Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

ajoneuvot
Kuukausi
Tällaista Muonion luonnonilmiötä ei VTT:kään osannut ottaa huomioon – Suomen sääolot vaikeuttavat meille sopivien itse ajavien ajoneuvojen kehittämistä

Täl­lais­ta Muonion luon­non­il­miö­tä ei VTT:kään osannut ottaa huo­mioon – Suomen sääolot vai­keut­ta­vat meille so­pi­vien itse ajavien ajo­neu­vo­jen ke­hit­tä­mis­tä

30.09.2023 06:30
Tilaajille
"Silloin räjähti rengas ja rupesi näkymään liekkejä" – rekan lavetin akselistossa tulipalo kesken ajon Posion Pernussa

"Sil­loin räjähti rengas ja rupesi nä­ky­mään liek­ke­jä" – rekan lavetin ak­se­lis­tos­sa tu­li­pa­lo kesken ajon Posion Per­nus­sa

27.09.2023 19:09 1
Tilaajille
Nyt on laatua autobahnille – Opel Astra ja sisarmalli Peugeot 308 osoittavat, missä Eurooppa voi pitää kiinni etumatkasta suhteessa uusiin kilpailijoihinsa

Nyt on laatua au­to­bah­nil­le – Opel Astra ja si­sar­mal­li Peugeot 308 osoit­ta­vat, missä Eu­roop­pa voi pitää kiinni etu­mat­kas­ta suh­tees­sa uusiin kil­pai­li­joi­hin­sa

23.09.2023 06:30
Tilaajille
Kokkolan pojat kinnerikaupoilla – Münchenissä esiteltiin suomalaistuote, jolle ei löydy vertaista koko Euroopasta

Kok­ko­lan pojat kin­ne­ri­kau­poil­la – Mün­che­nis­sä esi­tel­tiin suo­ma­lais­tuo­te, jolle ei löydy ver­tais­ta koko Eu­roo­pas­ta

16.09.2023 06:30 2
Tilaajille
Repusta aukeaa pelastusliivi suojaamaan pyöräilijän ylävartaloa – ongelmana vain kallis hinta

Repusta aukeaa pe­las­tus­lii­vi suo­jaa­maan pyö­räi­li­jän ylä­var­ta­loa – on­gel­ma­na vain kallis hinta

16.09.2023 06:30 1
Tilaajille
Kari ajaa autollaan kaikkein mieluiten tunturiin – kun kilometrejä kertyy, on ajomukavuus aina vain tärkeämpää
Mainos Pörhön Autoliike

Kari ajaa au­tol­laan kaik­kein mie­lui­ten tun­tu­riin – kun ki­lo­met­re­jä kertyy, on ajo­mu­ka­vuus aina vain tär­keäm­pää

14.09.2023 06:00
Analyysi: Uusien autojen kauppa on hyytynyt puolella – sähköautojen suuri osuus osin silmänlumetta

Ana­lyy­si: Uusien autojen kauppa on hyy­ty­nyt puo­lel­la – säh­kö­au­to­jen suuri osuus osin sil­män­lu­met­ta

12.09.2023 16:46 6
Tilaajille
Perinteiset automessut ovat historiaa, eikä niitä kaipaa enää kukaan – näin laaja on sähköisen liikkumisen kirjo ja yllätyksiä täynnä

Pe­rin­tei­set au­to­mes­sut ovat his­to­riaa, eikä niitä kaipaa enää kukaan – näin laaja on säh­köi­sen liik­ku­mi­sen kirjo ja yl­lä­tyk­siä täynnä

09.09.2023 06:30
Tilaajille
Raumonjoen ratasilta kohta valmis sähkölle

Rau­mon­joen ra­tasil­ta kohta valmis säh­köl­le

07.09.2023 05:37
Kaikki, mitä sinun on tiedettävä sähköauton akusta – kallein osa ei välttämättä kestä yhtäkään kolhua, ja korjauskulut voivat nousta kymppitonneihin

