Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Avaruus
Satelliittien ja tutkien salat avautuivat yleisölle Sodankylän Tähtelässä – "Tänne ei ihan aina pääse käymäänkään"

Sa­tel­liit­tien ja tutkien salat avau­tui­vat ylei­söl­le So­dan­ky­län Täh­te­läs­sä – "Tänne ei ihan aina pääse käy­mään­kään"

30.09.2023 12:01 1
Tilaajille
Sattumalta taivaalle ilmestyneet revontulet veivät Tarja Kouvon Keski-Suomesta Karigasniemelle – viime päivinä taivas on taas täyttynyt upeista valoilmiöistä

Sat­tu­mal­ta tai­vaal­le il­mes­ty­neet re­von­tu­let veivät Tarja Kouvon Kes­ki-Suo­mes­ta Ka­ri­gas­nie­mel­le – viime päivinä taivas on taas täyt­ty­nyt upeista va­lo­il­miöis­tä

19.09.2023 21:12
Tilaajille
Suomen avaruusaika alkoi Sodankylässä – tavoitteena on saada ensimmäinen lappilainen piensatelliitti avaruuteen ensi vuoden aikana

Suomen ava­ruus­ai­ka alkoi So­dan­ky­läs­sä – ta­voit­tee­na on saada en­sim­mäi­nen lap­pi­lai­nen pien­sa­tel­liit­ti ava­ruu­teen ensi vuoden aikana

31.08.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­si­tyis­tet­ty avaruus

03.05.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko ava­ruu­del­la oma aika?

27.04.2023 05:00 2
Juice-luotain laukaistiin matkalle kohti Jupiteria

Jui­ce-luo­tain lau­kais­tiin mat­kal­le kohti Ju­pi­te­ria

14.04.2023 17:30
Jupiter-luotain yritetään laukaista uudelleen tänään kello kolmen jälkeen

Ju­pi­ter-luo­tain yri­te­tään lau­kais­ta uu­del­leen tänään kello kolmen jälkeen

14.04.2023 13:28
Pohjois-Ruotsissa ammuttiin torstaina raketti, josta syntyi pohjoiselle taivaalle harvinainen valoilmiö – asiantuntija: "Voi olla, että tällaisen näkee vain kerran elämässä"

Poh­jois-Ruot­sis­sa am­mut­tiin tors­tai­na ra­ket­ti, josta syntyi poh­joi­sel­le tai­vaal­le har­vi­nai­nen va­lo­il­miö – asian­tun­ti­ja: "Voi olla, että täl­lai­sen näkee vain kerran elä­mäs­sä"

24.03.2023 07:52
Tilaajille
Venus ja Jupiter olivat torstaina harvinaisen lähekkäin iltataivaalla  – taivaalle kannattaa tähyillä nyt myöhemminkin

Venus ja Jupiter olivat tors­tai­na har­vi­nai­sen lä­hek­käin il­ta­tai­vaal­la – tai­vaal­le kan­nat­taa tä­hyil­lä nyt myö­hem­min­kin

03.03.2023 10:46
Tilaajille
Katse taivaalle jos sää kirkastuu –ZTF-komeetta havaittavissa jopa paljain silmin

Katse tai­vaal­le jos sää kir­kas­tuu –ZTF-ko­meet­ta ha­vait­ta­vis­sa jopa paljain silmin

21.01.2023 13:01 3
Tilaajille
Satelliittien laukaisukeskus vihittiin käyttöön Ruotsin Kiirunassa – SSC-yhtiö käy nyt keskusteluja Ukrainan avustamisesta satelliitteihin liittyvillä palveluilla

Sa­tel­liit­tien lau­kai­su­kes­kus vi­hit­tiin käyt­töön Ruotsin Kii­ru­nas­sa – SSC-yh­tiö käy nyt kes­kus­te­lu­ja Uk­rai­nan avus­ta­mi­ses­ta sa­tel­liit­tei­hin liit­ty­vil­lä pal­ve­luil­la

13.01.2023 16:57
Avaruusjättiläinen palveli 30 vuotta yliajalla Sodankylässä – vuonna 1978 valmistunut 32-metrinen suurtehotutka korvataan 10 000 miniantennin kentällä

Ava­ruus­jät­ti­läi­nen palveli 30 vuotta yli­ajal­la So­dan­ky­läs­sä – ­vuon­na 1978 val­mis­tu­nut 32-met­ri­nen suur­te­ho­tut­ka kor­va­taan 10 000 mi­ni­an­ten­nin ken­täl­lä

24.11.2022 20:30 1
Tilaajille
Kuu kulkee tiistaina Maan täysvarjon poikki  – osittainen vaihe näkyy ehkä pohjoisimmassa Lapissa

Kuu kulkee tiis­tai­na Maan täys­var­jon poikki – osit­tai­nen vaihe näkyy ehkä poh­joi­sim­mas­sa Lapissa

07.11.2022 18:59
Tilaajille
Päiväkirja: Ennen kuin aurinko nielaisee maapallon, ehtii aika huijata meitä ihmisiä vielä lukemattomia kertoja
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ennen kuin aurinko nie­lai­see maa­pal­lon, ehtii aika huijata meitä ihmisiä vielä lu­ke­mat­to­mia kertoja

22.07.2022 05:00
Tilaajille
Suomen ensimmäinen tiedesatelliitti paljastettiin – tältä se näyttää

Suomen en­sim­mäi­nen tie­de­sa­tel­liit­ti pal­jas­tet­tiin – tältä se näyttää

12.04.2022 14:33
"On ollut kausia, etten ole halunnut kuullakaan aiheesta" – tähtitieteenopiskelija Dennis Lehtonen muutti pimeän perässä Lappiin, poltti itsensä loppuun ja suunnittelee nyt ihan muuta ammattia

"On ollut kausia, etten ole ha­lun­nut kuul­la­kaan ai­hees­ta" – ­täh­ti­tie­tee­no­pis­ke­li­ja Dennis Leh­to­nen muutti pimeän perässä Lap­piin, poltti itsensä loppuun ja suun­nit­te­lee nyt ihan muuta am­mat­tia

30.03.2022 17:00 1
Tilaajille
NRK: Finnmarkin taivaalla nähty hehkuva pallo oli meteoriitti – osia saattanut pudota Suomen puolelle

NRK: Finn­mar­kin tai­vaal­la nähty hehkuva pallo oli me­teo­riit­ti – osia saat­ta­nut pudota Suomen puo­lel­le

12.02.2022 13:06
Tilaajille
Lehti: Tulipallo valaisi taivaan Pohjois-Norjan Altassa: ”Ei tiedetä, mikä se oli”

Lehti: Tu­li­pal­lo valaisi taivaan Poh­jois-Nor­jan Al­tas­sa: ”Ei tie­de­tä, mikä se oli”

11.02.2022 08:05 5
Tilaajille
James Webb -avaruusteleskooppi laukaistiin avaruuteen – näin se sujui

James Webb -a­va­ruus­te­le­skoop­pi lau­kais­tiin ava­ruu­teen – näin se sujui

25.12.2021 15:57 2
Auringossa tapahtui harvinaisen suuri purkaus – revontulten lisäksi voi aiheuttaa ongelmia sähköverkoissa ja satelliiteissa

Au­rin­gos­sa ta­pah­tui har­vi­nai­sen suuri purkaus – re­von­tul­ten lisäksi voi ai­heut­taa on­gel­mia säh­kö­ver­kois­sa ja sa­tel­lii­teis­sa

29.10.2021 19:40
Tilaajille