Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Päätöksenteko
Kemijärvi järjesti kaupunkilaisille uudenlaisen tavan keskustella päättäjien kanssa – katso tallenne tästä

Ke­mi­jär­vi jär­jes­ti kau­pun­ki­lai­sil­le uu­den­lai­sen tavan kes­kus­tel­la päät­tä­jien kanssa – katso tal­len­ne tästä

14.10.2021 16:53
Tilaajille
Rovaniemen seurakunnan kannattaisi myydä maitaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nan kan­nat­tai­si myydä maitaan

21.08.2021 05:30
Tilaajille
Kemin kaupunginteatteri uusien päättäjien asialistalle – Teatterinjohtajan valinta venyy syyskuulle, tilat mukaan talousarviokeskusteluun

Kemin kau­pun­gin­teat­te­ri uusien päät­tä­jien asia­lis­tal­le – Teat­te­rin­joh­ta­jan valinta venyy syys­kuul­le, tilat mukaan ta­lous­ar­vio­kes­kus­te­luun

10.08.2021 18:00
Tilaajille
Opetuksella entistä suurempi rooli kunnan palveluna
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ope­tuk­sel­la entistä suu­rem­pi rooli kunnan pal­ve­lu­na

09.08.2021 07:00
Tilaajille
Syntyvyyden kasvua on vahvistettava kaikin keinoin
Pääkirjoitus

Syn­ty­vyy­den kasvua on vah­vis­tet­ta­va kaikin keinoin

17.07.2021 05:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Joh­taa­ko Taliban mi­nis­te­riö­tä?

08.07.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­ra­ton­ko­kouk­sis­ta idea­rii­heen

01.07.2021 05:25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tie­dot­ta­mi­nen kuntoon Yli­tor­niol­la

30.06.2021 06:00
Tilaajille
Valtuusto päättää kaupunginjohtajan vastuuvapaudesta – Tarkastuslautakunta sorvaa ensin esityksen

Val­tuus­to päättää kau­pun­gin­joh­ta­jan vas­tuu­va­pau­des­ta – Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta sorvaa ensin esi­tyk­sen

03.06.2021 13:32 5
Tilaajille
Matti Bergman valittiin Sallan hallintojohtajaksi

Matti Bergman va­lit­tiin Sallan hal­lin­to­joh­ta­jak­si

25.05.2021 21:23
Tilaajille
Pyörätie Koppeloon olisi ely-keskuksen heiniä, mutta ilman kunnan tai EU:n rahaa sitä ei tule

Pyö­rä­tie Kop­pe­loon olisi ely-kes­kuk­sen heiniä, mutta ilman kunnan tai EU:n rahaa sitä ei tule

19.05.2021 19:52
Tilaajille
Kuntavisa: Lupasiko ehdokas tupakointikiellon, psykoterapiaa tai peräti ratkaisun koirankakkaongelmaan? – Testaa, tiedätkö mistä kunta päättää!

Kun­ta­vi­sa: Lu­pa­si­ko ehdokas tu­pa­koin­ti­kiel­lon, psy­ko­te­ra­piaa tai peräti rat­kai­sun koi­ran­kak­kaon­gel­maan? – Testaa, tie­dät­kö mistä kunta päät­tää!

19.05.2021 22:30 1
Tilaajille
Kuntasarjakuva: Näin kunnassa syntyy päätös, kun Marru Matkailuyrittäjä tekee kaavoitusaloitteen

Kun­ta­sar­ja­ku­va: Näin kun­nas­sa syntyy päätös, kun Marru Mat­kai­lu­yrit­tä­jä tekee kaa­voi­tus­aloit­teen

19.05.2021 15:36 3
Tilaajille
"Valtuutettujen tehtävä on päättää strategioista, ei yksityiskohdista", sanoo hallintotieteen professori

"Val­tuu­tet­tu­jen tehtävä on päättää stra­te­giois­ta, ei yk­si­tyis­koh­dis­ta", sanoo hal­lin­to­tie­teen pro­fes­so­ri

18.05.2021 21:00 3
Tilaajille
Maakuntauudistus keskittäisi Lapin sote-vallan Rovaniemelle ja Meri-Lappiin – Ajatuspajan laskelmien mukaan Rovaniemi kahmaisisi 59 aluevaltuustopaikasta 22 paikkaa

Maa­kun­ta­uu­dis­tus kes­kit­täi­si Lapin so­te-val­lan Ro­va­nie­mel­le ja Me­ri-Lap­piin – Aja­tus­pa­jan las­kel­mien mukaan Ro­va­nie­mi kah­mai­si­si 59 alue­val­tuus­to­pai­kas­ta 22 paikkaa

06.05.2021 12:50 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohti isompia ym­py­röi­tä

03.05.2021 10:00
Tilaajille
Rovaniemi päätti laajentaa yksityisteiden kunnossapidon myös kesähuoltoon – Muutos maksaa arviolta puoli miljoonaa euroa vuodessa

Ro­va­nie­mi päätti laa­jen­taa yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­don myös ke­sä­huol­toon – Muutos maksaa ar­viol­ta puoli mil­joo­naa euroa vuo­des­sa

28.04.2021 19:05 13
Tilaajille
Miksiköhän Pelkosenniemellä on vähän ehdokkaita? – "Osa valtuutetuista on keskittynyt valittamaan ja vastustamaan"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mik­si­kö­hän Pel­ko­sen­nie­mel­lä on vähän eh­dok­kai­ta? – "Osa val­tuu­te­tuis­ta on kes­kit­ty­nyt va­lit­ta­maan ja vas­tus­ta­maan"

27.04.2021 06:21 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vääriä väit­tei­tä Ko­la­ris­ta

27.04.2021 06:20 1
Tilaajille

Tornio tukee työ­voi­ma­la­sää­tiö­tä 220 000 eurolla

29.03.2021 20:42 1
Tilaajille