Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kysely: Kerro miten työ­voi­ma­pu­la näkyy Lapissa – vastaa ky­se­lyyn rek­ry­toin­ti­vai­keuk­sis­ta

Koulukuraattorit
Tervolan lapset yksissä käsissä – Tervolan kunta ja seurakunta tekevät yhteistyötä, kuraattorin palveluista ostosopimus

Ter­vo­lan lapset yksissä käsissä – Ter­vo­lan kunta ja seu­ra­kun­ta tekevät yh­teis­työ­tä, ku­raat­to­rin pal­ve­luis­ta os­to­so­pi­mus

23.04.2021 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­siaa­li­työ py­sy­väk­si osaksi kou­lu­ar­kea

30.03.2021 05:50
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Opis­ke­lu­huol­toa ei tule siirtää so­te-maa­kun­tiin

06.07.2020 06:00
Tilaajille