pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Uusi vuosi
Vuoden  2022 ensimmäinen vauva syntyi Tornioon

Vuoden 2022 en­sim­mäi­nen vauva syntyi Tor­nioon

05.01.2022 10:41
Hiihtokeskukset vetivät väkeä vuodenvaihteessa, vaikka koronarajoitukset kiristyivät viime tingassa

Hiih­to­kes­kuk­set vetivät väkeä vuo­den­vaih­tees­sa, vaikka ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ki­ris­tyi­vät viime tin­gas­sa

02.01.2022 16:20 4
Baarien sulkeminen siirsi uudenvuoden häiriökäyttäytymisen haja-asutusalueille – Naantalissa ilotulitteet sytyttivät auton palamaan, muualla Suomessa useita kotihälytyksiä

Baarien sul­ke­mi­nen siirsi uu­den­vuo­den häi­riö­käyt­täy­ty­mi­sen ha­ja-asu­tus­alueil­le – Naan­ta­lis­sa ilo­tu­lit­teet sy­tyt­ti­vät auton pa­la­maan, muualla Suo­mes­sa useita ko­ti­hä­ly­tyk­siä

01.01.2022 09:22 3
Päiväkirja: Tilinteon hetki on juuri nyt
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ti­lin­teon hetki on juuri nyt

31.12.2021 07:00
Tilaajille
Pandemian loppu voi koittaa ensi vuonna, mutta se vaatinee rokoteitsekkyydestä luopumista
Pääkirjoitus

Pan­de­mian loppu voi koittaa ensi vuonna, mutta se vaa­ti­nee ro­ko­te­it­sek­kyy­des­tä luo­pu­mis­ta

31.12.2021 05:30 2
Tilaajille
Uudenvuodentapahtumat perutaan Rovaniemellä, kokoukset suositellaan järjestettävän etäyhteyksillä

Uu­den­vuo­den­ta­pah­tu­mat pe­ru­taan Ro­va­nie­mel­lä, ko­kouk­set suo­si­tel­laan jär­jes­tet­tä­vän etä­yh­teyk­sil­lä

10.12.2021 12:54 1
Tilaajille

Kemin Sau­vo­saa­res­sa ja Tornion Suen­saa­res­sa ei saa pau­ku­tel­la ilo­tu­lit­tei­ta

30.12.2020 15:20
WHO:n johtaja toivoo, ettei pandemian vuoksi tehtyjä uhrauksia haaskattaisi loppuvuoden juhlallisuuksien vuoksi

WHO:n johtaja toivoo, ettei pan­de­mian vuoksi tehtyjä uh­rauk­sia haas­kat­tai­si lop­pu­vuo­den juh­lal­li­suuk­sien vuoksi

25.12.2020 15:33
Rovaniemellä suositellaan pitäytymään isoista juhlista, myös maski- ja etäytyön suosituksia jatketaan

Ro­va­nie­mel­lä suo­si­tel­laan pi­täy­ty­mään isoista juh­lis­ta, myös maski- ja etäy­työn suo­si­tuk­sia jat­ke­taan

22.12.2020 15:47
Tilaajille
Joulun ja uuden vuoden matkailulla iso merkitys matkailualan yritysten selviämisessä koronan yli – MaRan kyselyn perusteella yritysten konkurssiriski on kasvanut

Joulun ja uuden vuoden mat­kai­lul­la iso mer­ki­tys mat­kai­lu­alan yri­tys­ten sel­viä­mi­ses­sä koronan yli – MaRan kyselyn pe­rus­teel­la yri­tys­ten kon­kurs­si­ris­ki on kas­va­nut

17.12.2020 09:31 1
Tilaajille
Hitaasti, mutta varmasti – pienin askelin syntyy vakaampaa muutosta
Kolumni

Hi­taas­ti, mutta var­mas­ti – pienin askelin syntyy va­kaam­paa muu­tos­ta

17.01.2020 06:30
Ilmastonmuutos, rauha, some ja tasa-arvo – Vasan tekijätokka muistelee menneitä ja pohtii alkavaa vuosikymmentä

Il­mas­ton­muu­tos, rauha, some ja ta­sa-ar­vo – Vasan te­ki­jä­tok­ka muis­te­lee men­nei­tä ja pohtii alkavaa vuo­si­kym­men­tä

03.01.2020 07:00
Uusi vuosi, uusi minä?
Kolumni

Uusi vuosi, uusi minä?

03.01.2020 06:30
Tuplajuhla Suomen ja Ruotsin rajalla veti väkeä jopa tuhatmäärin – Valtakunnanrajalla raketit ammutaan kaksi kertaa

Tup­la­juh­la Suomen ja Ruotsin rajalla veti väkeä jopa tu­hat­mää­rin – Val­ta­kun­nan­ra­jal­la raketit am­mu­taan kaksi kertaa

02.01.2020 18:30
Tilaajille
Pääministeri Marin: Huomaan arvostavani presidentti-instituutiota entistä enemmän

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Huomaan ar­vos­ta­va­ni pre­si­dent­ti-ins­ti­tuu­tio­ta entistä enemmän

01.01.2020 18:21
Kommentti: Presidentin vuosittainen kehityskeskustelu – oliko uudenvuodenpuheen uusi asetelma viesti kansalle?

Kom­ment­ti: Pre­si­den­tin vuo­sit­tai­nen ke­hi­tys­kes­kus­te­lu – oliko uu­den­vuo­den­pu­heen uusi ase­tel­ma viesti kan­sal­le?

01.01.2020 16:36
Presidentin 14 elämänohjetta vuodelle 2020

Pre­si­den­tin 14 elä­män­oh­jet­ta vuo­del­le 2020

01.01.2020 15:19
Mies löi tuopilla päähän Saariselällä Teerenpesässä – poliisi etsii 170–180-senttistä henkilöä

Mies löi tuo­pil­la päähän Saa­ri­se­läl­lä Tee­ren­pe­säs­sä – poliisi etsii 170–180-sent­tis­tä hen­ki­löä

01.01.2020 15:18
Tilaajille
Professori: Presidentin huoli hallituksen työrauhasta on aiheellinen – uudenvuodenpuheen ydinteemat kärsivällisyys, yhteisymmärrys ja luottamus

Pro­fes­so­ri: Pre­si­den­tin huoli hal­li­tuk­sen työ­rau­has­ta on ai­heel­li­nen – uu­den­vuo­den­pu­heen ydin­tee­mat kär­si­väl­li­syys, yh­teis­ym­mär­rys ja luot­ta­mus

01.01.2020 12:48
Presidentti Sauli Niinistö toivoi valtakunnanpolitiikkaan työrauhaa – "Draamaa syntyy hetkessä, tulokset ottavat aikansa"

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö toivoi val­ta­kun­nan­po­li­tiik­kaan työ­rau­haa – "D­raa­maa syntyy het­kes­sä, tu­lok­set ottavat ai­kan­sa"

01.01.2020 12:15