Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Yhteistyö
Yhteistyöhön yli rajojen
Pääkirjoitus

Yh­teis­työ­hön yli rajojen

20.02.2023 20:09 7
Stora Enso Metsä ja Lapin ammattikorkeakoulu aloittavat yhteistyön – "Yhdessä voimme uudistaa alan osaamista ja kehittää vastuullisia ratkaisuja"

Stora Enso Metsä ja Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu aloit­ta­vat yh­teis­työn – "Yh­des­sä voimme uu­dis­taa alan osaa­mis­ta ja ke­hit­tää vas­tuul­li­sia rat­kai­su­ja"

03.02.2023 11:04
Tilaajille
Kemissä aloittaa pian 20 kenialaista sairaanhoitajaopiskelijaa – Lapin ammattikorkeakoulu aloitti yhteistyön Kenian Nandin piirikunnan kanssa

Kemissä aloit­taa pian 20 ke­nia­lais­ta sai­raan­hoi­ta­ja­opis­ke­li­jaa – Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu aloitti yh­teis­työn Kenian Nandin pii­ri­kun­nan kanssa

12.08.2022 06:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­ri­luon­nos­ta li­sä­ar­voa mat­kai­lu­vien­tiin

11.06.2022 05:00
Tilaajille
Yrittäjä elävöittää kaupunkia
Kolumni

Yrit­tä­jä elä­vöit­tää kau­pun­kia

01.06.2022 18:21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi ja Ruotsi voivat vah­vis­taa Naton krii­sin­kes­tä­vyyt­tä

20.05.2022 05:00
Tilaajille
Arktisen Euroopan aika voisi nyt olla käsillä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ark­ti­sen Eu­roo­pan aika voisi nyt olla käsillä

19.04.2022 05:00
Tilaajille
Rovaniemeläinen Kari Harju-Autti ja haukiputaalainen Kaisa Vainio surevat Venäjä-yhteistyön hiipumista – "Eurooppalaisten arvojen demonisointi on vienyt kohti tätä nyt nähtävää kauheutta "

Ro­va­nie­me­läi­nen Kari Har­ju-Aut­ti ja hau­ki­pu­taa­lai­nen Kaisa Vainio surevat Ve­nä­jä-yh­teis­työn hii­pu­mis­ta – "Eu­roop­pa­lais­ten arvojen de­mo­ni­soin­ti on vienyt kohti tätä nyt näh­tä­vää kau­heut­ta "

05.03.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­jes­töt huo­mioi­ta­va hy­vin­voin­ti­alueen stra­te­giois­sa

31.01.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Katse eteen­päin Ro­va­nie­mel­lä

18.01.2022 22:04
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pyöreä pöytä paras rat­kai­su?

23.12.2021 06:01
Tilaajille
Pellon ja Ylitornion kunnat tiivistävät yhteistyötään lähivuosina – vaihtoehtoina tulevaisuudessa voi olla yhteisiä virkoja tai kuntaliitos

Pellon ja Yli­tor­nion kunnat tii­vis­tä­vät yh­teis­työ­tään lä­hi­vuo­si­na – vaih­to­eh­toi­na tu­le­vai­suu­des­sa voi olla yh­tei­siä virkoja tai kun­ta­lii­tos

24.11.2021 13:05 14
Tilaajille
Analyysi: Haussa myönteinen yhteistyö Venäjän kanssa – voiko ratkaisujen etsiminen ilmastonmuutokseen onnistua sanktioiden ja oikeusmurhien keskellä?

Ana­lyy­si: Haussa myön­tei­nen yh­teis­työ Venäjän kanssa – voiko rat­kai­su­jen et­si­mi­nen il­mas­ton­muu­tok­seen on­nis­tua sank­tioi­den ja oi­keus­mur­hien kes­kel­lä?

24.10.2021 18:30 2
Tilaajille
Uusi tiekartta kertoo ratkaisuja, miten Posio ja muu Lappi saadaan seitsemässä vuodessa turvallisemmaksi asua – kymmeniä toimenpide-ehdotuksia eri aihealueilta

Uusi tie­kart­ta kertoo rat­kai­su­ja, miten Posio ja muu Lappi saadaan seit­se­mäs­sä vuo­des­sa tur­val­li­sem­mak­si asua – kym­me­niä toi­men­pi­de-eh­do­tuk­sia eri ai­he­alueil­ta

05.10.2021 13:17
Tilaajille
Yhteisrahoitusmallissa unohdettu kumppanuus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­ra­hoi­tus­mal­lis­sa unoh­det­tu kump­pa­nuus

23.06.2021 08:42
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapille oma Kii­na-stra­te­gia

21.06.2021 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­työl­lä tukea ja euroja yri­tyk­sil­le

10.05.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yhdessä Tor­nios­ta parempi

06.05.2021 12:42
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­voi­man tu­le­vai­suus yh­teis­pe­lil­lä kuntoon

29.04.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kemiä ei jätetä

29.04.2021 05:46 3
Tilaajille