Yhteistyö
Lukijalta Mielipide Sari Laakkonen

Lii­kun­ta­yh­teis­työ kan­nat­taa

18.11.2020 05:45
Tilaajille
Saamelaisarkisto ja Lapin yliopisto tiivistävät yhteistyötään – Juha Pentikäisen arkistot luovutetaan Saamelaisarkiston omistukseen

Saa­me­lais­ar­kis­to ja Lapin yli­opis­to tii­vis­tä­vät yh­teis­työ­tään – Juha Pen­ti­käi­sen ar­kis­tot luo­vu­te­taan Saa­me­lais­ar­kis­ton omis­tuk­seen

22.10.2020 17:25
Tilaajille

Lappia ja Ou­to­kum­pu vah­vis­ta­vat yh­teis­työ­tä uu­dis­ta­mal­la kump­pa­nuus­so­pi­mus­ta

09.09.2020 14:46
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mervi Nikander, Jaana Koskela, Piia Kenttälä

MA Lu­ki­jal­ta: Ko­ro­na­ke­vät tii­vis­ti yh­teis­työ­tä Lapissa

07.09.2020 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tyhjien tyn­ny­rei­den kolinaa

17.07.2020 05:25 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Iso vie, pieni vikisee

07.05.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kodin ja koulun yh­teis­työ entistä tär­keäm­pää

24.04.2020 15:20
Tilaajille
Lukijalta: Miten poronhoito, matkailu ja metsätalous sopivat yhteen?
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Miten po­ron­hoi­to, mat­kai­lu ja met­sä­ta­lous sopivat yhteen?

21.04.2020 08:42
Tilaajille
Lukijalta: Miten muistamme koronan?
Lukijalta Mielipide Timo Koivurova

Lu­ki­jal­ta: Miten muis­tam­me ko­ro­nan?

04.04.2020 09:50 0
Tilaajille
Lukijalta: Kunnan ja yritysten yhteistyö auttaa kriisissä
Lukijalta Mielipide Anssi Kujala

Lu­ki­jal­ta: Kunnan ja yri­tys­ten yh­teis­työ auttaa krii­sis­sä

01.04.2020 06:00
Tilaajille
Tornionlaakson museo sai palkata uusia ammattilaisia – aluevastuu lisäsi valtionosuuksia

Tor­nion­laak­son museo sai palkata uusia am­mat­ti­lai­sia – alue­vas­tuu lisäsi val­tion­osuuk­sia

21.02.2020 18:00 0
Tilaajille

Saa­me­lais­alueen kou­lu­tus­kes­kus ja Pe­rä­poh­jo­lan Opisto sol­mi­vat kump­pa­nuus­so­pi­muk­sen

08.01.2020 14:19 0
Tilaajille
Rajakaupungit jumppaavat vielä lämpölaitoskauppaa - Osa valtuutetuista halusi uuden aikalisän

Ra­ja­kau­pun­git jump­paa­vat vielä läm­pö­lai­tos­kaup­paa - Osa val­tuu­te­tuis­ta halusi uuden ai­ka­li­sän

17.12.2019 06:00 0
Tilaajille
Venäjän Suomen suurlähettiläs Pavel M. Kuznetsov iloitsee yhteistyöstä: "On kehitettävä hankkeita, joihin on intressejä molemmilla puolilla rajaa"

Venäjän Suomen suur­lä­het­ti­läs Pavel M. Kuz­net­sov iloit­see yh­teis­työs­tä: "On ke­hi­tet­tä­vä hank­kei­ta, joihin on int­res­se­jä mo­lem­mil­la puo­lil­la rajaa"

13.11.2019 17:20
Tilaajille
Lukijalta: Oma sairaala on säilytettävä
Lukijalta Mielipide Eeva Lääkkö

Lu­ki­jal­ta: Oma sai­raa­la on säi­ly­tet­tä­vä

13.11.2019 06:00
Tilaajille
Lukijalta: Yhteistyöllä varmistetaan pohjoisen näköaloja
Lukijalta Mielipide Kalervo Ukkola

Lu­ki­jal­ta: Yh­teis­työl­lä var­mis­te­taan poh­joi­sen nä­kö­alo­ja

12.11.2019 06:00
Tilaajille
Yhteistyötä ja yhteisiä hankkeita Venäjän kanssa kannattaa selvittää

Yh­teis­työ­tä ja yh­tei­siä hank­kei­ta Venäjän kanssa kan­nat­taa sel­vit­tää

08.11.2019 20:27
Tilaajille
Ranuan yrittäjät vaativat kunnalta elinvoimatyökaluja

Ranuan yrit­tä­jät vaa­ti­vat kun­nal­ta elin­voi­ma­työ­ka­lu­ja

22.10.2019 18:26
Tilaajille
Lapin palomiehet tositoimiin Kiirunassa

Lapin pa­lo­mie­het to­si­toi­miin Kii­ru­nas­sa

23.09.2019 20:51 0
Tilaajille