Kaikki, mitä sinun on tie­det­tä­vä säh­kö­au­ton akusta – kallein osa ei vält­tä­mät­tä kestä yh­tä­kään kolhua, ja kor­jaus­ku­lut voivat nousta kymp­pi­ton­nei­hin

02.09.2023 06:30 10
Tilaajille
Täyssähköautojen osuus rekisteröinneissä nousi bensiiniautoja suuremmaksi

Täys­säh­kö­au­to­jen osuus re­kis­te­röin­neis­sä nousi ben­sii­ni­au­to­ja suu­rem­mak­si

01.09.2023 16:55 4
Vanhemmat
Puolustusvoimilta poistettua materiaalia huutokaupataan jälleen Tervolassa lauantaina – huudettavana on esimerkiksi yli 20 telakuorma-autoa

Puo­lus­tus­voi­mil­ta pois­tet­tua ma­te­riaa­lia huu­to­kau­pa­taan jälleen Ter­vo­las­sa lauan­tai­na – huu­det­ta­va­na on esi­mer­kik­si yli 20 te­la­kuor­ma-au­toa

31.08.2023 12:35 3
Tilaajille
Tuhansia hevosvoimia ja kromin kiiltoa Saariselän vauhdittajana – Rautaa rajalle veti Inariin yli sata jenkkiautoa

Tu­han­sia he­vos­voi­mia ja kromin kiiltoa Saa­ri­se­län vauh­dit­ta­ja­na – Rautaa rajalle veti Inariin yli sata jenk­ki­au­toa

27.08.2023 15:03 4
Tilaajille
Halpa sähkö voi tehdä sähköautosta bensa-autoa halvemman jo muutaman vuoden käytöllä

Halpa sähkö voi tehdä säh­kö­au­tos­ta ben­sa-au­toa hal­vem­man jo muu­ta­man vuoden käy­töl­lä

20.08.2023 15:00 15
Pikku-Fiat sai sähköt, ja syntyi modernin ajan kesäauto – Hauskuus alkakoon!

Pik­ku-Fiat sai sähköt, ja syntyi mo­der­nin ajan ke­sä­au­to – Haus­kuus al­ka­koon!

19.08.2023 06:30 1
Tilaajille
Täydellisyyden taakka – Mercedes-Benzin sähkömaasturi on ylellinen kuin huvijahti ja voimakas kuin rata-auto, mutta onko sillä tulevaisuutta?

Täy­del­li­syy­den taakka – Mer­ce­des-Ben­zin säh­kö­maas­tu­ri on ylel­li­nen kuin hu­vi­jah­ti ja voi­ma­kas kuin ra­ta-au­to, mutta onko sillä tu­le­vai­suut­ta?

19.08.2023 06:30 2
Tilaajille
Yöllinen tuhopolttaja vaurioitti pariakymmentä autoa Haaparannalla, yksi pidätetty

Yöl­li­nen tu­ho­polt­ta­ja vau­rioit­ti pa­ria­kym­men­tä autoa Haa­pa­ran­nal­la, yksi pi­dä­tet­ty

17.08.2023 13:16
Tilaajille
Kruisailua ja drive-in -elokuvaa Lumilinnalla

Krui­sai­lua ja dri­ve-in -e­lo­ku­vaa Lu­mi­lin­nal­la

17.08.2023 12:19
Magneettimäki ottaa yhä autoista mittaa Saariselällä – Jäämerentien huoltoliikenne oli logistiikan mestarisuoritus, ja nyt pohjoisten reittien merkitys korostuu taas

Mag­neet­ti­mä­ki ottaa yhä au­tois­ta mittaa Saa­ri­se­läl­lä – Jää­me­ren­tien huol­to­lii­ken­ne oli lo­gis­tii­kan mes­ta­ri­suo­ri­tus, ja nyt poh­jois­ten reit­tien mer­ki­tys ko­ros­tuu taas

12.08.2023 12:00 4
Tilaajille