Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Päätöksenteko
Rovaniemen kaupunginhallitus esittää Lapin yliopistolle miljoonan euron tukea – Ylikylän asemakaavaehdotus myös nähtäville

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus esittää Lapin yli­opis­tol­le mil­joo­nan euron tukea – Yli­ky­län ase­ma­kaa­va­eh­do­tus myös näh­tä­vil­le

20.11.2023 18:49 2
Tilaajille
Huoli kouluista poiki yhdistyksen

Huoli kou­luis­ta poiki yh­dis­tyk­sen

27.09.2023 15:56
Paneeleilla osaksi päätöksen-tekoa

Pa­nee­leil­la osaksi pää­tök­sen-te­koa

14.09.2023 08:19
Eduskunnasta: Kaikkea ei löydä Googlesta – vahvat mielipiteet näyttävät nyt riittävän päätöksenteossa, perusteista viis
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Kaikkea ei löydä Goog­les­ta – vahvat mie­li­pi­teet näyt­tä­vät nyt riit­tä­vän pää­tök­sen­teos­sa, pe­rus­teis­ta viis

02.08.2023 15:21 1
Rovaniemen kaupungin työntekijöille halutaan polkupyöräetu työmatkoja varten – kaupunginhallitus hyväksyi myös hallintosäännön muutoksen

Ro­va­nie­men kau­pun­gin työn­te­ki­jöil­le ha­lu­taan pol­ku­pyö­rä­etu työ­mat­ko­ja varten – kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi myös hal­lin­to­sään­nön muu­tok­sen

12.06.2023 16:42 5
Tilaajille
Haku Inarin kehitysjohtajaksi keräsi 18 hakemusta

Haku Inarin ke­hi­tys­joh­ta­jak­si keräsi 18 ha­ke­mus­ta

05.06.2023 10:30
Tilaajille
Haaparannan uimahallin rakentamiselle myönteinen päätös

Haa­pa­ran­nan ui­ma­hal­lin ra­ken­ta­mi­sel­le myön­tei­nen päätös

16.05.2023 18:04
Tilaajille
"Lakeja oli rikottu toistuvasti, se ei tuntunut päättäjiä hätkäyttävän", hämmästelee tilintarkastusta tutkinut asiantuntija – Selvitimme kaikkien pohjoisen kuntien tilintarkastajat

"Lakeja oli rikottu tois­tu­vas­ti, se ei tun­tu­nut päät­tä­jiä hät­käyt­tä­vän", häm­mäs­te­lee ti­lin­tar­kas­tus­ta tut­ki­nut asian­tun­ti­ja – Sel­vi­tim­me kaik­kien poh­joi­sen kuntien ti­lin­tar­kas­ta­jat

03.05.2023 18:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä järkeä on jar­ru­tuk­ses­sa?

16.02.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kyse on ar­vo­va­lin­nois­ta

15.02.2023 04:30
Tilaajille
Hyvinvointialueet jatkavat siitä, mihin kunnat jäivät, mutta vain toistaiseksi – radikaalit rakennemuutokset häämöttävät jo lähitulevaisuudessa
Pääkirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueet jat­ka­vat siitä, mihin kunnat jäivät, mutta vain tois­tai­sek­si – ra­di­kaa­lit ra­ken­ne­muu­tok­set hää­möt­tä­vät jo lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa

29.12.2022 20:00 4
Tilaajille
Valtuuston talousarvio venyi maraton-mittaan – Kemijärven talous 4,7 miljoonaa ylijäämäinen, kaupungin 50-vuotisjuhlallisuudet herättivät keskustelua

Val­tuus­ton ta­lous­ar­vio venyi ma­ra­ton-mit­taan – Ke­mi­jär­ven talous 4,7 mil­joo­naa yli­jää­mäi­nen, kau­pun­gin 50-vuo­tis­juh­lal­li­suu­det he­rät­ti­vät kes­kus­te­lua

19.12.2022 21:24 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mo­raa­lia pää­tök­sen­te­koon

02.11.2022 05:00
Tilaajille
Kemijärvi jatkaa ostajan etsimistä Puustellin alueelle

Ke­mi­jär­vi jatkaa ostajan et­si­mis­tä Puus­tel­lin alueel­le

10.10.2022 21:41 2
Tilaajille
Rovaniemi irtisanoo sopimuksensa Sarastian kanssa ja toteuttaa palkkahallinnon jatkossa itse – säästöä tulisi 300 000 euroa

Ro­va­nie­mi ir­ti­sa­noo so­pi­muk­sen­sa Sa­ras­tian kanssa ja to­teut­taa palk­ka­hal­lin­non jat­kos­sa itse – säästöä tulisi 300 000 euroa

10.10.2022 17:47 10
Tilaajille
Suuri joukko kansalaisia haluaisi osallistua päätöksentekoon – harva poliitikko ja viranhaltija luottaisi heihin päätöksenteossa

Suuri joukko kan­sa­lai­sia ha­luai­si osal­lis­tua pää­tök­sen­te­koon – harva po­lii­tik­ko ja vi­ran­hal­ti­ja luot­tai­si heihin pää­tök­sen­teos­sa

13.09.2022 08:06 2
Tilaajille
Koulutyö Vaaranlammella alkaisi tammikuussa 2025 – Rovaniemen kaupunginhallitus esitti, että monitoimitalohanke voitaisiin toteuttaa Markkinakiinteistöjen kanssa

Kou­lu­työ Vaa­ran­lam­mel­la alkaisi tam­mi­kuus­sa 2025 – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus esitti, että mo­ni­toi­mi­ta­lo­han­ke voi­tai­siin to­teut­taa Mark­ki­na­kiin­teis­tö­jen kanssa

12.09.2022 19:15 5
Tilaajille
Uusi käänne: Pelkosenniemen terveyskeskuksen vuodeosaston toiminta käynnistyi taas

Uusi käänne: Pel­ko­sen­nie­men ter­veys­kes­kuk­sen vuo­de­osas­ton toi­min­ta käyn­nis­tyi taas

07.09.2022 12:14 2
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kahdeksasta paikasta vuodeosastolla paisui Itä-Lapissa iso kiista – riitainen ja poukkoileva päätöksenteko kertoo luottamuksen puutteesta

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kah­dek­sas­ta pai­kas­ta vuo­de­osas­tol­la paisui Itä-La­pis­sa iso kiista – rii­tai­nen ja pouk­koi­le­va pää­tök­sen­te­ko kertoo luot­ta­muk­sen puut­tees­ta

07.09.2022 07:00 7
Tilaajille
Yhtymähallitus äänesti jatkoa Pelkosenniemen vuodeosastolle, mutta rahoitus puuttuu – "Olemme edelleen samassa pullonkaulatilanteessa"

Yh­ty­mä­hal­li­tus äänesti jatkoa Pel­ko­sen­nie­men vuo­deo­sas­tol­le, mutta ra­hoi­tus puuttuu – "Olemme edel­leen samassa pul­lon­kau­la­ti­lan­tees­sa"

06.09.2022 11:04 5
Tilaajille