Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

Pääkirjoitus: Ou­to­kum­mun bio­kok­si- ja -me­taa­ni­lai­tos tarjoaa in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suuk­sia muil­le­kin yri­tyk­sil­le – te­räs­yh­tiö on saa­vut­ta­mas­sa pääs­tö­ta­voit­teen­sa

ajoneuvot
Kuukausi
Koppimönkijät ovat syrjäyttäneet mopoautot nuorison liikennevälineenä

Kop­pi­mön­ki­jät ovat syr­jäyt­tä­neet mo­po­au­tot nuo­ri­son lii­ken­ne­vä­li­nee­nä

01.10.2022 18:00 5
Tilaajille
Seitsemän paikkaa premium-luokassa – Elisabethin hautajaissaattueessa näkyneen britti-ikonin haittapuolet ovat kulutus ja ostohinta

Seit­se­män paikkaa pre­mium-luo­kas­sa – Eli­sa­bet­hin hau­ta­jais­saat­tuees­sa nä­ky­neen brit­ti-iko­nin hait­ta­puo­let ovat kulutus ja os­to­hin­ta

24.09.2022 06:30
Tilaajille
Sähkö tuo uusia yrittäjiä venealalle, mutta akkujen kesto ja veneiden hinnat arveluttavat ostajia – jossain sähkö on kuitenkin vesillä parhaimmillaan

Sähkö tuo uusia yrit­tä­jiä ve­nea­lal­le, mutta akkujen kesto ja ve­nei­den hinnat ar­ve­lut­ta­vat ostajia – jossain sähkö on kui­ten­kin vesillä par­haim­mil­laan

17.09.2022 06:30 2
Tilaajille
Autoilijoiden renkaita ratsataan tällä viikolla – lappilaisten renkaiden kunnossa on tapahtunut huima parannus

Au­toi­li­joi­den ren­kai­ta rat­sa­taan tällä vii­kol­la – lap­pi­lais­ten ren­kai­den kun­nos­sa on ta­pah­tu­nut huima pa­ran­nus

12.09.2022 10:39 7
Tilaajille
Lapin K-kauppoihin kolme uutta sähköautojen latauspistettä – jokaiseen tulee myös suurteholatauspiste

Lapin K-kaup­poi­hin kolme uutta säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tet­tä – ­jo­kai­seen tulee myös suur­te­ho­la­taus­pis­te

09.09.2022 10:47 3
Tilaajille
Vanhemmat
Uudesta auton hinta-arviopalvelusta on tullut kuluttajille yllätyslaskuja – reklamoi laskusta heti, neuvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Uudesta auton hin­ta-ar­vio­pal­ve­lus­ta on tullut ku­lut­ta­jil­le yl­lä­tys­las­ku­ja – rek­la­moi las­kus­ta heti, neuvoo Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to

31.08.2022 11:48
Tilaajille
Jo maistiainen on luksusta, katso kuvat – 1,5 miljoonan euron katamaraaniveneessä samppanjalasikin pysyy kaatumatta pöydällä

Jo mais­tiai­nen on luk­sus­ta, katso kuvat – 1,5 mil­joo­nan euron ka­ta­ma­raa­ni­ve­nees­sä samp­pan­ja­la­si­kin pysyy kaa­tu­mat­ta pöy­däl­lä

27.08.2022 06:30
Tilaajille
Hirvikolarin riski kasvaa syyspimeällä metsästyksen ja hirven kiima-ajan alettua – lähes kolmannes onnettomuuksista tapahtuu syys-lokakuussa

Hir­vi­ko­la­rin riski kasvaa syys­pi­meäl­lä met­säs­tyk­sen ja hirven kii­ma-ajan alettua – lähes kol­man­nes on­net­to­muuk­sis­ta ta­pah­tuu syys-lo­ka­kuus­sa

25.08.2022 08:56
Tilaajille
Puolustusvoimat huutokauppaa käytöstä poistettua tavaraa Tervolassa viikonloppuna – mukana muun muassa telakuorma-autoja ja mönkijöitä

Puo­lus­tus­voi­mat huu­to­kaup­paa käy­tös­tä pois­tet­tua tavaraa Ter­vo­las­sa vii­kon­lop­pu­na – mukana muun muassa te­la­kuor­ma-au­to­ja ja mön­ki­jöi­tä

22.08.2022 14:47 2
Tilaajille
Jopa viisi tonnia sähköauton ostajalle – autoala ehdottaa hankintatuen väliaikaista nostamista, sillä henkilöautokanta uudistuu hitaasti

Jopa viisi tonnia säh­kö­au­ton os­ta­jal­le – autoala eh­dot­taa han­kin­ta­tuen vä­li­ai­kais­ta nos­ta­mis­ta, sillä hen­ki­lö­au­to­kan­ta uu­dis­tuu hi­taas­ti

