Revontulet
Yrjö Benson kuvasi Ylläksellä poikkeukselliset revontulet – "Kuvassa voi itse kukin nähdä mitä haluaa, mutta minä näen siinä jättiläismäisen suuren staalon"

Yrjö Benson kuvasi Yl­läk­sel­lä poik­keuk­sel­li­set re­von­tu­let – "Ku­vas­sa voi itse kukin nähdä mitä haluaa, mutta minä näen siinä jät­ti­läis­mäi­sen suuren staa­lon"

14.02.2021 18:24
Tilaajille
Revontulikuvaaja vangitsi harvinaisen picket fence -ilmiön kuvaansa Ylläsjärvellä – "En ole nähnyt koskaan aiemmin"

Re­von­tu­li­ku­vaa­ja van­git­si har­vi­nai­sen picket fence -ilmiön ku­vaan­sa Yl­läs­jär­vel­lä – "En ole nähnyt koskaan aiem­min"

12.02.2021 12:58 4
Tilaajille
Tähtitieteen opiskelija Dennis Lehtonen kuvasi upeat revontulet Sallan pakkasyössä – Paras aika havainnointiin on keskiyön aikoihin

Täh­ti­tie­teen opis­ke­li­ja Dennis Leh­to­nen kuvasi upeat re­von­tu­let Sallan pak­kas­yös­sä – Paras aika ha­vain­noin­tiin on kes­ki­yön ai­koi­hin

09.02.2021 17:34
Tilaajille
Katso kuvat: Revontulet leiskuivat Rovajärvellä sotaharjoituksessa

Katso kuvat: Re­von­tu­let leis­kui­vat Ro­va­jär­vel­lä so­ta­har­joi­tuk­ses­sa

23.11.2020 15:08
Tilaajille
Syksy on parasta aikaa revontulien näkemiseen –  "Niitä kannattaa katsella kun ne näkyvät, ei siinä kannata lähteä kavereita hakemaan"

Syksy on parasta aikaa re­von­tu­lien nä­ke­mi­seen –  "Niitä kan­nat­taa kat­sel­la kun ne nä­ky­vät, ei siinä kannata lähteä ka­ve­rei­ta ha­ke­maan"

03.09.2020 21:00
Tilaajille
Tähtitaivaan tuiketta ja revontulten loimotusta – timelapse-video näyttää, millainen on talviyö Syötteen kansallispuistossa

Täh­ti­tai­vaan tui­ket­ta ja re­von­tul­ten loi­mo­tus­ta – ti­me­lap­se-vi­deo näyt­tää, mil­lai­nen on talviyö Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa

26.08.2020 09:24

Salla haluaa kasvua kesään ja tal­vel­le lisää re­von­tu­li­mat­kai­lua

10.02.2020 20:46
Tilaajille
SAKK:n opiskelija kuvasi revontulia Inarissa ja latasi videot nettiin – kaksi vuotta myöhemmin soi puhelin ja aineisto päätyi Yhdysvaltojen listaykkösen musiikkivideolle

SAKK:n opis­ke­li­ja kuvasi re­von­tu­lia Ina­ris­sa ja latasi videot nettiin – kaksi vuotta myö­hem­min soi puhelin ja ai­neis­to päätyi Yh­dys­val­to­jen lis­ta­yk­kö­sen mu­siik­ki­vi­deol­le

25.01.2020 19:24
Tilaajille
Revontuli-dokumentti kiertää Lapin valkokankailla –Dokumentti selittää esimerkiksi, miksi auringon hiukkaspommitus voi olla vaaraksi ihmiskunnalle

Re­von­tu­li-do­ku­ment­ti kiertää Lapin val­ko­kan­kail­la –Do­ku­ment­ti se­lit­tää esi­mer­kik­si, miksi au­rin­gon hiuk­kas­pom­mi­tus voi olla vaa­rak­si ih­mis­kun­nal­le

01.01.2020 07:30
Tilaajille
"Illan aikana on ajettu 200 kilometriä, jotta taivaalta löytyisi sopiva aukko" – Huono revontulitalvi on aiheuttanut painetta revontuliretkien järjestäjille

"Illan aikana on ajettu 200 ki­lo­met­riä, jotta tai­vaal­ta löy­tyi­si sopiva aukko" – Huono re­von­tu­li­tal­vi on ai­heut­ta­nut pai­net­ta re­von­tu­li­ret­kien jär­jes­tä­jil­le

30.12.2019 07:30
Tilaajille
Livojärven korpeen Posiolle aiotaan rakentaa vuodessa 40 iglumökkiä ja hotelli-ravintola

Li­vo­jär­ven korpeen Po­siol­le aiotaan ra­ken­taa vuo­des­sa 40 ig­lu­mök­kiä ja ho­tel­li-ra­vin­to­la

17.12.2019 18:10
Tilaajille
Aurinko elää hiljaisempaa jaksoaan – "Revontulimatkailubisneksen kannalta tämä talvi ei välttämättä ole se vetävin juttu – paitsi ehkä napapiirin pohjoispuolella"

Aurinko elää hil­jai­sem­paa jak­soaan – "Re­von­tu­li­mat­kai­lu­bis­nek­sen kan­nal­ta tämä talvi ei vält­tä­mät­tä ole se vetävin juttu – paitsi ehkä na­pa­pii­rin poh­jois­puo­lel­la"

09.12.2019 08:38
Tilaajille
Raju aurinkomyrsky voisi pimentää kännykät ja pysäyttää lentoliikenteen – Revontulitutkimus auttaa torjumaan turvallisuusuhkia

Raju au­rin­ko­myrs­ky voisi pi­men­tää kän­ny­kät ja py­säyt­tää len­to­lii­ken­teen – Re­von­tu­li­tut­ki­mus auttaa tor­ju­maan tur­val­li­suus­uh­kia

08.12.2019 11:32
Tilaajille
Dokumenttielokuva tarjoaa uutta tietoa revontulista – ensi-ilta Rovaniemellä maanantaina

Do­ku­ment­ti­elo­ku­va tarjoaa uutta tietoa re­von­tu­lis­ta – en­si-il­ta Ro­va­nie­mel­lä maa­nan­tai­na

28.11.2019 09:40
CNN listasi Euroopan kauneimmat paikat – listan kärjessä Inarijärvi: "Ympärivuotinen paratiisi"

CNN listasi Eu­roo­pan kau­neim­mat paikat – listan kär­jes­sä Ina­ri­jär­vi: "Ym­pä­ri­vuo­ti­nen pa­ra­tii­si"

06.10.2019 18:52
Revontulet leiskuvat ensi yönä – pohjoisimmassa Lapissa parhaat olosuhteet katseluun

Re­von­tu­let leis­ku­vat ensi yönä – poh­joi­sim­mas­sa Lapissa parhaat olo­suh­teet kat­se­luun

27.09.2019 18:58
Tilaajille