Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Pohjois-Ruotsi: Mal­mi­ra­ta aukeaa kuu­kau­sien katkon jälkeen

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Ranuan kunta
Ranuan tuulivoimakaavoitus kompastui valtuustossa jääviysongelmiin – "Tämä on yhtä sirkusta"

Ranuan tuu­li­voi­ma­kaa­voi­tus kom­pas­tui val­tuus­tos­sa jää­viys­on­gel­miin – "Tämä on yhtä sir­kus­ta"

19.12.2023 09:29 41
Tilaajille
Pohjoisen kasvualusta vientiyrityksille – metsäkonemyyjä Jere Konttila tunnistaa Ranuan vetovoiman
Mainos Ranuan kunta

Poh­joi­sen kas­vu­alus­ta vien­ti­yri­tyk­sil­le – met­sä­ko­ne­myy­jä Jere Kont­ti­la tun­nis­taa Ranuan ve­to­voi­man

02.12.2023 06:00
Ranuan uusi yläkoulu-lukio harjakorkeudessaan – luontoyrittäjyyteen painottuvassa koulussa tilat muun muassa puolijoukkueteltan kuivaamiseen

Ranuan uusi ylä­kou­lu-lu­kio har­ja­kor­keu­des­saan – luon­to­yrit­tä­jyy­teen pai­not­tu­vas­sa kou­lus­sa tilat muun muassa puo­li­jouk­kue­tel­tan kui­vaa­mi­seen

30.11.2023 20:28
Tilaajille
Ranuan uudet opetustilat tukevat lasten ja nuorten luontoyhteyttä
Mainos Ranuan kunta

Ranuan uudet ope­tus­ti­lat tukevat lasten ja nuorten luon­to­yh­teyt­tä

18.11.2023 06:00
Ranualla halutaan tuulivoimaa koskevat aloitteet sittenkin valtuuston käsittelyyn – kunnanhallitus äänesti kunnan tuulivoimalinjauksesta

Ra­nual­la ha­lu­taan tuu­li­voi­maa kos­ke­vat aloit­teet sit­ten­kin val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn – kun­nan­hal­li­tus äänesti kunnan tuu­li­voi­ma­lin­jauk­ses­ta

18.10.2023 13:51
Tilaajille
“Tämä kunta vetää puoleensa lapsiperheitä” – Ranuan positiivinen vire vetoaa luokanopettaja Kai Romppaiseen
Mainos Ranuan kunta

“Tämä kunta vetää puo­leen­sa lap­si­per­hei­tä” – Ranuan po­si­tii­vi­nen vire vetoaa luo­kan­opet­ta­ja Kai Romp­pai­seen

11.08.2023 06:00
Kokenut moniosaaja muutti takaisin Ranualle – Tatu Hietala työllistyi “piilotyöpaikan” avulla
Mainos Ranuan kunta

Kokenut mo­ni­osaa­ja muutti ta­kai­sin Ra­nual­le – Tatu Hietala työl­lis­tyi “pii­lo­työ­pai­kan” avulla

13.07.2023 06:00 1
Ranuan kauneus avautuu moottoripyörän selästä – pysähtyminen tarjoaa vielä enemmän
Mainos Ranuan kunta

Ranuan kauneus avautuu moot­to­ri­pyö­rän selästä – py­säh­ty­mi­nen tarjoaa vielä enemmän

03.06.2023 06:00
Ranuan tonttiselvitys on nyt loppuun käsitelty

Ranuan tont­ti­sel­vi­tys on nyt loppuun kä­si­tel­ty

30.05.2023 08:55 1
Tilaajille
Ranuan kunta tukee suunniteltua biometanolitehdashanketta – valtuusto äänesti tukikirjeestä

Ranuan kunta tukee suun­ni­tel­tua bio­me­ta­no­li­teh­das­han­ket­ta – val­tuus­to äänesti tu­ki­kir­jees­tä

25.04.2023 08:46 1
Tilaajille
Ranuan tonttivarauksiin liittyvien epäselvyyksien selvittäjäksi valittiin BDO Auditor – selvityksen oltava valmis toukokuun loppuun mennessä

