Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Yritystuet
Metsämarjojen ja -sienten varastointituki on taas haettavana

Met­sä­mar­jo­jen ja -sien­ten va­ras­toin­ti­tu­ki on taas haet­ta­va­na

06.06.2022 10:43
Tilaajille
Matkailuyritysten varauskirjat täyttyvät, mutta epävarmuus jatkuu edelleen

Mat­kai­lu­yri­tys­ten va­raus­kir­jat täyt­ty­vät, mutta epä­var­muus jatkuu edel­leen

20.09.2021 06:30
Tilaajille
Hirsitehtaan tonttikauppa hajotti Tervolan kunnanhallituksen – "Laitonta yritystukea yli 70 000 euroa"

Hir­si­teh­taan tont­ti­kaup­pa hajotti Ter­vo­lan kun­nan­hal­li­tuk­sen – "Lai­ton­ta yri­tys­tu­kea yli 70 000 euroa"

27.04.2021 07:00
Tilaajille
Koronavuosi toi pohjoisen yrityksille ennätyspotin rahaa – Matkailuun ja ohjelmapalveluihin lähes 9 miljoonaa, puuteollisuudessa merkittäviä investointeja

Ko­ro­na­vuo­si toi poh­joi­sen yri­tyk­sil­le en­nä­tys­po­tin rahaa – Mat­kai­luun ja oh­jel­ma­pal­ve­lui­hin lähes 9 mil­joo­naa, puu­teol­li­suu­des­sa mer­kit­tä­viä in­ves­toin­te­ja

27.01.2021 08:49 1
Tilaajille
Uusia yrityksiä valtion kehittämisavustuksen piiriin – väliaikaisesti

Uusia yri­tyk­siä valtion ke­hit­tä­mis­avus­tuk­sen piiriin – vä­li­ai­kai­ses­ti

15.10.2020 15:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kai­vos­po­li­tiik­kam­me tu­lok­sia

02.10.2020 05:00 1
Tilaajille
EK:n Häkämies vaatii: Yritysten kustannustukea on jatkettava ja almanakkasääntö pitää korjata

EK:n Hä­kä­mies vaatii: Yri­tys­ten kus­tan­nus­tu­kea on jat­ket­ta­va ja al­ma­nak­ka­sään­tö pitää korjata

08.08.2020 08:00 1
Kustannustuki on suunnattu pienille yrityksille, mutta kaikkein pienimmiltä se jää saamatta – "Raja on aika korkea ja vaikeasti saavutettavissa"

Kus­tan­nus­tu­ki on suun­nat­tu pie­nil­le yri­tyk­sil­le, mutta kaik­kein pie­nim­mil­tä se jää saa­mat­ta – "Raja on aika korkea ja vai­keas­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa"

12.07.2020 07:00
Tilaajille
Sadoilla Business Finlandin ohjeistusta seuranneilla yrityksillä uhka jäädä paitsi rahoituksesta – Esiselvityksen kestoksi suositellaan 4 kuukautta, haku suljetaan alle 3 kuukaudessa

Sa­doil­la Bu­si­ness Fin­lan­din oh­jeis­tus­ta seu­ran­neil­la yri­tyk­sil­lä uhka jäädä paitsi ra­hoi­tuk­ses­ta – Esi­sel­vi­tyk­sen kes­tok­si suo­si­tel­laan 4 kuu­kaut­ta, haku sul­je­taan alle 3 kuu­kau­des­sa

07.06.2020 06:00
Tilaajille
Miten Lapin matkailu nousee koronalamasta?  "Ensimmäinen hyvä Lapille on tulossa Saksasta, Benelux-maista, Ranskasta ja Sveitsistä"

Miten Lapin mat­kai­lu nousee ko­ro­na­la­mas­ta? "En­sim­mäi­nen hyvä Lapille on tulossa Sak­sas­ta, Be­ne­lux-mais­ta, Rans­kas­ta ja Sveit­sis­tä"

15.05.2020 18:00 1
Tilaajille
Lapin yrityskenttä otti tiedot uudesta koronatuesta vastaan varovaisen myönteisesti

Lapin yri­tys­kent­tä otti tiedot uudesta ko­ro­na­tues­ta vastaan va­ro­vai­sen myön­tei­ses­ti

14.05.2020 18:30
Tilaajille
EK:n kysely: Pahin lomautushuippu ohi – etätöistä voi vähitellen palata työpaikoille, joissa on uusia turvakäytäntöjä

EK:n kysely: Pahin lo­mau­tus­huip­pu ohi – etä­töis­tä voi vä­hi­tel­len palata työ­pai­koil­le, joissa on uusia tur­va­käy­tän­tö­jä

14.05.2020 12:20
Suomen Yrittäjät kehuu yritysten kustannustukea: Nyt pitää turvata, että tukea on tarjolla riittävästi – tarve miljardiluokkaa

Suomen Yrit­tä­jät kehuu yri­tys­ten kus­tan­nus­tu­kea: Nyt pitää tur­va­ta, että tukea on tar­jol­la riit­tä­väs­ti – tarve mil­jar­di­luok­kaa

14.05.2020 10:59
Kustannustukea ryhdytään myöntämään yrityksille, joiden liikevaihto on tippunut merkittävästi

Kus­tan­nus­tu­kea ryh­dy­tään myön­tä­mään yri­tyk­sil­le, joiden lii­ke­vaih­to on tip­pu­nut mer­kit­tä­väs­ti

14.05.2020 09:27
Hallitus linjasi uudesta yritystuesta, mediatietojen mukaan kokoluokka 500–600 miljoonaa euroa – katso suora lähetys tiedotustilaisuudesta

Hal­li­tus linjasi uudesta yri­tys­tues­ta, me­dia­tie­to­jen mukaan ko­ko­luok­ka 500–600 mil­joo­naa euroa – katso suora lähetys tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

14.05.2020 08:59
Nyt ei ole letkajenkan aika rinnebaareissa
Kolumni

Nyt ei ole let­ka­jen­kan aika rin­ne­baa­reis­sa

08.05.2020 19:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Ravintoloiden tukimalli valmistui viimein, summa jäi odotetusta

Pää­kir­joi­tus: Ra­vin­to­loi­den tu­ki­mal­li val­mis­tui vii­mein, summa jäi odo­te­tus­ta

06.05.2020 19:56
Tilaajille
Elinkeinoministeri Lintilä yrityksille suunnattavasta yleistuesta: "Kriteereinä liikevaihdon putoaminen ja kiinteät kulut"

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Lintilä yri­tyk­sil­le suun­nat­ta­vas­ta yleis­tues­ta: "K­ri­tee­rei­nä lii­ke­vaih­don pu­toa­mi­nen ja kiin­teät kulut"

29.04.2020 18:07
Teknologiateollisuus tarvitsee suoraa tukea useita miljardeja – alan pohjakosketus osuu loppuvuoteen

Tek­no­lo­gia­teol­li­suus tar­vit­see suoraa tukea useita mil­jar­de­ja – alan poh­ja­kos­ke­tus osuu lop­pu­vuo­teen

28.04.2020 13:00
Hallitus neuvottelee tänään uusista yritystuista ja ravintoloiden erillistuesta – Lintilä: tukikriteerejä lievennetään

Hal­li­tus neu­vot­te­lee tänään uusista yri­tys­tuis­ta ja ra­vin­to­loi­den eril­lis­tues­ta – Lin­ti­lä: tu­ki­kri­tee­re­jä lie­ven­ne­tään

24.04.2020 10:57