Suomen Nato-jäsenyys: Suomi ja Ruotsi ovat Naton tark­kai­li­ja­jä­se­niä – liit­ty­mis­pöy­tä­kir­jat on al­le­kir­joi­tet­tu

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Ranuan kunta

Ranuan di­gi­taa­li­nen ku­va­pank­kin, To­po­teek­ki aukesi – ai­neis­toa ke­rä­tään kun­ta­lai­sil­ta

28.06.2022 15:35
Tilaajille
Ranuan vanhaa ala-astetta on alettu purkaa – rakennuksessa oli sisäilmaongelmia

Ranuan vanhaa ala-as­tet­ta on alettu purkaa – ra­ken­nuk­ses­sa oli si­sä­il­ma­on­gel­mia

06.06.2022 15:49 1
Tilaajille
Ranua kysyy kuntalaisiltaan, mihin 10 000 euron määrärahan voisi käyttää – ehdotuksia otetaan vastaan

Ranua kysyy kun­ta­lai­sil­taan, mihin 10 000 euron mää­rä­ra­han voisi käyttää – eh­do­tuk­sia otetaan vastaan

23.05.2022 14:09 1
Tilaajille
Tuulivoimayhtiö veti kaavoitusaloitteen pois Ranualla, kun kunnanjohtaja ehdotti sen hylkäämistä – Ranuan seudun matkailulle tulossa lainantakaus

Tuu­li­voi­ma­yh­tiö veti kaa­voi­tus­aloit­teen pois Ra­nual­la, kun kun­nan­joh­ta­ja ehdotti sen hyl­kää­mis­tä – Ranuan seudun mat­kai­lul­le tulossa lai­nan­ta­kaus

17.05.2022 17:47 1
Tilaajille
Ranuan kunnanjohtaja Tuomas Aikkila ehdottaa, että kunnanhallitus hylkää Suhangon tuulivoima oy:n kaavoitusaloitteen

Ranuan kun­nan­joh­ta­ja Tuomas Aikkila eh­dot­taa, että kun­nan­hal­li­tus hylkää Su­han­gon tuu­li­voi­ma oy:n kaa­voi­tus­aloit­teen

11.05.2022 20:05 9
Tilaajille
Ranualle kertyi verotuloja 1,1 miljoonaa euroa arveltua enemmän – velkamääräkin pieneni sadoilla tuhansilla

Ra­nual­le kertyi ve­ro­tu­lo­ja 1,1 mil­joo­naa euroa ar­vel­tua enemmän – vel­ka­mää­rä­kin pieneni sa­doil­la tu­han­sil­la

30.03.2022 09:56
Tilaajille
Ranuan kunnalle uusi elinkeino- ja markkinointityöryhmä

Ranuan kun­nal­le uusi elin­kei­no- ja mark­ki­noin­ti­työ­ryh­mä

16.02.2022 14:34
Tilaajille
Ranua uudistaa matkailumarkkinointiaan – Visit Ranuan tilalle tulee uusi brändi

Ranua uu­dis­taa mat­kai­lu­mark­ki­noin­tiaan – Visit Ranuan tilalle tulee uusi brändi

26.01.2022 11:51
Tilaajille
Ranuan kunta myönsi stipendin MM-mitalisti Mandi Koskelalle

Ranuan kunta myönsi sti­pen­din MM-mi­ta­lis­ti Mandi Kos­ke­lal­le

15.12.2021 17:05
Tilaajille
Ranuan kunnanhallitus vahvistaa uuden kunnanjohtajan palkan – Tuomas Aikkilan palkaksi 7 900 euroa

Ranuan kun­nan­hal­li­tus vah­vis­taa uuden kun­nan­joh­ta­jan palkan – Tuomas Aik­ki­lan pal­kak­si 7 900 euroa

07.10.2021 11:22
Tilaajille
Ranuan kunnanhallitus esittää Tuomas Aikkilaa uudeksi kunnanjohtajaksi – "Päätös oli täysin yksimielinen"

Ranuan kun­nan­hal­li­tus esittää Tuomas Aik­ki­laa uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si – "Päätös oli täysin yk­si­mie­li­nen"

23.08.2021 18:10 3
Tilaajille
Ranuan kunnanjohtajavalinta hallituksen käsittelyssä maanantaina:  Tuomas Aikkila tai Päivi Lundvall haastateltu, kunnanhallitus antaa oman esityksensä valtuustolle

Ranuan kun­nan­joh­ta­ja­va­lin­ta hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lys­sä maa­nan­tai­na: Tuomas Aikkila tai Päivi Lund­vall haas­ta­tel­tu, kun­nan­hal­li­tus antaa oman esi­tyk­sen­sä val­tuus­tol­le

19.08.2021 15:35 8
Tilaajille
Luonnonsuojeluliiton ex-toiminnanjohtaja vahvoilla Ranuan kunnanjohtajaksi – Tavoitteena valita uusi kunnanjohtaja elokuun lopussa

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton ex-toi­min­nan­joh­ta­ja vah­voil­la Ranuan kun­nan­joh­ta­jak­si – Ta­voit­tee­na valita uusi kun­nan­joh­ta­ja elokuun lopussa

12.08.2021 08:06
Tilaajille
Tatu Hietala valittiin Ranuan valtuuston puheenjohtajaksi ja Mirva Salmela kunnanhallituksen puheenjohtajaksi

Tatu Hietala va­lit­tiin Ranuan val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si ja Mirva Salmela kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si

02.08.2021 15:36
Tilaajille
"Kokoomus on ajanut keskustan kaatamista" – Neuvottelut luottamuspaikoista kariutuivat Ranualla

"Ko­koo­mus on ajanut kes­kus­tan kaa­ta­mis­ta" – Neu­vot­te­lut luot­ta­mus­pai­kois­ta ka­riu­tui­vat Ra­nual­la

22.07.2021 10:56 1
Tilaajille
Ranuan kunnanjohtajaksi on hakenut seitsemän henkilöä – Uusi kunnanjohtaja valitaan elokuun aikana

Ranuan kun­nan­joh­ta­jak­si on hakenut seit­se­män hen­ki­löä – Uusi kun­nan­joh­ta­ja va­li­taan elokuun aikana

21.06.2021 12:15 6
Tilaajille
Ely päättää pian, tarvitaanko Suhangon purkuputkeen YVA-menettelyä – Tervolan mielestä kyllä, Ranuan mielestä ei – kalatalousalueelta ei edes kysytty

Ely päättää pian, tar­vi­taan­ko Su­han­gon pur­ku­put­keen YVA-me­net­te­lyä – Ter­vo­lan mie­les­tä kyllä, Ranuan mie­les­tä ei – ka­la­ta­lous­alueel­ta ei edes kysytty

09.02.2021 19:30 10
Tilaajille

Ranuan kun­nal­la ei huo­mau­tet­ta­vaa Su­han­gon pur­ku­put­kes­ta

25.01.2021 20:23
Tilaajille
Ranuan kunnanjohtaja jää eläkkeelle syksyllä, uuden kunnanjohtajan rekrytointi käynnistyy keväällä

Ranuan kun­nan­joh­ta­ja jää eläk­keel­le syk­syl­lä, uuden kun­nan­joh­ta­jan rek­ry­toin­ti käyn­nis­tyy ke­vääl­lä

20.01.2021 16:40
Tilaajille

Jaana Haa­ra­kan­gas va­lit­tiin Ranuan kunnan uudeksi hal­lin­to­joh­ta­jak­si – aloit­taa työt syys­kuus­sa

05.08.2020 12:31
Tilaajille