Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­löyö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Investoinnit
Viimeisin 12 tuntia
Valokuidun rakentaminen jatkuu Meri-Lapissa kiivaana, mutta aikainen talvi siirsi osan töistä kevääseen

Va­lo­kui­dun ra­ken­ta­mi­nen jatkuu Me­ri-La­pis­sa kii­vaa­na, mutta ai­kai­nen talvi siirsi osan töistä ke­vää­seen

10:08
Tilaajille
Kuukausi
Onko tuulivoimabuumi ohi? – Tänä vuonna on tehty rakentamispäätös vain kuudesta uudesta voimalasta

Onko tuu­li­voi­ma­buu­mi ohi? – Tänä vuonna on tehty ra­ken­ta­mis­pää­tös vain kuu­des­ta uudesta voi­ma­las­ta

04.12.2023 05:00 3
Tilaajille
Pitkään suunnitellun uuden uimahallin hankesuunnitelma päivitetään Rovaniemellä

Pitkään suun­ni­tel­lun uuden ui­ma­hal­lin han­ke­suun­ni­tel­ma päi­vi­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

27.11.2023 19:58 8
Tilaajille
Ajoksen väylä valmistui budjetissa

Ajoksen väylä val­mis­tui bud­je­tis­sa

23.11.2023 16:45
Kemijärvelle suunnitteilla lisää tuulivoimaa – sijoittuisi Nuolivaaran itäpuolelle

Ke­mi­jär­vel­le suun­nit­teil­la lisää tuu­li­voi­maa – si­joit­tui­si Nuo­li­vaa­ran itä­puo­lel­le

20.11.2023 21:54 3
Tilaajille
Rovaniemelle valmistuu kolme uutta koulua, vaikka oppilaiden määrä vähenee jopa tuhannella – kaupunki joutuu lähivuosina arvioimaan, pitääkö muita kouluja lakkauttaa

Ro­va­nie­mel­le val­mis­tuu kolme uutta koulua, vaikka op­pi­lai­den määrä vähenee jopa tu­han­nel­la – kau­pun­ki joutuu lä­hi­vuo­si­na ar­vioi­maan, pitääkö muita kouluja lak­kaut­taa

13.11.2023 19:30 11
Tilaajille
Lapland Hotels aikoo sijoittaa Valionrannan rakentamiseen 150 miljoonaa euroa – ehkä suurin yksityisen yrityksen investointi Rovaniemellä

Lapland Hotels aikoo si­joit­taa Va­lion­ran­nan ra­ken­ta­mi­seen 150 mil­joo­naa euroa – ehkä suurin yk­si­tyi­sen yri­tyk­sen in­ves­toin­ti Ro­va­nie­mel­lä

09.11.2023 15:57 16
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemeläinen Luxury Action ostaa Porohovin tilausravintolan

Ro­va­nie­me­läi­nen Luxury Action ostaa Po­ro­ho­vin ti­laus­ra­vin­to­lan

06.11.2023 16:55
Tilaajille
Kemijoki oy suunnittelee lähes miljardin euron pumppuvoimalaa Kemijärven Ailangantunturille

Ke­mi­jo­ki oy suun­nit­te­lee lähes mil­jar­din euron pump­pu­voi­ma­laa Ke­mi­jär­ven Ai­lan­gan­tun­tu­ril­le

03.11.2023 12:09 13
Tilaajille
Rakennustarvikekauppa Stark avasi Rovaniemelle uuden myymälän – "Matkailu ja teollisuuden investoinnit ovat alueella isoja valtteja"

Ra­ken­nus­tar­vi­ke­kaup­pa Stark avasi Ro­va­nie­mel­le uuden myy­mä­län – "Mat­kai­lu ja teol­li­suu­den in­ves­toin­nit ovat alueel­la isoja valt­te­ja"

01.11.2023 10:25 4
Tilaajille
Apukka Resort suunnittelee 40–50 miljoonan euron laajennusta Rovaniemelle – "Rakennamme, jos markkina vetää"

Apukka Resort suun­nit­te­lee 40–50 mil­joo­nan euron laa­jen­nus­ta Ro­va­nie­mel­le – "Ra­ken­nam­me, jos mark­ki­na vetää"

25.10.2023 16:30 16
Tilaajille
Kolarikin päätti satsata monitoimitaloon – pieni kunta koettaa minimoida rakentamisen riskit monin tavoin, koska huonoja esimerkkejä on riittämiin

Ko­la­ri­kin päätti satsata mo­ni­toi­mi­ta­loon – pieni kunta koettaa mi­ni­moi­da ra­ken­ta­mi­sen riskit monin tavoin, koska huonoja esi­merk­ke­jä on riit­tä­miin

11.10.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sen kasvua vauh­di­tet­ta­va

10.10.2023 02:15
Kolme isoa verkkoyhtiötä rynnisti kaivamaan kuitua Kemin lähiöihin yhtä aikaa

Kolme isoa verk­ko­yh­tiö­tä ryn­nis­ti kai­va­maan kuitua Kemin lä­hiöi­hin yhtä aikaa

29.09.2023 05:00 3
Tilaajille
Rovaniemen uusi paloasema joutuu odottamaan lainalupaa – ministeriöt arvioivat, ovatko Lapin hyvinvointialueen investoinnit välttämättömiä

Ro­va­nie­men uusi pa­lo­ase­ma joutuu odot­ta­maan lai­na­lu­paa – mi­nis­te­riöt ar­vioi­vat, ovatko Lapin hy­vin­voin­ti­alueen in­ves­toin­nit vält­tä­mät­tö­miä

22.09.2023 05:00 10
Tilaajille
Kemijärvelle avattiin skeittiparkki koululaisten aloitteesta – "pähkäiltiin, että monella muullakin kunnalla on jo harrastuspaikka"

Ke­mi­jär­vel­le avat­tiin skeit­ti­park­ki kou­lu­lais­ten aloit­tees­ta – "päh­käil­tiin, että monella muul­la­kin kun­nal­la on jo har­ras­tus­paik­ka"

20.09.2023 20:30 1
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaasta tulee vankka tukijalka pohjoisen ihmisille ja elinkeinoille
Pääkirjoitus

Kemin bio­tuo­te­teh­taas­ta tulee vankka tu­ki­jal­ka poh­joi­sen ih­mi­sil­le ja elin­kei­noil­le

20.09.2023 04:00 5
Golfkentäntien tontit eivät ensin käyneet kaupaksi, mutta nyt niille suunnitellaan kahta eri hotellia – kokosimme yhteen Rovaniemen hotellihankkeet

Golf­ken­tän­tien tontit eivät ensin käyneet kau­pak­si, mutta nyt niille suun­ni­tel­laan kahta eri ho­tel­lia – ko­ko­sim­me yhteen Ro­va­nie­men ho­tel­li­hank­keet

15.09.2023 20:34 6
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin tilajaosto hyväksyi Napsun monitoimitalon toteuttamisen

Ro­va­nie­men kau­pun­gin ti­la­jaos­to hy­väk­syi Napsun mo­ni­toi­mi­ta­lon to­teut­ta­mi­sen

13.09.2023 18:24
Tilaajille
Talga aloitti akkutehtaan rakennustyöt Luulajassa, vaikka Kiiruna vastustaa yhä Vittangin kaivosta

Talga aloitti ak­ku­teh­taan ra­ken­nus­työt Luu­la­jas­sa, vaikka Kiiruna vas­tus­taa yhä Vit­tan­gin kai­vos­ta

12.09.2023 15:45
Tilaajille