Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ranua
Viimeisin 24 tuntia
" Kaikista suurin muutos on rekrytoinnin tukeminen" – Suhangon kaivoksen tuloon varaudutaan Ranualla

" ­Kai­kis­ta suurin muutos on rek­ry­toin­nin tu­ke­mi­nen" – Su­han­gon kai­vok­sen tuloon va­rau­du­taan Ra­nual­la

09:56 1
Tilaajille
Kuukausi
Pohjoisen kasvualusta vientiyrityksille – metsäkonemyyjä Jere Konttila tunnistaa Ranuan vetovoiman
Mainos Ranuan kunta

Poh­joi­sen kas­vu­alus­ta vien­ti­yri­tyk­sil­le – met­sä­ko­ne­myy­jä Jere Kont­ti­la tun­nis­taa Ranuan ve­to­voi­man

02.12.2023 06:00
Ranuan uusi yläkoulu-lukio harjakorkeudessaan – luontoyrittäjyyteen painottuvassa koulussa tilat muun muassa puolijoukkueteltan kuivaamiseen

Ranuan uusi ylä­kou­lu-lu­kio har­ja­kor­keu­des­saan – luon­to­yrit­tä­jyy­teen pai­not­tu­vas­sa kou­lus­sa tilat muun muassa puo­li­jouk­kue­tel­tan kui­vaa­mi­seen

30.11.2023 20:28
Tilaajille
Omakotitalo kärsi pahoja vaurioita palossa Ranualla - jälkisammutustyöt kestävät pitkälle iltaan

Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

30.11.2023 17:40
Monipuolinen työ kiehtoo auto- ja konekauppiasta – Ranuan vuoden yrittäjä Ville Hanhisuanto kertoo, että mönkijöiden ja käytettyjen halpojen autojen kauppa käy nyt hyvin

Mo­ni­puo­li­nen työ kiehtoo auto- ja ko­ne­kaup­pias­ta – Ranuan vuoden yrit­tä­jä Ville Han­hi­suan­to kertoo, että mön­ki­jöi­den ja käy­tet­ty­jen hal­po­jen autojen kauppa käy nyt hyvin

24.11.2023 21:00
Tilaajille
Ranuan talous on painumassa pakkaselle ensi vuonna – aiempien vuosien ylijäämät auttavat

Ranuan talous on pai­nu­mas­sa pak­ka­sel­le ensi vuonna – aiem­pien vuosien yli­jää­mät aut­ta­vat

23.11.2023 12:33
Tilaajille
Kaivinkone paloi hakkuutyömaalla Ranualla

Kai­vin­ko­ne paloi hak­kuu­työ­maal­la Ra­nual­la

17.11.2023 14:22 2
Tilaajille
Ranualla palaa lato – ei vaaraa leviämisestä

Ra­nual­la palaa lato – ei vaaraa le­viä­mi­ses­tä

15.11.2023 12:58
Panssariprikaatin kuorma-auto ajoi ojaan Rovaniemellä

Pans­sa­ri­pri­kaa­tin kuor­ma-au­to ajoi ojaan Ro­va­nie­mel­lä

13.11.2023 19:06 5
Tilaajille
Vanhemmat
Ranuan valtuusto muutti kunnan tuulivoimalinjausta: kaavoitukset valtuuston käsiteltäviksi ja linjaus myönteiseksi

Ranuan val­tuus­to muutti kunnan tuu­li­voi­ma­lin­jaus­ta: kaa­voi­tuk­set val­tuus­ton kä­si­tel­tä­vik­si ja linjaus myön­tei­sek­si

30.10.2023 20:14 5
Tilaajille
Talvinen keli ja tiellä poukkoilevat porot aiheuttivat useita onnettomuuksia ja ojaanajoja eri puolilla Lappia torstaina

Tal­vi­nen keli ja tiellä pouk­koi­le­vat porot ai­heut­ti­vat useita on­net­to­muuk­sia ja ojaan­ajo­ja eri puo­lil­la Lappia tors­tai­na

27.10.2023 10:41 16
Tilaajille
Rovaseudulle syntyy Lapin suurin työllisyysalue – uudessa palvelumallissa jokaiselle asiakkaalle nimetään omavalmentaja

Ro­va­seu­dul­le syntyy Lapin suurin työl­li­syys­alue – uudessa pal­ve­lu­mal­lis­sa jo­kai­sel­le asiak­kaal­le ni­me­tään oma­val­men­ta­ja

24.10.2023 05:00 9
Tilaajille
52 tuulivoimalan puisto tuottaisi energiaa metanolitehtaaseen Ranualla – edustajat vierailivat kunnassa kertomassa visioista

52 tuu­li­voi­ma­lan puisto tuot­tai­si ener­giaa me­ta­no­li­teh­taa­seen Ra­nual­la – edus­ta­jat vie­rai­li­vat kun­nas­sa ker­to­mas­sa vi­siois­ta

19.10.2023 14:40 12
Tilaajille
Ranualla halutaan tuulivoimaa koskevat aloitteet sittenkin valtuuston käsittelyyn – kunnanhallitus äänesti kunnan tuulivoimalinjauksesta

Ra­nual­la ha­lu­taan tuu­li­voi­maa kos­ke­vat aloit­teet sit­ten­kin val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn – kun­nan­hal­li­tus äänesti kunnan tuu­li­voi­ma­lin­jauk­ses­ta

18.10.2023 13:51
Tilaajille
Hotelli Ilveslinna on myynnissä Ranualla –  "laajentamismahdollisuuksia on ihan hyvin", toteaa kunnan kehittämispäällikkö

Hotelli Il­ves­lin­na on myyn­nis­sä Ra­nual­la – "laa­jen­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia on ihan hyvin", toteaa kunnan ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö

12.10.2023 16:14 2
Tilaajille
Ranualla toivotaan tuulivoimaa koskevat aloitteet sittenkin valtuuston käsittelyyn

Ra­nual­la toi­vo­taan tuu­li­voi­maa kos­ke­vat aloit­teet sit­ten­kin val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn

11.10.2023 15:21
Tilaajille
Ranualaismies haki ja nosti kymmeniätuhansia euroja viljelytukia – petos tuli ilmi tarkastuskäynnillä

Ra­nua­lais­mies haki ja nosti kym­me­niä­tu­han­sia euroja vil­je­ly­tu­kia – petos tuli ilmi tar­kas­tus­käyn­nil­lä

11.10.2023 13:28 8
Tilaajille
Kevytkuorma-auto suistui ojaan Ranualla lumen vuoksi, useat häiriötehtävät pitivät poliisin kiireisenä perjantain ja lauantain välisenä yönä

Ke­vyt­kuor­ma-au­to suistui ojaan Ra­nual­la lumen vuoksi, useat häi­riö­teh­tä­vät pitivät po­lii­sin kii­rei­se­nä per­jan­tain ja lauan­tain vä­li­se­nä yönä

07.10.2023 10:52
Tilaajille
Nuuppaan kylän aurinkopuistohanke nytkähti eteenpäin Ranualla

Nuup­paan kylän au­rin­ko­puis­to­han­ke nyt­käh­ti eteen­päin Ra­nual­la

26.09.2023 14:02
Tilaajille
Vanha navettarakennus syttyi palamaan Ranualla

Vanha na­vet­ta­ra­ken­nus syttyi pa­la­maan Ra­nual­la

24.09.2023 10:46
Tilaajille