Rovaniemen sijoitussotkut: Ro­va­nie­mi ei voi antaa meille toi­mioh­jei­ta, sanoo kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön pu­heen­joh­ta­ja kau­pun­gin vaa­ti­muk­ses­ta erottaa Heli Vä­li­kan­gas

Rovaniemen matkailutalvi: Suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Ranua
Kuukausi
10 000 euroa leikkipuistoon, tiekyltteihin vai kukkiin? Ranualaiset pääsevät äänestämään osallistuvassa budjetoinnissa

10 000 euroa leik­ki­puis­toon, tie­kylt­tei­hin vai kuk­kiin? Ra­nua­lai­set pää­se­vät ää­nes­tä­mään osal­lis­tu­vas­sa bud­je­toin­nis­sa

23.09.2022 12:45 2
Tilaajille
Valtuusto päätti: Ranualle rakennetaan uusi yläkoulu ja lukio

Val­tuus­to päätti: Ra­nual­le ra­ken­ne­taan uusi ylä­kou­lu ja lukio

19.09.2022 17:32 1
Tilaajille
Ranualle ollaan rakentamassa uusi koulu – rakentaminen alkaisi ensi keväänä ja maksaisi liki yhdeksän miljoonaa euroa

Ra­nual­le ollaan ra­ken­ta­mas­sa uusi koulu – ra­ken­ta­mi­nen alkaisi ensi keväänä ja mak­sai­si liki yh­dek­sän mil­joo­naa euroa

15.09.2022 15:18
Tilaajille
Ranualainen Leena Hiltula on tehnyt lähihoitajan töitä 76-vuotiaaksi asti – työnteko kiinnostaa eläkeläisiä useista eri syistä

Ra­nua­lai­nen Leena Hiltula on tehnyt lä­hi­hoi­ta­jan töitä 76-vuo­tiaak­si asti – työn­te­ko kiin­nos­taa elä­ke­läi­siä useista eri syistä

07.09.2022 19:27 3
Tilaajille
Öljyä valunut tielle Rovaniemen ja Ranuan välillä – pelastuslaitos ja urakoitsija puhdistavat tietä

Öljyä valunut tielle Ro­va­nie­men ja Ranuan välillä – pe­las­tus­lai­tos ja ura­koit­si­ja puh­dis­ta­vat tietä

05.09.2022 12:28 2
Tilaajille
Ranualle odotetaan noin 40 pakolaista Ukrainasta - kuntalaisilta toivotaan apua asuntojen kalustamiseen

Ra­nual­le odo­te­taan noin 40 pa­ko­lais­ta Uk­rai­nas­ta - kun­ta­lai­sil­ta toi­vo­taan apua asun­to­jen ka­lus­ta­mi­seen

02.09.2022 08:42
Tilaajille
Vanhemmat
Jukka Keskitalo suorittaa Ranualla piispantarkastuksen – edellisestä kulunut aikaa yli 10 vuotta

Jukka Kes­ki­ta­lo suo­rit­taa Ra­nual­la piis­pan­tar­kas­tuk­sen – e­del­li­ses­tä kulunut aikaa yli 10 vuotta

22.08.2022 20:20
Tilaajille
Ranuan hallintojohtaja irtisanoi itsensä ja heti perään perui irtisanomisen – kunnanhallitus piti irtisanomisen voimassa

Ranuan hal­lin­to­joh­ta­ja ir­ti­sa­noi itsensä ja heti perään perui ir­ti­sa­no­mi­sen – kun­nan­hal­li­tus piti ir­ti­sa­no­mi­sen voi­mas­sa

16.08.2022 09:12 9
Tilaajille
Lapin vanhin asukas Martta Nurmela on kuollut

Lapin vanhin asukas Martta Nurmela on kuollut

14.08.2022 15:10 1
Tilaajille
Ranuan kunta järjestää Hillamarkkinoilla keskustelutilaisuuden – aiheina ainakin hilla ja tuulivoima

Ranuan kunta jär­jes­tää Hil­la­mark­ki­noil­la kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den – aiheina ainakin hilla ja tuu­li­voi­ma