20.08.2022 06:30 15
Tilaajille
Sama teema, kolme muunnelmaa – 65 kilometrin koeajolenkki kulki 0–5 litran bensankulutuksella sen mukaan, paljonko sähköä Kia Niro kykeni hyödyntämään

Sama teema, kolme muun­nel­maa – 65 ki­lo­met­rin koe­ajo­lenk­ki kulki 0–5 litran ben­san­ku­lu­tuk­sel­la sen mukaan, pal­jon­ko sähköä Kia Niro kykeni hyö­dyn­tä­mään

13.08.2022 06:30
Tilaajille
Puutavara-autojen päällerakentaja Alucar laajentaa toimintaansa Rovaniemelle – toimipisteessä asennetaan ja huolletaan pohjoisen puutavararekkojen päällerakenteita

Puu­ta­va­ra-au­to­jen pääl­le­ra­ken­ta­ja Alucar laa­jen­taa toi­min­taan­sa Ro­va­nie­mel­le – toi­mi­pis­tees­sä asen­ne­taan ja huol­le­taan poh­joi­sen puu­ta­va­ra­rek­ko­jen pääl­le­ra­ken­tei­ta

12.08.2022 13:22
Tilaajille
Sähköauton lataus on tämän kesän kuuma aihe – viisas rakentaja varautuu asiaan ennakolta, vaikka ei vielä omistaisikaan töpselimallia

Säh­kö­au­ton lataus on tämän kesän kuuma aihe – viisas ra­ken­ta­ja va­rau­tuu asiaan en­na­kol­ta, vaikka ei vielä omis­tai­si­kaan töp­se­li­mal­lia

06.08.2022 06:30 2
Tilaajille
Uusien autojen saatavuudessa edelleen viiveitä – ladattavien osuus jo yli kolmannes, suosituin autovaihtoehto kuitenkin yhä ei-ladattava

Uusien autojen saa­ta­vuu­des­sa edel­leen vii­vei­tä – la­dat­ta­vien osuus jo yli kol­man­nes, suo­si­tuin au­to­vaih­to­eh­to kui­ten­kin yhä ei-la­dat­ta­va

01.08.2022 11:48
Tilaajille
Hirvaan ja Häkinvaaran alueella etsityn punaisen henkilöauton kuljettaja löytyi – poliisi kiittää lukuisista havainnoista

Hirvaan ja Hä­kin­vaa­ran alueel­la etsityn pu­nai­sen hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja löytyi – poliisi kiittää lu­kui­sis­ta ha­vain­nois­ta

22.07.2022 10:58
Tilaajille
Nuoret ovat kohdanneet toistuvasti ongelmia mopomiittien järjestämisessä Rovaniemellä – järjestäjän avunpyyntö sai odottamattoman reaktion somessa

Nuoret ovat koh­dan­neet tois­tu­vas­ti on­gel­mia mo­po­miit­tien jär­jes­tä­mi­ses­sä Ro­va­nie­mel­lä – jär­jes­tä­jän avun­pyyn­tö sai odot­ta­mat­to­man reak­tion somessa

21.07.2022 19:30 30
Tilaajille
Kun Pyhimys-Volvon suunnittelija istui etupenkille, auton omistaja Vesa Koskinen tiesi, ettei hetki unohdu – ajattomuus ja kestävyys kiehtovat Volvo-harrastajia

Kun Py­hi­mys-Vol­von suun­nit­te­li­ja istui etu­pen­kil­le, auton omis­ta­ja Vesa Kos­ki­nen tiesi, ettei hetki unohdu – ajat­to­muus ja kes­tä­vyys kieh­to­vat Vol­vo-har­ras­ta­jia

16.07.2022 06:30
Tilaajille
Jotta ihmiset valitsisivat junan oman auton tai lentokoneen sijaan, pitää monen asian muuttua
Pääkirjoitus

Jotta ihmiset va­lit­si­si­vat junan oman auton tai len­to­ko­neen sijaan, pitää monen asian muuttua

15.07.2022 20:00 7
Tilaajille
Ranskalainen ratkaisu yllättää – täysin sähköinen Renault Megane sopii erityisen hyvin pohjoisiin olosuhteisiin

Rans­ka­lai­nen rat­kai­su yl­lät­tää – täysin säh­köi­nen Renault Megane sopii eri­tyi­sen hyvin poh­joi­siin olo­suh­tei­siin

09.07.2022 06:30 1
Tilaajille
Bensan hinnan kipuraja ylittyi Suomessa – Ruotsissa laskettiin valmisteveroa, länsirajalla siirryttiin tankkaamaan Ruotsin pumpuista

Bensan hinnan ki­pu­ra­ja ylittyi Suo­mes­sa – Ruot­sis­sa las­ket­tiin val­mis­te­ve­roa, län­si­ra­jal­la siir­ryt­tiin tank­kaa­maan Ruotsin pum­puis­ta

08.07.2022 19:30 18
Tilaajille