Lapin Kansa live: Arctic Volley kohtaa lii­gas­sa Jy­my­Vol­leyn – katso huip­pu­len­to­pal­loa suorana kello 18.30

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Yhteistyö
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­työ­tä myös eri­mie­lis­ten kanssa

02.12.2023 05:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rauhan tilalle mi­li­ta­ris­mia

13.11.2023 05:01 3
Geopolitiikka puhutti Itä-Lapin seutuseminaarissa – "Meillä on tosi selkeät omat tarpeet ja pitkä Venäjän raja yli 200 kilometriä"

Geo­po­li­tiik­ka puhutti Itä-La­pin seu­tu­se­mi­naa­ris­sa – "Meillä on tosi selkeät omat tarpeet ja pitkä Venäjän raja yli 200 ki­lo­met­riä"

02.11.2023 17:18
Tilaajille
AMK-projektin kautta opas invalidiliitolle

AMK-pro­jek­tin kautta opas in­va­li­di­lii­tol­le

19.10.2023 09:45
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­säis­tä toi­min­taa ke­hit­tä­mäl­lä kohti yh­teis­työ­tä

11.09.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tuu­kun­nan kahdet kasvot

17.08.2023 05:00
Vihreän siirtymän jätti-investointien hankkiminen Meri-Lappiin edellyttää alueen kuntien yhteistyötä – sen aloittamista ei voi enää lykätä tuonnemmaksi
Pääkirjoitus

Vihreän siir­ty­män jät­ti-in­ves­toin­tien hank­ki­mi­nen Me­ri-Lap­piin edel­lyt­tää alueen kuntien yh­teis­työ­tä – sen aloit­ta­mis­ta ei voi enää lykätä tuon­nem­mak­si

01.06.2023 05:00 8
Purkutalot muuttuvat taiteeksi rajakaupungeissa – rajat ylittävä taideprojekti tuo Tornioon ja Haaparannalle nuoria ja taiteilijoita

Pur­ku­ta­lot muut­tu­vat tai­teek­si ra­ja­kau­pun­geis­sa – rajat ylit­tä­vä tai­de­pro­jek­ti tuo Tor­nioon ja Haa­pa­ran­nal­le nuoria ja tai­tei­li­joi­ta

28.05.2023 15:00
Tilaajille
Ne piirtää, kel on liituu
Kolumni

Ne piir­tää, kel on liituu

04.05.2023 04:13
Yhteistyöhön yli rajojen
Pääkirjoitus

Yh­teis­työ­hön yli rajojen

20.02.2023 20:09 7
Stora Enso Metsä ja Lapin ammattikorkeakoulu aloittavat yhteistyön – "Yhdessä voimme uudistaa alan osaamista ja kehittää vastuullisia ratkaisuja"

Stora Enso Metsä ja Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu aloit­ta­vat yh­teis­työn – "Yh­des­sä voimme uu­dis­taa alan osaa­mis­ta ja ke­hit­tää vas­tuul­li­sia rat­kai­su­ja"

03.02.2023 11:04
Tilaajille
Kemissä aloittaa pian 20 kenialaista sairaanhoitajaopiskelijaa – Lapin ammattikorkeakoulu aloitti yhteistyön Kenian Nandin piirikunnan kanssa

Kemissä aloit­taa pian 20 ke­nia­lais­ta sai­raan­hoi­ta­ja­opis­ke­li­jaa – Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu aloitti yh­teis­työn Kenian Nandin pii­ri­kun­nan kanssa

12.08.2022 06:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­ri­luon­nos­ta li­sä­ar­voa mat­kai­lu­vien­tiin

11.06.2022 05:00
Tilaajille
Yrittäjä elävöittää kaupunkia
Kolumni

Yrit­tä­jä elä­vöit­tää kau­pun­kia

01.06.2022 18:21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi ja Ruotsi voivat vah­vis­taa Naton krii­sin­kes­tä­vyyt­tä

20.05.2022 05:00
Tilaajille
Arktisen Euroopan aika voisi nyt olla käsillä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ark­ti­sen Eu­roo­pan aika voisi nyt olla käsillä

19.04.2022 05:00
Tilaajille
Rovaniemeläinen Kari Harju-Autti ja haukiputaalainen Kaisa Vainio surevat Venäjä-yhteistyön hiipumista – "Eurooppalaisten arvojen demonisointi on vienyt kohti tätä nyt nähtävää kauheutta "

Ro­va­nie­me­läi­nen Kari Har­ju-Aut­ti ja hau­ki­pu­taa­lai­nen Kaisa Vainio surevat Ve­nä­jä-yh­teis­työn hii­pu­mis­ta – "Eu­roop­pa­lais­ten arvojen de­mo­ni­soin­ti on vienyt kohti tätä nyt näh­tä­vää kau­heut­ta "

05.03.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­jes­töt huo­mioi­ta­va hy­vin­voin­ti­alueen stra­te­giois­sa

31.01.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Katse eteen­päin Ro­va­nie­mel­lä

18.01.2022 22:04
Tilaajille