Aluevaltuusto: Tässä on Lapin uusi alue­val­tuus­to – katso val­tuu­tet­tu­jen kuvat

Tulospalvelu: Katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

Aluevaalit: Uusi alue­val­tuus­to on valittu – Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

Investoinnit
Ruotsi aikoo vahvistaa sähkön siirtoa Perämeren rannikolla tehdashankkeiden ja tuulivoiman vuoksi

Ruotsi aikoo vah­vis­taa sähkön siirtoa Pe­rä­me­ren ran­ni­kol­la teh­das­hank­kei­den ja tuu­li­voi­man vuoksi

20.01.2022 15:47 1
Tilaajille
Vataset Teollisuus oy:n merkitsemät Boreal Biorefin osakkeet on maksettu – yhtiö lunasti uudet osakkeet 165 755 eurolla

Vataset Teol­li­suus oy:n mer­kit­se­mät Boreal Bio­re­fin osak­keet on mak­set­tu – yhtiö lunasti uudet osak­keet 165 755 eurolla

03.01.2022 21:00 8
Tilaajille
Pohjois-Ruotsi on mahdollisuus Suomelle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois-Ruot­si on mah­dol­li­suus Suo­mel­le

30.12.2021 05:00 1
Tilaajille
Meri-Lappiin tuulipuistoja valmisteleva Myrsky Energia sai kumppanikseen Ålandsbankenin

Me­ri-Lap­piin tuu­li­puis­to­ja val­mis­te­le­va Myrsky Energia sai kump­pa­nik­seen Ålands­ban­ke­nin

22.12.2021 18:00 10
Tilaajille
Voiko Ruotsin Lapin ihme tapahtua myös Suomen Lapissa?
Pääkirjoitus

Voiko Ruotsin Lapin ihme ta­pah­tua myös Suomen La­pis­sa?

09.12.2021 06:00 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­ves­toin­nit vahvin mittari ke­hi­tyk­sen suun­nas­ta

02.12.2021 06:00
Tilaajille
Norrbottenin urakkakilpailussa pärjäämiseen tarvitaan hyvät näytöt – suomalaisuudesta ei ole etua, jos ei puhu ruotsia

Norr­bot­te­nin urak­ka­kil­pai­lus­sa pär­jää­mi­seen tar­vi­taan hyvät näytöt – suo­ma­lai­suu­des­ta ei ole etua, jos ei puhu ruotsia

01.12.2021 06:30 5
Tilaajille
Boreal Biorefin osakkeiden rekisteröintikiista käräjäoikeuteen – luxemburgilaisyhtiö vaatii merkintähintaa liki 58 000 osakkeesta

Boreal Bio­re­fin osak­kei­den re­kis­te­röin­ti­kiis­ta kä­rä­jä­oi­keu­teen – lu­xem­bur­gi­lais­yh­tiö vaatii mer­kin­tä­hin­taa liki 58 000 osak­kees­ta

30.11.2021 11:26 7
Tilaajille
Rovaniemi ottaa uuden mallin käyttöön Napapiirin koulun rakentamisessa

Ro­va­nie­mi ottaa uuden mallin käyt­töön Na­pa­pii­rin koulun ra­ken­ta­mi­ses­sa

25.11.2021 18:00 8
Tilaajille
Vaaranlammen koulupäätöstä lykättiin Rovaniemellä – tilajaosto käsittelee hanketta uudestaan

Vaa­ran­lam­men kou­lu­pää­tös­tä ly­kät­tiin Ro­va­nie­mel­lä – ti­la­jaos­to kä­sit­te­lee han­ket­ta uu­des­taan

25.11.2021 11:15 3
Tilaajille
Poliisi ei löytänyt rikosta Kemijärven sellutehdaskaupoista – tutkinta koski yrityssalaisuuden ja julkisrauhan rikkomista sekä yritysvakoilua

Poliisi ei löy­tä­nyt rikosta Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­kau­pois­ta – tut­kin­ta koski yri­tys­sa­lai­suu­den ja jul­kis­rau­han rik­ko­mis­ta sekä yri­tys­va­koi­lua

09.11.2021 12:52 1
Tilaajille
Uimahallia ja Ruokasenkadun siltaa ei rakenneta Rovaniemellä ensi vuonna – kaupunginhallituksen enemmistö pudotti hankkeet pois budjettiesityksestä

Ui­ma­hal­lia ja Ruo­ka­sen­ka­dun siltaa ei ra­ken­ne­ta Ro­va­nie­mel­lä ensi vuonna – kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen enem­mis­tö pudotti hank­keet pois bud­jet­ti­esi­tyk­ses­tä

03.11.2021 17:52 31
Tilaajille
Toimittajalta: Rovaniemen kasvuun luotetaan niin paljon, että yritykset uskaltavat investoida tänne isostikin
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men kasvuun luo­te­taan niin paljon, että yri­tyk­set us­kal­ta­vat in­ves­toi­da tänne isos­ti­kin

20.10.2021 10:09 1
Neve hamuaa mukaan maakunnan verkkoihin

Neve hamuaa mukaan maa­kun­nan verk­koi­hin

22.09.2021 19:30 4
Tilaajille
Ounasvaaralle kaavaillaan uutta hotellia – resort-tyyppisen kohteen kokonaisinvestointi on jopa 30-40 miljoonaa euroa

Ou­nas­vaa­ral­le kaa­vail­laan uutta ho­tel­lia – re­sort-tyyp­pi­sen kohteen ko­ko­nais­in­ves­toin­ti on jopa 30-40 mil­joo­naa euroa

21.09.2021 13:45 3
Tilaajille
Kittilän kunta moittii Väylävirastoa Lapin huonokuntoisten sorateiden unohtamisesta

Kit­ti­län kunta moittii Väy­lä­vi­ras­toa Lapin huo­no­kun­tois­ten so­ra­tei­den unoh­ta­mi­ses­ta

14.09.2021 18:21
Tilaajille
Investoinnit pidentävät Kittilän kaivoksen elinkaarta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­ves­toin­nit pi­den­tä­vät Kit­ti­län kai­vok­sen elin­kaar­ta

11.09.2021 05:30
Tilaajille
Kotimainen tuulivoima kasvaa räjähdysmäisesti, mutta joko rajat tulevat vastaan?

Ko­ti­mai­nen tuu­li­voi­ma kasvaa rä­jäh­dys­mäi­ses­ti, mutta joko rajat tulevat vas­taan?

07.09.2021 19:29 18
Tilaajille
Kärkkäisen tonttikauppa taas päättäjien pöydällä: Kaupungin viranhaltija kiistää, että sopimus suosisi ostajaa

Kärk­käi­sen tont­ti­kaup­pa taas päät­tä­jien pöy­däl­lä: Kau­pun­gin vi­ran­hal­ti­ja kiis­tää, että sopimus suosisi ostajaa

16.08.2021 10:17 15
Tilaajille
Lappiin on perustettu uusi verkkoinfraan keskittyvä sijoitusyhtiö

Lappiin on pe­rus­tet­tu uusi verk­koinf­raan kes­kit­ty­vä si­joi­tus­yh­tiö

16.08.2021 08:10 6
Tilaajille