Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Investoinnit
Viimeisin 12 tuntia
Sallatunturiin hankitaan 2,2 miljoonan euron tuolihissi – "Tämä on iso askel, jota vaaditaan mikäli halutaan lisätä myös majoitusta"

Sal­la­tun­tu­riin han­ki­taan 2,2 mil­joo­nan euron tuo­li­his­si – "Tämä on iso askel, jota vaa­di­taan mikäli ha­lu­taan lisätä myös ma­joi­tus­ta"

07.12.2022 20:57
Tilaajille
Kuukausi
Pelloon kaavaillaan viiden miljoonan euron uimahallia ja ulkoilmateatteria

Pelloon kaa­vail­laan viiden mil­joo­nan euron ui­ma­hal­lia ja ul­ko­il­ma­teat­te­ria

04.12.2022 16:30 15
Tilaajille
Kemiin tulee uusi jätevedenpuhdistamo – hintahaarukka asettuu 20 miljoonan euron tietämille

Kemiin tulee uusi jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mo – hin­ta­haa­ruk­ka asettuu 20 mil­joo­nan euron tie­tä­mil­le

02.12.2022 13:33
Lapin liiton selvityksessä Rovaniemelle ei jäänyt kuin pari mahdollista tuulivoima-aluetta – katso oman kuntasi alueet kartalta

Lapin liiton sel­vi­tyk­ses­sä Ro­va­nie­mel­le ei jäänyt kuin pari mah­dol­lis­ta tuu­li­voi­ma-aluet­ta – katso oman kuntasi alueet kar­tal­ta

16.11.2022 19:30 19
Tilaajille
Suomen suurinta vetylaitosta aletaan suunnitella Perämeren rantaan Kokkolaan

Suomen suu­rin­ta ve­ty­lai­tos­ta aletaan suun­ni­tel­la Pe­rä­me­ren rantaan Kok­ko­laan

15.11.2022 15:56
Tilaajille
Pohjois-Ruotsissa on menossa suurin investointibuumi vuosikymmeniin – hallituspohjan vaihtuminen saa kuitenkin pohjoisen pelkäämään katseen kääntymistä etelään
Kolumni

Poh­jois-Ruot­sis­sa on menossa suurin in­ves­toin­ti­buu­mi vuo­si­kym­me­niin – hal­li­tus­poh­jan vaih­tu­mi­nen saa kui­ten­kin poh­joi­sen pel­kää­mään katseen kään­ty­mis­tä etelään

14.11.2022 06:00 1
Tilaajille
Markkinat odottavat nyt, että sähkö halpenee radikaalisti talven hintapiikin jälkeen

Mark­ki­nat odot­ta­vat nyt, että sähkö hal­pe­nee ra­di­kaa­lis­ti talven hin­ta­pii­kin jälkeen

08.11.2022 21:08 5
Tilaajille
Vanhemmat
Norjalaisten vihreä terästehdas voi päätyä Suomeen, koska norjalaiskunnat hylkäsivät tuulivoiman

Nor­ja­lais­ten vihreä te­räs­teh­das voi päätyä Suo­meen, koska nor­ja­lais­kun­nat hyl­kä­si­vät tuu­li­voi­man

04.11.2022 20:30 8
Tilaajille
Sahan perusteellinen uudistus tuo lisää työtä Tervolaan – Ukrainan jälleenrakennus voi niellä puuta

Sahan pe­rus­teel­li­nen uu­dis­tus tuo lisää työtä Ter­vo­laan – Uk­rai­nan jäl­leen­ra­ken­nus voi niellä puuta

02.11.2022 18:00 2
Tilaajille
Rovaniemen lunastettava arktisen pääkaupungin rooli
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men lu­nas­tet­ta­va ark­ti­sen pää­kau­pun­gin rooli

01.11.2022 05:30 3
Tilaajille
Ei unohdeta pohjoista työllisyyskeskusteluissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei unoh­de­ta poh­jois­ta työl­li­syys­kes­kus­te­luis­sa

29.10.2022 05:01
Tilaajille
Metsä Group teki vahvan tuloksen – Metsä Board sai etua korkeasta energiaomavaraisuudesta

Metsä Group teki vahvan tu­lok­sen – Metsä Board sai etua kor­keas­ta ener­gia­oma­va­rai­suu­des­ta

27.10.2022 14:52
Tilaajille
Bodenin vihreä terästehdas sai rahoittajilta miljardien eurojen lupaukset

Bodenin vihreä te­räs­teh­das sai ra­hoit­ta­jil­ta mil­jar­dien eurojen lu­pauk­set

26.10.2022 15:46
Tilaajille
Stora Enson Oulu-investointi palauttaa yhtiön puunkäytön Veitsiluoto-vuosien tasolle – Pohjois-Suomen metsien hakkuissa lähestytään ylärajaa
Pääkirjoitus

Stora Enson Ou­lu-in­ves­toin­ti pa­laut­taa yhtiön puun­käy­tön Veit­si­luo­to-vuo­sien tasolle – Poh­jois-Suo­men metsien hak­kuis­sa lä­hes­ty­tään ylä­ra­jaa

24.10.2022 22:04 4
Tilaajille
Kemin suurin jääkaappi valmistuu Vilmilään

Kemin suurin jää­kaap­pi val­mis­tuu Vil­mi­lään

24.10.2022 09:47
Ainakin kaksi tuuliyhtiötä haluaa giganttisen merituulipuiston juuri samaan paikkaan Perämerelle

Ainakin kaksi tuu­li­yh­tiö­tä haluaa gi­gant­ti­sen me­ri­tuu­li­puis­ton juuri samaan paik­kaan Pe­rä­me­rel­le

23.10.2022 19:30 6
Tilaajille
Storan miljardi-investointiin tarvitaan puuta Lapistakin – lisäys Oulussa on "puoli Veitsiluotoa"

Storan mil­jar­di-in­ves­toin­tiin tar­vi­taan puuta La­pis­ta­kin – lisäys Oulussa on "puoli Veit­si­luo­toa"

21.10.2022 17:00 11
Tilaajille
Bodenin vihreän terästehtaan toinen rahoituskierros onnistui: uutta pääomaa 260 miljoonaa euroa

Bodenin vihreän te­räs­teh­taan toinen ra­hoi­tus­kier­ros on­nis­tui: uutta pääomaa 260 mil­joo­naa euroa

20.10.2022 16:19 1
Tilaajille
Simon iso aurinkovoimala vaatii yli 50 hehtaaria tilaa – hyödyntäisi lunta ja viileää ilmastoa, sähköä tulisi vuodessa miljoonien eurojen arvosta

Simon iso au­rin­ko­voi­ma­la vaatii yli 50 heh­taa­ria tilaa – hyö­dyn­täi­si lunta ja viileää il­mas­toa, sähköä tulisi vuo­des­sa mil­joo­nien eurojen arvosta

12.10.2022 06:00 6
Tilaajille
Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 8,9 miljoonaa Simon aurinkosähköinvestoinnille – Suomeen ei ole tähän mennessä rakennettu vastaavan kokoista aurinkosähkölaitosta

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö myönsi 8,9 mil­joo­naa Simon au­rin­ko­säh­kö­in­ves­toin­nil­le – Suomeen ei ole tähän men­nes­sä ra­ken­net­tu vas­taa­van ko­kois­ta au­rin­ko­säh­kö­lai­tos­ta

04.10.2022 16:09 2
Tilaajille