Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Investoinnit
Viimeisin 24 tuntia

Ou­nas­vaa­ral­le kaa­vail­laan uutta ho­tel­lia – re­sort-tyyp­pi­sen kohteen ko­ko­nais­in­ves­toin­ti on jopa 30-40 mil­joo­naa euroa

21.09.2021 13:45 3
Tilaajille
Vanhemmat

Kit­ti­län kunta moittii Väy­lä­vi­ras­toa Lapin huo­no­kun­tois­ten so­ra­tei­den unoh­ta­mi­ses­ta

14.09.2021 18:21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­ves­toin­nit pi­den­tä­vät Kit­ti­län kai­vok­sen elin­kaar­ta

11.09.2021 05:30
Tilaajille

Ko­ti­mai­nen tuu­li­voi­ma kasvaa rä­jäh­dys­mäi­ses­ti, mutta joko rajat tulevat vas­taan?

07.09.2021 19:29 18
Tilaajille

Kärk­käi­sen tont­ti­kaup­pa taas päät­tä­jien pöy­däl­lä: Kau­pun­gin vi­ran­hal­ti­ja kiis­tää, että sopimus suosisi ostajaa

16.08.2021 10:17 15
Tilaajille

Lappiin on pe­rus­tet­tu uusi verk­koinf­raan kes­kit­ty­vä si­joi­tus­yh­tiö

16.08.2021 08:10 6
Tilaajille

Ter­vo­laan tehdään yli 20 mil­joo­nan sa­hain­ves­toin­ti, joka syn­nyt­tää ainakin kym­me­nen uutta työ­paik­kaa

02.07.2021 18:30 4
Tilaajille

Väy­lä­vi­ras­to ra­ken­taa Veit­si­luo­toon mil­joo­nil­la eu­roil­la uuden rau­ta­tie­sil­lan, vaikka tehdas sul­je­taan

24.06.2021 17:30 9
Tilaajille

Venäjän Kar­ja­laan aiotaan ra­ken­taa uusi suuri sellu- ja pa­pe­ri­teh­das

16.06.2021 10:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt tar­vi­taan in­ves­toin­te­ja

02.06.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aika lo­pet­taa va­lit­ta­mi­nen?

29.05.2021 05:30 3
Tilaajille

Bodenin pääs­tö­tön te­räs­teh­das sai si­joit­ta­jil­ta len­tä­vän lähdön – "Meihin koh­dis­tuu suun­na­ton kiin­nos­tus"

25.05.2021 10:14 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­ke­viä in­ves­toin­te­ja elin­voi­maan

11.05.2021 22:30
Tilaajille
Pääkirjoitus

Mu­seo­ki­sas­ta ve­täy­ty­mi­nen kertoo Ro­va­nie­men päät­tä­jien ly­hyt­nä­köi­syy­des­tä

11.05.2021 20:00 9
Tilaajille

Myös John Deere in­ves­toi Ro­va­nie­mel­le – Ra­ken­taa kol­mel­la mil­joo­nal­la eurolla uudet tilat Ala­kor­ka­loon

01.05.2021 11:00 3
Tilaajille

Metsä Grou­pil­la pyyhki al­ku­vuon­na hyvin – Kemin kar­ton­ki käy hyvin kau­pak­si maail­mal­la

28.04.2021 13:51
Tilaajille
Pääkirjoitus

Hyvät yri­tys­uu­ti­set luovat toivoa pa­rem­mas­ta, ko­ro­na­va­paas­ta huo­mi­ses­ta

26.04.2021 20:00
Tilaajille

Norr­hyd­ro käyn­nis­tää 15 mil­joo­nan euron tuo­tan­to­lai­tos­hank­keen Ro­va­nie­mel­lä – Kau­pun­kiin tulee yli sata uutta teol­li­sen alan työ­paik­kaa

24.04.2021 13:22 22
Tilaajille

Py­hä­tun­tu­ril­le ra­ken­ne­taan uusi huo­neis­to­ho­tel­li – Hanke nostaa alueen ko­ko­nais­in­ves­toin­nit 15 mil­joo­naan euroon

23.04.2021 13:50 8
Tilaajille

Lapin kaup­pa­ka­ma­ril­ta tyly viesti hal­li­tuk­sel­le: "Suo­mel­la ei ole ko­ko­nais­nä­ke­mys­tä siitä, miten Lapin in­ves­toin­tei­hin tulisi suh­tau­tua"

20.04.2021 17:09 7
Tilaajille