Tähtijuttu: Lappi on Naton sol­mu­koh­ta, sanoo Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mian­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Avaruus
Avaruusjättiläinen palveli 30 vuotta yliajalla Sodankylässä – vuonna 1978 valmistunut 32-metrinen suurtehotutka korvataan 10 000 miniantennin kentällä

Ava­ruus­jät­ti­läi­nen palveli 30 vuotta yli­ajal­la So­dan­ky­läs­sä – ­vuon­na 1978 val­mis­tu­nut 32-met­ri­nen suur­te­ho­tut­ka kor­va­taan 10 000 mi­ni­an­ten­nin ken­täl­lä

24.11.2022 20:30 1
Tilaajille
Kuu kulkee tiistaina Maan täysvarjon poikki  – osittainen vaihe näkyy ehkä pohjoisimmassa Lapissa

Kuu kulkee tiis­tai­na Maan täys­var­jon poikki – osit­tai­nen vaihe näkyy ehkä poh­joi­sim­mas­sa Lapissa

07.11.2022 18:59
Tilaajille
Päiväkirja: Ennen kuin aurinko nielaisee maapallon, ehtii aika huijata meitä ihmisiä vielä lukemattomia kertoja
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ennen kuin aurinko nie­lai­see maa­pal­lon, ehtii aika huijata meitä ihmisiä vielä lu­ke­mat­to­mia kertoja

22.07.2022 05:00
Tilaajille
Suomen ensimmäinen tiedesatelliitti paljastettiin – tältä se näyttää

Suomen en­sim­mäi­nen tie­de­sa­tel­liit­ti pal­jas­tet­tiin – tältä se näyttää

12.04.2022 14:33
"On ollut kausia, etten ole halunnut kuullakaan aiheesta" – tähtitieteenopiskelija Dennis Lehtonen muutti pimeän perässä Lappiin, poltti itsensä loppuun ja suunnittelee nyt ihan muuta ammattia

"On ollut kausia, etten ole ha­lun­nut kuul­la­kaan ai­hees­ta" – ­täh­ti­tie­tee­no­pis­ke­li­ja Dennis Leh­to­nen muutti pimeän perässä Lap­piin, poltti itsensä loppuun ja suun­nit­te­lee nyt ihan muuta am­mat­tia

30.03.2022 17:00 1
Tilaajille
NRK: Finnmarkin taivaalla nähty hehkuva pallo oli meteoriitti – osia saattanut pudota Suomen puolelle

NRK: Finn­mar­kin tai­vaal­la nähty hehkuva pallo oli me­teo­riit­ti – osia saat­ta­nut pudota Suomen puo­lel­le

12.02.2022 13:06
Tilaajille
Lehti: Tulipallo valaisi taivaan Pohjois-Norjan Altassa: ”Ei tiedetä, mikä se oli”

Lehti: Tu­li­pal­lo valaisi taivaan Poh­jois-Nor­jan Al­tas­sa: ”Ei tie­de­tä, mikä se oli”

11.02.2022 08:05 5
Tilaajille
James Webb -avaruusteleskooppi laukaistiin avaruuteen – näin se sujui

James Webb -a­va­ruus­te­le­skoop­pi lau­kais­tiin ava­ruu­teen – näin se sujui

25.12.2021 15:57 2
Auringossa tapahtui harvinaisen suuri purkaus – revontulten lisäksi voi aiheuttaa ongelmia sähköverkoissa ja satelliiteissa

Au­rin­gos­sa ta­pah­tui har­vi­nai­sen suuri purkaus – re­von­tul­ten lisäksi voi ai­heut­taa on­gel­mia säh­kö­ver­kois­sa ja sa­tel­lii­teis­sa

29.10.2021 19:40
Tilaajille
Kaliforniasta matkaan lähetetyn raketin laukaisu näkyi kirkkaana valoilmiönä Lapin yötaivaalla

Ka­li­for­nias­ta matkaan lä­he­te­tyn raketin lau­kai­su näkyi kirk­kaa­na va­lo­il­miö­nä Lapin yö­tai­vaal­la

28.09.2021 09:23
Tilaajille
Näitkö viikonloppuna valtavan valopallon ja ihmettelit, mikä se on? –  Kiirunasta Kuusamoon matkanneen tutkimuspallon lähtövalmisteluja seurasi itse kuningatar Silviakin

