Investoinnit
Viimeisin tunti
Vetymurros voi alkaa Suomessa Perämereltä: "Meillä on loistava tilaisuus luoda todella merkittävää toimintaa"

Ve­ty­mur­ros voi alkaa Suo­mes­sa Pe­rä­me­rel­tä: "Meillä on lois­ta­va ti­lai­suus luoda todella mer­kit­tä­vää toi­min­taa"

16:00 1
Tilaajille
Tervolaan aiotaan perustaa pellettitehdas, joka tuo mukanaan useita työpaikkoja

Ter­vo­laan aiotaan pe­rus­taa pel­let­ti­teh­das, joka tuo mu­ka­naan useita työ­paik­ko­ja

15:59 1
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipide

Mitä mahtuu Kemissä neljään ki­lo­met­riin?

06:00
Tilaajille
Kuukausi
Pelastaako metsäjätti Kemin talouden? – Vastausta voi etsiä Äänekoskelta: "Vaikka tehdas terästi kansantaloutta, vaikutus ei välttämättä näy alueella"

Pe­las­taa­ko met­sä­jät­ti Kemin ta­lou­den? – Vas­taus­ta voi etsiä Ää­ne­kos­kel­ta: "Vaikka tehdas terästi kan­san­ta­lout­ta, vai­ku­tus ei vält­tä­mät­tä näy alueel­la"

10.04.2021 11:00 8
Tilaajille
SVT: Saksalaisyritys suunnittelee kolmea isoa datakeskusta Pohjois-Ruotsin syrjäseudulle

SVT: Sak­sa­lais­yri­tys suun­nit­te­lee kolmea isoa da­ta­kes­kus­ta Poh­jois-Ruot­sin syr­jä­seu­dul­le

07.04.2021 13:05
Tilaajille
Puolustusministeri Antti Kaikkonen vakuuttaa, ettei hävittäjäkauppa vaaranna Lapin lennostoa

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Antti Kaik­ko­nen va­kuut­taa, ettei hä­vit­tä­jä­kaup­pa vaa­ran­na Lapin len­nos­toa

30.03.2021 18:30
Tilaajille
Biotuotetehdas sai Temrexin avaamaan työvaateliikkeen Kemiin – Metsä Fibren työmaavahvuus on jo 200

Bio­tuo­te­teh­das sai Tem­re­xin avaa­maan työ­vaa­te­liik­keen Kemiin – Metsä Fibren työ­maa­vah­vuus on jo 200

24.03.2021 14:58
Tilaajille
Vanhemmat
YIT tekee Ajoksen uuden laiturin ja Wasa Dredging ruoppaa satama-altaan – Kemin Satama valitsi laajennuksen tekijät

YIT tekee Ajoksen uuden lai­tu­rin ja Wasa Dred­ging ruoppaa sa­ta­ma-al­taan – Kemin Satama valitsi laa­jen­nuk­sen tekijät

16.03.2021 12:00 1
Tilaajille
SVT: Luulajaan suunnitellaan suurta kalankasvattamoa – jatkotavoitteena on tehdä alueesta pohjolan kala-aitta

SVT: Luu­la­jaan suun­ni­tel­laan suurta ka­lan­kas­vat­ta­moa – jat­ko­ta­voit­tee­na on tehdä aluees­ta poh­jo­lan ka­la-ait­ta

01.03.2021 13:40
Pohjois-Ruotsin teollisuuteen kylvetään miljardeja tuulivoiman ja maahanmuuton ansiosta
Kolumni Henripekka Kallio

Poh­jois-Ruot­sin teol­li­suu­teen kyl­ve­tään mil­jar­de­ja tuu­li­voi­man ja maa­han­muu­ton an­sios­ta

27.02.2021 05:00 7
Tilaajille
Bodeniin aiotaan rakentaa uusi suuri terästehdas ja vetylaitos – miljardi-investointi tuo Norrbotteniin tuhansia työpaikkoja

Bo­de­niin aiotaan ra­ken­taa uusi suuri te­räs­teh­das ja ve­ty­lai­tos – mil­jar­di-in­ves­toin­ti tuo Norr­bot­te­niin tu­han­sia työ­paik­ko­ja

23.02.2021 15:45 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Vientiä ja osaa­mis­ta

20.02.2021 05:05
Tilaajille
Onneksi olkoon ja pahoittelut
Kolumni Petteri Holma

Onneksi olkoon ja pa­hoit­te­lut

18.02.2021 07:00
Tilaajille
Biotuotetehtaan rakennusurakka laajeni heti purkutöillä – Kemi haluaa lisää valtion apua väylätöihin

Bio­tuo­te­teh­taan ra­ken­nus­urak­ka laajeni heti pur­ku­töil­lä – Kemi haluaa lisää valtion apua väy­lä­töi­hin

16.02.2021 20:16 4
Tilaajille
Metsäjätti lunasti lupauksensa ja teki jätti-investoinnin Kemiin – yksityiskohdista oli tihkunut tietoa etukäteen, mutta kartonkitehtaan parannukset tulivat yllätyksenä

Met­sä­jät­ti lunasti lu­pauk­sen­sa ja teki jät­ti-in­ves­toin­nin Kemiin – yk­si­tyis­koh­dis­ta oli tih­ku­nut tietoa etu­kä­teen, mutta kar­ton­ki­teh­taan pa­ran­nuk­set tulivat yl­lä­tyk­se­nä

11.02.2021 19:40 1
Tilaajille
Kolme vuotta odotusta – Kemin jättitehdasta on myös moitittu ja luvastakin tuli jännitysnäytelmä

Kolme vuotta odo­tus­ta – Kemin jät­ti­teh­das­ta on myös moi­tit­tu ja lu­vas­ta­kin tuli jän­ni­tys­näy­tel­mä

11.02.2021 11:41
Tilaajille
Kemin Sataman lainoille viimeinen sinetti – kaupunginvaltuusto myönsi takauksen OP:n ja Pohjoismaiden Investointipankin myöntämille miljoonalainoille

Kemin Sataman lai­noil­le vii­mei­nen sinetti – kau­pun­gin­val­tuus­to myönsi ta­kauk­sen OP:n ja Poh­jois­mai­den In­ves­toin­ti­pan­kin myön­tä­mil­le mil­joo­na­lai­noil­le

09.02.2021 18:34
Tilaajille
Simo pohtii pitkää suojaetäisyyttä tuulivoimaloiden ja asutuksen välille

Simo pohtii pitkää suo­ja­etäi­syyt­tä tuu­li­voi­ma­loi­den ja asu­tuk­sen välille

05.02.2021 06:00 1
Tilaajille
Napapiirille suunnitellaan jättikokoista akkutehdasta Norjassa – miljardirahoitus haussa pörssistä

Na­pa­pii­ril­le suun­ni­tel­laan jät­ti­ko­kois­ta ak­ku­teh­das­ta Nor­jas­sa – mil­jar­di­ra­hoi­tus haussa pörs­sis­tä

29.01.2021 15:16 3
Tilaajille
UPM suunnittelee suurta biopolttoainetehdasta Kotkaan – Kaidin tunnelissa ei näy valoa Kemissä

UPM suun­nit­te­lee suurta bio­polt­to­ai­ne­teh­das­ta Kotkaan – Kaidin tun­ne­lis­sa ei näy valoa Kemissä

28.01.2021 13:02
Tilaajille