Ranuan kunta

Jaana Haa­ra­kan­gas va­lit­tiin Ranuan kunnan uudeksi hal­lin­to­joh­ta­jak­si – aloit­taa työt syys­kuus­sa

05.08.2020 12:31 0
Tilaajille

Ranuan piti perua ri­vi­ta­lon myy­mi­nen

28.01.2020 14:15 0
Tilaajille
Ranualla uusi ryhmä haastaville oppilaille

Ra­nual­la uusi ryhmä haas­ta­vil­le op­pi­lail­le

21.01.2020 17:56 0
Tilaajille

Ranuan on kar­sit­ta­va kou­lu­kes­kus­han­ket­taan – Op­pi­las­en­nus­te edel­lyt­tää pie­nem­piä kou­lu­ti­lo­ja ja kunnan ta­lous­ti­lan­ne pie­nem­pää hintaa

29.10.2019 13:55 0
Tilaajille

Ranua ko­ros­taa yh­dis­tys­tuis­sa hy­vin­voin­tia

24.10.2019 21:10 0
Tilaajille

So­siaa­li­toi­mi saa Ra­nual­la uusia tiloja

24.10.2019 05:30 0
Tilaajille