Tähtijuttu: Kan­sal­lis­puis­to kas­vat­ti Sal­la­tun­tu­rin ve­to­voi­maa

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Ranuan kunta
Kunta myönsi 30 000 euron lainan Ranuan Matkailuyhdistykselle – Ranua sitoutuu rahoittamaan myös Peräpohjolan Leaderia

Kunta myönsi 30 000 euron lainan Ranuan Mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sel­le – Ranua si­tou­tuu ra­hoit­ta­maan myös Pe­rä­poh­jo­lan Lea­de­ria

19.10.2022 08:31
Tilaajille
Ranuan matkailuyhdistys hakee kunnalta 30 000 euron lainaa hankkeen toteuttamiseen

Ranuan mat­kai­lu­yh­dis­tys hakee kun­nal­ta 30 000 euron lainaa hank­keen to­teut­ta­mi­seen

13.10.2022 13:58
Tilaajille
10 000 euroa leikkipuistoon, tiekyltteihin vai kukkiin? Ranualaiset pääsevät äänestämään osallistuvassa budjetoinnissa

10 000 euroa leik­ki­puis­toon, tie­kylt­tei­hin vai kuk­kiin? Ra­nua­lai­set pää­se­vät ää­nes­tä­mään osal­lis­tu­vas­sa bud­je­toin­nis­sa

23.09.2022 12:45 2
Tilaajille
Valtuusto päätti: Ranualle rakennetaan uusi yläkoulu ja lukio

Val­tuus­to päätti: Ra­nual­le ra­ken­ne­taan uusi ylä­kou­lu ja lukio

19.09.2022 17:32 1
Tilaajille
Ranuan kunnanhallitus puoltaa uutta koulurakennusta – lukion ja yläkoulun rakentaminen alkaisi ensi keväänä, hinta-arvio 8,9 miljoonaa euroa

Ranuan kun­nan­hal­li­tus puoltaa uutta kou­lu­ra­ken­nus­ta – lukion ja ylä­kou­lun ra­ken­ta­mi­nen alkaisi ensi ke­vää­nä, hin­ta-ar­vio 8,9 mil­joo­naa euroa

06.09.2022 18:30 2
Tilaajille
Uusi arvio: Ranuan uuden yläkoulun ja lukion rakentaminen maksaa noin 8,9 miljoonaa euroa – valtuusto tekee päätöksen asiassa syyskuun aikana

Uusi arvio: Ranuan uuden ylä­kou­lun ja lukion ra­ken­ta­mi­nen maksaa noin 8,9 mil­joo­naa euroa – val­tuus­to tekee pää­tök­sen asiassa syys­kuun aikana

30.08.2022 16:09 1
Tilaajille

Ranuan di­gi­taa­li­nen ku­va­pank­kin, To­po­teek­ki aukesi – ai­neis­toa ke­rä­tään kun­ta­lai­sil­ta

28.06.2022 15:35
Tilaajille
Ranuan vanhaa ala-astetta on alettu purkaa – rakennuksessa oli sisäilmaongelmia

Ranuan vanhaa ala-as­tet­ta on alettu purkaa – ra­ken­nuk­ses­sa oli si­sä­il­ma­on­gel­mia

06.06.2022 15:49 1
Tilaajille
Ranua kysyy kuntalaisiltaan, mihin 10 000 euron määrärahan voisi käyttää – ehdotuksia otetaan vastaan

Ranua kysyy kun­ta­lai­sil­taan, mihin 10 000 euron mää­rä­ra­han voisi käyttää – eh­do­tuk­sia otetaan vastaan

23.05.2022 14:09 1
Tilaajille
Tuulivoimayhtiö veti kaavoitusaloitteen pois Ranualla, kun kunnanjohtaja ehdotti sen hylkäämistä – Ranuan seudun matkailulle tulossa lainantakaus

Tuu­li­voi­ma­yh­tiö veti kaa­voi­tus­aloit­teen pois Ra­nual­la, kun kun­nan­joh­ta­ja ehdotti sen hyl­kää­mis­tä – Ranuan seudun mat­kai­lul­le tulossa lai­nan­ta­kaus