Näitkö vii­kon­lop­pu­na val­ta­van va­lo­pal­lon ja ih­met­te­lit, mikä se on? – Kii­ru­nas­ta Kuu­sa­moon mat­kan­neen tut­ki­mus­pal­lon läh­tö­val­mis­te­lu­ja seurasi itse ku­nin­ga­tar Sil­via­kin

13.09.2021 13:29 1
Tilaajille
Ve­nä­jäl­tä lau­kais­tu raketti keräsi paljon huo­mio­ta tors­tai-il­ta­na – lukijat kuvasivat valoilmiön eri puolilla Pohjois-Suomea

Ve­nä­jäl­tä lau­kais­tu raketti keräsi paljon huo­mio­ta tors­tai-il­ta­na – ­lu­ki­jat ku­va­si­vat va­lo­il­miön eri puo­lil­la Poh­jois-Suo­mea

10.09.2021 14:24 2
Tilaajille
Revontulikausi alkoi komeilla loimuilla Lapin taivaan yllä – Ennusteet lupaavat hyviä mahdollisuuksia bongareille tulevillekin öille

Re­von­tu­li­kau­si alkoi ko­meil­la loi­muil­la Lapin taivaan yllä – En­nus­teet lu­paa­vat hyviä mah­dol­li­suuk­sia bon­ga­reil­le tu­le­vil­le­kin öille

28.08.2021 11:33
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hor­nas­ta Hiiteen – ava­ruus­seik­kai­lu odottaa

20.04.2021 08:00
Tilaajille
Onko tässä ensimmäinen Suomen kansalainen avaruudessa? Unelma voi toteutua lähivuosina – kolmekymppinen Matti Ala-Lahti on yksi astronautiksi hakevista

Onko tässä en­sim­mäi­nen Suomen kan­sa­lai­nen ava­ruu­des­sa? Unelma voi to­teu­tua lä­hi­vuo­si­na – kol­me­kymp­pi­nen Matti Ala-Lah­ti on yksi ast­ro­nau­tik­si ha­ke­vis­ta

20.03.2021 06:30
Tilaajille
Maailman rikkaimman visiot ovat toisesta maailmasta – Elon Musk pakottaa autoteollisuuden sähköiseksi ja haluaa seuraavaksi ihmisistä avaruussivilisaation

Maail­man rik­kaim­man visiot ovat toi­ses­ta maail­mas­ta – Elon Musk pa­kot­taa au­to­teol­li­suu­den säh­köi­sek­si ja haluaa seu­raa­vak­si ih­mi­sis­tä ava­ruus­si­vi­li­saa­tion

06.02.2021 15:00
Tilaajille
SpaceX pyrkii halventamaan avaruuslentoja turismin vuoksi – apulaisprofessori: kuka haluaa kiertoradalle ja millä hinnalla?

SpaceX pyrkii hal­ven­ta­maan ava­ruus­len­to­ja tu­ris­min vuoksi – apu­laisp­ro­fes­so­ri: kuka haluaa kier­to­ra­dal­le ja millä hin­nal­la?

03.08.2020 20:14
Arabiemiraattien luotain kiitää kohti Marsia – avaruuden valloitukseen uusi maa yli 120 000 kilometrin tuntinopeudella

Ara­bi­emi­raat­tien luotain kiitää kohti Marsia – ava­ruu­den val­loi­tuk­seen uusi maa yli 120 000 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peu­del­la

20.07.2020 17:29
Ensimmäinen miehitetty SpaceX-lento vaikuttaa avaruuspolitiikan voimasuhteisiin – uuden sukupolven teknologia on askel kohti Marsia

En­sim­mäi­nen mie­hi­tet­ty Spa­ceX-len­to vai­kut­taa ava­ruus­po­li­tii­kan voi­ma­suh­tei­siin – uuden su­ku­pol­ven tek­no­lo­gia on askel kohti Marsia

26.05.2020 07:00
Tilaajille
"Avaruus yhdistää meidät kaikki" – ensimmäinen yhdysvaltalais-iranilainen astronautti valmistui perjantaina

"A­va­ruus yh­dis­tää meidät kaikki" – en­sim­mäi­nen yh­dys­val­ta­lais-ira­ni­lai­nen ast­ro­naut­ti val­mis­tui per­jan­tai­na

13.01.2020 14:42