Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Yhteistyö
Pellon ja Ylitornion kunnat tiivistävät yhteistyötään lähivuosina – vaihtoehtoina tulevaisuudessa voi olla yhteisiä virkoja tai kuntaliitos

Pellon ja Yli­tor­nion kunnat tii­vis­tä­vät yh­teis­työ­tään lä­hi­vuo­si­na – vaih­to­eh­toi­na tu­le­vai­suu­des­sa voi olla yh­tei­siä virkoja tai kun­ta­lii­tos

24.11.2021 13:05 12
Tilaajille
Analyysi: Haussa myönteinen yhteistyö Venäjän kanssa – voiko ratkaisujen etsiminen ilmastonmuutokseen onnistua sanktioiden ja oikeusmurhien keskellä?

Ana­lyy­si: Haussa myön­tei­nen yh­teis­työ Venäjän kanssa – voiko rat­kai­su­jen et­si­mi­nen il­mas­ton­muu­tok­seen on­nis­tua sank­tioi­den ja oi­keus­mur­hien kes­kel­lä?

24.10.2021 18:30 2
Tilaajille
Uusi tiekartta kertoo ratkaisuja, miten Posio ja muu Lappi saadaan seitsemässä vuodessa turvallisemmaksi asua – kymmeniä toimenpide-ehdotuksia eri aihealueilta

Uusi tie­kart­ta kertoo rat­kai­su­ja, miten Posio ja muu Lappi saadaan seit­se­mäs­sä vuo­des­sa tur­val­li­sem­mak­si asua – kym­me­niä toi­men­pi­de-eh­do­tuk­sia eri ai­he­alueil­ta

05.10.2021 13:17
Tilaajille
Yhteisrahoitusmallissa unohdettu kumppanuus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­ra­hoi­tus­mal­lis­sa unoh­det­tu kump­pa­nuus

23.06.2021 08:42
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapille oma Kii­na-stra­te­gia

21.06.2021 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­työl­lä tukea ja euroja yri­tyk­sil­le

10.05.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yhdessä Tor­nios­ta parempi

06.05.2021 12:42
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­voi­man tu­le­vai­suus yh­teis­pe­lil­lä kuntoon

29.04.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kemiä ei jätetä

29.04.2021 05:46 3
Tilaajille
Tervolan lapset yksissä käsissä – Tervolan kunta ja seurakunta tekevät yhteistyötä, kuraattorin palveluista ostosopimus

Ter­vo­lan lapset yksissä käsissä – Ter­vo­lan kunta ja seu­ra­kun­ta tekevät yh­teis­työ­tä, ku­raat­to­rin pal­ve­luis­ta os­to­so­pi­mus

23.04.2021 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kemi nousuun yh­teis­työl­lä

05.04.2021 18:26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuntien han­kin­ta­mil­jar­dit vas­tuul­li­sem­paan käyt­töön

31.03.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Korkein aika lu­nas­taa di­gi-lu­paus

20.03.2021 05:24
Tilaajille
Yhteispohjoismainen rokoteohjelma seuraava askel?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­poh­jois­mai­nen ro­ko­te­oh­jel­ma seu­raa­va askel?

20.02.2021 05:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­kun­ta­yh­teis­työ kan­nat­taa

18.11.2020 05:45
Tilaajille
Saamelaisarkisto ja Lapin yliopisto tiivistävät yhteistyötään – Juha Pentikäisen arkistot luovutetaan Saamelaisarkiston omistukseen

Saa­me­lais­ar­kis­to ja Lapin yli­opis­to tii­vis­tä­vät yh­teis­työ­tään – Juha Pen­ti­käi­sen ar­kis­tot luo­vu­te­taan Saa­me­lais­ar­kis­ton omis­tuk­seen

22.10.2020 17:25
Tilaajille

Lappia ja Ou­to­kum­pu vah­vis­ta­vat yh­teis­työ­tä uu­dis­ta­mal­la kump­pa­nuus­so­pi­mus­ta

09.09.2020 14:46
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

MA Lu­ki­jal­ta: Ko­ro­na­ke­vät tii­vis­ti yh­teis­työ­tä Lapissa

07.09.2020 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tyhjien tyn­ny­rei­den kolinaa

17.07.2020 05:25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Iso vie, pieni vikisee

07.05.2020 05:30
Tilaajille