Päätöksenteko
Kuukausi

Maa­kun­ta­uu­dis­tus kes­kit­täi­si Lapin so­te-val­lan Ro­va­nie­mel­le ja Me­ri-Lap­piin – Aja­tus­pa­jan las­kel­mien mukaan Ro­va­nie­mi kah­mai­si­si 59 alue­val­tuus­to­pai­kas­ta 22 paikkaa

06.05.2021 12:50 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kohti isompia ym­py­röi­tä

03.05.2021 10:00
Tilaajille

Ro­va­nie­mi päätti laa­jen­taa yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­don myös ke­sä­huol­toon – Muutos maksaa ar­viol­ta puoli mil­joo­naa euroa vuo­des­sa

28.04.2021 19:05 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Mik­si­kö­hän Pel­ko­sen­nie­mel­lä on vähän eh­dok­kai­ta? – "Osa val­tuu­te­tuis­ta on kes­kit­ty­nyt va­lit­ta­maan ja vas­tus­ta­maan"

27.04.2021 06:21 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Vääriä väit­tei­tä Ko­la­ris­ta

27.04.2021 06:20 1
Tilaajille
Vanhemmat

Tornio tukee työ­voi­ma­la­sää­tiö­tä 220 000 eurolla

29.03.2021 20:42 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kau­pun­gin­hal­li­tus on toi­min­ta­ky­kyi­nen

12.03.2021 15:07 3
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus kävi va­ka­va­hen­ki­sen kes­kus­te­lun toi­min­ta­ky­vys­tään – "Hal­li­tuk­sen po­liit­ti­set ryhmät vas­taa­vat nyt omalta osal­taan jat­ko­toi­men­pi­tei­den lin­jaa­mi­ses­ta"

08.03.2021 19:21 1
Tilaajille

Liisa Ansala kutsuu koolle krii­si­ko­kouk­sen puimaan kau­pun­gin si­joi­tuk­sia – Poliisi ei aloita esi­tut­kin­taa kau­pun­gin­joh­ta­jan toi­mis­ta

08.03.2021 10:36 2
Tilaajille
Kolumni

Ko­ke­neen val­tuu­te­tun toive: Pa­lau­te­taan Ro­va­nie­men maa­lais­kun­ta ta­kai­sin

11.02.2021 06:12 5
Tilaajille

Täl­lai­nen on Kemin uusi "su­ju­van arjen or­ga­ni­saa­tio" – Jäl­jel­le jää neljä lau­ta­kun­taa, ja niiden toi­mi­alat ovat elin­voi­ma, hy­vin­voin­ti, pe­rus­tur­va ja ym­pä­ris­tö

09.02.2021 17:32 1
Tilaajille
Kolumni

Kohti kun­ta­vaa­le­ja: Haluan vai­kut­taa tietoon poh­jau­tuen

27.01.2021 08:21 1
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Po­liit­ti­ses­ta kes­kus­te­lus­ta So­dan­ky­läs­sä

24.11.2020 22:12
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

USA muu­tok­ses­sa, miten meillä?

12.11.2020 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Valtion hurja vel­kaan­tu­mi­nen lykkää kun­nis­sa väis­tä­mät­tö­miä pää­tök­siä – Kor­ko­jen pie­ni­kin nousu vai­keut­tai­si pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­tä

02.11.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Osal­lis­tu­mi­sen haas­teet on tun­nis­tet­tu ja ke­hit­tä­mis­työ­tä tehdään jat­ku­vas­ti

28.10.2020 14:37

Tut­ki­mus: 40 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta vä­hen­täi­si suur­yri­tys­ten ja EU:n valtaa talous- ja työl­li­syys­asiois­sa

17.10.2020 07:00
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Riit­tää­kö päät­tä­jien rohkeus Ro­va­nie­mel­lä?

23.09.2020 19:14
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ei voi­ma­laa Sie­ri­lään!

25.08.2020 11:32 3
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta ku­mi­lei­ma­si­me­na

18.08.2020 15:53 1