17.05.2022 17:47 1
Tilaajille
Ranuan kunnanjohtaja Tuomas Aikkila ehdottaa, että kunnanhallitus hylkää Suhangon tuulivoima oy:n kaavoitusaloitteen

Ranuan kun­nan­joh­ta­ja Tuomas Aikkila eh­dot­taa, että kun­nan­hal­li­tus hylkää Su­han­gon tuu­li­voi­ma oy:n kaa­voi­tus­aloit­teen

11.05.2022 20:05 9
Tilaajille
Ranualle kertyi verotuloja 1,1 miljoonaa euroa arveltua enemmän – velkamääräkin pieneni sadoilla tuhansilla

Ra­nual­le kertyi ve­ro­tu­lo­ja 1,1 mil­joo­naa euroa ar­vel­tua enemmän – vel­ka­mää­rä­kin pieneni sa­doil­la tu­han­sil­la

30.03.2022 09:56
Tilaajille
Ranuan kunnalle uusi elinkeino- ja markkinointityöryhmä

Ranuan kun­nal­le uusi elin­kei­no- ja mark­ki­noin­ti­työ­ryh­mä

16.02.2022 14:34
Tilaajille
Ranua uudistaa matkailumarkkinointiaan – Visit Ranuan tilalle tulee uusi brändi

Ranua uu­dis­taa mat­kai­lu­mark­ki­noin­tiaan – Visit Ranuan tilalle tulee uusi brändi

26.01.2022 11:51
Tilaajille
Ranuan kunta myönsi stipendin MM-mitalisti Mandi Koskelalle

Ranuan kunta myönsi sti­pen­din MM-mi­ta­lis­ti Mandi Kos­ke­lal­le

15.12.2021 17:05
Tilaajille
Ranuan kunnanhallitus vahvistaa uuden kunnanjohtajan palkan – Tuomas Aikkilan palkaksi 7 900 euroa

Ranuan kun­nan­hal­li­tus vah­vis­taa uuden kun­nan­joh­ta­jan palkan – Tuomas Aik­ki­lan pal­kak­si 7 900 euroa

07.10.2021 11:22
Tilaajille
Ranuan kunnanhallitus esittää Tuomas Aikkilaa uudeksi kunnanjohtajaksi – "Päätös oli täysin yksimielinen"

Ranuan kun­nan­hal­li­tus esittää Tuomas Aik­ki­laa uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si – "Päätös oli täysin yk­si­mie­li­nen"

23.08.2021 18:10 3
Tilaajille
Ranuan kunnanjohtajavalinta hallituksen käsittelyssä maanantaina:  Tuomas Aikkila tai Päivi Lundvall haastateltu, kunnanhallitus antaa oman esityksensä valtuustolle

Ranuan kun­nan­joh­ta­ja­va­lin­ta hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lys­sä maa­nan­tai­na: Tuomas Aikkila tai Päivi Lund­vall haas­ta­tel­tu, kun­nan­hal­li­tus antaa oman esi­tyk­sen­sä val­tuus­tol­le

19.08.2021 15:35 8
Tilaajille
Luonnonsuojeluliiton ex-toiminnanjohtaja vahvoilla Ranuan kunnanjohtajaksi – Tavoitteena valita uusi kunnanjohtaja elokuun lopussa

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton ex-toi­min­nan­joh­ta­ja vah­voil­la Ranuan kun­nan­joh­ta­jak­si – Ta­voit­tee­na valita uusi kun­nan­joh­ta­ja elokuun lopussa

12.08.2021 08:06
Tilaajille
Tatu Hietala valittiin Ranuan valtuuston puheenjohtajaksi ja Mirva Salmela kunnanhallituksen puheenjohtajaksi

Tatu Hietala va­lit­tiin Ranuan val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si ja Mirva Salmela kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si

02.08.2021 15:36
Tilaajille