Yritystuet
EK:n Häkämies vaatii: Yritysten kustannustukea on jatkettava ja almanakkasääntö pitää korjata

EK:n Hä­kä­mies vaatii: Yri­tys­ten kus­tan­nus­tu­kea on jat­ket­ta­va ja al­ma­nak­ka­sään­tö pitää korjata

08.08.2020 08:00 1
Kustannustuki on suunnattu pienille yrityksille, mutta kaikkein pienimmiltä se jää saamatta – "Raja on aika korkea ja vaikeasti saavutettavissa"

Kus­tan­nus­tu­ki on suun­nat­tu pie­nil­le yri­tyk­sil­le, mutta kaik­kein pie­nim­mil­tä se jää saa­mat­ta – "Raja on aika korkea ja vai­keas­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa"

12.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Sadoilla Business Finlandin ohjeistusta seuranneilla yrityksillä uhka jäädä paitsi rahoituksesta – Esiselvityksen kestoksi suositellaan 4 kuukautta, haku suljetaan alle 3 kuukaudessa

Sa­doil­la Bu­si­ness Fin­lan­din oh­jeis­tus­ta seu­ran­neil­la yri­tyk­sil­lä uhka jäädä paitsi ra­hoi­tuk­ses­ta – Esi­sel­vi­tyk­sen kes­tok­si suo­si­tel­laan 4 kuu­kaut­ta, haku sul­je­taan alle 3 kuu­kau­des­sa

07.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Miten Lapin matkailu nousee koronalamasta?  "Ensimmäinen hyvä Lapille on tulossa Saksasta, Benelux-maista, Ranskasta ja Sveitsistä"

Miten Lapin mat­kai­lu nousee ko­ro­na­la­mas­ta? "En­sim­mäi­nen hyvä Lapille on tulossa Sak­sas­ta, Be­ne­lux-mais­ta, Rans­kas­ta ja Sveit­sis­tä"

15.05.2020 18:00 1
Tilaajille
Lapin yrityskenttä otti tiedot uudesta koronatuesta vastaan varovaisen myönteisesti

Lapin yri­tys­kent­tä otti tiedot uudesta ko­ro­na­tues­ta vastaan va­ro­vai­sen myön­tei­ses­ti

14.05.2020 18:30 0
Tilaajille
EK:n kysely: Pahin lomautushuippu ohi – etätöistä voi vähitellen palata työpaikoille, joissa on uusia turvakäytäntöjä

EK:n kysely: Pahin lo­mau­tus­huip­pu ohi – etä­töis­tä voi vä­hi­tel­len palata työ­pai­koil­le, joissa on uusia tur­va­käy­tän­tö­jä

14.05.2020 12:20 0
Suomen Yrittäjät kehuu yritysten kustannustukea: Nyt pitää turvata, että tukea on tarjolla riittävästi – tarve miljardiluokkaa

Suomen Yrit­tä­jät kehuu yri­tys­ten kus­tan­nus­tu­kea: Nyt pitää tur­va­ta, että tukea on tar­jol­la riit­tä­väs­ti – tarve mil­jar­di­luok­kaa

14.05.2020 10:59 0
Kustannustukea ryhdytään myöntämään yrityksille, joiden liikevaihto on tippunut merkittävästi

Kus­tan­nus­tu­kea ryh­dy­tään myön­tä­mään yri­tyk­sil­le, joiden lii­ke­vaih­to on tip­pu­nut mer­kit­tä­väs­ti

14.05.2020 09:27 0
Hallitus linjasi uudesta yritystuesta, mediatietojen mukaan kokoluokka 500–600 miljoonaa euroa – katso suora lähetys tiedotustilaisuudesta

Hal­li­tus linjasi uudesta yri­tys­tues­ta, me­dia­tie­to­jen mukaan ko­ko­luok­ka 500–600 mil­joo­naa euroa – katso suora lähetys tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

14.05.2020 08:23 0
Nyt ei ole letkajenkan aika rinnebaareissa
Kolumni Antti Kokkonen

