vain vä­li­ai­kai­ses­ti

02.12.2022 07:57 2
Tilaajille
Auton luotettavuus ja turvallisuus on pohjoisen sääolosuhteissa ratkaisevan tärkeää – ”Hyvin pidetyt ja huolletut autot säilyttävät arvonsa huomattavasti paremmin”
Mainos Pörhön Autoliike

Auton luo­tet­ta­vuus ja tur­val­li­suus on poh­joi­sen sää­olo­suh­teis­sa rat­kai­se­van tärkeää – ”Hyvin pidetyt ja huol­le­tut autot säi­lyt­tä­vät arvonsa huo­mat­ta­vas­ti pa­rem­min”

19.11.2022 06:00
Tenorallin alkutaipaleelta kaivataan muistoja – joulukuun tapahtumassa esillä myös legendaarisia ajokkeja

Te­no­ral­lin al­ku­tai­pa­leel­ta kai­va­taan muis­to­ja – jou­lu­kuun ta­pah­tu­mas­sa esillä myös le­gen­daa­ri­sia ajok­ke­ja

18.11.2022 15:13
Tilaajille
Rattijuoppo törmäili kaupan pihalla Rovaniemellä – yritti paeta paikalta, mutta lainkoura tavoitti törttöilijän

Rat­ti­juop­po tör­mäi­li kaupan pihalla Ro­va­nie­mel­lä – yritti paeta pai­kal­ta, mutta lain­kou­ra ta­voit­ti tört­töi­li­jän

13.11.2022 15:27
Tilaajille
Kelekkamessuilla oli viikonlopun aikana lähes 18 000 kävijää – "Se oli jälleen yksi lottovoitto myös Rovaniemen yrittäjille"

Ke­lek­ka­mes­suil­la oli vii­kon­lo­pun aikana lähes 18 000 kävijää – "Se oli jälleen yksi lot­to­voit­to myös Ro­va­nie­men yrit­tä­jil­le"

06.11.2022 18:00 5
Tilaajille
Säästöpossunkin saa tuhlariksi – sähköautossa pätevät tutut fysiikat lait: kun nopeus 1,5-kertaistuu, kulutukselle käy samoin

Sääs­tö­pos­sun­kin saa tuh­la­rik­si – säh­kö­au­tos­sa pätevät tutut fy­sii­kat lait: kun nopeus 1,5-ker­tais­tuu, ku­lu­tuk­sel­le käy samoin

05.11.2022 06:30 3
Tilaajille
"Koiralle ei voi soittaa ambulanssia" – Lapissa asuvat kertovat, millaista on arki ilman omaa autoa

"Koi­ral­le ei voi soittaa am­bu­lans­sia" – Lapissa asuvat ker­to­vat, mil­lais­ta on arki ilman omaa autoa

29.10.2022 06:30 12
Tilaajille
Oikein valittu lisävalo täydentää kaukovaloja – kuluttajan oltava tarkkana, jotta ei osta laitonta valoa

Oikein valittu li­sä­va­lo täy­den­tää kau­ko­va­lo­ja – ku­lut­ta­jan oltava tark­ka­na, jotta ei osta lai­ton­ta valoa

26.10.2022 08:06 1
Tilaajille
Kaivinkone syttyi palamaan entisen maalaiskunnan talon purkutyömaalla Rovaniemellä

Kai­vin­ko­ne syttyi pa­la­maan entisen maa­lais­kun­nan talon pur­ku­työ­maal­la Ro­va­nie­mel­lä

25.10.2022 14:23
Tilaajille
Talvirenkaiden pelätyt saatavuusongelmat eivät toteutuneet, mutta hinnat nousivat – "Isoin yksittäinen hinnankorotus ainakin 40:een vuoteen"

Tal­vi­ren­kai­den pelätyt saa­ta­vuus­on­gel­mat eivät to­teu­tu­neet, mutta hinnat nou­si­vat – "Isoin yk­sit­täi­nen hin­nan­ko­ro­tus ainakin 40:een vuo­teen"

20.10.2022 13:36 3
Tilaajille
Meri-Lapissa seutuliikenteen matkustajista katosi korona-aikana 95 prosenttia – "Se tarkoittaa sitä, että eihän siellä enää kannata ajaa yhtään mitään markkinaehtoisesti"

Me­ri-La­pis­sa seu­tu­lii­ken­teen mat­kus­ta­jis­ta katosi ko­ro­na-ai­ka­na 95 pro­sent­tia – "Se tar­koit­taa sitä, että eihän siellä enää kannata ajaa yhtään mitään mark­ki­naeh­toi­ses­ti"

19.10.2022 19:30
Tilaajille