Live: Katso tästä Arctic Volleyn ja Vam­pu­lan ottelu kello 17

kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Tervolan kunta
Luolareitin suosio yllätti: Kätkävaaraan tarvitaan iso parkkipaikka satojen metrien autojonojen takia

Luo­la­rei­tin suosio yl­lät­ti: Kät­kä­vaa­raan tar­vi­taan iso park­ki­paik­ka satojen metrien au­to­jo­no­jen takia

18.10.2023 17:40
Tilaajille
Tervolan tekniselle lautakunnalle huomautus eduskunnan oikeusasiamieheltä – viranomainen viivytteli aiheettomasti

Ter­vo­lan tek­ni­sel­le lau­ta­kun­nal­le huo­mau­tus edus­kun­nan oi­keu­sa­sia­mie­hel­tä – vi­ra­no­mai­nen vii­vyt­te­li ai­heet­to­mas­ti

04.07.2023 12:36 1
Tilaajille
Perhe osti Tervolatalon kodikseen ja järjesteli jo muuttoa – sitten Tervolan kunta ilmoitti, että se harkitsee etuosto-oikeuden käyttämistä

Perhe osti Ter­vo­la­ta­lon ko­dik­seen ja jär­jes­te­li jo muuttoa – sitten Ter­vo­lan kunta il­moit­ti, että se har­kit­see etuos­to-oi­keu­den käyt­tä­mis­tä

09.05.2023 19:33 22
Tilaajille
Tervola sai 35 000 euron perinnön nuorisotoimintaan – rahat käytetään viiden vuoden aikana, nuoret saivat äänestää, mitä niillä tehdään

Tervola sai 35 000 euron pe­rin­nön nuo­ri­so­toi­min­taan – rahat käy­te­tään viiden vuoden aikana, nuoret saivat ää­nes­tää, mitä niillä tehdään

27.01.2023 10:18
Tilaajille
Tervola ja Keminmaa eivät halua joutua Ranuan kaivoshankkeen mahdollisten haittojen maksajaksi – pitäisikö kaivosvero jakaa kaivoksesta kärsivien kesken?
Pääkirjoitus

Tervola ja Ke­min­maa eivät halua joutua Ranuan kai­vos­hank­keen mah­dol­lis­ten hait­to­jen mak­sa­jak­si – pi­täi­si­kö kai­vos­ve­ro jakaa kai­vok­ses­ta kär­si­vien kesken?

28.11.2022 21:51 9
Tilaajille
Tervolan Kuoringin ja Vitsakankaan tuulivoimayleiskaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtäville

Ter­vo­lan Kuo­rin­gin ja Vit­sa­kan­kaan tuu­li­voi­may­leis­kaa­vo­jen osal­lis­tu­mis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mat näh­tä­vil­le

26.10.2022 14:52
Tilaajille
Tornioon on mahdollisesti tulossa reilu sata tuulivoimalaa – isot tuulivoimapuistot jakavat mielipiteitä: omaan naapuriin niitä ei haluta, mutta periaatteessa tuulivoimaa voidaan kannattaa

Tor­nioon on mah­dol­li­ses­ti tulossa reilu sata tuu­li­voi­ma­laa – isot tuu­li­voi­ma­puis­tot jakavat mie­li­pi­tei­tä: omaan naa­pu­riin niitä ei haluta, mutta pe­riaat­tees­sa tuu­li­voi­maa voidaan kan­nat­taa

13.06.2022 09:27 16
Tilaajille
Mika Grönvall ja Henri Izadi ottivat uudet johtajanvirkansa vastaan Tervolasta

Mika Grön­vall ja Henri Izadi ottivat uudet joh­ta­jan­vir­kan­sa vastaan Ter­vo­las­ta

17.05.2022 10:34 1
Tilaajille
Tervolassa tuli viides uusi tuulikaava vireille – tutkimus: liikenteen melu haittaa, tuulivoiman ei

Ter­vo­las­sa tuli viides uusi tuu­li­kaa­va vi­reil­le – tut­ki­mus: lii­ken­teen melu hait­taa, tuu­li­voi­man ei

07.03.2022 18:12 3
Tilaajille
Tervola palkitsi Topi Postin ja Saana Peuran

Tervola pal­kit­si Topi Postin ja Saana Peuran

17.02.2022 20:17
Tilaajille
Hirsitehtaan tonttikauppa hajotti Tervolan kunnanhallituksen – "Laitonta yritystukea yli 70 000 euroa"

Hir­si­teh­taan tont­ti­kaup­pa hajotti Ter­vo­lan kun­nan­hal­li­tuk­sen – "Lai­ton­ta yri­tys­tu­kea yli 70 000 euroa"

27.04.2021 07:00
Tilaajille
Tervolan lapset yksissä käsissä – Tervolan kunta ja seurakunta tekevät yhteistyötä, kuraattorin palveluista ostosopimus

Ter­vo­lan lapset yksissä käsissä – Ter­vo­lan kunta ja seu­ra­kun­ta tekevät yh­teis­työ­tä, ku­raat­to­rin pal­ve­luis­ta os­to­so­pi­mus

23.04.2021 17:00
Tilaajille
Ely päättää pian, tarvitaanko Suhangon purkuputkeen YVA-menettelyä – Tervolan mielestä kyllä, Ranuan mielestä ei – kalatalousalueelta ei edes kysytty

Ely päättää pian, tar­vi­taan­ko Su­han­gon pur­ku­put­keen YVA-me­net­te­lyä – Ter­vo­lan mie­les­tä kyllä, Ranuan mie­les­tä ei – ka­la­ta­lou­sa­lueel­ta ei edes kysytty

09.02.2021 19:30 10
Tilaajille
Tervolan kunta kiittää henkilöstöä koronavuodesta ja korottaa etusetelin arvoa

Ter­vo­lan kunta kiittää hen­ki­lös­töä ko­ro­na­vuo­des­ta ja ko­rot­taa etu­se­te­lin arvoa

11.01.2021 12:15
Tilaajille
Tervolassa todettu koronavirustartuntaa – Teknisen lautakunnan kokoukseen osallistuneita on asetettu karanteeniin

Ter­vo­las­sa todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Tek­ni­sen lau­ta­kun­nan ko­kouk­seen osal­lis­tu­nei­ta on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

20.10.2020 16:49
Tilaajille

Ter­vo­lan taa­ja­man pa­ran­nus­työt ovat val­mis­tu­neet

30.09.2020 12:53
Tervolan Westside-hanke etenee – "Kaikki ovet ovat auki"

Ter­vo­lan West­si­de-han­ke etenee – "Kaikki ovet ovat auki"

13.08.2020 10:22 1
Tervolassa voi jatkossa kierrättää pakkausmuovia

Ter­vo­las­sa voi jat­kos­sa kier­rät­tää pak­kaus­muo­via

05.08.2020 19:28
Tilaajille
Keväällä Tervolan kunta soitti 340 ikäihmiselle – Puhelut saivat koronarajoitusten aikana iloisen vastaanoton

Ke­vääl­lä Ter­vo­lan kunta soitti 340 ikäih­mi­sel­le – Puhelut saivat ko­ro­na­ra­joi­tus­ten aikana iloisen vas­taa­no­ton

30.06.2020 11:15
Tilaajille
Tervolan Maaseudulta käsin -messut peruttiin koronaviruksen takia

Ter­vo­lan Maa­seu­dul­ta käsin -messut pe­rut­tiin ko­ro­na­vi­ruk­sen takia

15.05.2020 15:41
Tilaajille