03.08.2022 19:01
Tilaajille
Ranuan opistoseurat lisäävät liikennettä Ranualle johtavilla teillä loppuviikosta – Ranualle odotetaan saapuvaksi noin 21 000 seuravierasta

Ranuan opis­to­seu­rat li­sää­vät lii­ken­net­tä Ra­nual­le joh­ta­vil­la teillä lop­pu­vii­kos­ta – Ra­nual­le odo­te­taan saa­pu­vak­si noin 21 000 seu­ra­vie­ras­ta

27.07.2022 12:36 4
Tilaajille
Hillakausi on alkanut – Ranuan Hillatorilla ostettiin ja myytiin kesän ensimmäiset hillat

Hil­la­kau­si on alkanut – Ranuan Hil­la­to­ril­la os­tet­tiin ja myytiin kesän en­sim­mäi­set hillat

12.07.2022 15:40 7
Tilaajille
Kypsää hillaa löytyy Lapista jo parin viikon kuluttua – tiedossa hyvä hillavuosi jo kolmatta vuotta peräkkäin

Kypsää hillaa löytyy Lapista jo parin viikon ku­lut­tua – tie­dos­sa hyvä hil­la­vuo­si jo kol­mat­ta vuotta pe­räk­käin

05.07.2022 16:12 6
Tilaajille
Vuoden 2022 Maistuva maaseutu -palkinto ranualaiselle Keskitalon luomutilalle

Vuoden 2022 Mais­tu­va maa­seu­tu -pal­kin­to ra­nua­lai­sel­le Kes­ki­ta­lon luo­mu­ti­lal­le

01.07.2022 12:30 3
Tilaajille
Liikenteeseen muutoksia tuulivoimaloiden kuljetusten vuoksi Ranualla – kuljetukset alkavat lauantaina ja kestävät heinäkuusta syyskuuhun

Lii­ken­tee­seen muu­tok­sia tuu­li­voi­ma­loi­den kul­je­tus­ten vuoksi Ra­nual­la – kul­je­tuk­set alkavat lauan­tai­na ja kes­tä­vät hei­nä­kuus­ta syys­kuu­hun

30.06.2022 16:35
Hilla kypsyy nyt nopeasti Etelä-Lapissa – lämmön lisäksi hillat tarvitsevat lähipäivinä sadetta

Hilla kypsyy nyt no­peas­ti Ete­lä-La­pis­sa – lämmön lisäksi hillat tar­vit­se­vat lä­hi­päi­vi­nä sadetta

27.06.2022 18:25 3
Tilaajille
Ranua myönsi lainantakauksen eläinpuistolle – asia oli käsittelyssä jo toistamiseen huomioimatta jääneiden EU:n valtiontukisäädösten vuoksi

Ranua myönsi lai­nan­ta­kauk­sen eläin­puis­tol­le – asia oli kä­sit­te­lys­sä jo tois­ta­mi­seen huo­mioi­mat­ta jää­nei­den EU:n val­tion­tu­ki­sää­dös­ten vuoksi

13.06.2022 21:12
Tilaajille
Mönkijäkuski kuoli ulosajossa Rovaniemellä – viikonloppuna useita liikennetehtäviä ja pahoinpitelyitä

Mön­ki­jä­kus­ki kuoli ulos­ajos­sa Ro­va­nie­mel­lä – vii­kon­lop­pu­na useita lii­ken­ne­teh­tä­viä ja pa­hoin­pi­te­lyi­tä

13.06.2022 16:46 11
Tilaajille
Ranuan kunta keskeyttää tieurakan – säästyvät tierahat käytetään koulun pihan rakentamiseen

Ranuan kunta kes­keyt­tää tie­ura­kan – sääs­ty­vät tie­ra­hat käy­te­tään koulun pihan ra­ken­ta­mi­seen

08.06.2022 13:10 2
Tilaajille
Ranuan vanhaa ala-astetta on alettu purkaa – rakennuksessa oli sisäilmaongelmia

Ranuan vanhaa ala-as­tet­ta on alettu purkaa – ra­ken­nuk­ses­sa oli si­sä­il­ma­on­gel­mia

06.06.2022 15:49 1
Tilaajille