kolumni: Il­mas­to­pää­tök­sis­sä me­ga­luo­kan ai­ka­tau­lu­vir­he

Tähtijuttu: Kop­pi­mön­ki­jät ovat syr­jäyt­tä­neet mo­po­au­tot nuo­ri­son lii­ken­ne­vä­li­nee­nä

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

Tilaajille

Ter­vo­lan lapset yksissä käsissä – Ter­vo­lan kunta ja seu­ra­kun­ta tekevät yh­teis­työ­tä, ku­raat­to­rin pal­ve­luis­ta os­to­so­pi­mus

Tervolan nuoret vuosikymmenien ajalta tuntenut Tervolan seurakunnan nuorisotyönohjaaja Tarja Volotinen kohtaa nuoria nyt myös koululla. Tuore sosionomi-diakoni on talven jo tehnyt työtä myös Tervolan koulukuraattorina. Tervolan kunta ostaa kuraattoripalvelut seurakunnalta, kun kokenut nuorisotyön ohjaaja päivitti osaamistaan ammattitutkinnolla.

"Pienessä kunnassa ihmiset ovat tuttuja ja ehkä helpommin saadaan tavoitettua apua tarvitsevat."
Tarja Volotinen
Sosionomi-diakoni

– Samat nuoret ovat koulussa, joiden kanssa on kohdattu aiemmin kirkon tilaisuuksissa. Pienessä kunnassa ihmiset ovat tuttuja ja ehkä helpommin saadaan tavoitettua apua tarvitsevat.