Nyt ei ole let­ka­jen­kan aika rin­ne­baa­reis­sa

08.05.2020 19:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Ravintoloiden tukimalli valmistui viimein, summa jäi odotetusta

Pää­kir­joi­tus: Ra­vin­to­loi­den tu­ki­mal­li val­mis­tui vii­mein, summa jäi odo­te­tus­ta

06.05.2020 19:39 0
Tilaajille
Elinkeinoministeri Lintilä yrityksille suunnattavasta yleistuesta: "Kriteereinä liikevaihdon putoaminen ja kiinteät kulut"

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Lintilä yri­tyk­sil­le suun­nat­ta­vas­ta yleis­tues­ta: "K­ri­tee­rei­nä lii­ke­vaih­don pu­toa­mi­nen ja kiin­teät kulut"

29.04.2020 18:07 0
Teknologiateollisuus tarvitsee suoraa tukea useita miljardeja – alan pohjakosketus osuu loppuvuoteen

Tek­no­lo­gia­teol­li­suus tar­vit­see suoraa tukea useita mil­jar­de­ja – alan poh­ja­kos­ke­tus osuu lop­pu­vuo­teen

28.04.2020 13:00 0
Hallitus neuvottelee tänään uusista yritystuista ja ravintoloiden erillistuesta – Lintilä: tukikriteerejä lievennetään

Hal­li­tus neu­vot­te­lee tänään uusista yri­tys­tuis­ta ja ra­vin­to­loi­den eril­lis­tues­ta – Lin­ti­lä: tu­ki­kri­tee­re­jä lie­ven­ne­tään

24.04.2020 10:57 0
Näin suurimmat elyn myöntämät koronatuet käytetään Lapissa: Rovaniemellä luodaan uutta taulujen kehystämiseen, Pellossa kehitetään kalastusmatkailua

Näin suu­rim­mat elyn myön­tä­mät ko­ro­na­tuet käy­te­tään La­pis­sa: Ro­va­nie­mel­lä luodaan uutta tau­lu­jen ke­hys­tä­mi­seen, Pel­los­sa ke­hi­te­tään ka­las­tus­mat­kai­lua

22.04.2020 16:22 0
Tilaajille
Lapin yritysten koronapotti on yli kahdeksan miljoonaa euroa – katso tukea saaneiden yritysten nimet ja summat

Lapin yri­tys­ten ko­ronapot­ti on yli kah­dek­san mil­joo­naa euroa – katso tukea saa­nei­den yri­tys­ten nimet ja summat

22.04.2020 14:07 0
Tilaajille

Bu­si­ness Fin­lan­din ra­hoi­tus poiki kan­te­lu­ja oi­keus­kans­le­ril­le

22.04.2020 12:50 0
Lapissa parikymmentä yritystä sai Business Finlandilta täyden 100 000 euron koronapotin – yrittäjät kertovat, mihin raha käytetään

Lapissa pa­ri­kym­men­tä yri­tys­tä sai Bu­si­ness Fin­lan­dil­ta täyden 100 000 euron ko­ronapo­tin – yrit­tä­jät ker­to­vat, mihin raha käy­te­tään

21.04.2020 19:32 0
Tilaajille
Pääministeri Marin kertoi Twitterissä miehensä työnantajan koronatuesta – Yhtiön voitto oli viimeksi päättyneellä tilikaudella 761 600 euroa

Pää­mi­nis­te­ri Marin kertoi Twit­te­ris­sä mie­hen­sä työn­an­ta­jan ko­ro­na­tues­ta – Yhtiön voitto oli vii­mek­si päät­ty­neel­lä ti­li­kau­del­la 761 600 euroa

21.04.2020 19:29 0
Valtiovarainministeri Kulmuni valmis edistämään alv-palautuksia yrittäjille – Selvityksessä on malli, jossa palautuksia tehtäisiin nopeasti manuaalisesti

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Kulmuni valmis edis­tä­mään alv-pa­lau­tuk­sia yrit­tä­jil­le – Sel­vi­tyk­ses­sä on malli, jossa pa­lau­tuk­sia teh­täi­siin no­peas­ti ma­nuaa­li­ses­ti

21.04.2020 14:30 0