Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Uusi vuosi
Vuosi kääntyy uuteen ja kevät koittaa liian nopeasti – sielua hoivaavista hetkistä onkin syytä pitää kiinni
Kolumni

Vuosi kääntyy uuteen ja kevät koittaa liian no­peas­ti – sielua hoi­vaa­vis­ta het­kis­tä onkin syytä pitää kiinni

20.01.2024 08:00
Geopoliittista hälinää, mäkihyppymenestystä ja tinkausta voimaloiden rakentamisesta – tältä näyttää Lapin vuosi 2024 neljän huippuasiantuntijan silmin

Geo­po­liit­tis­ta hä­li­nää, mä­ki­hyp­py­me­nes­tys­tä ja tin­kaus­ta voi­ma­loi­den ra­ken­ta­mi­ses­ta – tältä näyttää Lapin vuosi 2024 neljän huip­pu­asian­tun­ti­jan silmin

06.01.2024 08:00 1
Tilaajille
Toimittajalta: 12 vuotta sitten loppiaisena isäni kannettiin pois, eikä mikään ole ollut sen jälkeen entisellään
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: 12 vuotta sitten lop­piai­se­na isäni kan­net­tiin pois, eikä mikään ole ollut sen jälkeen en­ti­sel­lään

04.01.2024 08:50 7
Näkökulma: Niinistön uudenvuodenpuheissa alkoi vuodesta 2015 korostua Suomen ankkuroituminen länteen – Muistatko nämä 11 puhetta: "Venäjä hyvin tietää, että..."

Nä­kö­kul­ma: Nii­nis­tön uu­den­vuo­den­pu­heis­sa alkoi vuo­des­ta 2015 ko­ros­tua Suomen ank­ku­roi­tu­mi­nen länteen – Muis­tat­ko nämä 11 pu­het­ta: "Venäjä hyvin tietää, et­tä..."

31.12.2023 11:30
Tilaajille

Vuosi vaihtuu osassa maa­pal­loa jo tänään puo­lil­ta päivin – vuosi 2024 alkaa vii­mei­se­nä Ha­vai­jil­la

31.12.2023 10:08
Rovaniemeläinen Sanna Hast lähtee koiransa kanssa mökille pakoon uuden vuoden raketteja – "Tarpeetonta kärsimystä eläimille"

Ro­va­nie­me­läi­nen Sanna Hast lähtee koi­ran­sa kanssa mökille pakoon uuden vuoden ra­ket­te­ja – "Tar­pee­ton­ta kär­si­mys­tä eläi­mil­le"

30.12.2023 14:35 17
Tilaajille
Uusi vuosi alkaa hyytävänä Lapissa, kun kylmää ilmaa virtaa Venäjältä Suomeen – mittaushistorian kylmin uusi vuosi vietettiin yli 40 vuotta sitten Sallassa

Uusi vuosi alkaa hyy­tä­vä­nä La­pis­sa, kun kylmää ilmaa virtaa Ve­nä­jäl­tä Suomeen – mit­taus­his­to­rian kylmin uusi vuosi vie­tet­tiin yli 40 vuotta sitten Sal­las­sa

29.12.2023 14:08 5
Tilaajille
Kolme parasta tärppiä vuodenvaihteen kokkailuihin – nämä suolaiset herkut tuovat uuden maun kielelle

Kolme parasta tärppiä vuo­den­vaih­teen kok­kai­lui­hin – nämä suo­lai­set herkut tuovat uuden maun kie­lel­le

28.12.2023 06:30
Tilaajille
Tänä vuonna lupaan itselleni lempeyttä
Kolumni

Tänä vuonna lupaan it­sel­le­ni lem­peyt­tä

06.01.2023 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muut­tuu­ko ihminen ja mihin suun­taan?

05.01.2023 05:00
Tilaajille
Uudestaan vanhenevat lupaukset
Kolumni

Uu­des­taan van­he­ne­vat lu­pauk­set

03.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Viestinnän professori: Niinistö otti kansakunnan isän roolin uudenvuodenpuheessaan

Vies­tin­nän pro­fes­so­ri: Nii­nis­tö otti kan­sa­kun­nan isän roolin uu­den­vuo­den­pu­hees­saan

01.01.2023 16:25
Poliisilla oli kiireinen uudenvuodenyö Lapissa: ilotulitteita ammuttiin rakennuksia päin Kemissä, Rovaniemellä useita pahoinpitelyjä

Po­lii­sil­la oli kii­rei­nen uu­den­vuo­den­yö La­pis­sa: ilo­tu­lit­tei­ta am­mut­tiin ra­ken­nuk­sia päin Ke­mis­sä, Ro­va­nie­mel­lä useita pa­hoin­pi­te­ly­jä

01.01.2023 11:00 13
Tilaajille
Luonnon uudenvuodenpuhe: "Toivon, että ihminen oppii elämään kohtuullisesti."
Kolumni

Luonnon uu­den­vuo­den­pu­he: "Toi­von, että ihminen oppii elämään koh­tuul­li­ses­ti."

31.12.2022 13:02
Kemi järjestää uuden vuoden ilotulituksen sekä ilmaisen kuljetuksen paikan päälle

Kemi jär­jes­tää uuden vuoden ilo­tu­li­tuk­sen sekä il­mai­sen kul­je­tuk­sen paikan päälle

29.12.2022 19:28 1
Tilaajille
Ilotulitteiden myynti alkoi – ampua saa vasta uudenvuodenaattona

Ilo­tu­lit­tei­den myynti alkoi – ampua saa vasta uu­den­vuo­den­aat­to­na

27.12.2022 18:33 5
Tilaajille
Kolumni: Perinteinen lukulupaus tulevaisuuden kynnyksellä
Kolumni

Ko­lum­ni: Pe­rin­tei­nen lu­ku­lu­paus tu­le­vai­suu­den kyn­nyk­sel­lä

27.12.2022 15:34
Tilaajille
Arkkipiispan uudenvuoden lupaukset: vähemmän valitusta ja enemmän kiitollisuutta  – "Mitä itse voisin tehdä muiden hyväksi, jotta olisi paremmin"

Ark­ki­piis­pan uu­den­vuo­den lu­pauk­set: vä­hem­män va­li­tus­ta ja enemmän kii­tol­li­suut­ta – "Mitä itse voisin tehdä muiden hy­väk­si, jotta olisi pa­rem­min"

26.12.2022 18:30
Tilaajille
Päiväkirja: On jälleen se aika vuodesta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: On jälleen se aika vuo­des­ta

01.12.2022 05:00
Tilaajille
Vuoden  2022 ensimmäinen vauva syntyi Tornioon

Vuoden 2022 en­sim­mäi­nen vauva syntyi Tor­nioon

05.01.2022 10:41