Ranuan tont­ti­va­rauk­siin liit­ty­vien epä­sel­vyyk­sien sel­vit­tä­jäk­si va­lit­tiin BDO Auditor – sel­vi­tyk­sen oltava valmis tou­ko­kuun loppuun men­nes­sä

09.03.2023 10:13 1
Tilaajille
Ranuan kunta haluaa työntekijänsä liikkeelle: henkilökunnalle ehdotetaan työsuhdepolkupyöriä

Ranuan kunta haluaa työn­te­ki­jän­sä liik­keel­le: hen­ki­lö­kun­nal­le eh­do­te­taan työ­suh­de­pol­ku­pyö­riä

09.02.2023 07:00 1
Tilaajille
Ei tullut pandoja eikä ydinvoimalaa – Ranualla takavuosien pettymys kääntyi kiitokseksi, Simossa odotellaan uutta jättipottia

Ei tullut pandoja eikä ydin­voi­ma­laa – Ra­nual­la ta­ka­vuo­sien pet­ty­mys kääntyi kii­tok­sek­si, Simossa odo­tel­laan uutta jät­ti­pot­tia

01.02.2023 19:21
Tilaajille
Ranuan kunnan uusi brändi ja visuaalinen ilme julkaistiin – kunta käyttää tänä vuonna 200 000 euroa markkinointiin

Ranuan kunnan uusi brändi ja vi­suaa­li­nen ilme jul­kais­tiin – kunta käyttää tänä vuonna 200 000 euroa mark­ki­noin­tiin

05.01.2023 15:22 3
Tilaajille
Uuden päiväkodin rakentaja valitaan Ranualla ensi viikolla – urakoitsijaksi esitetään kemiläistä rakennusyritystä, hinta noin kolme miljoonaa

Uuden päi­vä­ko­din ra­ken­ta­ja va­li­taan Ra­nual­la ensi vii­kol­la – ura­koit­si­jak­si esi­te­tään ke­mi­läis­tä ra­ken­nu­sy­ri­tys­tä, hinta noin kolme mil­joo­naa

15.12.2022 11:55
Tilaajille
Ranuan kunta vaatii matkailuyhtiöltään 100 000 euroa osinkoa ensi vuonna – rahaa varattu ensimmäistä kertaa myös kuntamarkkinointiin

Ranuan kunta vaatii mat­kai­lu­yh­tiöl­tään 100 000 euroa osinkoa ensi vuonna – rahaa varattu en­sim­mäis­tä kertaa myös kun­ta­mark­ki­noin­tiin

27.11.2022 13:34
Tilaajille
Kunta myönsi 30 000 euron lainan Ranuan Matkailuyhdistykselle – Ranua sitoutuu rahoittamaan myös Peräpohjolan Leaderia

Kunta myönsi 30 000 euron lainan Ranuan Mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sel­le – Ranua si­tou­tuu ra­hoit­ta­maan myös Pe­rä­poh­jo­lan Lea­de­ria

19.10.2022 08:31
Tilaajille
Ranuan matkailuyhdistys hakee kunnalta 30 000 euron lainaa hankkeen toteuttamiseen

Ranuan mat­kai­lu­yh­dis­tys hakee kun­nal­ta 30 000 euron lainaa hank­keen to­teut­ta­mi­seen

13.10.2022 13:58
Tilaajille
10 000 euroa leikkipuistoon, tiekyltteihin vai kukkiin? Ranualaiset pääsevät äänestämään osallistuvassa budjetoinnissa

10 000 euroa leik­ki­puis­toon, tie­kylt­tei­hin vai kuk­kiin? Ra­nua­lai­set pää­se­vät ää­nes­tä­mään osal­lis­tu­vas­sa bud­je­toin­nis­sa

23.09.2022 12:45 2
Tilaajille
Valtuusto päätti: Ranualle rakennetaan uusi yläkoulu ja lukio

Val­tuus­to päätti: Ra­nual­le ra­ken­ne­taan uusi ylä­kou­lu ja lukio

19.09.2022 17:32 1
Tilaajille